hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Konfigurace odesílání faxů z počítače v systému Windows

K odesílání faxů z počítače použijte ovladač odesílání faxů z počítače se systémem Windows. Abyste mohli použít tuto funkci, musí být v zařízení nainstalováno příslušenství analogového faxu a v nabídce Správa musí být povoleno odesílání faxů z počítače.
Poznámka:
Tato funkce je k dispozici pouze pro operační systémy Windows. Nastavení v ovladači faxu přepíše nastavení na ovládacím panelu.
Ovladač faxu není aktuálně k dispozici pro systém Windows Vista, ale bude k dispozici v budoucnu. Další informace najdete na následujících webech: www.hp.com/go/CM8060edgeline_sw nebo www.hp.com/go/CM8050edgeline_sw.
Tento ovladač se nainstaluje při výběru možnosti instalace softwaru Typická s faxem. Ovladač faxu můžete nainstalovat také později pomocí aktualizace instalace.
Konfigurace výchozího nastavení pro ovladač odesílání faxů pomocí tlačítka Upravit výchozí nastavení na kartě Nastavení ovladače odesílání faxů.
Poznámka:
Je možné, že bylo výchozí nastavení zadáno během procesu instalace.

Nastavení informací o odesílateli

Výchozí informace o odesílateli jsou součástí všech faxů, které jste odeslali pomocí ovladače odesílání faxů, včetně stránek obálek. Informace o odesílateli je možné u jednotlivých faxů změnit pomocí textových polí na kartě Nastavení a výběrem možnosti Použít u této úlohy výchozí nastavení.
 1. Dokument, který chcete odeslat faxem, otevřete v aplikaci, ve které byl vytvořen.
 2. Klepněte na možnost Soubor a potom na položku Tisk.
 3. Ze seznamu tiskáren vyberte ovladač odesílání faxu.
 4. Na kartě Nastavení klepněte na možnost Upravit výchozí nastavení.
 5. V dialogovém okně Výchozí nastavení zadejte v části Informace o odesílateli výchozí jméno odesílatele, název společnosti, číslo faxu a číslo hlasového telefonu a pak vyberte možnost Použít u této úlohy výchozí nastavení.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:
  Chcete-li nastavit všechny výchozí informace současně, vyberte informace o odesílateli, kvalitu faxu, upozornění, obálku a nastavení náhledu a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení kvality faxu

Nastavení kvality faxu určuje rozlišení, které toto zařízení používá k odesílání faxu.
 1. Na kartě Nastavení klepněte na možnost Upravit výchozí nastavení.
 2. V části Kvalita faxu dialogového okna Výchozí nastavení vyberte výchozí kvalitu pro odesílání faxů.
  • Standardní: 200 x 100 bodů na palec (dpi)
  • Jemné: 200 x 200 dpi
  • Velmi jemné: 300 x 300 dpi
 3. Klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:
  Chcete-li nastavit všechny výchozí informace současně, vyberte informace o odesílateli, kvalitu faxu, upozornění, obálku a nastavení náhledu a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení upozornění

Nastavení upozornění určuje, kdy a jak se má odesílat upozornění na stav odchozího faxu.
 1. Na kartě Nastavení klepněte na možnost Upravit výchozí nastavení.
 2. V části Upozornění dialogového okna Výchozí nastavení vyberte, kdy se mají zobrazit upozornění:
  • Žádné: upozornění se neodešle.
  • Tato úloha: upozornění se odešle při odeslání faxu.
  • Při chybě: upozornění se odešle, když dojde k chybě.
 3. Vyberte typ upozornění, které se má odeslat:
  • Tisk: upozornění se vytiskne na výchozí tiskárně.
  • E-mail: upozornění se odešle e-mailovou zprávou. Zadejte e-mailovou adresu do textového pole E-mailová adresa.
  Poznámka:
  Aby se mohlo zobrazit upozornění e-mailovou zprávou, musí být v zařízení nakonfigurována funkce e-mailu.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:
  Chcete-li nastavit všechny výchozí informace současně, vyberte informace o odesílateli, kvalitu faxu, upozornění, obálku a nastavení náhledu a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení informací o obálce

