hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP UPD - Verzamel deze informatie voor u contact met de ondersteuning opneemt

Voordat u contact met de ondersteuning opneemt om een mogelijk probleem met de Universal Print Driver voor Windows op te lossen, moet u eerst de volgende informatie verzamelen; dit helpt bij het vinden van een oplossing.

Stap één: Bepaal de versie van de UPD-driver

Bepaal welke versie van de HP UPD-driver momenteel in gebruik is.

 1. Open de map Printers.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de HP UPD, selecteer Eigenschappenen klik vervolgens op het tabblad Info.

  • Bij een traditionele installatie wordt de versie boven weergegeven.

  • Bij een dynamische installatie wordt de versie linksonder weergegeven.

Stap twee: Download en installeer de meest recente UPD

Download en installeer de nieuwste versie van de HP UPD en test of de fout met de nieuwste versie optreedt. Als de fout niet optreedt bij het gebruik van de nieuwste versie van de HP UPD, wordt het probleem opgelost en hoeft u niet verder te gaan.

De nieuwste versie is beschikbaar op www.hp.com/go/upd.

Stap drie: Informatie voor ondersteuning vinden en verzamelen

Verzamel de volgende informatie over het mogelijke probleem, de printer en de systeemconfiguratie.

Symptomen controleren

Beantwoord de volgende vragen over de symptomen:

 • Wat zijn de symptomen?

 • Waar bevindt zich het probleem (client, server, printer)?

 • Zijn er foutberichten? Waar?

 • Hoe vaak doet het probleem zich voor?

 • Welke stappen hebben het probleem precies veroorzaakt? Kunnen ze worden gereproduceerd?

Applicatie-informatie

Verzamel de volgende applicatie-informatie:

 • Getroffen applicatie(s) en versienummer(s) van de applicatie(s). Open het menu Help in de applicatie en selecteer Info om het versienummer van de applicatie te zien.

 • Test specifieke documenten om het probleem te reproduceren

Printerinformatie

Verzamel de volgende informatie over de printer:

 • Wat is de exacte modelnaam van de printer?

 • Wat is de printerfirmwareversie?

  Gebruik een van de volgende methoden om de firmwareversie te vinden:

  • Bedieningspaneel of configuratiepagina

  • Geïntegreerde webserver (EWS)

  • Web Jetadmin

 • Een configuratie- of testpagina afdrukken

 • Welke afdrukprocessor wordt er gebruikt?

  1. Open de map Printers klik met de rechtermuisknop op de printernaam en selecteer Eigenschappen.

  2. Selecteer het tabblad Geavanceerd, klik op Afdrukprocessor en noteer vervolgens welke afdrukprocessor is geselecteerd.

 • Welke poort is in gebruik (TCP, LPT1 enz.)?

  1. Open de map Printers,, klik met de rechtermuisknop op de printernaam, selecteer Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Poorten.

   • Welke poort is geselecteerd?

   • Welke instellingen worden voor de poort gedefinieerd (selecteer Poort configureren)?

Printerconfiguratie

Verzamel de volgende informatie over de printerconfiguratie:

 • Werd de driver geconfigureerd voordat de HP UPD werd geïnstalleerd?

  • Device Configuration Utility: welke instellingen zijn gewijzigd in vergelijking met de standaard *.cf_ van HP?

  • Driver Deployment Utility: welke instellingen zijn gewijzigd ten opzichte van de HP-standaardinstellingen?

 • Is Automatische printerconfiguratie ingeschakeld (standaard)?

  Open Printereigenschappen > het tabblad Apparaatinstellingen > Installeerbare opties-Automatische configuratie > Nu bijwerken.

 • Welke "Configuratiestatus" wordt in het tabblad Info vermeld?

  Open Printereigenschappen > Info en bekijk de configuratiestatus.

 • Wat zijn de instellingen van de beheerprogramma's?

  • Wat is de versie van de Driver Configuration Utility?

