hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

U tiskáren HP řady Deskjet 3050 (J610) All-in-One se zobrazuje hlášení „Uvíznutí vozíku kazety"

Problém
Na ovládacím panelu produktu se zobrazí chybové hlášení „Uvíznutí vozíku kazety“. Vozík s tiskovými kazetami uvízne v produktu. Je možné, že předtím došlo k uvíznutí papíru.
Můžete se také setkat s následujícími příznaky:
 • Produkt netiskne.
 • Tisková úloha se neočekávaně zastaví.
Pokyny pro používání řešení v tomto dokumentu
Chcete-li tento problém vyřešit, vyzkoušejte jednotlivá řešení v uvedeném pořadí.
DŮLEŽITÉ: Pokaždé, když vyzkoušíte určité řešení, pokuste se vytisknout protokol autotestu, pomocí něhož určíte, zda hardware pracuje správně. Chcete-li vytisknout protokol autotestu, postupujte dle pokynů v níže uvedené tabulce.
Následující video ukazuje, jak tisknout protokol autotestu.
  Poznámka:
Toto video znázorňuje tiskárnu HP Deskjet 3050. Vnější část tiskárny nemusí vypadat stejně jako vaše tiskárna, ale kroky jsou stejné.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajte video na stránkách YouTube.
Jak tisknout protokol autotestu
 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko vedle možnosti Nastavení ().
 2. Stiskněte tlačítko vedle možnosti Protokol tiskárny ().
  Vytiskne se protokol autotestu.
Následující video ukazuje postup uvolnění uvíznutého vozíku kazety.
  Poznámka:
Video znázorňuje tiskárnu HP Deskjet 3050. Vnější část tiskárny nemusí vypadat stejně jako vaše tiskárna, ale kroky jsou stejné.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajte video na stránkách YouTube.
Řešení 1: Vypněte a znovu zapněte produkt
Níže uvedeným postupem zapnete a znovu vypnete produkt, čímž se resetuje mechanismus tisku.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt. Jestliže se produkt nevypne, pokračujte dalším řešením a odstraňte uvíznutý papír.
 2. Počkejte 60 sekund.
 3. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
    Poznámka:
  Produkt může procházet fází zahřívání. Indikátory produktu mohou blikat a vozík kazet se může posunovat. Před pokračováním počkejte na ukončení fáze zahřívání.
 4. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 2: Odstraňte veškerý uvíznutý papír
Uvíznutý papír může způsobit uvíznutí vozíku kazety. Veškerý uvíznutý papír odstraníte pomocí následujícího postupu.
Ze vstupního nebo výstupního zásobníku papíru odeberte veškeré volné listy papíru.
  Upozornění:
V tomto okamžiku neodstraňujte žádný uvíznutý papír. Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části produktu, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu.
Krok 2: Odstraňte uvíznutý papír ze spodní části produktu All-in-One
Následujícím postupem ověřte a odstraňte uvíznutý papír ze spodní části produktu HP.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt.
 2. Odpojte kabel USB ze zadní části produktu.
 3. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 4. Otočte produkt tak, abyste získali přístup k jeho spodní části.
 5. Po obou stranách dvířek pro čištění stiskněte zoubky a dvířka otevřete.
  Obrázek : Otevřete dvířka pro čištění ve spodní části produktu.
  Obrázek: Otevření dvířek pro čištění
 6. Z vnitřku produktu odstraňte veškerý uvíznutý papír.
  Obrázek : Vyjměte uvíznutý papír z vnitřního prostoru produktu
  Obrázek: Vyjmutí uvíznutého papíru z vnitřního prostoru produktu
    Upozornění:
  Pokud se papír při odstraňování roztrhne, zkontrolujte dvířky produktu, zda uvnitř nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř produktu zůstanou jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím papíru.
 7. Znovu připevněte dvířka pro čištění. Jemně zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
  Obrázek : Nasaďte zpět dvířka pro čištění.
  Obrázek: Nasazení dvířek pro čištění
 8. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 9. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevření přístupových dvířek tiskové kazety
 4. Opatrně odstraňte veškerý papír, který uvíznul v produktu.
  Obrázek : Vyjměte uvíznutý papír z vnitřního prostoru produktu
  Obrázek: Vyjmutí uvíznutého papíru z vnitřního prostoru produktu
 5. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek kazet
 6. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 7. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 8. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
Krok 4: Odstraňte uvíznutý papír z přední části produktu All-in-One
Pokud nemůžete odstranit uvíznutý papír ze spodní části nebo zevnitř produktu, odstraňte uvíznutý papír z přední části následujícím postupem.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Uvíznutý papír uchopte oběma rukama a pomalu ho vytáhněte z přední části produktu.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru z přední části produktu
  Obrázek: Odstranění uvíznutého papíru z přední části produktu
    Poznámka:
  Pokud se papír při odstraňování roztrhne, zkontrolujte, zda uvnitř produktu nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř produktu zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím papíru.
