hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Funkce ovladače tiskárny v systému Windows

Poznámka:
Nastavení v ovladači tiskárny a aplikaci mají obvykle přednost před nastaveními provedenými na ovládacím panelu. Nastavení v aplikaci mají obvykle přednost před nastaveními v tiskovém ovladači.

Výběr zásobníku

V ovladači tiskárny vyberte zásobník pro tiskovou úlohu. Postupujte takto:
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Na kartě Papír/Kvalita vyberte zásobník z rozevírací nabídky Zdroj papíru.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Výběr výstupní přihrádky pro tiskové úlohy

Je-li nainstalováno dokončovací zařízení, vyberte v ovladači tiskárny výstupní přihrádku pro tiskovou úlohu. Postupujte takto:
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Na kartě Výstup vyberte výstupní přihrádku z rozevírací nabídky Volby výstupní přihrádky.
  Poznámka:
  Všechny sešité kopie jsou vysunovány do výstupní přihrádky 5.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Výběr typu papíru

Namísto nastavení konkrétního zásobníku můžete zadat, že se úloha vytiskne na určitý typ papíru. Zařízení použije zásobník, který obsahuje daný typ papíru, nebo zobrazí výzvu k vložení správného typu.
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. Z rozevíracího seznamu Typ papíru vyberte typ papíru, který chcete použít.

Nastavení barevné kvality

 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V oblasti Kvalita tisku v části Barevná kvalita vyberte možnost Profesionální nebo Obecná kancelářská.

Ukládání úloh

Karta Ukládání úloh v ovladači tiskárny slouží k uložení tiskových úloh do zařízení. Poté můžete úlohu kdykoli vytisknout pomocí ovládacího panelu zařízení. Můžete například stáhnout zaměstnanecký formulář, kalendář, pracovní výkaz nebo účetní formulář, který mohou ostatní uživatelé v případě potřeby vytisknout.
Povolení karty Ukládání úloh
Možná bude třeba povolit kartu Ukládání úloh dříve, než budete moci používat tuto funkci.
 1. Klepněte na tlačítko Start, položku Nastavení a poté na položku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Nastavení zařízení.
 4. V části Nainstalované možnosti klepněte vedle položky Ukládání úloh a klepněte na možnost Povoleno.
 5. Klepněte na tlačítko Použít.
Uložení úlohy
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Ukládání úloh.
 4. Vyberte režim ukládání úloh a možnosti, které chcete použít.
  Poznámka:
  V textovém poli v horní části karty Ukládání úloh se zobrazuje popis jednotlivých vybíraných možností.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření a použití tiskových zkratek

Tiskové zkratky slouží k tisku úloh pomocí konkrétního nastavení ovladače tiskárny. Vyberte jednu z definovaných zkratek nebo vytvořte vlastní tiskové zkratky.
Vytvoření tiskové zkratky
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Vyberte nastavení tisku, které chcete použít.
 4. Klepněte na kartu Zkratky pro tisk a potom klepněte na položku Uložit jako.
 5. Do pole Zkratky pro tisk zadejte název vlastní tiskové zkratky.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Použití tiskových zkratek
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Zkratky pro tisk.
 4. Ze seznamu Zkratky pro tisk vyberte zkratku, kterou chcete použít.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Používání vodoznaku

Vodoznak je upozornění, například Důvěrné, které je vytištěno na pozadí každé stránky dokumentu.
 1. V nabídce Soubor v aplikaci klepněte na položku Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Na kartě Efekty klepněte na rozevírací seznam Vodoznaky.
 4. Klepněte na vodoznak, který chcete použít. Chcete-li vytvořit nový vodoznak, klepněte na tlačítko Úpravy.
 5. Má-li být vodoznak zobrazen pouze na první stránce dokumentu, klepněte na možnost Pouze na první stránce.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li vodoznak odebrat, klepněte v rozevíracím seznamu Vodoznaky na možnost žádný.

Změna velikosti dokumentů

Možnosti změny velikosti dokumentu umožňují změnit velikost dokumentu v procentuálním poměru k jeho běžné velikosti. Můžete také vybrat tisk dokumentu na papír jiného formátu, se změnou měřítka nebo bez změny měřítka.
Zmenšení nebo zvětšení dokumentu
 1. V nabídce Soubor v aplikaci klepněte na položku Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Na kartě Efekty zadejte vedle položky % normální velikosti počet procent, o něž chcete dokument zvětšit nebo zmenšit.
  K nastavení procent můžete také použít posuvník.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
Tisk dokumentu na jinou velikost papíru
 1. V nabídce Soubor v aplikaci klepněte na položku Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Na kartě Efekty klepněte na zaškrtávací políčko Vytisknout dokument na.
 4. Vyberte cílový formát papíru, na který se má tisknout.
 5. Chcete-li dokument vytisknout, aniž by bylo nutné změnit měřítko dokumentu, zkontrolujte, zda není vybrána možnost Zmenšit na stránku.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení vlastního formátu papíru

