hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 500 - Nabídky ovládacího panelu

Uspořádání ovládacího panelu

Na ovládacím panelu je umístěn barevný grafický a textový displej, tlačítka pro ovládání úloh a tři kontrolky stavu (diody LED). 
  Obrázek : Položky na ovládacím panelu
 1. Displej ovládacího panelu
 2. Tlačítko šipka nahoru
 3. Tlačítko OK
 4. Indikátor Připraveno
 5. Datový indikátor
 6. Indikátor Pozor
 7. Tlačítko šipka dolů
 8. Tlačítko Domů
 9. Tlačítko šipka zpět
 10. Tlačítko Zastavit
 11. Tlačítko Nápověda

Nápověda na ovládacím panelu

Produkt obsahuje integrovaný systém nápovědy, který vysvětluje použití každé obrazovky. Chcete-li otevřít systém nápovědy, stiskněte tlačítko Nápověda na ovládacím panelu.
Na některých obrazovkách nápověda otevře globální nabídku, v níž lze hledat konkrétní témata. Stisknutím směrových šipek na ovládacím panelu můžete procházet strukturou nabídek.
Na obrazovkách obsahujících nastavení jednotlivých úloh nápověda otevře téma, které vysvětluje možnosti pro danou obrazovku.

Nabídky ovládacího panelu

Chcete-li využít všechny funkce tohoto zařízení, může být třeba provést upgrade firmwaru. Společnost HP doporučuje pravidelně navštěvovat stránku www.hp.com/go/lj500colorM551_software, abyste zjistili, zda není k dispozici nová verze firmwaru.
Poznámka:
Verzi firmwaru, která je aktuálně v zařízení nainstalována, zjistíte vytištěním konfigurační stránky.
Navigace v nabídkách ovládacího panelu
 • Stisknutím tlačítka Domů otevřete nabídky.
 • Pomocí šipek nahoru a dolů označíte požadovanou položku nabídky.
 • Stisknutím tlačítka OK požadovanou položku nabídky vyberete.

Nabídka Přihlásit

Nabídka Přihlásit
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Přístupový kód uživatele
Přístupový kód
Přístupový kód správce
Přístupový kód
Přístupový kód pro servis
Přístupový kód

Nabídka Obnovit úlohu z jednotky USB

Nabídka Obnovit úlohu z jednotky USB slouží k zobrazení úloh uložených na externím paměťovém zařízení USB.
Poznámka:
Než budete moci začít tuto funkci používat, je třeba ji povolit v nabídkách ovládacího panelu nebo pomocí integrovaného webového serveru HP.
Chcete-li tuto funkci povolit pomocí nabídek na ovládacím panelu, otevřete nabídku Správa, podnabídku Obecná nastavení, podnabídku Nastavení obnovení z jednotky USB a pak vyberte možnost Povolit. Chcete-li tuto funkci povolit pomocí integrovaného webového serveru HP, otevřete kartu Tisk.
Nabídka Obnovit úlohu z jednotky USB
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Obnovit úlohu z jednotky USB
OK
Storno
Vyberte soubor nebo složku
Vyberte požadovanou možnost v seznamu.

Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení

Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení slouží k zobrazení úloh uložených v interní paměti zařízení.
Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení
První úroveň
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Pátá úroveň
Hodnoty
Obnovit úlohu z paměti zařízení
Poznámka:
Vyberte ze seznamu složek.
Všechny úlohy (s PINem)
Poznámka:
Zobrazí se i jednotlivé názvy úloh.
Tisk
Zadat kód PIN pro tisk
Kopie
Rozsah: 1–9999
Výchozí hodnota = 1
Vytisknout a odstranit
Zadat kód PIN pro tisk
Kopie
Rozsah: 1–9999
Výchozí hodnota = 1
Odstranit
Zadat kód PIN pro tisk
Vš. úlohy (bez PINu)
Poznámka:
Zobrazí se i jednotlivé názvy úloh.
Tisk
Kopie
Rozsah: 1–9999
Výchozí hodnota = 1
Vytisknout a odstranit
Kopie
Rozsah: 1–9999
Výchozí hodnota = 1
Odstranit
Odstranit všechny úlohy
Ano
Ne

