hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 500 - Řešení potíží se sítí

Chcete-li ověřit správnost komunikace produktu se sítí, zkontrolujte níže uvedené skutečnosti. Než začnete, vytiskněte konfigurační stránku z ovládacího panelu produktu a vyhledejte IP adresu produktu uvedenou na této stránce.

Špatné fyzické připojení.

 1. Zkontrolujte, zda je produkt připojený ke správnému síťovému portu pomocí kabelu odpovídající délky.
 2. Zkontrolujte, zda jsou kabelová spojení v pořádku.
 3. Zkontrolujte připojení síťového portu na zadní straně produktu a ujistěte se, že oranžový indikátor aktivity a zelený indikátor stavu připojení aktivity svítí.
 4. Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste použít jiný kabel nebo port na rozbočovači.

Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu

 1. Otevřete vlastnosti tiskárny a klikněte na kartu Porty. Ověřte, zda je vybrána aktuální IP adresa produktu. IP adresa produktu je uvedená na konfigurační stránce produktu.
 2. Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP HP, zaškrtněte políčko Vždy tisknout z této tiskárny, i když se změní IP adresa.
 3. Pokud jste produkt nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti Microsoft, použijte místo IP adresy název hostitele.
 4. Pokud je adresa IP správná, odeberte produkt a znovu jej přidejte.

Počítač nekomunikuje s produktem.

 1. Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.
  1. Otevřete příkazový řádek v počítači: V systému Windows klikněte na tlačítko Start a na položku Spustit a zadejte příkaz cmd.
  2. Zadejte příkaz ping následovaný IP adresou produktu.
  3. Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.
 2. Jestliže se provedení příkazu ping nezdařiIo, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a zda jsou síťová nastavení, produkt a počítač nakonfigurovány pro stejnou síť.

Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě

Společnost Hewlett-Packard doporučuje ponechat toto nastavení v automatickém režimu (výchozí nastavení). Pokud toto nastavení změníte, je nutné provést změnu i v síti.

Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou.

Ujistěte se, že jsou nové softwarové aplikace řádně nainstalovány a že používají správný ovladač tiskárny.

Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny.

 1. Zkontrolujte síťové ovladače, ovladače tiskárny a směrování sítě.
 2. Zkontrolujte, zda je operační systém správně nakonfigurován.

Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná.

 1. Zkontrolujte konfigurační stránku pro zjištění stavu síťového protokolu. V případě potřeby jej povolte.
 2. V případě potřeby změňte konfiguraci nastavení sítě.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...