hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Řada tiskáren HP Deskjet 1050, 1050A, 2050 a 2050A a Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One - výměna kazet

Úvod

Tento dokument popisuje postup výměny kazet.
Poznámka:
Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu kazety se svým produktem, klikněte na odkaz HP SureSupply. Chcete-li identifikovat svou kazetu v jiném jazyce než v angličtině, klikněte na odkaz jazyka v blízkosti ikony zeměkoule () v pravém horním rohu svého prohlížeče.

Výměna kazet

Následující video ukazuje postup výměny kazety.
Poznámka:
Video zobrazuje model HP Deskjet 2050. Vnější část produktu nemusí vypadat stejně jako u vašeho produktu, ale kroky jsou stejné.
.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
Postup výměny a zarovnání kazet:

Krok 1: Výměna kazety

 1. Není-li produkt ještě zapnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení (). Než budete pokračovat, počkejte, dokud produkt není nečinný a tichý.
 2. Pokud jste tak ještě neučinili, založte obyčejný bílý papír.
 3. Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety. Vozík tiskových kazet se přesune do středu produktu. Než budete pokračovat, počkejte až se vozík tiskových kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
  Obrázek: Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
 4. Jemným stisknutím kazetu uvolněte a vytáhněte ji ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu
  Obrázek: Vyjměte kazetu
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek.
  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek.
 5. Vyjměte novou kazetu z krabice a potom zatažením za růžovou záchytku sejměte plastovou pásku.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Také na tiskové kazety znovu nelepte lepicí pásky. Může to způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstranění plastové pásky
  Obrázek stržení pásky z nové kazety
 6. Uchopte kazetu za boky tak, aby trysky směřovaly k produktu. Následně kazetu zasuňte do slotu. Zkontrolujte, zda ikona na kazetě odpovídá ikoně na slotu.
  • Trojbarevná kazeta () patří do levého slotu
  • Černá kazeta () patří do pravého slotu.
  Obrázek : Kazetu vložte do slotu.
  Obrázek: Kazetu vložte do slotu.
 7. Kazetu zasouvejte směrem vpřed pevně do slotu, až zaklapne na místo.
  Obrázek : Zaklapněte kazetu na místo
  Obrázek: Zaklapněte kazetu na místo
 8. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet.
 9. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 10. Počkejte přibližně 30 sekund na automatické vytisknutí stránky zarovnání.
  Obrázek : Stránka zarovnání se automaticky vytiskne za 30 sekund.
  Obrázek: Stránka zarovnání se automaticky vytiskne za 30 sekund.

Krok 2: Kalibrace kazet

 1. Zvedněte víko skeneru.
 2. Vložte list pro zarovnání tiskových kazet lícem dolů do pravého předního rohu skla skeneru. Při vkládání listu pro zarovnání se řiďte vyrytými pokyny vedle skla skeneru.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Obrázek: Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 3. Zavřete víko skeneru.
 4. Stisknutím tlačítka Zahájit černobílé kopírování () spustíte skenování. Produkt automaticky zarovnává kazety.
 5. Vyčkejte, až indikátor napájení () přestane blikat, což signalizuje dokončení zarovnání kazety.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...