hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě
podle norem ISO/IEC Guide 22 a EN 45014
Název výrobce:
Hewlett-Packard Company
Adresa výrobce:
60 Alexandria Terrace,
#07-01 The Comtech
Singapore, 118502,
prohlašuje, že produkt
Název produktu:
HP CM8060/CM8050 MFP
Regulační model:
VCVRA-0609
Provedení produktu:
Všechna
vyhovuje následujícím specifikacím produktu:
BEZPEČNOST:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Třída 1 pro kontrolky LED)
Elektromagnetická kompatibilita:
EN55022: 1998 +A1 +A2 / Třída A / CISPR 22:1997 +A1 +A2 Třída A
EN 55024:1998 / A1:2001 / A2:2003 / CISPR 24:1997
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
FCC Hlava 47 CFR, část 15 Třída A
Doplňující informace:
Uvedený produkt splňuje požadavky směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a EMC směrnice 89/336/EEC a je označen příslušným symbolem CE.
Produkt byl testován v typické konfiguraci.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.
3) Z důvodů zákonných nařízení bylo tomuto výrobku přiřazeno Předpisové modelové číslo (RMN). Toto číslo by nemělo být zaměňováno za název nebo číslo produktu.
Podle části 15.21 pravidel FCC mohou jakékoli změny či úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Hewlett‑Packard, způsobovat škodlivé rušení a zrušit oprávnění používat zařízení.
Pouze pro regulační účely:
Kontakt pro Evropu
Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Německo
Kontakt pro USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 8906 Vancouver, WA 98668-8906, USA

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...