hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Chybové zprávy faxu

Při odesílání nebo příjmu analogového faxu zařízením HP LaserJet se chyby, ke kterým dojde během procesu faxování, zobrazí na ovládacím panelu zařízení a budou také vloženy do hlášení faxů. K chybám faxu může dojít z mnoha důvodů a často k nim dochází z důvodu přerušení nebo šumu v telefonním spojení. Zařízení zobrazí všechny chyby, ke kterým při faxování doje, bez ohledu na jejich příčinu.
Pokud je faxování přerušeno nebo dojde k chybě během přenosu či příjmu faxu, bude faxovým subsystémem zařízení vygenerován dvoudílný popis stavu a chyby. Normální nebo úspěšně zpracované faxy také generují zprávy informující o úspěšném dokončení. Informace ve zprávě se skládá z textového popisu a číselného kódu (v několika zprávách se číselné kódy nevyskytují). Na ovládacím panelu zařízení se zobrazí pouze textová část zprávy, ovšem v protokolu činnosti faxu, v hlášení faxových volání a v trasovacím protokolu T.30 se zobrazí textová zpráva i číselný kód (tato hlášení faxu lze jednotlivě vytisknout z ovládacího panelu zařízení v nabídkách Správa > Sestavy > Hlášení faxu a Správa > Odstraňování problémů > Fax > T.30 trasování faxu). Číselný kód se v hlášeních zobrazuje v závorce za textovou částí zprávy. Pokud například došlo k chybě v komunikaci, zobrazí se na ovládacím panelu zpráva Fax selhal: Chyba komunikace. Stejná chyba se zobrazí v poli Výsledek v hlášení o činnosti faxu jako Chyba komunikace (17). V tomto příkladu je chybě komunikace přiřazen číselný kód chyby 17.
Číselný kód je generovaný faxovým modemem. Kód (0) obvykle znamená normální odezvu modemu. U některých zpráv bude vždy kód (0), zatímco jiné zprávy mohou mít širokou škálu číselných kódů v závislosti na okolnostech. Některé zprávy nemají žádný číselný kód. Kód (0) obvykle označuje chybu, která se nevztahuje k faxovému modemu, ale došlo k ní v jiné části faxového subsystému nebo v jiném, například tiskovém subsystému zařízení. Nenulové chybové kódy poskytují podrobnější informace o konkrétní akci nebo procesu, který modem provádí, a neznamenají nutně, že došlo k problému s modemem.
V následujících tabulkách jsou uvedeny zprávy faxu s nejběžnějšími číselnými kódy spolu s doporučenou akcí pro nápravu. V tabulce je i několik zpráv, které jsou normální nebo označují normální událost. Pokud například nebylo možné odeslat fax na obsazené číslo, zobrazí se zpráva Selhání - zaneprázd.. S faxovým subsystémem je všechno v pořádku, zpráva označuje jen to, že faxování nebylo dokončeno kvůli obsazenému telefonnímu číslu příjemce.
Zprávy o trvalých chybách s číselnými kódy odlišnými od těch, které jsou zde uvedeny, vyžadují pomoc zákaznické podpory. Před kontaktováním zákaznické podpory je možné vytisknout podrobnější výpis posledního faxového hovoru, což pomůže identifikovat problém. Podrobný výpis faxu se nazývá T.30 trasování faxu a lze jej vytisknout pro poslední fax, nebo lze nastavit, že se vytiskne vždy, když dojde k chybě faxu. Chcete-li nakonfigurovat T.30 trasování faxu, stiskněte Správa, Odstraňování problémů a potom T.30 trasování faxu. Poté můžete vytisknout zprávu o posledním faxu, nebo nakonfigurovat, kdy se má trasování T.30 tisknout.

