hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Nastavení výstrah

Pro konkrétní stavy zařízení, například při uvíznutí nebo když je třeba vyměnit kazetu, lze nastavit automatické výstrahy. Výstrahy lze odesílat e-mailem do distribučního seznamu nebo na webovou stránku.
 1. Spusťte implementovaný webový server.
 2. Vyberte kartu Nastavení.
 3. V nabídce v levé části obrazovky vyberte možnost Server pro upozornění. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko u položky Povolit odchozí poštu a zda je provedena konfigurace serveru SMTP.
 4. V nabídce v levé části obrazovky vyberte možnost Výstrahy.
 5. Klepněte na položku Nový seznam cílů a proveďte konfiguraci nového seznamu cílů. Otevře se stránka Výstrahy – nastavení.
 6. U položky Název seznamu zadejte název seznamu cílů.
 7. Seznam cílů může obsahovat až 20 cílů výstrah. Může jít o e-mailové adresy, mobilní zařízení nebo webové stránky. Do pole u položky Cíle výstrah zadejte cíle daného seznamu. Každý cíl oddělte středníkem nebo čárkou.
 8. Vyberte stav zařízení, při němž se má do seznamu cílů odeslat výstraha. Nejčastější typy výstrah jsou zobrazeny. Chcete-li zobrazit všechny dostupné výstrahy, klepněte na tlačítko Zobrazit všechny výstrahy.
  U některých stavů, například uvíznutí nebo otevřená dvířka, zadejte dobu, která musí uběhnout, než bude výstraha odeslána.
  U výstrahy Objednejte prošlou kazetu nastavte mezní procento zbývající kapacity kazety, při němž se odešle výstraha. Například chcete-li odesílat výstrahu při poklesu obsahu kazety na 10 %, nastavte mezní procento na hodnotu 10 %.
 9. Po výběru výstrahy pro daný stav spotřebního materiálu lze potlačit příslušné hlášení, které by se zobrazilo na ovládacím panelu zařízení. Zaškrtněte políčko u každého hlášení, které chcete potlačit.
 10. Ke každé adrese v seznamu cílů můžete přidat stránku s informacemi o zařízení jako e-mailovou přílohu. Vyberte stránky, které chcete připojit. Tento krok není povinný.
 11. Klepnutím na tlačítko OK uložte nastavení.
 12. Postup opakujte maximálně pro čtyři seznamy cílů.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...