hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Kontrolní seznam pro řešení potíží

Pokud zařízení správně neodpovídá, proveďte kroky uvedené v následujících kontrolních seznamech. Pokud zjistíte problém, který nedokážete vyřešit, obraťte se na servis společnosti HP a na pracovníka podpory.

Potíže se všemi úlohami

 1. Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí alespoň jedna kontrolka stavu. Pokud nesvítí žádná kontrolka, postupujte takto:
  1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout na ovládacím panelu.
  2. Zkontrolujte hlavní vypínač napájení v pravém zadním rohu zařízení. Ujistěte se, že je v poloze „zapnuto“.
  3. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen na obou koncích.
  4. Zkontrolujte zdroj napájení tak, že zapojíte zařízení přímo do zásuvky ve zdi nebo do jiného přívodu elektrické energie.
 2. Pokud je do zařízení přiváděn elektrický proud, ale zařízení neodpovídá, zkontrolujte kabely. Přesvědčte se, že síťový kabel je funkční.
 3. Zkontrolujte, zda nejsou na stavovém řádku ovládacího panelu zařízení zobrazena hlášení.

Potíže s kopírováním a skenováním úloh

 1. U úloh kopírování se přesvědčte, že papír je vložen v zásobníku, který chcete používat.
 2. Pokud se snažíte použít podavač dokumentů, zkuste skenovat z pracovní plochy skeneru. Pokud je úloha úspěšná, příčinou problému je podavač dokumentů. Obraťte se na pracovníky společnosti HP.
 3. Pokud nelze skenovat z podavače dokumentů ani z pracovní plochy, příčinou je problém s mechanizmem skeneru. Obraťte se na pracovníky společnosti HP.

Potíže s tiskovými úlohami

 1. Ujistěte se, že v zásobníku, který chcete použít, je vložen papír.
 2. Vytiskněte konfigurační stránku. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Správa. Stiskněte tlačítko Informace a poté tlačítko Stránka konfigurace.
  1. Pokud se konfigurační stránka nevytiskne, ujistěte se, že v zásobníku je vložen papír. Také zkontrolujte na ovládacím panelu, zda nedošlo k uvíznutí stránky v zařízení.
   Pokud je v zásobníku papír a stránka neuvízla, problém spočívá v hardwaru zařízení.
  2. Pokud se konfigurační stránka vytiskne, hardware zařízení tiskne správně. Problém je způsoben počítačem, ovladačem tiskárny, sítí nebo softwarovou aplikací. Pokračujte dalším krokem.
 3. V počítači zkontrolujte, zda není tisková fronta zastavená, pozastavená nebo nastavená na tisk offline.
  • Systém Windows: V nabídce Start klepněte na položku Nastavení a potom na položku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy. Poklepejte na položku HP CM8060 Color MFP with Edgeline Technology.
  • Systém Macintosh: Otevřete aplikaci Print Center (Tiskové centrum) (nebo Printer Setup Utility, Nástroj pro nastavení tiskárny) a poklepejte na řádek HP CM8060 Color MFP with Edgeline Technology.
 4. Zkuste vytisknout dokument z jiné aplikace. Pokud se tisk dokumentu podaří, příčinou problému je softwarová aplikace, kterou používáte.
 5. Zkuste odeslat tiskovou úlohu z jiného počítače. Pokud se stránka vytiskne, je příčinou problému počítač, který používáte.
 6. Pokud nedokážete identifikovat příčinu potíží, obraťte se na pracovníky společnosti HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...