solution Contentsolution Content

HP Printer wordt onverwacht of herhaaldelijk uitgeschakeld

Los problemen met de stroom op als de printer zonder waarschuwing wordt uitgeschakeld, printertaken mislukken of de printer niet reageert op taken die zijn gestart nadat de slaapstand is geactiveerd.

Voer de volgende taken uit in de aangegeven volgorde. Gebruik na elke taak de printer om te zien of het probleem is opgelost.

De energiebesparingsinstellingen controleren (optioneel)

Uw HP printer is zo ontworpen dat deze minder energie verbruikt wanneer de printer niet actief is. Wanneer u uw printer weer wilt gebruiken, drukt u op de aan/uit-knop om de printer weer in te schakelen.

Controleer de instelling Schema Aan en Uit of Automatisch uitschakelen in het menu Instellingen op printers met een display op het bedieningspaneel. Of gebruik de volgende stappen om de instelling te openen via de HP Smart-app.

 1. Open de HP Smart-app en selecteer uw printer op het startscherm.

  Als u de HP Smart-app niet hebt, downloadt u deze van 123.hp.com.

 2. Klik op Printerinstellingen > Geavanceerde instellingen.

 3. Klik op het tabblad Instellingen, klik op Energiebeheer en voer vervolgens de PIN van de printer in als u wordt gevraagd informatie over de instellingen en opties te bekijken.

  Opmerking:

  Afhankelijk van uw printer is de instelling voor automatische uitschakeling de voorinstelling en kan deze niet worden gewijzigd.

  Energiebeheerinstellingen voor een HP printer

De printer resetten

Reset de printer om problemen met de printer op te lossen.

 1. Druk op de aan-uitknop om de printer uit te schakelen. Als de printer niet wordt uitgeschakeld, koppelt u het netsnoer los van de printer.

 2. Haal het netsnoer uit de voedingsbron.

 3. Wacht 60 seconden.

 4. Stop het netsnoer opnieuw in een stopcontact en koppel het aan de printer.

 5. Schakel de printer in om de reset te voltooien.

De printerfirmware bijwerken

HP brengt regelmatig nieuwe firmwareversies uit met printerverbeteringen of probleemoplossingen. Werk de firmware regelmatig bij zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw printer.

 • Bijwerken vanaf het bedieningspaneel van de printer: Veel HP printers met een aanraakscherm of menu kunnen rechtstreeks met HP worden verbonden om updates te vinden en installeren. Controleer of de printer verbonden is met een netwerk met een actieve internetverbinding. Als de printer is aangesloten met een USB-kabel, gebruikt u een van de andere opties.

  Op de printer zoekt u de Product-update of het menu Controleren op updates door op het pictogram of de knop HP ePrint ( of ) te drukken. Of open het menu Installatie, Service of Instellingen, selecteer Voorkeuren, Printeronderhoud, of Hulpprogramma's en selecteer Webservices, Printer-update of LaserJet-update.

 • Updates van HP Klantenondersteuning downloaden: Als de printer is ingeschakeld en verbonden is met de computer of een netwerk, gaat u naar HP Downloads van software en drivers om te controleren op beschikbare updates. Installeer beschikbare updates die worden vermeld onder Firmware.

 • Updates installeren via de HP Smart-app: Open de HP Smart-app en maak vervolgens een account of meld u aan. Als u HP Smart niet hebt, downloadt u deze via 123.hp.com of in de App Store. Nadat u de printer hebt toegevoegd, klikt u op de afbeelding van de printer en op Startpagina printer (GWS) of op Geavanceerde instellingen. Klik op Hulpmiddelen of Webservices en vervolgens op Printer-updates.

Controleren of het probleem mogelijk door andere apparaten wordt veroorzaakt

Als er te veel apparaten op uw printer zijn aangesloten of als u een USB-hub gebruikt, kan dit een invloed hebben op de benodigde stroom om goed te kunnen functioneren.

 1. Als de printer is aangesloten op een hub, koppelt u de hub los en sluit u de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer en de printer.

 2. Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-stations uit de printer.

 3. Schakel de printer uit en weer in.

De voeding of de batterij vervangen

Afhankelijk van uw printermodel is de voeding mogelijk defect of moet de batterij in een mobiele printer worden vervangen.

 • Externe voeding: Als het indicatielampje op de voeding niet brandt of de voedingsmodule geen indicatielampje heeft, en u alle voorafgaande oplossingen hebt geprobeerd, vervangt u de voeding.

  Externe voeding voorbeeld
 • Interne voeding (alleen vervangbare voeding): Als het indicatielampje op de printer niet brandt of als er geen indicatielampje is en u alle voorafgaande oplossingen hebt geprobeerd, gaat u verder met de volgende stap Laat de printer nakijken.

  Ga naar Contact opnemen met HP Klantenondersteuning om een productenreparatie of -vervanging te plannen. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u verwezen naar een lokaal servicecenter in uw regio.

  Interne voeding
 • Mobiele printers met een batterij: Als het indicatielampje op de printer niet brandt of als er geen indicatielampje is en u alle voorafgaande oplossingen hebt geprobeerd, gaat u verder met de volgende stap laat de printer nakijken.

  Als de printer wordt ingeschakeld met een nieuw netsnoer, laat de batterij dan opladen en probeer dan de printer alleen op batterijvoeding te gebruiken. Wanneer de printer niet inschakelt, vervangt u de batterij. Ga naar Contact opnemen met HP Klantenondersteuning voor meer informatie over het vervangen van de batterij.

  Voorbeeld van een mobiele printer met batterij

De printer laten nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als het probleem zich blijft voordoen nadat alle voorgaande stappen zijn voltooid.

Ga naar Contact opnemen met HP Klantenondersteuning om een productenreparatie of -vervanging te plannen. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, wordt u verwezen naar een lokaal servicecentrum in uw regio.

Ga naar HP Controle van de garantiestatus van apparaat om de garantiestatus te bevestigen. Als uw product geen garantie meer heeft, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.