hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny řad HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 a M603 - Nastavení možností uložení úlohy v systému Windows

Tisk jedné kopie pro kontrolu před vytištěním všech kopií

 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. V oblasti Režim ukládání úlohy klikněte na možnost Korekturní tisk s podržením.

Dočasné uložení osobní úlohy v produktu pro pozdější tisk

Poznámka:
Produkt úlohu po vytištění odstraní.
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. V oblasti Režim ukládání úlohy klikněte na možnost Osobní úloha.
 5. Volitelné: V oblasti Označit úlohu jako soukromou klikněte na možnost Kód PIN pro tisk a zadejte čtyřmístné osobní identifikační číslo (PIN).
 6. Úlohu lze kdykoli vytisknout pomocí ovládacího panelu produktu.

Dočasné uložení úlohy v zařízení

Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v produktu nainstalován volitelný pevný disk.
Poznámka:
Produkt uchovává úlohy, dokud jej nevypnete.
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. V oblasti Režim ukládání úlohy klikněte na možnost Rychlé kopírování.
  Požadovaný počet kopií se vytiskne okamžitě, další kopie je možné vytisknout z ovládacího panelu.

Trvalé uložení úlohy v zařízení

Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v produktu nainstalován volitelný pevný disk.
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. V oblasti Režim ukládání úlohy klikněte na možnost Uložená úloha.

Změna trvale uložené úlohy na soukromou (lze ji vytisknout pouze po zadání kódu PIN)

Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v produktu nainstalován volitelný pevný disk.
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. V oblasti Režim ukládání úlohy klikněte na možnost Uložená úloha nebo na možnost Osobní úloha.
 5. V oblasti Označit úlohu jako soukromou klikněte na možnost Kód PIN pro tisk a zadejte čtyřmístné osobní identifikační číslo (PIN).
  Poznámka:
  Chcete-li vytisknout nebo odstranit úlohu, musíte zadat kód PIN na ovládacím panelu.

Obdržení oznámení, pokud někdo provádí tisk uložené úlohy

Poznámka:
Oznámení obdrží pouze osoba, která vytvořila uloženou úlohu. V případě, že někdo vytiskne uloženou úlohu, kterou vytvořila jiná osoba, žádné oznámení neobdržíte.
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. Zvolte požadovaný režim ukládání úloh.
 5. V oblasti Možnosti oznámení úlohy klikněte na možnost Zobrazení ID úlohy při tisku.

Nastavení uživatelského jména pro uloženou úlohu

Podle následujícího postupu změňte jméno uživatele uložené úlohy.
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. Zvolte požadovaný režim ukládání úloh.
 5. V oblasti Jméno uživatele klikněte na možnost Jméno uživatele, pokud chce použít výchozí jméno uživatele systému Windows. Chcete-li zadat jiné jméno uživatele, klikněte na možnost Vlastní a zadejte jméno.

Zadání názvu uložené úlohy

Podle následujícího postupu změňte výchozí jméno u uložené úlohy.
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Ukládání úlohy.
 4. Zvolte požadovaný režim ukládání úloh.
 5. Chcete-li automaticky vytvářet názvy úloh podle uloženého dokumentu, v oblasti Název úlohy klikněte na možnost Automatický režim. Ovladač použije název souboru dokumentu, pokud bude k dispozici. Pokud u dokumentu chybí název souboru, ovladač použije pro název úlohy název programu nebo časové razítko.
  Chcete-li název úlohy zadat, klikněte na možnost Vlastní a zadejte název.
 6. Vyberte možnost z rozbalovacího seznamu Pokud název úlohy existuje.
  • Chcete-li k stávajícímu názvu přidat číslo, zvolte možnost Použít název úlohy + (1–99).
  • Chcete-li přepsat existující úlohu se stejným názvem, zvolte možnost Nahradit stávající soubor.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...