hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Řada tiskáren HP Photosmart Premium All-in-One (C309) - výměna inkoustových kazet

Úvod

Tento dokument popisuje postup instalace náhradních kazet.
V tomto dokumentu není uveden postup pro první instalaci inkoustových kazet. Pokyny pro první instalaci kazet najdete na níže uvedených místech:

Výměna inkoustových kazet

Chcete-li vyměnit inkoustové kazety, pokračujte dle níže uvedených kroků v uvedeném pořadí.
  Upozornění:
Vyjměte starou kazetu, až když budete mít k dispozici novou inkoustovou kazetu. Inkoustovou kazetu nenechávejte mimo produkt po delší dobu. Tím by se mohl poškodit jak produkt, tak i inkoustová kazeta.

Krok 1: Ujistěte se, že je tisková kazeta kompatibilní s produktem.

Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Jestliže jste nainstalovali software produktu, zkontrolujte Panel nástrojů v Centru řešení HP. Chcete-li otevřít Panel nástrojů, postupujte následujícím způsobem:
 1. Otevřete Centrum řešení HP:
  • Windows XP: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy, klikněte na složku HP a potom klikněte na Centrum řešení HP.
  • Windows Vista: Klikněte na ikonu systému Windows (), klikněte na možnost Všechny programy, na možnost HP a poté klikněte na položku Centrum řešení HP.
  Centrum řešení HP se otevře v novém okně.
 2. Klikněte na tlačítko Nastavení()
 3. V části Nastavení tisku klikněte na možnost Nástroje tiskárny. Nástroje tiskárny se zobrazí v novém okně.
 4. Na kartě Odhadovaná hladina inkoustu klikněte na možnost Nakupovat online.

Krok 2: Výměna kazety

Následující video ukazuje postup výměny tiskové kazety
Poznámka:
Toto video ukazuje model HP Photosmart C309g. Vnější část produktu může vypadat odlišně, ale kroky jsou stejné jako u vašeho produktu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
 1. Není-li produkt ještě zapnutý, stiskněte tlačítko napájení ().
 2. Zdvihnutím dvířek pro přístup k tiskové kazetě je zaklapněte na své místo.
  Obrázek : Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
  Obrázek: Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
  Vozík tiskových kazet se přesune do středu produktu. Než budete pokračovat, počkejte až se vozík tiskových kazet zastaví a ztichne.
 3. Uvolněte kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety a pak ji vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu
  Obrázek: Vyjměte kazetu
    Upozornění:
  Při vyjímání tiskových kazet nezvedejte pojistku po straně vozíku kazet. Tím by mohlo dojít k nesprávnému usazení kazet.
 4. Na nové kazetě zatažením za oranžové poutko dozadu sejměte plastový obal.
  Obrázek : Z tiskové kazety odstraňte oranžové víčko
  Obrázek: Z tiskové kazety odstraňte oranžové víčko
 5. Proti směru hodinových ručiček odtrhněte oranžové víčko, které ji uzavírá.
  Obrázek : Z tiskové kazety odstraňte oranžové víčko
  Obrázek: Z tiskové kazety odstraňte oranžové víčko
 6. Kazetu natočte kontakty směrem k tiskové hlavě a zasuňte ji do příslušného slotu dle barevně kódovaných ikon na kazetě a tiskové hlavě.
  Obrázek : Vkládání kazety
  Obrázek: Vkládání kazety
 7. Zatlačte inkoustovou kazetu dolů, dokud nezapadne pevně na své místo.
  Obrázek : Kazetu pevně zatlačte na své místo.
  Obrázek: Kazetu pevně zatlačte na své místo.
 8. Tyto kroky zopakujte pro každou vyměňovanou kazetu.
 9. Zavřete dvířka inkoustové kazety. Produkt automaticky zarovná tiskovou hlavu a vytiskne stránku pro zarovnání kazety.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...