solution Contentsolution Content

HP notebooks - Problemen met het touchpad oplossen

Er zijn diverse opties voor het oplossen van problemen met uw touchpad wanneer deze niet werkt. Voer de volgende procedures uit totdat u een oplossing hebt gevonden.

Het touchpad uit- en weer inschakelen

Sommige touchpads kunt u in- of uitschakelen door te dubbeltikken in de linkerbovenhoek van het touchpad.

 1. Dubbeltikken om het touchpad uit te schakelen.

  Aan/uit-schakelaar van touchpad
 2. Herhaal om het touchpad in te schakelen.

Een harde reset uitvoeren

Wanneer u een harde reset uitvoert, wordt alle informatie die in het tijdelijke geheugen van uw notebook is opgeslagen gewist. Hierdoor voert Windows een volledige scan van het systeem uit, inclusief de accu. Een harde reset wist alle informatie van het computergeheugen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

 1. Schakel de computer uit.

 2. Sluit de netspanningsadapter aan.

 3. Verwijder alle schijven uit het schijfstation.

 4. Verwijder geheugenkaarten als deze nog in de kaartlezer zitten.

 5. Ontkoppel alle niet-essentiële apparaten, zoals printers, scanners, externe vaste schijven en USB-sticks.

  Opmerking:

  Koppel de muis, het toetsenbord en de monitor niet los.

 6. Terwijl het netspanningsadapter is losgekoppeld, drukt u ongeveer vijftien seconden op de Aan/uit-knop.

 7. Sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de computer in.

De touchpad in HP PC Hardware Diagnostics UEFI testen

Voer Onderdelentests uit in HP PC Hardware Diagnostics UEFI om het touchpad te testen en volg daarna de instructies op het scherm.

 1. Houd de Aan/uit-knop minstens 5 seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.

 2. Schakel de computer in en druk onmiddellijk herhaaldelijk op de toets esc (ongeveer elke seconde). Als het menu wordt weergegeven, drukt u op de toets f2.

 3. Klik in het hoofdmenu op Onderdelentests.

 4. Klik op Muis/Touchpad, selecteer de test die u wilt uitvoeren en klik vervolgens Eenmaal uitvoeren om de tests uit te voeren. Volg de instructies op het scherm om de test af te ronden.

  Opmerking:

  Bluetooth-apparaten worden momenteel niet ondersteund.

  Opmerking:

  Het menu Onderdelentests kan verschillend zijn, afhankelijk van de onderdelen die op uw computer zijn geïnstalleerd.

  Menu Onderdelentests

Windows Update uitvoeren

Werk uw Windows 11- of Windows 10-computer bij met Windows Update.

 1. Zoek in Windows naar en open Controleren op updates.

  Als er updates beschikbaar zijn, worden deze automatisch geïnstalleerd.

  Opmerking:

  Volg de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem om optionele updates te downloaden en te installeren:

  • In Windows 11 selecteert u Geavanceerde opties, Optionele updates, selecteert u de updates die u wilt installeren en klikt u vervolgens op Downloaden en installeren.

  • In Windows 10 selecteert u Alle optionele updates weergeven, selecteert u de updates die u wilt installeren en klikt u vervolgens op Downloaden en installeren.

 2. Als de updates zijn geïnstalleerd, start u uw computer opnieuw op als u daarom wordt gevraagd.

Een Windows-systeem resetten

Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de computer terug in de oorspronkelijke configuratie.

Microsoft heeft een resetfunctie waarmee uw computer wordt hersteld door het besturingssysteem opnieuw te installeren. Voordat u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van al uw belangrijke bestanden.

Ga naar HP pc's - Uw computer resetten voor meer informatie.