hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Deskjet 2050 J510 Series - Nelze tisknout

Nelze tisknout
Máte-li problémy s tiskem, můžete si stáhnout diagnostický nástroj HP Printing Diagnostic Utility, který tyto problémy může odstranit automaticky. Chcete-li jej získat, klepněte na odpovídající odkaz:
  Poznámka:
Nástroj HP Printing Diagnostic Utility nemusí být k dispozici ve všech jazycích.
Jako alternativu k použití nástroje HP Printing Diagnostic Utility (nebo pokud tento nástroj váš problém nevyřešil) můžete zkusit následující řešení. Řešení jsou uvedena v pořadí od toho nejpravděpodobnějšího úspěšného. Pokud problém nevyřeší první řešení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyřeší.
Řešení 1: Kontrola, zda je tiskárna pozastavena nebo offline
 1. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
  Operační systém Windows 7
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko a poté klepněte na Zařízení a tiskárny.
  Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a poté vyberte položku Co se tiskne.
  Windows Vista
  Na hlavním panelu Windows klepněte na , klepněte na Ovládací panely a poté klepněte na Tiskárny.
  Poklepáním na ikonu tiskárny otevřete tiskovou frontu.
  Windows XP
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely a potom na položku Tiskárny a faxy.
  Poklepáním na ikonu tiskárny otevřete tiskovou frontu.
 2. V nabídce Tiskárna se ujistěte, že nejsou označeny možnosti Pozastavit tisk nebo Používat tiskárnu offline.
 3. Pokud jste udělali nějaké změny, zkuste tisknout znovu.
Řešení 2: Ověření nastavení produktu jako výchozí tiskárny
 1. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
  Operační systém Windows 7
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko a poté klepněte na Zařízení a tiskárny.
  Windows Vista
  Na hlavním panelu Windows klepněte na , klepněte na Ovládací panely a poté klepněte na Tiskárny.
  Windows XP
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely a potom na položku Tiskárny a faxy.
 2. Ujistěte se, že je jako výchozí tiskárna nastaven správný produkt.
  Výchozí tiskárna má vedle sebe znaménko zaškrtnutí v černém nebo zeleném kroužku.
 3. Pokud je jako výchozí tiskárna nastaven nesprávný produkt, klepněte na ten správný pravým tlačítkem myši a vyberte Nastavit jako výchozí tiskárnu.
 4. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 3: Ověřte, že ve vstupním zásobníku je správně vložen papír.
 1. Pro pokračování vyberte formát papíru.
  Vložte papír plného formátu
  Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník.
  Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopení výstupního zásobníku
  Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Vložení papíru:
  • Balík papírů vložte do vstupního zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou nahoru.
   Obrázek : Vložte balík papíru
  • Zasuňte balík papírů dolů až k dorazu.
  • Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava, až se zastaví o okraj papíru.
   Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doprava
  Vložte papír malého formátu
  Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník.
  Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopení výstupního zásobníku
  Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Vyjměte veškerý papír z hlavního vstupního zásobníku.
  Vložení papíru:
  • Vložte balík papírů kratší stranou dolů a tiskovou stranou nahoru.
  • Zasuňte balík papírů dolů až k dorazu.
     Poznámka:
   Jestliže má používaný fotografický papír perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem nahoru.
  • Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava, až se zastaví o okraj papíru.
   Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doprava
  Vložení obálek
  Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník.
  Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopení výstupního zásobníku
  Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Vyjměte veškerý papír z hlavního vstupního zásobníku.
  Vložení obálek:
  • Vložte jednu nebo více pohlednic do pravého zadního rohu vstupního zásobníku. Tištěná strana musí směřovat nahoru. Chlopeň musí být na levé straně a směřovat dolů.
  • Zasouvejte balík obálek dolů, dokud se nezastaví.
  • Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř proti balíku obálek, dokud se nezarazí.
   Obrázek : Vložte obálky
 2. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 4: Zkontrolujte připojení tiskárny ke zdroji napájení
 1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k tiskárně i k adaptéru napájení, pokud byl s tiskárnou dodán.
