solution Contentsolution Content

HP pc's - Het gebruik van HP Image Assistant

HP Image Assistant (HPIA) is een gratis hulpprogramma dat de kwaliteit en beveiliging van images op Windows-computers verbetert. Het hulpprogramma stelt problemen vast en adviseert de oplossingen voor optimale prestaties.

Voor meer informatie over HP Image Assistant gaat u naar Oplossingen voor clientbeheer.