hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Deskjet 2050 J510 Series - Odstranění uvíznutého papíru

Odstranění uvíznutého papíru

Je to poprvé, kdy se vyskytla tato chyba nebo se chyba již stala dříve? Klepněte na níže uvedený odkaz odpovídající vaší odpovědi.
Odstranění uvíznutého papíru
Pro vyřešení problému zkuste následující řešení. Řešení jsou uvedena v pořadí od toho nejpravděpodobnějšího úspěšného. Pokud problém nevyřeší první řešení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyřeší.
Poznámka:
Pokud jste se nepokusili uvíznutý papír odstranit, přejděte zpět do elektronické nápovědy a nejdříve zkuste toto řešení.
Řešení 1: Ujistěte se, že jsou čisticí dvířka bezpečně připevněna.
 1. Jemně zatlačte dvířka směrem k tiskárně tak, aby obě západky zapadly na místo.
  Obrázek : Obrázek - Zavřete dvířka
 2. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 2: Ověřte, že ve vstupním zásobníku je správně vložen papír.
 1. Pro pokračování vyberte formát papíru.
  Vložte papír plného formátu
  Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník.
  Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopení výstupního zásobníku
  Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Vložení papíru:
  • Balík papírů vložte do vstupního zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou nahoru.
   Obrázek : Vložte balík papíru
  • Zasuňte balík papírů dolů až k dorazu.
  • Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava, až se zastaví o okraj papíru.
   Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doprava
  Vložte papír malého formátu
  Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník.
  Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopení výstupního zásobníku
  Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Vyjměte veškerý papír z hlavního vstupního zásobníku.
  Vložení papíru:
  • Vložte balík papírů kratší stranou dolů a tiskovou stranou nahoru.
  • Zasuňte balík papírů dolů až k dorazu.
   Poznámka:
   Jestliže má používaný fotografický papír perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem nahoru.
  • Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava, až se zastaví o okraj papíru.
   Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doprava
  Vložení obálek
  Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník.
  Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopení výstupního zásobníku
  Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
  Vyjměte veškerý papír z hlavního vstupního zásobníku.
  Vložení obálek:
  • Vložte jednu nebo více pohlednic do pravého zadního rohu vstupního zásobníku. Tištěná strana musí směřovat nahoru. Chlopeň musí být na levé straně a směřovat dolů.
  • Zasouvejte balík obálek dolů, dokud se nezastaví.
  • Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř proti balíku obálek, dokud se nezarazí.
   Obrázek : Vložte obálky
 2. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 3: Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP
 1. Pokud vám žádné z těchto řešení nepomohlo, společnost HP poskytuje pro váš produkt různé možnosti asistované podpory.
  Při kontaktování podpory mějte k dispozici následující informace:
  • Název produktu (HP Deskjet 2050 All-in-One series)
  • Číslo modelu (umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety)
   Obrázek : Obrázek - Nalezení čísla modelu
  • Sériové číslo tiskárny (desetimístný kód)
   Sériové číslo je uvedeno na nálepce v zadní nebo dolní části tiskárny. Sériové číslo je desetimístný kód na nálepce. Obsahuje čísla a písmena, žádné pomlčky.
 2. Klepněte na níže uvedený odkaz, abyste navštívili stránku podpory pro vaši tiskárnu.
  Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Kontaktovat HP získejte informace o technické podpoře.
 3. Navštivte fóra podpory společnosti HP a připojte se k uživatelům HP, čímž získáte nápady, tipy a odpovědi na otázky o své tiskárně. Klepnutím na níže uvedený odkaz navštívíte fóra.
  Poznámka:
  Možnosti podpory a dostupnost se liší dle produktu, země/oblasti a jazyka.
  Fóra podpory společnosti HP nemusí být k dispozici ve všech jazycích.
Postup pro odstranění opakovaně uvíznutého papíru
Pokud máte časté problémy s uvíznutím papíru, zkuste jedno z níže uvedených řešení. Řešení jsou uvedena v pořadí od toho nejpravděpodobnějšího úspěšného. Pokud problém nevyřeší první řešení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyřeší.
Řešení 1: Zkontrolujte obvyklé příčiny „uvíznutí papíru“
 1. Ujistěte se, že jste již vyzkoušeli níže uvedená řešení. Potřebujete-li podrobné informace, přejděte zpět na horní část stránky a vyberte možnost Jedná se o mé první uvíznutí papíru / občas se to stává.
  • Odstraňte uvíznutý papír. (Podrobnosti naleznete v nápovědě tiskárny.)
  • Ujistěte se, že jsou čisticí dvířka bezpečně připevněna.
  • Ověřte, že ve vstupním zásobníku je správně vložen papír.
Řešení 2: Zkontrolujte, zda papír není natržený nebo zašpiněný
 1. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
 2. Ujistěte se, že je výstupní zásobník otevřený, a poté zatažením směrem dolů otevřete dvířka kazet.
 3. Pokud je to možné, použijte baterku a vyhledejte uvnitř produktu útržky papíru nebo cizí tělesa a odstraňte je.
 4. Pokud nedosáhnete na všechny nečistoty nebo pokud je nemůžete jednoduše odstranit, postupujte podle následujících kroků:
  Pokud je tiskárna stíle zapnutá, odpojte kabel napájení nejlépe vytažením ze zásuvky ve zdi.
