hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP  - Došlo k chybě připojení k síťovému skeneru (Windows)

Tento dokument je určen pro multifunkční tiskárny HP připojené k počítači se systémem Windows v kabelové nebo bezdrátové síti.
Při pokusu o skenování není počítač nebo skener nalezen nebo se skenování nezdaří. Zobrazí se jedna z následujících chyb v komunikaci nebo chyb připojení a skenování se nezdaří.
 • Objevila se chyba při komunikaci se skenovacím zařízením
 • Při komunikaci s obrazovým zařízením HP došlo k chybě
 • Počítač nebyl nalezen
 • Nebyl rozpoznán žádný počítač
 • Skenování do počítače momentálně není k dispozici
 • Skenování do počítače již není aktivováno
 • Skenování se nezdařilo
 • Skener nebyl nalezen
 • Skener není dostupný
 • Skener nelze inicializovat
Krok 1: Ověřte, že problém také souvisí s tiskem
Kroky v tomto dokumentu řeší pouze problémy s komunikací a připojením při skenování.
Dojde-li k chybě připojení při tisku a skenování, můžete použít následující zdroje pro řešení problému:
 • Pro bezdrátová připojení přejděte na stránku Příručka řešení: Bezdrátové připojení tiskárny není stabilní.
 • Jde-li o kabelové připojení, ověřte, zda je kabel připojen k portu Ethernet tiskárny a k dostupnému portu na směrovači. Jestliže zelený indikátor připojení není stabilní a oranžový indikátor aktivity nebliká, restartujte směrovač, tiskárnu a počítač k odstranění všech chybových stavů sítě.
Pokud máte problém s připojením pouze při skenování, pokračujte dalším krokem.
Krok 2: Restartujte zařízení a zkontrolujte nastavení ovladače skenování
Restartování počítače a tiskárny může obnovit ztracené připojení skenování.
 1. Vypněte tiskárnu.
 2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel tiskárny připojen přímo do elektrické zásuvky, a nikoli prostřednictvím přepěťové ochrany nebo prodlužovacího kabelu.
 3. Ukončete všechny spuštěné programy v počítači a vypněte jej.
 4. Zapněte tiskárnu.
 5. Zapněte počítač.
 6. V systému Windows vyhledejte název modelu své tiskárny a pak v seznamu výsledků klikněte na název tiskárny.
  • Pokud se otevře nástroj HP Printer Assistant, klikněte na tlačítko Skenovat dokument nebo fotografii nebo Spravovat skenování do počítače a pak ověřte, zda je zaškrtnuto políčko vedle položky Automaticky spustit skenování do počítače při přihlášení do systému Windows.
  • Pokud se otevře Centrum řešení HP, klikněte na tlačítko Nastavení skenování a zobrazte stav připojení skenování, nastavení a předvolby.
  • Pokud se název vaší tiskárny nenachází v seznamu výsledků, přejděte ke kroku instalace softwaru HP pro vaši tiskárnu.
 7. Pokuste se skenovat.
Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Zkontrolujte stav připojení sítě a tiskárny
Ujistěte se, že síť funguje správně a že je tiskárna připravena ke skenování.
 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti.
  • Bezdrátové síťové připojení: Na tiskárně otevřete nabídku Bezdrátová síť nebo Nastavení a ověřte, zda je zapnutý bezdrátový signál. Ujistěte se, že ikona bezdrátové sítě svítí.
  • Kabelové síťové připojení: Ověřte, zda je kabel připojen k portu Ethernet tiskárny a k dostupnému portu na směrovači. Zelená kontrolka spojení musí zůstat svítit a oranžová kontrolka činnosti musí blikat.
   Připojte ethernetový kabel k tiskárně a ke směrovači
 2. Mnoho směrovačů může pracovat ve frekvenčních pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, ale ne všechny tiskárny HP podporují obě pásma. Ujistěte se, že pásmo směrovače 2,4 GHz je povoleno a vysílá. Pokud směrovač vysílá samostatné síťové názvy (SSID) pro každé pásmo, připojte tiskárnu k SSID pásma 2,4 GHz. Pokud tiskárna podporuje pásmo 5,0 GHz, připojte jej k SSID pásma 5,0 GHz.
