hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP LaserJet Pro P1566 a P1606dn - Konfigurace tiskárny LaserJet (Hardware)

Úvod
Tento dokument obsahuje pokyny pro konfiguraci fyzických částí produktu. Tyto kroky proveďte před instalováním softwaru produktu do počítače.
Tento dokument obsahuje následující kroky konfigurace tiskárny:
 • Kontrola obsahu balení
 • Odstranění obalové pásky
 • Příprava tiskové kazety
 • Příprava zásobníků
 • Vložení obyčejného papíru
 • Připojení napájecího kabelu
 • Zapnutí napájení
Instalace tiskárny
Proveďte tyto kroky v uvedeném pořadí.
Krok 1: Kontrola obsahu balení
Vyjměte tiskárnu z krabice a potom zkontrolujte obsah krabice.
Obsah se může v různých zemích/oblastech lišit. Seznam položek dodaných v krabici viz obal.
Krok 2: Odstranění obalové pásky
Odstraňte veškerou obalovou pásku z tiskárny.
Krok 3: Příprava tiskové kazety
 1. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Ilustrace: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 2. Zvedněte papírový obal, ale neodstraňujte jej.
  Obrázek : Zvednutí papírového obalu
  Ilustrace: Zvedněte papírový obal.
 3. Odstraňte obal tiskové kazety.
  Obrázek : Odstranění obalu tiskové kazety
  Ilustrace: Odstraňte obal tiskové kazety.
 4. Vyjměte tiskovou kazetu z tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí tiskové kazety
  Ilustrace: Vyjměte tiskovou kazetu.
    Upozornění:
  Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji budete držet za oba konce.
 5. Vyjměte obal zevnitř tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí obalu zevnitř tiskárny
  Ilustrace: Vyjměte obal zevnitř tiskárny.
 6. Z konce tiskové kazety odstraňte oranžovou svorku.
  Obrázek : Odstranění oranžové svorky z tiskové kazety
  Ilustrace: Z tiskové kazety odstraňte oranžovou svorku.
 7. Opatrně zatřeste tiskovou kazetou dozadu a dopředu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Zatřesení tiskovou kazetou
  Ilustrace: Zatřeste tiskovou kazetou.
 8. Ohněte výstupek na levé straně tiskové kazety tak, aby se odlomil. Zatažením za výstupek odstraňte celou uzavírací pásku z tiskové kazety.
  Obrázek : Odstranění uzavírací pásky
  Ilustrace: Odstraňte uzavírací pásku.
    Upozornění:
  Pokud se toner dostane na oděv, utřete jej suchým hadříkem a vyperte oděv ve studené vodě. Horká voda zapouští toner do látky.
 9. Zasuňte tiskovou kazetu a zavřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  Obrázek : Zasunutí tiskové kazety a zavření dvířek
  Ilustrace: Zasuňte tiskovou kazetu a zavřete dvířka.
Krok 4: Příprava zásobníků
 1. Zasuňte výstupní zásobník.
  Obrázek : Zasunutí výstupního zásobníku
  Ilustrace: Zasuňte výstupní zásobník.
 2. Zasuňte prioritní vstupní zásobník.
  Obrázek : Zasunutí prioritního vstupního zásobníku
  Ilustrace: Zasunutí prioritního vstupního zásobníku
 1. Zvedněte prioritní vstupní zásobník a potom odsuňte vodítka délky a šířky papíru na jejich nejzazší pozice.
  Obrázek : Odsuňte vodítka papíru
  Obrázek: Odsuňte vodítka papíru.
 2. Vložte obyčejný papír do hlavního vstupního zásobníku horní stranou dopředu a tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložte papír
  Obrázek: Vložte papír do hlavního vstupního zásobníku.
 3. Posuňte vodítka papíru dovnitř tak, aby těsně přiléhala ke stohu papíru.
    Poznámka:
  Aby se zabránilo zaseknutí a zešikmení, vždy nastavte boční a zadní vodítka papíru.
  Obrázek : Nastavte vodítka papíru
  Obrázek: Nastavte vodítka papíru.
 4. Sklopte prioritní zásobník.
  Obrázek : Sklopte prioritní zásobník
  Obrázek: Sklopte prioritní zásobník.
Krok 6: Připojení napájecího kabelu
 1. K zadní části tiskárny připojte napájecí kabel.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
  Ilustrace: Připojení napájecího kabelu k zadní části tiskárny
 2. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
Krok 7: Zapnutí napájení
Tlačítkem napájení zapněte tiskárnu.
Obrázek : Zapnutí napájení
Ilustrace: Zapněte napájení.
  Poznámka:
Po prvním zapnutí tiskárny se může vytisknout prázdná stránka.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...