Nastavte jednotný vzhled faxových obálek použitím výchozí obálky. K dispozici je pole na poznámky, řádek předmětu a logo společnosti nebo jiný obrázek. K úpravě nastavení obálek pro jednotlivé úlohy slouží karta Faxová úloha.
 1. Na kartě Nastavení klepněte na možnost Upravit výchozí nastavení.
 2. V části Přidat k faxu dialogového okna Výchozí nastavení vyberte možnost Titulní stránka (Pouze pro jednoho příjemce).
 3. Do textového pole Poznámky zadejte výchozí poznámky.
 4. Do textového pole Předmět zadejte řádek předmětu.
 5. Chcete-li do obálky zahrnout obrázek, klepněte na tlačítko Procházet.
 6. Vyhledejte soubor rastrového obrázku, například logo společnosti.
  Poznámka:
  Rastrový obrázek bude na obálce převeden na stupně šedé a bude umístěn v horní třetině stránky.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:
  Chcete-li nastavit všechny výchozí informace současně, vyberte informace o odesílateli, kvalitu faxu, upozornění, obálku a nastavení náhledu a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení předvoleb náhledu

Chcete-li před odesláním faxové úlohy zobrazit její automatický náhled, můžete nastavit předvolby náhledu.
 1. Na kartě Nastavení klepněte na možnost Upravit výchozí nastavení.
 2. V části Náhled dialogového okna Výchozí nastavení vyberte možnost Před odesláním faxu zobrazit náhled.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka:
  Chcete-li nastavit všechny výchozí informace současně, vyberte informace o odesílateli, kvalitu faxu, upozornění, obálku a nastavení náhledu a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení předvoleb tiskárny pro ovladač faxu

Nastavte výchozí možnosti, které se použijí u všech úloh odesílání faxu z počítače.
 1. Klepněte na tlačítko Start, na položku Nastavení a potom na položku Tiskárny a faxy.
 2. V okně Tiskárny a faxy klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Odeslat fax a potom na položku Předvolby tisku.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti odesílání faxového dokumentu klepněte na možnost Papír/Kvalita a nastavte výchozí hodnoty pro papír a kvalitu. Nastavení výchozích hodnot papíru uložíte a dialogové okno zavřete klepnutím na tlačítko OK.
  Poznámka:
  Karta Upřesnit v dialogovém okně Vlastnosti odesílání faxového dokumentu obsahuje informace, které mají vliv na ovladač odesílání faxu, ale nezmění žádné nastavení ovlivňující normální provoz ovladače odesílání faxu. Jde o standardní kartu v systému Windows a nelze ji u tohoto ovladače odebrat.
 4. Po klepnutí na možnost Služby můžete zkontrolovat stav zařízení a spotřebního materiálu nebo spustit implementovaný webový server. Možnosti na kartě Služby se zobrazí, pouze pokud je ovladač odesílání faxu připojený k platnému portu TCP/IP.
 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíte veškeré změny ve výchozím nastavení a zavřete dialogové okno.

Nastavení konfigurace účtovacích kódů

Software pro odesílání faxů z počítače podporuje použití účtovacích kódů při odesílání faxů.
Funkci účtovacích kódů povolíte pomocí ovládacího panelu zařízení.
 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Správa.
 2. Přejděte na možnost Počáteční nastavení a stiskněte ji, potom stiskněte možnost Nastavení faxu.
 3. Přejděte na možnost Nastavení odesílání faxu a stiskněte ji.
 4. Přejděte na možnost Účtovací kódy a stiskněte ji, potom stiskněte možnost Nastavení.
 5. Vyberte možnost Účtovací kódy vypnuty.
 6. V počítači klepněte na tlačítko Start, na možnost Nastavení a klepněte na příkaz Tiskárny a faxy.
 7. V seznamu Práce s tiskárnou v okně Tiskárny a faxy klepněte pravým tlačítkem myši na název zařízení a vyberte příkaz Vlastnosti.
 8. V dialogovém okně Vlastnosti odesílání faxu klepněte na možnost Nastavení zařízení.
 9. Klepněte na tlačítko OK.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...