   Selecteer het bestand hpbcfgre.dll, Eigenschappen > het tabblad Details > Productversie.

  • Wat is de MPA-versie?

  • AD-sjabloon? De versie staat in de bestandsnaam van het sjabloon

  • Wat is de DDU-versie? Selecteer de knop Info.

Verbindingsinformatie

Is de printer rechtstreeks via USB of via het netwerk aangesloten?

Verzamel de volgende gegevens voor via het netwerk aangesloten apparaten:

 • Is het printernetwerk juist geconfigureerd?

 • Wat zijn de IP-adressen voor de volgende apparaten?

  • Printer

  • Printerclient

  • Printerserver

 • Zijn het afdrukpadnetwerk van elk van deze apparaten (client/server/printer) beschikbaar?

  • ping ip_address

  • telnet ip_address

  • Tracert ip_address

  • http://device_ip_address

  • https://device_ip_address

 • Is SNMP ingeschakeld?

  • Kan het in uw netwerk worden gerouterd?

  • Wat is de SNMP-communitynaam (prnport -l)?

Foutgegevens

Als op het bedieningspaneel of de afgedrukte pagina's een fout wordt weergeven, moet u de volgende informatie verzamelen:

 • De exacte inhoud van de foutberichten

  • Op het bedieningspaneel weergegeven

  • Op de geïntegreerde webserver weergegeven

  • Op de configuratiepagina afgedrukt

 • Gebeurtenislogboek

  • Door de printer afgedrukt

  • Op het bedieningspaneel weergegeven

Installatie-informatie

Verzamel de volgende informatie over de HP UPD-installatie:

 • Wat is de printerbeschrijvingstaal, PS, PCL5, PCL6 of XPS?

 • Is dit een nieuwe installatie van de HP UPD, of een upgrade van een bestaande HP UPD-installatie?

 • Wordt de HP UPD-installatie op de server, de printclient of via een printserver naar client (PnP) verzonden?

 • Wat is de installatiemethode (Wizard printer toevoegen of Install.exe)? Leveren beide methoden hetzelfde resultaat op?

 • Wat is de installatiemanier (dynamisch of traditioneel)? Optionele schakelaars?

 • Gebruikt de Microsoft-afdrukserver Point and Print? Andere factoren?

  • Open de map Printers, klik op Eigenschappen, klik op Geavanceerd en selecteer vervolgens Nieuw ….

  • Open de map Printers, klik op Eigenschappen van server, klik op het tabblad Stuurprogramma's en selecteer Toevoegen of opnieuw installeren.

  • Aangepaste printUI.dll.

Omgevingsinformatie

Verzamel de volgende informatie over de werkomgeving:

 • Wat is de versie van het Microsoft-besturingssysteem (printserver en printclient)?

  Gebruik een van de volgende methoden om de versie te vinden:

  • Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens WINVER.EXE.

  • Klik op Start, klik op Uitvoeren, en typ vervolgens cmd.exe om het opdrachtvenster te openen.

   Typ in het opdrachtvenster /k systeminfo.exe.

  • Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens MSINFO32.

 • Is er een Microsoft-gebeurtenislogboek (spoolerfouten, enz.)?

  • klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens Eventvwr.msc in.

 • Microsoft Terminal Services?

  • Versie van de Terminal Server

  • RDP-clientversie

  • Besturingssysteemversie van de client

  • Welke driver is aan de printer toegewezen?

  • Doet hetzelfde probleem zich buiten een Terminal Server-sessie voor?

 • Is het Citrix?

  • Wat zijn de Server-versie en de Citrix-serverversie?

  • Wat zijn het Client-besturingssysteem en de Citrix-clientversie?

  • Automatisch gecreëerde printerconfiguratie?

   • Clientprinters of sessieprinters?

   • Als het clientprinters zijn, welke driver is er voor automatisch creëren aan de client toegewezen (Citrix UPD; HP UPD; modelspecifieke HP-driver)?

 • Is het Novell?