 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Na kartě Papír/Kvalita klepněte na položku Vlastní.
 4. V okně Vlastní formát papíru zadejte název vlastního formátu papíru.
 5. Zadejte délku a šířku formátu papíru. Zadáte-li pro délku a šířku příliš malé nebo příliš velké rozměry, ovladač je upraví na minimální nebo maximální povolené rozměry.
 6. Měrné jednotky můžete v případě potřeby změnit z milimetrů na palce či naopak klepnutím na příslušné tlačítko.
 7. Klepněte na tlačítko Uložit.
 8. Klepněte na tlačítko OK. Uložený název se zobrazí v seznamu formátů papíru pro budoucí použití.

Tisk na různé druhy papíru

Chcete-li vytisknout konkrétní stránky úlohy na jiný papír, postupujte podle následujících pokynů.
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V seznamu Výjimky stránek klepněte na položku Tisknout stránky na různý papír.
 5. Klepněte na možnost Nastavení.
 6. Vyberte nastavení, které chcete použít pro tisk konkrétních stránek na různý papír. Klepněte na tlačítko Přidat.
 7. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte na kartu Papír/Kvalita.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Vložení prázdných nebo předtištěných listů

Chcete-li do tiskové úlohy vložit prázdné nebo předtištěné listy, postupujte podle následujících pokynů.
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V poli se seznamem Výjimky stránek klepněte na možnost Obálky.
 5. Klepněte na možnost Nastavení.
 6. Vyberte nastavení, které chcete použít pro přidání prázdných nebo předtištěných listů.
 7. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte na kartu Papír/Kvalita.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Rozvržení stránek kapitoly

Rozvržení kapitol v tiskové úloze nastavíte podle následujícího postupu.
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V seznamu Výjimky stránek klepněte na položku Rozvržení stránek kapitoly.
 5. Klepněte na možnost Nastavení.
 6. Vyberte nastavení, které chcete použít pro rozvržení kapitol v tiskové úloze.
 7. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte na kartu Papír/Kvalita.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

Tisk na obě strany papíru

Můžete automaticky tisknout na obě strany papíru.
 1. Vložte do zásobníku dostatečné množství papíru pro provedení tiskové úlohy.
 2. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 3. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 4. Na kartě Úpravy klepněte na možnost Tisk na obě strany.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Možnosti rozložení pro tisk na obě strany papíru

Uvádíme čtyři možnosti orientace oboustranného tisku. Chcete-li zvolit možnost 1 nebo 4, zaškrtněte políčko Obracet stránky v okně tiskového ovladače
Obrázek : Ilustrace produktu
1. Na šířku podél dlouhé hrany
Každý druhý natisknutý obraz je orientován vzhůru nohama. Protilehlé stránky se čtou plynule shora dolů.
2. Na šířku podél kratší hrany
Každý vytištěný obraz je orientován správnou stranou nahoru. Protilehlé stránky se čtou shora dolů.
3. Na výšku podél delší hrany
Jedná se o výchozí nastavení a nejběžněji používané rozvržení. Každý vytištěný obraz je orientován správnou stranou nahoru. Protilehlé stránky se čtou shora dolů.
4. Na výšku podél kratší hrany
Každý druhý natisknutý obraz je orientován vzhůru nohama. Protilehlé stránky se čtou plynule shora dolů.

Tisk více stránek na jeden list papíru

Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek.
Obrázek : Obrázek výrobku
 1. V nabídce Soubor v aplikaci klepněte na položku Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Úpravy.
 4. Ve skupině Možnosti dokumentu vyberte počet stránek, které chcete na každý list vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).
 5. Pokud je počet stránek vyšší než 1, zvolte správné nastavení funkcí Tisknout okraje stránky a Pořadí stránek.
  • Potřebujete-li změnit orientaci stránky, klepněte na kartu Úpravy a poté klepněte na možnost Na výšku nebo Na šířku.
 6. Klepněte na tlačítko OK. Zařízení je nyní nastaveno tak, aby tisklo vybraný počet stránek na jeden list.