Nabídka Spotřební materiál

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Spotřební materiál
První úroveň
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Hodnoty
Správa spotřebního materiálu
Tisk stavu spotřebního materiálu
Nastavení spotřebního materiálu
Černá tisková kazeta
Velmi nízký stav
Stop
Výzva pokračovat*
Pokračovat
Nastavení při nízké prahové hodnotě
1–100 %
Kazety s barevným tonerem
Velmi nízký stav
Stop
Výzva pokračovat*
Pokračovat
Nastavení při nízké prahové hodnotě
Azurová tisková kazeta
Purpurová tisková kazeta
Žlutá tisková kazeta
1–100 %
Nádobka na odpadní toner
Velmi nízký stav
Stop*
Výzva pokračovat
Pokračovat
Sada fixační jednotky
Velmi nízký stav
Stop
Výzva pokračovat*
Pokračovat
Nastavení při nízké prahové hodnotě
1–100 %
Kombinace funkce Barevně/Černobíle
Auto*
Většinou barevné stránky
Většinou černobílé stránky
Zprávy o spotřebním materiálu
Zpráva o docházení spotřebního materiálu
Zapnuto*
Vypnuto
Ukazatel úrovně
Zapnuto*
Vypnuto
Obnovit spotřební materiál
Nová sada pojistek
Ne*
Ano
Černá tisková kazeta
Zobrazí se stav.
Azurová tisková kazeta
Zobrazí se stav.
Purpurová tisková kazeta
Zobrazí se stav.
Žlutá tisková kazeta
Zobrazí se stav.
Nádobka na odpadní toner
Zobrazí se stav.
Sada fixační jednotky
Zobrazí se stav.

Nabídka Zásobníky

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Zásobníky
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Správa zásobníků
Použití požadovaného zásobníku
Výhradně*
První
Výzva k ručnímu podávání
Vždy*
Pokud není naplněn
Výzva k nastavení formátu/typu
Displej*
Nezobrazovat
Použít jiný zásobník
Povoleno*
Zakázáno
Alternativní režim hlavičkového papíru
Zakázáno*
Povoleno
Oboustranné prázdné stránky
Auto*
Ano
Otočení obrazu
Standardní*
Alternativní
Nahradit A4/Letter
Ano*
Ne
Formát v zásobníku 1
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Typ v zásobníku 1
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Formát v zásobníku 2
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Typ v zásobníku 2
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Formát v zásobníku 3
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Typ v zásobníku 3
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.

Nabídka Správa

Nabídka Sestavy

Nabídka Sestavy
První úroveň
Druhá úroveň
Stránky konfigurace/stavu
Tisk
Mapa nabídky Správa
Stránka konfigurace
Stránka stavu spotřebního materiálu
Stránka využití
Stránka Adresář souborů
Stránka aktuálního nastavení
Protokol úlohy využití barev
Jiné stránky
Tisk
Stránka s ukázkami
Ukázky RGB
Ukázky CMYK
Seznam písem PCL
Seznam písem PS

