hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Faxsnelkiesnummers maken en beheren

Informatie over het maken en beheren van faxsnelkiesnummers.

Inleiding

Gebruik het bedieningspaneel of de geïntegreerde webserver van HP (EWS) om de snelkiesnummers voor de printer te beheren.

Er zijn 1000 snelkiesnummers (000-999) beschikbaar in het faxtaakscherm op het bedieningspaneel van de printer. Snelkiesnummers worden op het faxscherm per nummer vermeld waarbij de naam van het snelkiesnummer wordt weergegeven. Snelkiesnummers kunnen meerdere bestemmingsnummers hebben en tekens als ( - ), ( * ) en ( # ) bevatten.

Voordat u begint

Sluit de faxkabel aan op de faxaansluiting op de printer en op de telefoonaansluiting in de muur.

Methode één: snelkiesnummers beheren in de geïntegreerde webserver van HP (EWS)

Gebruik de volgende stappen om snelkiesnummers te beheren in de EWS.

 1. Typ in de adresregel van uw webbrowser het IP-adres of de hostnaam van de printer om de EWS te openen. Raadpleeg De geïntegreerde webserver van HP (EWS) openen voor meer informatie.

 2. Via de bovenste navigatietabbladen klikt u op Fax (Faxen).

 3. Klik in het linkernavigatiedeelvenster op Speed Dials (Snelkiesnummers).

 4. Gebruik de volgende stappen om snelkiesnummers toe te voegen:

  1. Schakel het selectievakje in naast de Speed Dial Code (Code snelkiesnummer) waaraan u het faxnummer wilt toewijzen.

  2. Klik op Edit... (Bewerken...).

  3. In het gebied Edit Speed Dial (Snelkiesnummer bewerken) voert u een naam in voor het snelkiesnummer in het veld Speed Dial Name: (Naam snelkiesnummer:).

  4. Typ het faxnummer voor het snelkiesnummer in het veld Fax Number: (Faxnummer:) en klik vervolgens op Add (Toevoegen).

  5. Klik op de knop OK om het snelkiesnummer op te slaan.

  Opmerking:

  Aan één snelkiesnummer kunnen meerdere faxnummers worden toegevoegd.

 5. Gebruik de volgende stappen om een snelkiesnummer te bewerken:

  1. Schakel het selectievakje in naast de te bewerken Speed Dial Code (Code snelkiesnummer) en klik vervolgens op Edit... (Bewerken...).

  2. Bewerk de Speed Dial Name: (Naam snelkiesnummer:) of het Fax Number: (Faxnummer:) en klik vervolgens op OK om het gewijzigde snelkiesnummer op te slaan.

 6. Om een snelkiesnummer te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast Speed Dial Code (Code snelkiesnummer) in en klikt u vervolgens op Delete... (Verwijderen...).

 7. Gebruik de knop Import... (Importeren...) voor het importeren van door komma's gescheiden bestanden (.csv) met lijsten met contactpersonen, snelkiesnummers of toegangscodes van gebruikers. Met de functie voor importeren kunt u meerdere contactpersonen, snelkiescodes of toegangscodes van gebruikers in één keer instellen, in plaats van een voor een.

 8. Gebruik de knop Export All... (Alles exporteren...) om de lijst met de adresboekcontacten, snelkiesnummers en/of toegangscodes van gebruikers van de printer in één CSV-bestand op te slaan. Het CSV-bestand kan vervolgens worden opgeslagen op een locatie naar keuze.

Methode twee: snelkiesnummers beheren met het bedieningspaneel

Gebruik de volgende stappen om snelkiesnummers te beheren met het bedieningspaneel.

Opmerking:

De stappen zijn afhankelijk van het soort bedieningspaneel.

Een snelkieslijst maken (FutureSmart 3)

Gebruik de volgende stappen om een snelkieslijst te maken (FutureSmart 3).

 1. Raak vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer de knop Fax (Faxen) aan.

 2. Raak de knop Speed Dials (Snelkiesnummers) aan om het scherm Speed Dials (Snelkiesnummers) te openen.

 3. Raak een van de niet-toegewezen nummers voor One Touch Speed Dials (Sneltoetsen voor snelkiesnummers) (snelkiesknoppen) aan.

 4. Raak het veld Speed Dial Name (Naam snelkiesnummer) aan om het toetsenbord weer te geven.

 5. Typ een naam voor het snelkiesnummer.

 6. Typ een faxnummer voor het snelkiesnummer.

  Opmerking:

  Als u aanvullende faxnummers wilt invoeren voor een snelkiesnaam, raakt u het scherm aan rechts van het laatste cijfer van het eerder ingevoerde faxnummer. Wanneer de cursor verschijnt, raakt u de toets Enter aan om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen. Herhaal deze stap om alle snelkiesnummers in te voeren.