Vytváření brožur

Můžete zkopírovat dvě stránky na jeden list papíru, abyste mohli stránky přeložit uprostřed a vytvořit tak brožuru. Zařízení uspořádá stránky ve správném pořadí. Pokud má předloha například osm stránek, zařízení vytiskne na jeden list stránky 1 a 8.
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Úpravy.
 4. Vyberte položku Tisk na obě strany.
 5. V rozevíracím seznamu Rozvržení brožury vyberte položku Vazba podél levého okraje nebo Vazba podél pravého okraje. Nastavení Stránek na list se automaticky změní na hodnotu 2 stránky na list.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Posun obrazů na stránce

Umístění obrazu na stránce je možné upravit posunem k libovolnému okraji.
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Výstup.
 4. Klepněte na položku Nastavení posunu obrázku....
  • Přední a zadní stranu můžete nastavit nezávisle tak, že zadáte rozměry u položky Posun přední strany a Posun zadní strany.
  • Přední a zadní stranu můžete upravit o stejnou hodnotu, ale v opačném směru. To je užitečné pro vytvoření širšího okraje podél okraje pro vazbu. Vyberte položku Posun přední strany, zadejte nastavení a vyberte možnost Obrátit přední stranu.
  • Výběrem možnosti Zmenšit na stránku zmenšíte obraz tak, aby se přizpůsobil zvětšeným okrajům.

Použití dialogového okna Možnosti digitálního zobrazení HP

Možnosti digitálního zobrazení HP usnadňují tisk kvalitnějších fotografií a obrázků.
Otevření dialogového okna Možnosti digitálního zobrazení HP
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Papír/Kvalita a pak na tlačítko Digitální zobrazení HP.
V dialogovém okně Možnosti digitálního zobrazení HP jsou k dispozici následující možnosti:
 • Vylepšení kontrastu: Vylepší barvy a kontrast vybledlých fotografií. Po klepnutí na položku Automaticky software tiskárny vyjasní oblasti fotografie, které je třeba upravit.
 • Digitální blesk: Upraví expozici tmavých oblastí fotografie, aby se zvýraznily detaily. Po klepnutí na položku Automaticky provede software tiskárny vyvážení světlých a temných oblastí.
 • SmartFocus: Vylepší kvalitu obrázků a čistotu obrázků s malým rozlišením, například obrázků stažených z Internetu. Po klepnutí na položku Zapnuto software tiskárny vyostří detaily v obrázku.
 • Ostrost: Upraví ostrost obrázku podle potřeby. Po klepnutí na položku Automaticky software tiskárny nastaví úroveň ostrosti pro obrázek.
 • Vyhlazení: Vyhladí obrázek. Po klepnutí na položku Automaticky software tiskárny nastaví úroveň vyhlazení pro obrázek.

Nastavení možností sešívání

Konfigurace ovladače pro rozpoznávání dokončovacího zařízení
Pokud je nainstalováno multifunkční dokončovací zařízení HP, ale v ovladači tiskárny nejsou zobrazeny možnosti sešití, je třeba nakonfigurovat ovladač tak, aby rozpoznal dokončovací zařízení.
 1. Klepněte na tlačítko Start, položku Nastavení a poté na položku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Nastavení zařízení. (Karta Nastavení zařízení není k dispozici v softwarových programech.)
 4. V oblasti pro konfiguraci instalovatelných možností vyberte multifunkční dokončovací zařízení HP a klepněte na tlačítko OK.
Nastavení možností sešívání pro jednotlivé úlohy
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Výstup.
 4. V poli Sešití vyberte možnost sešití, kterou chcete použít pro danou tiskovou úlohu.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení možností barev

Možnosti na kartě Barva řídí, jak jsou barvy interpretovány a tisknuty ze softwarových programů.
 1. V nabídce Soubor softwarového programu klepněte na příkaz Tisk.
 2. Vyberte ovladač a klepněte na položku Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klepněte na kartu Barva.
 4. V oblasti Možnosti barvy vyberte možnost, kterou chcete použít.
 5. Klepněte na možnost Další možnosti barvy... a otevřete dialogové okno Další nastavení barev. Upravte jednotlivá nastavení textu, grafiky a fotografií. Klepněte na tlačítko OK.
 6. V oblasti Motivy barev vyberte možnost Barvy RGB, kterou chcete použít.
 7. Klepněte na tlačítko OK.

Použití karty Služby

Je-li zařízení připojeno do sítě, karta Služby umožňuje získat informace o zařízení a stavu spotřebního materiálu. Klepnutím na tlačítko Stav zařízení a doplňků otevřete stránku Stav zařízení implementovaného webového serveru HP. Tato stránka zobrazuje aktuální stav zařízení, procento zbývající životnosti jednotlivých spotřebních materiálů a informace o objednávání spotřebního materiálu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...