hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Výměna kazet u řady tiskáren HP Photosmart C3100 All-in-One

Úvod

Tento dokument popisuje způsob výměny kazety v produktu.

Výměna kazet

Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Následující video ukazuje postup výměny tiskové kazety
Poznámka:
Toto video ukazuje model HP Photosmart C3180. Vnější část produktu může vypadat odlišně, ale kroky jsou stejné jako u vašeho produktu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
Postup výměny kazet:

Krok 1: Vyjmutí staré kazety

 1. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
    Upozornění:
  Je-li produkt vypnutý, kazety nebude možné vyjmout. Produkt se může poškodit, nejsou-li kazety během vyjímání správně usazeny v pravé části.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík s kazetou se přemístí až na pravou stranu produktu.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
 3. Počkejte, až bude držák tiskových kazet v klidu a nebude vydávat žádné zvuky, poté kazetu uvolněte lehkým zatlačením směrem dolů.
  • Pokud provádíte výměnu tříbarevné kazety, vyjměte kazetu z levé patice.
  • Chcete-li vyměnit černou nebo fotografickou kazetu, vyjměte kazetu z pravé patice.
   Obrázek : Umístění kazety
   Umístění kazety
  1. Slot na tiskovou kazetu pro trojbarevnou kazetu
  2. Slot černé a fotografické kazety
 4. Vytáhněte kazetu z příslušného slotu, směrem od produktu.
  Poznámka:
  Prázdnou kazetu lze recyklovat. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje recyklovat prázdné kazety zdarma.

Krok 2: Příprava nové kazety

 1. Vyjměte novou kazetu z balení. Dotýkejte se pouze černého plastu.
 2. Pomocí růžového vytahovacího poutka sejměte plastovou pásku.
   Obrázek : Odstraňte plastovou pásku
   Odstraňte plastikovou pásku. Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani inkoustových trysek.
  1. Měděně zbarvené elektrické kontakty
  2. Plastová páska s růžovým vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
  3. Inkoustové trysky pod páskou
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených elektrických kontaktů ani inkoustových trysek. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se měděně zbarvených elektrických kontaktů ani inkoustových trysek.
  Nedotýkejte se měděně zbarvených elektrických kontaktů ani inkoustových trysek.

Krok 3: Instalace nové kazety

 1. Chcete-li instalovat novou kazetu, založte kazetu pod mírným úhlem do příslušného slotu.
  • Instalujte trojbarevnou kazetu do levého slotu.
  • Instalujte černou nebo fotografickou kazetu do pravého slotu.
  Obrázek : Založte kazetu do příslušného slotu
  Založte kazetu do příslušného slotu
 2. Kazetu pevným stiskem zacvakněte do vozíku.
 3. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Zavřete přístupová dvířka kazet

Krok 4: Zarovnání nové kazety

Jakmile nainstalujete novou kazetu, produkt kazety zarovná a vytiskne stránku zarovnání kazety. To může trvat několik minut.
Nezapočne-li zarovnávání automaticky, podle níže uvedených kroků vytisknete stránku pro zarovnání kazety tohoto produktu:
 1. Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý.
 2. Ujistěte se, zda je ve vstupním zásobníku založen obyčejný bílý papír.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...