 3. Na počítači najeďte myší nad ikonu sítě v panelu nabídek a zobrazte název sítě a stav připojení.
    Poznámka:
  Pokud používáte virtuální privátní síť (VPN), při pokusu o skenování se od ní odpojte.
  Příklad ikony sítě zobrazující název sítě a stav připojení
  • Pokud zobrazená kabelová síť není vaše (pokud jste například připojeni k síti souseda nebo hosta), musíte se pro skenování znovu připojit k vlastní síti.
  • Je-li síla signálu sítě slabá, přesuňte počítač a tiskárnu blíž ke směrovači, umístěte zařízení dál od velkých kovových předmětů, jako jsou například knihovny, a přesuňte dál od zařízení, která vydávají rádiové signály, jako jsou například mikrovlnné trouby a mobilní telefony.
  • Pokud není síť připojena, zkontrolujte, zda síť funguje správně, a pak zkontrolujte stav znovu. Ujistěte se, že se vedle názvu sítě zobrazí zatržítko.
  • Pokud se zobrazí ikona Letadlo, klikněte na ikonu, posuňte jezdec Režim Letadlo do polohy Vypnuto a pak se připojte k bezdrátové síti.
   Obrázek: Ukázka povoleného režimu V letadle
 4. Pokuste se skenovat.
Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Společnost HP poskytuje zdarma nástroj s názvem HP Print and Scan Doctor, který diagnostikuje a odstraňuje problémy s tiskem. Stáhněte a spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor , který rychle a automaticky provede několik úkonů s cílem odstranit tento problém. Po kliknutí na tento odkaz dojde ke stažení nástroje HP Print and Scan Doctor pomocí vašeho internetového prohlížeče.
Po otevření nástroje Print and Scan Doctor klikněte na tlačítko Opravit skenování a prohlédněte si seznam problémů a opravy.
 1. Na obrazovce s výsledky v aplikaci Print and Scan Doctor se podívejte na seznam výsledků.
  • Pokud vidíte bílá zatržítka, tiskárna testy prošla.
  • Pokud se zobrazí symbol bílého klíče, nástroj Print and Scan Doctor nalezl problém a opravil jej.
  • V případě, že vidíte žluté vykřičníky, test se nezdařil a vyžadoval zásah uživatele, došlo ale k přeskočení kroku.
  • Vidíte-li červené X, vyřešte problém podle pokynů zobrazených na obrazovce.
 2. Klikněte na tlačítko Zkušební skenování nebo Přeskočit.
  • Kliknete-li na možnost Zkušební skenování, spustí aplikace Print and Scan Doctor skenovací software HP, který provede zkušební skenování. Postupem podle pokynů na obrazovce skenovacího softwaru proveďte test.
  • Pokud kliknete na tlačítko Přeskočit a nedochází přitom k žádným dalším potížím, klikněte na možnost Konec a nástroj ukončete.
  • Pokud kliknete na tlačítko Přeskočit a problémy se skenováním přetrvávají, kliknutím na možnost Podpora a řešení potíží získáte podporu pro svůj skener. Můžete také kliknout na možnost Fórum podpory HP, kde získáte pomoc od dalších zákazníků společnosti HP.
Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Odinstalujte software tiskárny
Problémy s připojením vyřešte odinstalací softwaru tiskárny před instalací nejnovějšího ovladače.
Při odinstalaci softwaru neodpojujte tiskárnu od sítě.
 1. V systému Windows vyhledejte položku odinstalovat program a v seznamu výsledků klikněte na možnost Odinstalovat program v nabídce Ovládací panely.
 2. V seznamu nainstalovaných programů klikněte na název tiskárny HP a poté kliknutím na možnost Odinstalovat nebo Ano potvrďte odinstalování.
 3. Odebrání softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce.
 4. Restartujte počítač.
Pokračujte dalším krokem.
Krok 6: Znovu nainstalujte software HP
Přejděte na web zákaznické podporu společnosti HP a stáhněte nejnovější verzi softwaru s kompletními funkcemi pro vaši tiskárnu.