 2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
   Obrázek : Obrázek - Kontrola zapojení kabelu napájení
  1. 1 Připojení tiskárny ke zdroji napájení
  2. 2 Napájecí kabel a adaptér (některé tiskárny)
  3. 3 Připojení k elektrické zásuvce
 3. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
 4. Pokud do tiskárny nepřichází elektrický proud, napojte jej na jinou elektrickou zásuvku.
 5. Vypněte tiskárnu a resetujte ji odpojením napájecího kabelu.
 6. Počkejte pět sekund a napájecí kabel připojte.
 7. Zapněte tiskárnu.
 8. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 5: Znovu spusťte zařazování do tisku
 1. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
  Operační systém Windows 7
  Na hlavním panelu Windows klepněte na , Ovládací panely, Systém a zabezpečení, a poté na Nástroje správy.
  Poklepejte na Služby.
  Klepněte pravým tlačítkem myši na Zařazování tisku a poté klepněte na Vlastnosti.
  Na kartě Obecné vedle Typ startu zkontrolujte, že je vybráno Automatický.
  Pokud služba již neběží, ve Stavu služby klepněte na Start a poté klepněte na OK.
  Windows Vista
  Na hlavním panelu Windows klepněte na , klepněte na Ovládací panely, Systém a údržba a poté klepněte na Nástroje správy.
  Poklepejte na Služby.
  Klepněte pravým tlačítkem myši na Služba zařazování tisku a poté klepněte na Vlastnosti.
  Na kartě Obecné vedle Typ startu zkontrolujte, že je vybráno Automatický.
  Pokud služba již neběží, ve Stavu služby klepněte na Start a poté klepněte na OK.
  Windows XP
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a potom pravým tlačítkem na Tento počítač.
  Klepněte na Správa, a potom klepněte na Služby a aplikace.
  Poklepejte na položku Služby a poté poklepejte na položku Zařazování tisku.
  Klepněte pravým tlačítkem na Zařazování tisku, a pro restartování služby klepněte na Restartovat.
 2. Počkejte, až se služba nastartujte a zkuste tisk znovu.
Řešení 6: Zkontrolujte, zda potřebujete aktualizovat ovladače tiskárny.
 1. Použijte níže uvedený odkaz pro přechod na stránku stahování softwaru a ovladačů.
  Pokud je podporován ve vašem jazyce, můžete klepnout na odkaz, který určí, zda jsou ovladače vaší tiskárny aktuální.
 2. Pokud je k dispozici aktualizovaný ovladač tiskárny, postupujte dle pokynů k jeho instalaci a poté zkuste tisknout znovu.
Řešení 7: Restartujte počítač
 1. Tuto stránku si pro případ potřeby uložte do záložek a poté restartujte počítač.
 2. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 8: Vymazání tiskové fronty
 1. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
  Operační systém Windows 7
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko a poté klepněte na Zařízení a tiskárny.
  Windows Vista
  Na hlavním panelu Windows klepněte na , klepněte na Ovládací panely a poté klepněte na Tiskárny.
  Windows XP
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely a potom na položku Tiskárny a faxy.
 2. Poklepáním na ikonu tiskárny otevřete tiskovou frontu.
 3. V nabídce Tiskárny klepněte na Storno všech dokumentů nebo Odstranit tisknutý dokument, a poté klepněte na Ano pro potvrzení.
 4. Pokud jsou dokumenty stále ve frontě, restartujte počítač a pokuste se znovu o tisk.
 5. Znovu zkontrolujte tiskovou frontu, abyste se ujistili, že je prázdná a poté zkuste tisknout znovu.
  Pokud tisková fronta prázdná není nebo pokud je, ale úlohy se stále netisknou, postupte k dalšímu řešení.