 7. Raak de knop OK aan.

  De naam en de faxnummer(s) worden weergegeven naast het geselecteerde nummer voor de One Touch Speed Dials (Sneltoetsen voor snelkiesnummers) (snelkiesknoppen). Raak de knop OK aan om terug te keren naar het scherm voor faxen.

Een snelkieslijst of een nieuwe contactpersoon voor snelkiesnummers maken (FutureSmart 4)

Gebruik de volgende stappen om een snelkieslijst of nieuwe contactpersoon voor snelkiesnummers te maken.

 1. Veeg vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer totdat de app-tegel Contacts (Contactpersonen) wordt weergegeven. Raak de tegel Contacts (Contactpersonen) aan om de app te openen.

 2. Raak de pijl in de linkerbovenhoek aan en selecteer Fax Speed Dials (Faxsnelkiesnummers).

 3. Raak het pictogram Add Contact (Contactpersoon toevoegen) pictogram aan.

 4. Typ een naam voor de snelkieslijst of contactpersoon voor snelkiesnummers in het veld Display Name (Weergavenaam).

 5. Typ een Fax Speed Dial (Faxsnelkiesnummer) of selecteer Next Available (Volgende beschikbare).

 6. Typ een Fax Number (Faxnummer) voor de contactpersoon of, als u een lijst maakt, typ nummers voor alle contactpersonen in de lijst.

 7. Raak Save (Opslaan) aan.

Een nummer toevoegen aan een bestaande snelkieslijst

Voeg als volgt een nummer toe aan een bestaande snelkieslijst.

FutureSmart 3

Gebruik de volgende stappen om een nummer toe te voegen aan een bestaande snelkieslijst.

 1. Scrol op het beginscherm van het bedieningspaneel van het product naar de knop Fax (Faxen) en raak deze aan.

 2. Raak de knop Speed Dials (Snelkiesnummers) aan om het scherm Speed Dials (Snelkiesnummers) te openen.

 3. Raak het nummer voor One Touch Speed Dials (Sneltoetsen voor snelkiesnummers) (snelkiesknoppen) aan van de lijst die u wilt bewerken.

 4. Raak de pijl-omlaag in het vak Speed Dial Name (Naam snelkiesnummer) aan om het vervolgkeuzemenu te openen.

 5. Raak het item Fax Numbers (Faxnummers) aan.

 6. Als u een faxnummer wilt toevoegen voor een snelkiesnaam, raakt u het scherm rechts van het laatste cijfer van het laatste faxnummer in de lijst aan. Wanneer de cursor verschijnt, raakt u de toets Enter aan om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen. Typ vervolgens het faxnummer.

 7. Raak de knop OK aan om terug te keren naar het scherm Speed Dials (Snelkiesnummers).

 8. Raak de knop OK aan om terug te keren naar het scherm Fax (Faxen).

FutureSmart 4

Gebruik de volgende stappen om een nummer toe te voegen aan een bestaande snelkieslijst.

 1. Veeg vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer totdat de app-tegel Contacts (Contactpersonen) wordt weergegeven. Raak de tegel Contacts (Contactpersonen) aan om de app te openen.

 2. Raak de pijl in de linkerbovenhoek aan en selecteer Fax Speed Dials (Faxsnelkiesnummers).

 3. Selecteer een snelkieslijst.

 4. Raak het pictogram Edit (Bewerken) pictogram aan.

 5. Typ het nummer van de contactpersoon die u wilt toevoegen in het veld Fax Number (Faxnummer).

 6. Raak Save (Opslaan) aan.

Een snelkieslijst verwijderen

Verwijder een snelkieslijst voor FutureSmart 3 of 4.

FutureSmart 3

Gebruik de volgende stappen om een snelkieslijst te verwijderen.

 1. Scrol op het beginscherm van het bedieningspaneel van het product naar de knop Fax (Faxen) en raak deze aan.

 2. Raak de knop Speed Dials (Snelkiesnummers) aan om het scherm Speed Dials (Snelkiesnummers) te openen.

 3. Raak het nummer voor One Touch Speed Dials (Sneltoetsen voor snelkiesnummers) (snelkiesknoppen) aan van de lijst die u wilt verwijderen.

 4. Raak de knop Delete (Verwijderen) aan.

 5. Raak de knop Yes (Ja) aan om het verwijderen van de snelkieslijst te bevestigen en terug te keren naar het scherm Fax (Faxen).

FutureSmart 4

Gebruik de volgende stappen om een snelkieslijst te verwijderen.

 1. Veeg vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer totdat de app-tegel Contacts (Contactpersonen) wordt weergegeven. Raak de tegel Contacts (Contactpersonen) aan om de app te openen.