  • Versie van de Novell-printserver

  • Installatiemethode van afdrukwachtrij op server (bijv. iManager)

  • Versie van iPrint-client

  • Bestaat hetzelfde probleem bij het afdrukken van een afdrukwachtrij die niet van Novell is?

Bestandsinformatie

De volgende lijst bevat informatie die kan worden opgevraagd om verder te gaan met problemen oplossen voor het debuggen, analyseren en creëren van reproduceerbare testscenario's.

 • MSINFO32: klik op Start, vervolgens op Uitvoeren en tik MSINFO32.exe in. Sla het *. NFO-bestand op de schijf op.

 • Systeeminformatie: in een opdrachtregel voert u het volgende uit naar een bestand: C:\>systeminfo.exe >systeminfo.txt.

 • Ondersteuningsrapporten voor Microsoft-producten: zie Ondersteuningsrapporten voor Microsoft-producten voor meer informatie.

 • Windows-logboeken: klik op Start, vervolgens op Uitvoeren en tik "Eventvwr.msc" in. Selecteer het structuurknooppunt en selecteer in het menu Actie de optie Logboekbestand opslaan als... om het logboekbestand op te slaan.

 • PRN-bestand: applicatieafhankelijk.

  Voorbeeld: START-RUN-WRITE.EXE, selecteer BESTAND-AFDRUKKEN en selecteer Afdrukken naar bestand om BESTANDSNAAM.PRN op te slaan

 • Applicatiebestand: lever een voorbeeldbestand van de applicatie die het gemelde probleem veroorzaakte.

 • Testpagina afdrukken: open de map Printers, klik met de rechtermuisknop op de printernaam, selecteer Eigenschappen en klik vervolgens op de knop Testpagina afdrukken.

  Scan de afgedrukte pagina en sla hem op in een deelbare bestandsindeling. Voor het maken van de pagina zijn de volgende opties beschikbaar.

  • Pagina apparaatconfiguratie: van het bedieningspaneel van de printer afdrukken

  • In de map Printers > Eigenschappen > Testpagina afdrukken

 • Afgedrukt document scannen: markeer het probleem met de uitgeprinte pagina met een gekleurde pen. Scan de gemarkeerde pagina en sla hem op in een deelbare bestandsindeling.

 • Driver Configuration Utility (DCU): geef de pre-configuratiebestanden *.cf_ of *.cfm op

 • Netwerkinstellingen apparaat: beschikbare methoden voor het vastleggen van gegevens

  • Telnet naar het product, voer alle informatie uit naar de console, selecteer het pictogram linksboven en klik met rechts op EDIT-SELECT-ALL. Klik opnieuw met rechts op EDIT-COPY. Plak het in een bestand en sla het bestand op.

  • Gebruik Web Jetadmin-weergaven om een exportbestand te creëren

  • Geïntegreerde webserver naar printer: http://ip_of_printdevice

 • Schermafbeeldingen: foutdialoogvensters, gebruikersinterface, enz.

 • Microsoft-crashdumpbestand

  1. Windows 10, 8.1, 7, Vista, Server: http://support.microsoft.com/kb/931673 (dumpbestanden, indien ingeschakeld, worden standaard opgeslagen in Station:\Users\UserName\AppData\Local\Temp)

  2. XP/Server 2000, 2003 en 2008: http://support.microsoft.com/kb/254649 (dumpbestanden worden, indien ingeschakeld, standaard opgeslagen in de map %SystemRoot%\Minidump).

 • Mapbestandweergave: C:\>DIR %SYSTEMROOT\system32\spool\drivers /s >C:\w32x86.tx

 • SetupAPI.log: bevindt zich in %SYSTEMROOT%

 • Schermafbeeldingen: foutdialoogvensters, gebruikersinterface, enz.

 • Register-export (drie doelen): bijv. regedit.exe /e c:\updreg1.txt

  • "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hewlett-Packard\HP Print Settings"

  • "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hewlett-Packard\HP SSNP"

  • "HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\HP Print Settings"


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...