hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 500 - Tisk informačních stránek

Tisk informačních stránek

Informační stránky poskytují informace o produktu a jeho aktuální konfiguraci. K tisku běžně používaných informačních stránek použijte následující postupy:
 1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Domů .
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Správa
  • Sestavy
  • Stránky konfigurace/stavu nebo Jiné stránky
 3. Stisknutím směrové šipky dolů označte sestavu a poté ji stisknutím tlačítka OK vyberte.
 4. Pomocí tlačítka se šipkou nahoru vyberte položku Tisk a potom stiskněte tlačítko OK.
Nabídka Sestavy
První úroveň
Druhá úroveň
Popis
Stránky konfigurace/stavu
Mapa nabídky Správa
Vytiskne schéma rozvržení nabídek ovládacího panelu. Na mapě jsou zobrazena aktivní nastavení pro každé nabídky.
Stránka konfigurace
Zobrazuje nastavení zařízení a nainstalované příslušenství.
Stránka stavu spotřebního materiálu
Zobrazuje přibližnou zbývající životnost spotřebního materiálu, obsahuje statistiku celkového počtu zpracovaných stránek a úloh, sériové číslo, počty stránek a informace o údržbě.
Společnost HP poskytuje pro pohodlí svých zákazníků přibližné informace o zbývající životnosti spotřebního materiálu. Skutečné zbývající úrovně spotřebního materiálu se mohou lišit od uvedených přibližných hodnot.
Stránka využití
Zobrazuje počet všech formátů papíru, které prošly zařízením, a uvádí, zda se jednalo o jednostranný, oboustranný, černobílý či barevný tisk. Také uvádí počty stránek.
Stránka Adresář souborů
Zobrazuje název souboru a složky u souborů uložených v paměti zařízení.
Stránka aktuálního nastavení
Zobrazuje aktuální nastavení produktu.
Protokol úlohy využití barev
Vytiskne statistiku využití barev v zařízení.
Jiné stránky
Stránka s ukázkami
Vytiskne předváděcí stránku, která udává tiskové schopnosti zařízení.
Ukázky RGB
Vytiskne barevné vzorky pro různé hodnoty barevného prostoru RGB. Tyto vzorky lze použít jako vodítko při porovnávání vytištěných barev.
Ukázky CMYK
Vytiskne barevné vzorky pro různé hodnoty barevného prostoru CMYK. Tyto vzorky lze použít jako vodítko při porovnávání vytištěných barev.
Seznam písem PCL
Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL.
Seznam písem PS
Vytiskne seznam všech nainstalovaných postscriptových písem.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...