 2. Raak de pijl in de linkerbovenhoek aan en selecteer Fax Speed Dials (Faxsnelkiesnummers).

 3. Selecteer een snelkieslijst.

 4. Raak het pictogram Delete (Verwijderen) pictogram aan.

 5. Raak Delete (Verwijderen) aan om te bevestigen.

Eén nummer verwijderen uit een snelkieslijst

Verwijder één nummer uit een snelkieslijst voor FutureSmart 3 of 4.

FutureSmart 3

Gebruik de volgende stappen om één nummer uit een snelkieslijst te verwijderen.

 1. Scrol op het beginscherm van het bedieningspaneel van het product naar de knop Fax (Faxen) en raak deze aan.

 2. Raak de knop Speed Dials (Snelkiesnummers) aan om het scherm Speed Dials (Snelkiesnummers) te openen.

 3. Raak het nummer voor One Touch Speed Dials (Sneltoetsen voor snelkiesnummers) (snelkiesknoppen) aan van de lijst die u wilt openen op het toetsenbord.

 4. Raak de pijl-omlaag in het vak Speed Dial Name (Naam snelkiesnummer) aan om het vervolgkeuzemenu te openen en raak vervolgens de optie Fax Numbers (Faxnummers) aan.

 5. Scrol door de lijst met faxnummers en raak het scherm aan rechts van het laatste cijfer van het faxnummer dat u wilt verwijderen. Gebruik de backspace-toets om het faxnummer te verwijderen.

 6. Raak de knop OK aan om terug te keren naar het scherm Speed Dials (Snelkiesnummers).

 7. Raak de knop OK aan om terug te keren naar het scherm Fax (Faxen).

FutureSmart 4

Gebruik de volgende stappen om één nummer uit een snelkieslijst te verwijderen.

 1. Veeg vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer totdat de app-tegel Contacts (Contactpersonen) wordt weergegeven. Raak de tegel Contacts (Contactpersonen) aan om de app te openen.

 2. Raak de pijl in de linkerbovenhoek aan en selecteer Fax Speed Dials (Faxsnelkiesnummers).

 3. Selecteer een snelkieslijst.

 4. Raak het pictogram Edit (Bewerken) pictogram aan.

 5. Scrol door de lijst met faxnummers en raak het scherm aan rechts van het laatste cijfer van het faxnummer dat u wilt verwijderen. Gebruik de backspace-toets om het faxnummer te verwijderen.

 6. Raak Save (Opslaan) aan.

Een snelkieslijst doorzoeken op naam

Doorzoek een snelkieslijst op naam voor FutureSmart 3 of 4.

Opmerking:

Als u de unieke naam van het snelkiesnummer niet kent, typt u een letter om een gedeelte van de lijst te selecteren. Als u bijvoorbeeld snelkiesnamen wilt weergeven die beginnen met de letter N, typt u de letter N. Als er geen overeenkomende vermeldingen zijn, verschijnt er een bericht voordat de zoekopdracht de vermelding weergeeft die het dichtst bij de letter N zit.

FutureSmart 3

Gebruik de volgende stappen om een snelkieslijst te doorzoeken op naam.

 1. Scrol op het beginscherm van het bedieningspaneel van het product naar de knop Fax (Faxen) en raak deze aan.

 2. Raak de zoekknop aan. Deze knop ziet eruit als een vergrootglas en bevindt zich rechts van de knop Speed Dials (Snelkiesnummers).

 3. Typ de eerste letters van de snelkiesnaam die u wilt zoeken. Als er overeenkomende namen worden gevonden, worden deze weergegeven in de lijst bovenaan het zoekscherm. Scrol indien nodig omlaag om alle vermeldingen te zien of voer meer letters in om de zoekopdracht te beperken.

 4. Selecteer de desbetreffende naam in de lijst en raak de knop OK aan. De snelkieslijst in het hoofdscherm voor faxen geeft de geselecteerde vermelding weer in de lijst met nummers.

 5. Raak een snelkiesnummer aan om dit toe te voegen aan de lijst met ontvangers.

 6. Selecteer of zoek indien nodig naar meer namen.

FutureSmart 4

Gebruik de volgende stappen om een snelkieslijst te doorzoeken op naam.

 1. Veeg vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer totdat de app-tegel Contacts (Contactpersonen) wordt weergegeven. Raak de tegel Contacts (Contactpersonen) aan om de app te openen.

 2. Raak de pijl in de linkerbovenhoek aan en selecteer Fax Speed Dials (Faxsnelkiesnummers).

 3. Raak het pictogram Search (Zoeken) pictogram aan.

 4. Typ de eerste letters van de snelkiesnaam die u wilt zoeken. Als er overeenkomende namen worden gevonden, worden deze weergegeven in de lijst bovenaan het zoekscherm. Scrol indien nodig omlaag om alle vermeldingen te zien of voer meer letters in om de zoekopdracht te beperken.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...