hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 500 - Funkce zabezpečení produktu

Bezpečnostní pokyny
Zařízení podporuje standardy zabezpečení a doporučené protokoly, které pomáhají zabezpečit zařízení, chránit důležité informace na síti a zjednodušovat sledování a údržbu zařízení.
Podrobné informace o řešeních bezpečného zpracování obrázků a tisku společnosti HP najdete na stránce www.hp.com/go/secureprinting. Tato stránka nabízí odkazy na technické informace a časté dotazy týkající se funkcí zabezpečení.
Zabezpečení protokolu IP
Zabezpečení protokolu IP (IPsec) je sada protokolů, které řídí přenos v síti založený na protokolu IP do zařízení a z něj. Protokoly IPsec umožňují ověřování mezi hostiteli, integritu dat a šifrování síťové komunikace.
U produktů s připojením k síti, které jsou vybaveny tiskovým serverem HP Jetdirect, můžete nakonfigurovat protokol IPsec z karty Networking (Připojení do sítě) implementovaného webového serveru HP.
Zabezpečení implementovaného webového serveru HP
Přiřaďte heslo správce pro přístup k zařízení a integrovanému webovému serveru HP, aby neoprávnění uživatelé nemohli měnit nastavení produktu.
 1. Otevřete stránku implementovaného webového serveru HP zadáním adresy IP do řádku adresy webového prohlížeče.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Otevřete nabídku Obecné zabezpečení.
 4. Do pole Jméno uživatele zadejte jméno, které má být přidruženo k heslu.
 5. Zadejte heslo do pole Nové heslo a pak ho zadejte ještě jednou do pole Ověřit heslo.
    Poznámka:
  Měníte-li stávající heslo, je třeba nejdříve zadat stávající heslo do pole Staré heslo.
 6. Klikněte na tlačítko Použít. Poznamenejte si heslo a uložte jej na bezpečném místě.
Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP (pro modely se šifrovaným pevným diskem)
HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh obsahuje vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP. Pevný disk poskytuje hardwarové šifrování pro bezpečné ukládání citlivých dat bez dopadu na výkon produktu. Tento pevný disk je vybaven nejnovějším pokročilým standardem šifrování (AES) a flexibilními funkcemi úspory času a robustní funkčností.
Ke konfiguraci disku použijte nabídku Security (Zabezpečení) implementovaného webového serveru HP.
Další informace o šifrovaném pevném disku naleznete v Příručce konfigurací vysoce výkonného pevného disku se šifrováním HP (High-Performance Secure Hard Disk Setup Guide).
 1. Přejděte na web www.hp.com/support.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte zabezpečený pevný disk a stiskněte tlačítko Enter.
 3. Klikněte na odkaz HP Secure High Performance Hard Disk Drive (Vysoce výkonný pevný disk se šifrováním HP).
 4. Klikněte na odkaz Manuals (Příručky).
Vymazání dat úlohy
Pro data uložená na pevných discích produktu existuje několik metod ochrany. Jedním z řešení je zakoupení produktu s vysoce výkonným zabezpečeným pevným diskem HP. U produktů s vysoce výkonným zabezpečeným pevným diskem HP nelze získat přístup k datům na disku, pokud jsou z produktu vymazána. Pomocí funkce Vymazání dat úlohy na integrovaném webovém serveru HP (EWS) bezpečně smažte tiskové úlohy z pevného disku. Vymazání dat úlohy by mělo proběhnout před darováním, recyklací či převedením vlastnictví produktu.
  Poznámka:
Tato funkce je u produktu k dispozici pouze tehdy, je-li nainstalován vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP.
Vymazání dat úlohy
 1. Otevřete stránku implementovaného webového serveru HP zadáním adresy IP do řádku adresy webového prohlížeče.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Otevřete nabídku Ochrana uložených dat.
Funkce Vymazání dat úlohy poskytuje následující úrovně zabezpečení disku:
 • Nezabezpečené rychlé vymazání (bez přepsání)
 • Zabezpečené rychlé vymazání (jedno přepsání)
 • Zabezpečené zdokonalené vymazání (tři přepsání)
  Poznámka:
Zabezpečené rychlé vymazání přepíše data jednou a má malý vliv na výkon. Zabezpečené zdokonalené vymazání přepíše data třikrát a může ovlivnit výkon.
Dotčená data
Mezi data dotčená funkcí Vymazání dat úlohy patří dočasné soubory vytvářené během tisku, uložené úlohy, úlohy ověření a podržení, písma a makra (formuláře) uložená na disku, adresáře a aplikace společnosti HP i jiných výrobců.
Uložené úlohy budou bezpečně přepsány pouze tehdy, jsou-li vymazány pomocí nabídky Obnovit úlohu z paměti zařízení v produktu a je-li nastaven příslušný režim mazání.
Zabezpečení uložených úloh
Úlohy, které jsou v zařízení uloženy, lze chránit přidělením kódu PIN. Kdokoli by chtěl vytisknout chráněné úlohy, musí nejprve na ovládacím panelu zařízení zadat kód PIN.
Uzamčení nabídek ovládacího panelu
Pomocí implementovaného webového serveru HP můžete uzamknout různé funkce na ovládacím panelu.
 1. Otevřete stránku implementovaného webového serveru HP zadáním adresy IP do řádku adresy webového prohlížeče.
 2. Klikněte na kartu Zabezpečení.
 3. Otevřete nabídku Řízení přístupu.
 4. V části Zásady přihlašování a oprávnění vyberte, které typy uživatelů mají mít oprávnění k různým funkcím.
 5. Klikněte na tlačítko Použít.
Uzamčení skříně formátoru
Skříň formátoru v zadní části produktu je opatřena slotem, který lze použít k připojení bezpečnostního lanka. Uzamčením klece formátoru zabráníte jiným osobám v odebrání cenných součástí z formátoru.
Obrázek : Umístění bezpečnostního slotu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...