hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Plnění zásobníků

Popisky na jednotlivých zásobnících označují správný způsob vkládání papíru. Při každém vkládání papíru do zásobníku zobrazí zařízení výzvu ke konfiguraci zásobníku na použitý formát a typ papíru. Vždy nastavte formát a typ papíru, abyste při práci se zařízením dosáhli nejlepšího výkonu.

Plnění zásobníku 1 (zásobník pro ruční podávání)

Do tohoto zásobníku vkládejte standardní papír nebo papír vlastní velikosti. Zásobník pojme až 80 listů papíru o hmotnosti 75 g/m2 (20 lb bond). Tento zásobník také používejte pro tisk na těžší papír, jako je kartón, lesklý papír HP se zdobeným okrajem nebo papír na brožury.
 1. Vysuňte podpěru zásobníku směrem nahoru, vytáhněte ji a vytáhněte prodloužení podpěry.
 2. Posuňte vodítko směrem ven.
 3. Vložte papír. Papír vždy vkládejte kratší stranou napřed.
  • Hlavičkový nebo předtištěný papír vkládejte lícem nahoru tak, aby horní okraj byl podaný jako první.
  • Děrovaný papír vkládejte tak, aby děrovaná strana směřovala k přední části zařízení.
  • Štítky vkládejte lícem dolů.
  • Při vkládání lesklého papíru HP se zdobeným okrajem oddělte jednotlivé listy před vložením do zásobníku tak, že je prolistujete. To pomůže zabránit, aby se listy k sobě slepily.
 4. Upravte vodítko tak, aby se dotýkalo papíru.
 5. Nakonfigurujte zásobník na příslušný typ a formát papíru
  1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Stav spotřebního materiálu.
  2. Stiskněte kartu Zásobníky.
  3. Pokud formát a typ papíru uvedený u zásobníku není správný, stiskněte název zásobníku a potom stiskněte tlačítko Upravit.
  4. Vyberte správný formát a typ papíru a stiskněte tlačítko OK.
   -nebo-
   Pokud vkládáte vlastní formát papíru, stiskněte tlačítko Vlastní. Zadejte rozměry papíru a potom se stisknutím tlačítka OK vraťte na obrazovku Změna zásobníku.
  5. Stisknutím tlačítka OK uložte nastavení.

Plnění zásobníků 2, 3 a 4

Do zásobníků 2, 3 a 4 je možné vložit celou řadu standardních formátů a typů papíru. Každý zásobník pojme až 500 listů papíru o hmotnosti 75 g/m2 (20 lb bond).
 1. Otevřete zásobník 2, 3 nebo 4.
 2. Vložte celý balík papíru najednou. Papír vždy vkládejte tak, aby dlouhá hrana byla umístěna podél přední strany zásobníku.
  • Hlavičkový nebo předtištěný papír vkládejte tiskovou stranou otočenou dolů a horním okrajem doprava.
  • Děrovaný papír umístěte děrovanou stranou podél přední strany zásobníku.
 3. Upravte obě vodítka tak, aby zaklapla do polohy určené pro danou velikost papíru.
 4. Zasuňte zásobník do zařízení.
 5. Nakonfigurujte zásobník na daný typ papíru tak, že odpovíte na zprávu, která se zobrazí na dotykové obrazovce po zavření zásobníku. Můžete také postupovat takto:
  1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Stav spotřebního materiálu.
  2. Stiskněte kartu Zásobníky.
  3. Pokud typ papíru uvedený u zásobníku není správný, stiskněte název zásobníku a potom stiskněte tlačítko Upravit.
  4. Vyberte správný typ papíru a stiskněte tlačítko OK.

Plnění zásobníku 5

Tento zásobník je nakonfigurován tak, aby pojmul až 4 000 listů (8 balíků) papíru ve formátu Letter nebo A4. Toto nastavení velikosti nelze změnit.
 1. Otevřete horní dvířka zásobníku 5 a vložte papír. Vložte celý balík papíru najednou. Zásobník se automaticky sníží při vložení dalšího papíru.
 2. Nakonfigurujte zásobník na daný typ papíru tak, že odpovíte na zprávu, která se zobrazí na dotykové obrazovce po zavření zásobníku. Můžete také postupovat takto:
  1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Stav spotřebního materiálu.
  2. Stiskněte kartu Zásobníky.
  3. Pokud typ papíru uvedený u zásobníku není správný, stiskněte název zásobníku a potom stiskněte tlačítko Upravit.
  4. Vyberte správný typ papíru a stiskněte tlačítko OK.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...