hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny řad HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 a M603 - Konfigurace zásobníků

Produkt automaticky zobrazí výzvu ke konfiguraci zásobníku na určitý typ a formát v následujících situacích:
 • pokud zakládáte papír do zásobníku,
 • pokud pro tiskovou úlohu prostřednictvím ovladače tiskárny nebo softwarového programu zvolíte určitý zásobník nebo typ papíru a zásobník není nakonfigurován v souladu s nastavením tiskové úlohy.
  Poznámka:
Výzva se nezobrazí, pokud tisknete ze zásobníku 1 a je pro něj nakonfigurována možnost formátu papíru Libovolný formát a možnost typu papíru Libovolný typ. V takové situaci bude v případě, že pro tiskovou úlohu není uveden zásobník, produkt tisknout ze zásobníku 1, a to i v případě, že se nastavení formátu a typu papíru neshoduje s parametry papíru vloženého do zásobníku 1.
Konfigurace zásobníku při vkládání papíru
 1. Vložte do zásobníku papír. Zavřete zásobník, pokud nejde o zásobník 1.
 2. Zobrazí se zpráva o konfiguraci zásobníku.
 3. Stisknutím tlačítka OK přijmete zjištěný formát. Nebo můžete po stisknutí šipky zpět vybrat jinou konfiguraci a pokračovat následujícími kroky.
 4. Chcete-li změnit konfiguraci zásobníku, stisknutím šipky dolů zvýrazněte správný formát a potom stiskněte tlačítko OK.
    Poznámka:
  V zásobnících jiných než zásobník 1 produkt většinu formátů papíru zjistí automaticky.
 5. Stisknutím šipky dolů zvýrazněte správný typ a potom stiskněte tlačítko OK.
Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy
 1. V softwarové aplikaci zadejte zdrojový zásobník, velikost papíru a typ papíru.
 2. Odešlete tiskovou úlohu do produktu.
  Je-li třeba zásobník nakonfigurovat, zobrazí se na displeji ovládacího panelu výzva.
 3. Pokud není zobrazený formát správný, stiskněte šipku zpět . Stisknutím šipky dolů zvýrazněte správný formát nebo zvýrazněte možnost Vlastní.
  Chcete-li zadat vlastní velikost, stiskněte nejprve šipku dolů a zvýrazněte správnou jednotku. Potom pomocí číselné klávesnice nebo stisknutím šipky nahoru nebo šipky dolů nastavte rozměry X a Y.
 4. Není-li zobrazený typ papíru správný, stiskněte šipku zpět a potom stisknutím šipky dolů zvýrazněte typ papíru.
Konfigurace zásobníku z ovládacího panelu
Zásobníky můžete konfigurovat na typ a formát i bez zobrazení výzvy produktu.
 1. Stiskněte tlačítko Domů .
 2. Otevřete nabídku Zásobníky.
 3. Stisknutím šipky dolů zvýrazněte formát nebo typ pro požadovaný zásobník a pak stiskněte tlačítko OK.
 4. Stisknutím šipky nahoru nebo šipky dolů zvýrazněte formát nebo typ. Při volbě vlastního formátu vyberte měrnou jednotku a nastavte rozměr X a Y.
 5. Stisknutím tlačítka OK uložte výběr.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...