  Poznámka:
Alternativně můžete použít disk se softwarem, pokud podporuje operační systém nainstalovaný v počítači.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Pokud je tiskárna připojena k počítači kabelem USB, odpojte kabel USB od tiskárny. Softwarová instalace vás vyzve k připojení kabelu, bude-li to nutné.
 3. Zobrazí-li se stránka Začněme s identifikací produktu, klikněte na Tiskárna, zadejte číslo modelu tiskárny a poté klepněte na tlačítko Odeslat.
  Zobrazí se stránka s výsledky vyhledávání softwaru pro vaši tiskárnu s vybraným výchozím operačním systémem.
 4. Pokud potřebujete změnit operační systém, klikněte na položku Změnit, vyberte verzi svého operačního systému a poté klikněte na možnost Změnit.
 5. Pod nadpisem Ovladač klikněte na tlačítko Stáhnout.
 6. Během instalace po vyzvání instalačním programem softwaru zvolte typ instalace Typická nebo Doporučená.
Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 7: Zkontrolujte nastavení služby Windows Image Acquisition
Windows Image Acquisition (WIA) je služba v operačním systému Windows, která podporuje komunikaci mezi počítačem a skenery. Pokud není služba WIA aktivní, mohou selhat skenovací úlohy.
 1. V systému Windows vyhledejte zobrazit místní služby a pak v seznamu výsledků klikněte na volbu Zobrazit místní služby na Ovládacím panelu.
  Otevře se okno Služby.
 2. Najděte ve sloupci Název položku Windows Image Acquisition (WIA) a podívejte se na hodnoty Typ spouštění a stav.
  • Pokud je stav „spuštěno“ a typ spouštění je „Automatický“, pracuje WIA správně. Přeskočte na další krok.
  • Je-li stav „zakázáno“, klikněte pravým tlačítkem na položku Windows Image Acquisition (WIA), klikněte na možnost Vlastnosti, klikněte na kartu Obecné, klikněte na tlačítko Start v nabídce stav služby a pak z rozevírací nabídky Typ spouštění vyberte Automaticky.
     Poznámka:
   Pokud nelze spustit službu WIA, zkontrolujte, zda jsou následující služby také Spuštěny a nastaveny na typ spouštění Automaticky.
   • Volání vzdálené procedury (RPC)
   • Rozpoznání hardwaru v polici
   • RPC Endpoint Mapper
   • Spouštěcí program procesů serveru DCOM
 3. Pokuste se skenovat.
Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 8: Dočasně zakažte software brány firewall v počítači
Software brány firewall pomáhá blokovat hrozby vně sítě, ale některá nastavení nebo konfigurace mohou blokovat komunikaci se síťovými tiskárnami. Použijte aplikaci Print and Scan Doctor k identifikaci a dočasnému vyřazení softwaru brány firewall ve vašem počítači.
 1. Vraťte se do aplikace Print and Scan Doctor, klikněte na možnost Síť a pak klikněte na tlačítko Řešit problémy s bránou firewall.
  Obrázek: V rozevírací nabídce klikněte na tlačítko Řešit problémy s bránou firewall.
 2. Klikněte na název softwaru brány firewall ve vašem systému, který má stav Povoleno a pak klikněte na tlačítko Zakázat.
  Příklad okna Řešení problémů s bránou firewall
 3. Pokuste se skenovat.
  • Pokud můžete skenovat, poraďte se na webu podpory softwaru brány firewall a změňte nastavení, například úroveň zabezpečení, důvěryhodných zóny a otevřených portů, aby umožnily komunikaci s vaší tiskárnou. Po změně nastavení znovu povolte bránu firewall v aplikaci Print and Scan Doctor.
  • Pokud nemůžete skenovat, není příčinou problému software brány firewall. Znovu povolte bránu firewall v nástroji Print and Scan Doctor a pak pokračujte dalším krokem.
Krok 9: Zkuste jiné možnosti skenování
Pokud se pomocí předchozích kroků nepodařilo problém odstranit, použijte tyto alternativní postupy pro skenování. Některá alternativní řešení nemusí být k dispozici v závislosti na tiskárně. Pokud první způsob, který zkusíte, nefunguje, vyzkoušejte některé z ostatních.
Nejčastější dotazy
Projděte si tyto často kladené otázky týkající se problémů se skenováním.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...