Zprávy o odesílaných faxech

Zprávy o odesílaných faxech
Zpráva
Číslo chyby
Popis
Akce
Zrušeno
0
Fax zrušen uživatelem na ovládacím panelu zařízení.
Žádné.
Úspěch
Není k dispozici
Fax úspěšně odeslán.
Žádné.
Selhání - zaneprázd.
0
Faxové zařízení příjemce je zaneprázdněné.
Zařízení se automaticky pokusí poslat fax znovu (je-li to nakonfigurováno), v opačném případě zkuste fax později znovu odeslat.
Bez odpovědi
0
Faxové zařízení příjemce nepřijímá volání.
Faxové zařízení příjemce je pravděpodobně odpojené nebo vypnuté, obraťte se na příjemce, aby zařízení zkontroloval. Zkuste úlohu odeslat znovu.
Chyba komprese
Libovolné
Fax je pravděpodobně poškozený nebo neodeslaný.
Zkuste fax odeslat znovu.
Bez vyzvánění
0
Při odesílání faxu nebyl zjištěn oznamovací tón.
Ověřte, zda je telefonní linka aktivní, nastavte odesílající fax tak, aby nezjišťoval oznamovací tón.
Selhání modemu
Libovolné
Neočekávaná nebo špatná odpověď interního faxového modemu pro zařízení.
Pokuste se fax znovu odeslat. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Poznámka:
To nemusí nutně znamenat nefunkční hardware modemu.
Chyba komunikace
17 nebo 36
Došlo ke ztrátě telefonického spojení mezi odesílatelem a příjemcem. To může být způsobeno hlasovými voláními.
Zkuste fax odeslat znovu.
Chyba komunikace
Libovolné kromě 17 nebo 36
Obecný komunikační problém, kdy byl faxový přenos přerušen, nebo neprobíhal dle očekávání.
Pokuste se fax znovu odeslat. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Selhání kapacity
0
Nelze přečíst nebo zapsat obrázkový soubor faxu na disk. Může být poškozený disk zařízení, případně není na disku zařízení volné místo.
Pokuste se fax znovu odeslat. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Selhání stránky
0
Nekompatibilní šířka stránky nebo má stránka příliš mnoho špatných řádků.
Pokuste se fax znovu odeslat. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Chyba paměti
0
Nedostatek paměti RAM v zařízení.
Pokud k chybě stále dochází, bude pravděpodobně nutné přidat do zařízení další paměť RAM.
Selhání úlohy
Libovolné
Selhání faxu. Faxová úloha nebyla dokončena.
Pokuste se fax znovu odeslat. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Selhání napájení
0
Během přenosu faxu došlo na odesílajícím zařízení k selhání napájení.
Zkuste fax odeslat znovu.
Fax nebyl zjištěn
17 nebo 36
U příjemce nebylo zjištěno faxové zařízení. To může být způsobeno hlasovými voláními.
Zkontrolujte číslo faxu a požádejte příjemce, aby zkontroloval, zda je faxové zařízení zapnuté a připojené. Potom se pokuste fax odeslat znovu.

Zprávy o přijímaných faxech

Zprávy o přijímaných faxech
Zpráva
Číslo chyby
Popis
Akce
Úspěch
Není k dispozici
Příjem faxu proběhl v pořádku.
Žádné.
Blokováno
Není k dispozici
Příjem faxu byl zablokován přijímajícím faxem prostřednictvím funkce blokovaného čísla.
Žádné.
Selhání modemu
Libovolné
Neočekávaná nebo špatná odpověď od interního modemu zařízení – například při pokusu o odeslání faxu ve chvíli, kdy je jiný fax přijímán.
Nechte fax odeslat znovu. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Chyba komunikace
17, 36
Došlo ke ztrátě nebo přerušení telefonického spojení mezi odesílatelem a příjemcem.
Nechte fax odesílatelem znovu odeslat (v případě, že odesílající zařízení neopakuje odesílání automaticky).
Chyba komunikace
Libovolné kromě 17 nebo 36
Obecný komunikační problém, kdy byl faxový přenos přerušen, nebo neprobíhal dle očekávání.
Nechte fax odeslat znovu. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Selhání kapacity
0
Nelze přečíst soubor obrazu nebo jej zapsat na disk. Může to být způsobeno poškozením disku zařízení nebo nedostatkem volného místa na disku.
Nechte fax odeslat znovu. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Selhání stránky
0
Nekompatibilní šířka stránky nebo má stránka příliš mnoho špatných řádků.
Nechte fax odeslat znovu. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Chyba paměti
0
Nedostatek paměti RAM v zařízení.
Pokud k chybě stále dochází, bude pravděpodobně nutné přidat do zařízení další paměť RAM.
Chyba komprese
0
Poškozený fax – přijatý obrázkový soubor nelze dekódovat.
Nechte fax znovu odeslat. Zapněte režim ECM (Error Correction Mode), pokud ještě není zapnut.
Selhání tisku
0
Poškozený fax – přijatý obrázkový soubor nelze dekódovat.
Nechte fax znovu odeslat. Zapněte režim ECM (Error Correction Mode), pokud ještě není zapnut.
Dotazování neplatné
0
Funkce dotazování faxu se pokusila o načtení faxu z jiného zařízení, ale žádný fax nebyl k dispozici.
Obraťte se na správce dotazovaného faxového zařízení a ověřte, zda je fax dostupný. Poté opakujte akci.
Selhání úlohy
Libovolné
Selhání faxu. Tato chyba zahrnuje všechna neurčitá selhání.
Nechte fax odeslat znovu. Pokud k chybě stále dochází, obraťte se na servis.
Selhání napájení
0
Během příjmu faxu došlo k selhání napájení.
Nechte fax znovu odeslat odesílatelem.
Fax nebyl zjištěn
17, 36
Na fax byl proveden hlasový hovor.
Žádné

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...