Nabídka Obecná nastavení

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Obecná nastavení
První úroveň
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Hodnoty
Nastavení data a času
Formát data a času
Formát data
DD/MMM/RRRR
MMM/DD/RRRR*
RRRR/MMM/DD
Formát času
12 hodin (dop./odp.)*
24 hodin
Datum a čas
Datum
Měsíc
Den
Rok
V seznamech nastavte hodnoty.
Doba
Hodina
Minuta
dop./odp.
V seznamech nastavte hodnoty.
Časové pásmo
Měsíc
Den
Rok
V seznamech nastavte hodnoty.
Upravit pro letní čas
Zapnuto
Vypnuto*
Nastavení úspory energie
Nastavení časovače režimu spánku
Časovač režimu spánku/automatického vypnutí
Povolit*
Zakázat
Režim spánku/automatické vypnutí po
Výchozí hodnota je 45 minut.
Zadejte hodnotu mezi 1 a 120 minutami.
Události pro probuzení/automatické zapnutí
Všechny události*
Síťový port
Pouze tlačítko napájení
Optimální rychlost/využití energie
První strana rychleji*
Úspora energie
Vyšší úspora energie
Nejvyšší úspora energie
Kvalita tisku
Nastavení barvy
Výrazné tóny
Sytost azurové
Sytost purpurové
Sytost žluté
Sytost černé
-5 až 5
Výchozí hodnota = 0
Střední tóny
Sytost azurové
Sytost purpurové
Sytost žluté
Sytost černé
-5 až 5
Výchozí hodnota = 0
Odstíny
Sytost azurové
Sytost purpurové
Sytost žluté
Sytost černé
-5 až 5
Výchozí hodnota = 0
Obnovit hodnoty barev
Registrace obrázku
Nastavit zásobník <X>
Tisk zkušební stránky
Posun X1
Posun Y1
Posun X2
Posun Y2
-5,00 mm až 5,00 mm
Výchozí hodnota = 0
Režim Auto čidlo
Rozpoznávání médií v zásobníku 1
Sada fixační jednotky
Rozšířené rozpoznávání
Pouze fólie
Nastavení typů papíru
Vyberte ze seznamu typů papíru, které produkt podporuje. Dostupné možnosti jsou pro každý typ papíru stejné.
Režim tisku
Vyberte režim tisku ze seznamu.
Výchozí hodnota = Režim Auto čidlo
Režim rezistence
Normální*
Nahoru
Dolů
Režim vlhkosti
Normální*
Vysoká
Režim předběžného otáčení
Vypnuto*
Zapnuto
Režim teploty fixační jednotky
Normální*
Nahoru
Dolů
Režim ohnutí papíru
Normální*
Sníženo
Optimalizovat
Normální papír
Standardní*
Hladký
Silný papír
Standardní*
Hladký
Kontrola obálek
Normální*
Alternativní 1
Alternativní 2
Prostředí
Normální*
Nízká teplota
Síťové napětí
Normální*
Nízké napětí
Zásobník 1
Normální*
Alternativní
Pozadí
Normální*
Alternativní 1
Alternativní 2
Alternativní 3
Ovládání stejnoměrnosti
Normální*
Alternativní 1
Alternativní 2
Alternativní 3
Ovládání sledování
Zapnuto*
Vypnuto
Registrace
Normální*
Alternativní
Ovládání přenosu
Normální*
Alternativní 1
Alternativní 2
Alternativní 3
Teplota fixace
Normální*
Alternativní
Obnovit optimalizaci
Kontrola okraje
Vypnuto
Světlý
Normální*
Maximální
Obnovení po uvíznutí papíru
Auto*
Vypnuto
Zapnuto
Automatické obnovení
Povolit
Zakázat*
Správa uložených úloh
Limit úložiště pro úlohu rychlého kopírování
1–300
Výchozí hodnota = 32
Limit pozastavení úlohy rychlého kopírování
Vypnuto*
1 hodina
4 hod
1 den
1 týden
Výchozí název složky
Řadit uložené úlohy podle
Název úlohy*
Datum
Obnovit výrobní nastavení
Resetovat
Všechna
Obecné
Tisk
Obecné zabezpečení
Kalibrace
Omezit barvy
Povolit barvy
Zakázat barvy
Barevně, je-li povoleno*

Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB

Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Povolení otevírání z jednotky USB
Povolit
Zakázat*

Nabídka Obecné Nastavení tisku

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Obecné Nastavení tisku
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Ruční podávání
Povoleno
Zakázáno*
Písmo Courier
Normální*
Tmavý
Široký A4
Povoleno
Zakázáno*
Tisk chyb PS
Povoleno
Zakázáno*
Tisk chyb PDF
Povoleno
Zakázáno*
Jazyk
Auto*
PCL
PS
PDF
PCL
Délka formuláře
Rozsah: 5–128
Výchozí hodnota = 60
Orientace
Na výšku*
Na šířku
Zdroj písma
Vnitřní*
Jemné
USB <X>
Číslo písma
Rozsah: 0–999
Výchozí hodnota = 0
Rozteč písma
Rozsah: 0,44–99,99
Výchozí hodnota = 10
Velikost bodu písma
Rozsah: 4,00–999,75
Výchozí hodnota = 12,00
Sada znaků
Vyberte sadu znaků ze seznamu.
Připojit CR k LF
Ne*
Ano
Potlačit prázdné stránky
Ne*
Ano
Mapování zdroje média
Standardní*
Klasické

Nabídka Výchozí možnosti tisku

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Výchozí možnosti tisku
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Počet kopií
Rozsah: 1–X
Výchozí hodnota = 1
Výchozí formát papíru
Vyberte ze seznamu formátů, které produkt podporuje.
Výchozí vlastní formát papíru
Jednotka
Palce
Rozměr X
Rozsah: 2,99–12,28
Výchozí hodnota = 12,28
Rozměr Y
Rozsah: 5,00–18,50
Výchozí hodnota = 18,5
MM
Rozměr X
Rozsah: 76–312
Výchozí hodnota = 312
Rozměr Y
Rozsah: 127–470
Výchozí hodnota = 470
Strany
Jednostranný*
Oboustranný
Oboustranný formát
Styl knížky*
Otočený styl
Od okraje k okraji
Povoleno
Zakázáno*

Nabídka Nastavení displeje

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Nastavení displeje
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Jas displeje
Rozsah: -10 až 10
Výchozí hodnota = 0
Jazyk
Vyberte ze seznamu jazyků, které produkt podporuje.
Zobrazit IP adresu
Displej*
Skrýt
Časový limit nečinnosti
Rozsah: 10 až 300 sekund
Výchozí hodnota = 60
Smazatelná varování
Zapnuto
Úloha*
Události s možností pokračování
Automaticky pokračovat (po 10 sekundách)*
Pokračujte stisknutím tlačítka OK