 4. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 5. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 6. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 3: Zkontrolujte, zda se vozík kazet volně pohybuje
Pomocí následujících kroků se ujistěte, že se vozík kazet může volně pohybovat.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík tiskových kazet se přesune do středu produktu. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík tiskových kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
 3. Produkt nevypínejte – vytáhněte napájecí kabel ze zadní části produktu.
    Varování:
  Chcete-li přesunout vozík rukou a resetovat mechanismus podávání papíru, je nutné odpojit napájecí kabel ručně. Tím předejdete nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 4. Podívejte se dovnitř produktu a zjistěte, kde se vozík kazety zaseknul. Následně zkontrolujte případné útržky papíru nebo jiné objekty, které mohou omezovat pohyb vozíku. Možná budete potřebovat baterku, abyste mohli oblasti osvětlit a řádně prohlédnout.
    Upozornění:
  Pokud se papír při vytahování z válečků potrhá, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř výrobku nezůstaly zbytky papíru. Zůstanou-li v produktu útržky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí.
 5. Odstraňte veškerý uvolněný papír nebo překážky, které jste nalezli.
 6. Sáhněte dovnitř produktu skrz přístupová dvířka kazet a poté ručně přesuňte vozík kazet.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na pravé straně produktu, přesuňte ho na levou stranu produktu.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na levé straně produktu, přesuňte ho na pravou stranu produktu.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý ve středu produktu, přesuňte ho na pravou stranu produktu.
 7. Ověřte, že se vozík kazet může volně pohybovat po celé šířce produktu. Pevně zatlačte vozík kazet na levou stranu produktu a pak na pravou stranu.
 8. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 9. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 10. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 11. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 4: Vyjměte a znovu vložte kazety
Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že produkt ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Postup odebrání a opětovného vložení kazet.
Krok 1: Vyjměte kazety
 1. Není-li produkt ještě zapnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení (). Než budete pokračovat, počkejte, dokud produkt není nečinný a tichý.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík tiskových kazet se přesune do středu produktu. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík tiskových kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
 3. Stisknutím kazetu uvolněte a vytáhněte ji ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu
  Obrázek: Vyjměte kazetu
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek
  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek
 4. Zkontrolujte překážky pod a kolem vozíku. Odstraňte veškeré nalezené překážky. Možná budete potřebovat baterku, abyste mohli oblasti osvětlit a řádně prohlédnout.
Krok 2: Znovu nainstalujte kazety
Při opětovném vkládání tiskových kazet postupujte podle těchto kroků. Opakujte tento postup pro každou tiskovou kazetu.
 1. Uchopte kazetu za boky tak, aby trysky směřovaly k produktu. Následně kazetu zasuňte do slotu. Zkontrolujte, zda ikona na kazetě odpovídá ikoně na slotu.
  • Tříbarevná kazeta () patří do levého slotu
  • Černá kazeta () patří do pravého slotu
  Obrázek : Kazetu vložte do slotu
  Obrázek instalace kazety
 2. Kazetu zasouvejte směrem vpřed pevně do slotu, až zaklapne na místo.
  Obrázek : Zaklapněte kazetu na místo
  Obrázek: Zaklapněte kazetu na místo
 3. Opakovaným provedením těchto kroků vyjměte a znovu vložte další kazetu.
 4. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 5. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 6. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 5: Zapojte produkt přímo do zásuvky ve zdi
Zapojte produkt přímo do zásuvky ve zdi a zkontrolujte, zda zdroj napájení funguje správně.
 1. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 2. Odpojte napájecí kabel od všech prodlužovacích kabelů nebo ochrany proti přepětí a zapojte jej přímo do zásuvky ve zdi.
 3. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 4. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 5. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
    Poznámka:
  Pokud produkt tiskne, když je připojený přímo do zásuvky ve zdi, je možné, že prodlužovací kabel nebo ochrana přepětí nedovoluje produktu dosáhnout dostatečného napětí.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 6: Resetujte napájení
Podle následujících kroků resetujte produkt.
Krok 1: Resetujte napájení
 1. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 2. Nechte produkt zapnutý a odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 4. Počkejte alespoň 15 sekund.
 5. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.
 6. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 7. Pokud se produkt nezapne sám, stiskněte tlačítko napájení ().
Krok 2: Vytiskněte protokol autotestu
Vytiskněte protokol autotestu. Pokyny pro používání těchto řešení naleznete v části na začátku tohoto dokumentu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se protokol autotestu, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se protokol autotestu nevytiskne, pokračujte dalším řešením.
  Vytiskne-li se protokol autotestu, je uvíznutí papíru vyřešeno. Připojte USB kabel a pokračujte v tisku.
Krok 3: Vyhledejte další informace
Objevíte-li další potíže, přejděte na domovskou stránku podpory produktů HP a vyhledejte jiný dokument, který popisuje potíže objevující se u vámi používaného produktu.
Pravým tlačítkem myši klikněte na tento odkaz HP Scan Patch (Oprava HP pro skenování) a poté klikněte na příkaz Open in New Window (Otevřít v novém okně).
  Poznámka:
Zobrazí-li se stránka v nesprávné zemi/oblasti či nesprávném jazyce, klikněte v pravém horním rohu prohlížeče na odkaz Oblast – Jazyk. Následně můžete vybrat správnou zemi/oblast a jazyk.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...