hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series - Odstranění uvíznutí vozíku tiskových kazet

Odstranění uvíznutí vozíku tiskových kazet

Abyste mohli začít tisknout, zásobník papíru musí bezpečně připevněn a přístupová dvířka kazety musí být zavřená. Zkontrolujte tiskárnu a zkuste tisknout znovu. Pokud problém přetrvává, vozík tiskových kazet může být blokován nějakým předmětem, který mu brání v pohybu.
Pokud je tiskárna nová, ujistěte se, že jste zevnitř odstranili veškerý obalový materiál. Pokud tiskárna není nová, zkontrolujte oblast pohybu vozíku, zda se v ní nenachází předměty, které mohly spadnout do tiskárny, například zvířecí chlupy či sponky na papír.
Pro vyřešení problému zkuste následující řešení.
Řešení 1: Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá
 1. Podívejte se na vypínač na tiskárně. Pokud nesvítí, tiskárna je vypnutá. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zapojen do tiskárny a do zásuvky. Vypínačem zapněte tiskárnu.
 2. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 2: Odblokování vozíku tiskových kazet
 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
    Upozornění:
  Před odpojením kabelu napájení se ujistěte, že je tiskárna zapnutá, jak je popsáno v kroku 2. Pokud kabel neodpojíte ze zadní části jednotky, můžete tak při odstraňování uvíznutého papíru způsobit škodu.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
 3. Pokud používáte připojení USB nebo ethernetové připojení, odpojte kabel ze zadní strany tiskárny.
 4. Otevřete přístupová dvířka kazety.
  Obrázek : Obrázek - Zvedněte dvířka pro přístup k tiskovým kazetám
 5. Odstraňte jakýkoliv papír nebo objekt, který by mohl omezovat vozík tiskových kazet. Pokud je tiskárna nová, odstraňte z ní veškerý obalový materiál.
 6. Znovu připojte jen napájecí kabel. Jestliže se tiskárna nezapne automaticky, stiskněte vypínač.
  Poznámka:
  Tiskárna se možná bude muset zahřát po dobu dvou minut nebo méně. Kontrolky možná budou blikat a vozík tiskových kazet se může pohybovat.
 7. Opatrně posuňte vozík rukou zleva až úplně doprava, abyste se ujistili, že se pohybuje volně. Pokud se volně nepohybuje, může to být tím, že papír nebo jiné předměty stále brání vozíku ve volném pohybu. Odstraňte z oblasti pohybu vozíku všechny předměty, aby se vozík mohl volně pohybovat.
 8. Pokud používáte připojení USB nebo ethernetové připojení, znovu připojte kabel.
 9. Otevřete přístupová dvířka kazety.
  Poznámka:
  Možná bude potřeba znova stisknout vypínač, aby se tiskárna resetovala.
 10. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 3: Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP
 1. Pokud vám žádné z těchto řešení nepomohlo, společnost HP poskytuje pro váš produkt různé možnosti asistované podpory.
  Při kontaktování podpory mějte k dispozici následující informace:
  • Název produktu (HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series)
  • Číslo modelu (umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety)
   Obrázek : Obrázek - Nalezení čísla modelu
  • Sériové číslo tiskárny (desetimístný kód)
   Sériové číslo je uvedeno na nálepce v zadní nebo dolní části tiskárny. Sériové číslo je desetimístný kód na nálepce. Obsahuje čísla a písmena, žádné pomlčky.
 2. Klepněte na níže uvedený odkaz, abyste navštívili stránku podpory pro vaši tiskárnu.
  Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Kontaktovat HP získejte informace o technické podpoře.
 3. Navštivte fóra podpory společnosti HP a připojte se k uživatelům HP, čímž získáte nápady, tipy a odpovědi na otázky o své tiskárně. Fóra zobrazíte klepnutím na odkaz níže. (Fóra podpory společnosti HP nemusí být k dispozici ve všech jazycích.)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...