Nabídka Správa spotřebního materiálu

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Správa spotřebního materiálu
První úroveň
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Hodnoty
Tisk stavu spotřebního materiálu
Nastavení spotřebního materiálu
Černá tisková kazeta
Velmi nízký stav
Stop
Výzva pokračovat*
Pokračovat
Nastavení při nízké prahové hodnotě
1–100 %
Kazety s barevným tonerem
Velmi nízký stav
Stop
Výzva pokračovat*
Pokračovat
Nastavení při nízké prahové hodnotě
Azurová tisková kazeta
Purpurová tisková kazeta
Žlutá tisková kazeta
1–100 %
Nádobka na odpadní toner
Velmi nízký stav
Stop*
Výzva pokračovat
Pokračovat
Sada fixační jednotky
Velmi nízký stav
Stop
Výzva pokračovat*
Pokračovat
Nastavení při nízké prahové hodnotě
1–100 %
Kombinace funkce Barevně/Černobíle
Auto*
Většinou barevné stránky
Většinou černobílé stránky
Zprávy o spotřebním materiálu
Zpráva o docházení spotřebního materiálu
Zapnuto*
Vypnuto
Ukazatel úrovně
Zapnuto*
Vypnuto
Obnovit spotřební materiál
Nová sada pojistek
Ne*
Ano

Nabídka Správa zásobníků

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Správa zásobníků
První úroveň
Hodnoty
Použití požadovaného zásobníku
Výhradně*
První
Výzva k ručnímu podávání
Vždy*
Pokud není naplněn
Výzva k nastavení formátu/typu
Displej*
Nezobrazovat
Použít jiný zásobník
Povoleno*
Zakázáno
Alternativní režim hlavičkového papíru
Zakázáno*
Povoleno
Prázdné stránky
Auto*
Ano
Nahradit A4/Letter
Ano*
Ne

Nabídka Nastavení sítě

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Nastavení sítě
První úroveň
Hodnoty
Časový limit V/V
Rozsah: 5 až 300 s
Výchozí hodnota = 15
Nabídka Jetdirect
Podrobnosti naleznete v následující tabulce.
Nabídka Jetdirect
První úroveň
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Pátá úroveň
Hodnoty
Informace
Vytisknout sestavu zabezpečení
Ano
Ne*
TCP/IP
Povolit
Zapnuto*
Vypnuto
Název hostitele
Pomocí tlačítek se šipkami vyberte název hostitele.
NPIXXXXXX*
Nastavení IPv4
Metoda konfigurace
Bootp*
DHCP
Automatická adresa IP
Ručně
Ruční nastavení
Poznámka:
Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud v nabídce Metoda konfigurace vyberete možnost Ručně.
Adresa IP
Zadejte adresu.
Maska podsítě
Zadejte adresu.
Výchozí brána
Zadejte adresu.
Výchozí adresa IP
Automatická adresa IP*
Starší
Verze DHCP
Ano
Ne*
Obnovit DHCP
Ano
Ne*
Primární server DNS
Rozsah: 0–255
Výchozí hodnota = xxx.xxx.xx.xx
Sekundární server DNS
Rozsah: 0–255
Výchozí hodnota = 0.0.0.0
Nastavení IPv6
Povolit
Zapnuto*
Vypnuto
„Od:“
Ruční nastavení
Povolit
Zapnuto
Vypnuto*
„Od:“
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Zásady pro DHCPv6
Určené směrovačem
Směrovač není k dispozici*
Vždy
Primární server DNS
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Sekundární server DNS
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Server proxy
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Port serveru proxy
Výchozí hodnota = 00080
Časový limit nečinnosti
Výchozí hodnota = 0270
Obecné zabezpečení
Zabezpečený web
HTTPS požadováno*
HTTPS volitelně
IPSEC
Podržet
Zakázat*
802.1x
Resetovat
Podržet*
Obnovit zabezpečení
Ano
Ne*
Diagnostika
Integrované testy
Test hardwaru LAN
Ano
Ne*
Test HTTP
Ano
Ne*
Test SNMP
Ano
Ne*
Test dráhy papíru
Ano
Ne*
Vybrat všechny testy
Ano
Ne*
Čas provedení
Rozsah: 1 až 60 hodin
Výchozí hodnota = 1
Provést
Ano
Ne*
Testování spojení (ping)
Typ cíle
IPv4
IPv6
Cílová adresa IPv4
Rozsah: 0–255
Výchozí hodnota = 127.0.0.1
Cílová adresa IPv6
Vyberte v seznamu požadovanou možnost.
Výchozí hodnota = : : 1
Velikost paketu
Výchozí hodnota = 64
Časová prodleva
Výchozí hodnota = 001
Počet
Výchozí hodnota = 004
Výsledky tisku
Ano
Ne*
Provést
Ano
Ne*
Výsledky testování spojení (ping)
Odeslané pakety
Výchozí hodnota = 00000
Přijaté pakety
Výchozí hodnota = 00000
Procenta ztracených
Výchozí hodnota = 000
Min. čas vrácení
Výchozí hodnota = 0000
Max. čas vrácení
Výchozí hodnota = 0000
Průměrný čas vrácení
Výchozí hodnota = 0000
Probíhá testování spojení (ping)
Ano
Ne*
Aktualizovat
Ano
Ne*
Rychlost připojení
Auto*
10T Poloviční
10T Plný
100TX Poloviční
100TX Plný
100TX Auto
1000T Plný