Řešení 9: Ověřte, zda je zdrojem problému softwarová aplikace
 1. Zavřete softwarovou aplikaci, ze které tisknete a znovu ji otevřete.
 2. Znovu se pokuste o tisk ze softwarové aplikace.
    Poznámka:
  Tiskárna možná nepodporuje tisk z aplikace DOS. Zjistěte, zda jde o softwarovou aplikaci Windows nebo DOS tak, že zkontrolujete systémové požadavky aplikace.
 3. Zkuste tisknout z Poznámkového bloku, abyste zjistili, zda je problém způsoben softwarovou aplikací nebo ovladačem.
  Tisk z Poznámkového bloku
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a potom na možnost Programy nebo Všechny programy.
  Klepněte na Příslušenství a poté na Poznámkový blok.
  Napište několik písmen do Poznámkového bloku.
  Klepněte na nabídku Soubor a poté na možnost Tisk.
 4. Pokud je tisk z Poznámkového bloku úspěšný, ale ze softwarové aplikace není možný, kontaktujte výrobce této aplikace pro podporu.
 5. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 10: Ověřte si, že používáte správný port tiskárny
 1. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
  Operační systém Windows 7
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko a poté klepněte na Zařízení a tiskárny.
  Windows Vista
  Na hlavním panelu Windows klepněte na , klepněte na Ovládací panely a poté klepněte na Tiskárny.
  Windows XP
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely a potom na položku Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte na ikonu tiskárny pravým tlačítkem myši a potom vyberte Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Porty, abyste ověřili, zda tiskárna používá správný port.
  Port, který tiskárna používá, je zvýrazněn a označen zaškrtnutím. Produkt by měl být nastaven, aby používal port USB00X (kde je místo X číslo).
 4. Pokud tiskárna používá nesprávný port, klepněte na ten správný a vyberte jej.
  Port, který tiskárna momentálně používá, je zvýrazněn a označen zaškrtnutím.
 5. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 11: Zkontrolujte, abyste se ujistili, že je vybrán správný tiskový ovladač
 1. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
  Operační systém Windows 7
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko a poté klepněte na Zařízení a tiskárny.
  Windows Vista
  Na hlavním panelu Windows klepněte na , klepněte na Ovládací panely a poté klepněte na Tiskárny.
  Windows XP
  Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely a potom na položku Tiskárny a faxy.
 2. Poklepejte na ikonu vedle tiskárny a vyberte Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit.
 4. Zkontrolujte ovladač v seznamu rozvírací nabídky Ovladač, abyste si ověřili, že tiskárna používá správný ovladač.
  Jako ovladač by mělo být v seznamu jméno vaší tiskárny.
 5. Pokud je zvolen nesprávný ovladač, vyberte ten správný z rozbalovací nabídky Ovladač.
 6. Klepnutím na tlačítko OK změny uložíte.
 7. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 12: Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP
 1. Pokud vám žádné z těchto řešení nepomohlo, společnost HP poskytuje pro váš produkt různé možnosti asistované podpory.
  Při kontaktování podpory mějte k dispozici následující informace:
  • Název produktu (HP Deskjet 2050 All-in-One series)
  • Číslo modelu (umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety)
   Obrázek : Obrázek - Nalezení čísla modelu
  • Sériové číslo tiskárny (desetimístný kód)
   Sériové číslo je uvedeno na nálepce v zadní nebo dolní části tiskárny. Sériové číslo je desetimístný kód na nálepce. Obsahuje čísla a písmena, žádné pomlčky.
 2. Klepněte na níže uvedený odkaz, abyste navštívili stránku podpory pro vaši tiskárnu.
  Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Kontaktovat HP získejte informace o technické podpoře.
 3. Navštivte fóra podpory společnosti HP a připojte se k uživatelům HP, čímž získáte nápady, tipy a odpovědi na otázky o své tiskárně. Klepnutím na níže uvedený odkaz navštívíte fóra.
    Poznámka:
  Možnosti podpory a dostupnost se liší dle produktu, země/oblasti a jazyka.
  Fóra podpory společnosti HP nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...