  Ponechejte výstupní zásobník dole a dvířka kazet otevřená, abyste mohli sledovat činnost tiskárny po obnovení napájení.
  Počkejte 30 sekund a poté napájecí kabel připojte.
  Při startu tiskárny sledujte přední přístupovou oblast. Válce pro podávání papíru se začnou otáčet a mohou uvolnit kousky papíru nebo vám mohou alespoň ukázat místa s nahromaděným tiskovým materiálem.
  Jestliže se tiskárna nezapne automaticky, stiskněte tlačítko Napájení.
    Varování:
  Při restartu do tiskárny nesahejte ani do ní nevkládejte nástroje nebo jiné předměty. Může dojít k poškození.
 5. Pokud se vám povedlo uvíznutý materiál odstranit, vložte papír do vstupního zásobníku a zkuste tiskárnu znovu použít.
Řešení 3: Zkontrolujte kvalitu papíru ve vstupním zásobníku
 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen rovný papír.
 2. Zkontrolujte okraje papíru, zda nejsou špinavé, natržené nebo jakkoli pokrčené.
 3. Odstraňte veškerý pokrčený nebo poškozený papír, zbývající papír vložte zpět do zásobníku a zkuste použít tiskárnu znovu.
 4. Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, postupujte podle následujících pokynů:
  • Posuňte vodítko šířky papíru, dokud se pevně neopře o všechen papír. Zkontrolujte, zda vodítka šířky papíru papír vložený ve vstupním zásobníku neprohýbají.
  • Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.
  • Nezasouvejte papír do vstupního zásobníku násilím a příliš hluboko.
  • Nevkládejte do vstupního zásobníku příliš mnoho papíru. Přeplněný zásobník může způsobit uvíznutí papíru.
  • Nepoužívejte příliš tenký nebo silný papír, papír s hladkou strukturou ani papír, který lze snadno natáhnout. Tyto papíry mohou být zaváděny nesprávně cestou zavádění papíru, a mohou způsobit uvíznutí papíru.
  • Fotografická média skladujte v původním obalu, v uzavíratelném plastovém sáčku na rovném povrchu, na chladném a suchém místě. Pokud chcete zahájit tisk, vyjměte pouze tolik papíru, kolik chcete bezprostředně použít. Po dokončení tisku vraťte nepoužitý fotografický papír zpět do plastového sáčku.
  • Nenechávejte nepoužívaný fotografický papír ve vstupním zásobníku. Papír by se mohl zkroutit, což by mohlo snížit kvalitu výtisků. Zkroucený papír může způsobit uvíznutí.
  • Ve vstupním zásobníku nekombinujte různé typy a formáty papíru. Ve vstupním zásobníku musí být pouze papír stejného formátu a typu.
  • Nepoužívejte obálky se sponami nebo s okénky. Mohou uvíznout mezi válci a způsobit uvíznutí papíru. Je také vhodné přehnout klopu dovnitř každé obálky. Tím se zabrání uvíznutí papíru.
  • Tisknete-li štítky, ujistěte se, že papíry štítků nejsou starší, než dva roky. Starší štítky by se při průchodu tiskárnou mohly odlepit a mohlo by pak dojít k jejich uvíznutí.
  • Používejte typy papírů doporučené pro tiskárnu.
Řešení 4: Upravte stoh papíru
 1. Změňte množství papíru ve stohu.
  Například pokud je ve stohu málo papíru, přidejte jej. Pokud je stoh příliš vysoký, odeberte papír.
 2. Poklepejte hranami papíru na rovném povrchu tak, aby se okraje papíru zarovnaly a poté vložte papír zpět.
 3. Zkuste tiskárnu použít znovu.
 4. Pokud potíže přetrvávají, postupujte podle následujících kroků:
  Vyjměte stoh papíru a profoukněte jej, aby se odstranila statická elektřina.
  Otočte stoh papíru o 180 stupňů a potom poklepejte hranami papíru na rovné podložce tak, aby se zarovnaly okraje.
  Vložte papír zpět.
  Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 5: Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP
 1. Pokud vám žádné z těchto řešení nepomohlo, společnost HP poskytuje pro váš produkt různé možnosti asistované podpory.
  Při kontaktování podpory mějte k dispozici následující informace:
  • Název produktu (HP Deskjet 2050 All-in-One series)
  • Číslo modelu (umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety)
   Obrázek : Obrázek - Nalezení čísla modelu
  • Sériové číslo tiskárny (desetimístný kód)
   Sériové číslo je uvedeno na nálepce v zadní nebo dolní části tiskárny. Sériové číslo je desetimístný kód na nálepce. Obsahuje čísla a písmena, žádné pomlčky.
 2. Klepněte na níže uvedený odkaz, abyste navštívili stránku podpory pro vaši tiskárnu.
  Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Kontaktovat HP získejte informace o technické podpoře.
 3. Navštivte fóra podpory společnosti HP a připojte se k uživatelům HP, čímž získáte nápady, tipy a odpovědi na otázky o své tiskárně. Klepnutím na níže uvedený odkaz navštívíte fóra.
  Poznámka:
  Možnosti podpory a dostupnost se liší dle produktu, země/oblasti a jazyka.
  Fóra podpory společnosti HP nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...