Nabídka Odstraňování problémů

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Odstraňování problémů
První úroveň
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Čtvrtá úroveň
Hodnoty
Ukončení řešení potíží
Poznámka:
Tato položka se zobrazí jen v případě, že se vracíte z nabídky Odstraňování problémů.
Poznámka:
Po výběru této položky v nabídce se produkt vypne a restartuje.
Tisk protokolu událostí
Zobrazit protokol událostí
Vytisknout stránku dráhy papíru
Tisk stránky kvality
Tisk stránek řešení potíží s kvalitou tisku
Tisk diagnostické stránky
Test barevného pruhu
Tisk zkušební stránky
Kopie
Rozsah: 1–30
Výchozí hodnota = 1
Diagnostické testy
Vypnout kontrolu kazety
Čidla dráhy papíru
Spustit test
Test dráhy papíru
Tisk zkušební stránky
Tisk
Zdrojový zásobník
Vyberte zásobník ze seznamu dostupných zásobníků.
Test dráhy při oboustranném tisku
Vypnuto*
Zapnuto
Počet kopií
Rozsah: 1–500
Výchozí hodnota = 1
Ruční test čidla
Vyberte čidlo zařízení ze seznamu.
Ruční test snímače zásobníku/přihrádky
Vyberte čidlo zařízení ze seznamu.
Test součástí
Vyberte požadovanou možnost ze seznamu dostupných součástí.
Opakovat
Vypnuto*
Zapnuto
Test při zastavení tisku
Načíst data diagnostiky
Export na jednotku USB
Diagnostické soubory
Datový soubor zařízení
Soubor s informacemi o ladění*
Zahrnout výpisy stavu systému
Vypnuto
Zapnuto*
Informace o ladění čištění
Vypnuto
Zapnuto*
Generovat data ladění

Nabídka Údržba zařízení

Nabídka Zálohování/obnovení

  Upozornění:
Zodpovědnost za zálohování a obnovení dat spočívá na zákazníkovi/správci zařízení. Servisní pracovníci by neměli za žádných okolností provádět zálohování ani obnovu dat zákazníků.
V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Zálohování/obnovení
První úroveň
Druhá úroveň
Třetí úroveň
Hodnoty
Zálohovaná data
Naplánované zálohy
Povolit plánování
Zakázáno*
Povoleno
Doba zálohování
Výchozí hodnota = aktuální čas
Dny mezi zálohováním
Výchozí hodnota = 1
Zálohovat
Export poslední zálohy
Obnovit data
Vložte jednotku USB, která obsahuje soubor zálohy.

Nabídka Kalibrace/čištění

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.
Nabídka Kalibrace/čištění
První úroveň
Druhá úroveň
Hodnoty
Nastavení čištění
Auto čištění
Vypnuto*
Zapnuto
Interval čištění
Vyberte ze seznamu intervalů čištění.
Formát automatického čištění
Letter*
A4
Vytištění čisticí stránky
Čištění skla laseru
Rychlá kalibrace
Úplná kalibrace
Kalibrace zpoždění při probuzení/zapnutí
Ano*
Ne

Nabídka Upgrade firmwaru z USB

Zobrazení: Na ovládacím panelu zařízení vyberte nabídku Údržba zařízení a poté vyberte podnabídku Upgrade firmwaru z USB.
Vložte paměťové zařízení USB s balíkem upgradu firmwaru do portu USB a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nabídka Servis

Nabídka Servis je zamčena a přístup k ní vyžaduje zadání osobního identifikačního čísla (PIN). Tato nabídka je určena pro použití autorizovaným servisním pracovníkem.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...