hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - De prestaties van de pc verbeteren (Windows 10)

Voer regelmatig onderhoud uit om de prestaties van uw computer te verbeteren. Gebruik de informatie in dit document om te controleren wanneer toepassingen worden uitgevoerd, aan te passen hoe uw computer gebruik maakt van geheugenbronnen en warmte in uw computer te verminderen.

Als u een nieuwe computer gebruikt en de prestaties trager zijn, gaat u naar HP pc's - Computer is traag wanneer deze voor de eerste keer wordt gebruikt (Windows 10) voor meer informatie.

Opmerking:

HP SmartFriend is een ondersteunende service die u kan helpen bij het oplossen van trage prestaties en de snelheid van uw computer kan verbeteren (alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada). Zie HP SmartFriend (in het Engels) voor meer informatie.

Opmerking:

4 GB RAM of meer is aanbevolen voor de beste prestaties in Windows 10. Sommige computers kunnen mogelijk niet worden geüpgraded (afgesloten) en werken mogelijk slecht met de nieuwste besturingssystemen. Zie HP notebookcomputers - Geheugen upgraden (RAM) of HP desktopcomputers - Geheugen upgraden (RAM) voor stap-voor-stap instructies bij het upgraden van RAM-geheugen.

Tips om de prestaties van de pc te verbeteren

Probeer eerst de volgende tips voordat u de stappen voor probleemoplossing in dit document uitvoert:

Ga naar HP pc's - Stuurprogramma's en software bijwerken met Windows Update (Windows 10) voor meer informatie.

Uw computer regelmatig onderhouden met behulp van hulpprogramma's en updates

HP adviseert om uw computer volgens een schema te onderhouden met behulp van hulpprogramma's en updates.

 • Wekelijks: Werk uw virusdefinities bij en scan op virussen.

 • Maandelijks: Voer onderhoudstaken uit met behulp van HP Support Assistant of door het uitvoeren van de individuele schijfopruimingstaken, zoals beschreven in dit document.

 • Driemaandelijks: Controleer op stofophoping en reinig zo nodig om te voorkomen dat uw computer oververhit raakt als gevolg van stofophoping.

HP Support Assistant gebruiken om de prestaties van de pc te verbeteren

HP adviseert om volgens een planning HP Support Assistant te gebruiken. Open HP Support Assistant om uw computer te scannen, de status van beschikbare onderhoudstaken te verkrijgen en na te gaan of er belangrijke HP stuurprogrammaupdates beschikbaar zijn.

HP Support Assistant is niet beschikbaar in Windows 10 S-modus. Gebruik in plaats daarvan Windows Update om te controleren op bijgewerkte software en drivers. Voor meer informatie, zie de HP pc's - Veelgestelde vragen over Windows 10 in de S-modus.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u HP Support Assistant versie 8 of later gebruikt. Download de actuele versie van de webpagina HP Support Assistant.

 1. Klik op de taakbalk op het pictogram HP Support Assistant.

  Als u geen pictogram op de taakbalk ziet, zoek dan naar en open HP Support Assistant in Windows.

 2. Zoek op het tabblad Mijn dashboard naar uw computer en klik op Updates.

 3. Wacht terwijl HP Support Assistant het systeem analyseert.

 4. Als de analyse is voltooid, selecteert u de vermelde updates, downloadt en installeert u de updates en volgt u de instructies op het scherm.

 5. Als u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op en sluit u het hulpprogramma.

  Raadpleeg HP pc's - HP Support Assistant gebruiken (Windows) voor meer informatie over HP Support Assistant.

Een systeemopschoning uitvoeren zonder HP Support Assistant

De harde schijf van een computer kan een groot effect hebben op de systeemprestaties. Na verloop van tijd kunnen ongewenste of tijdelijke bestanden veel ruimte in beslag gaan nemen op uw harde schijf, de gegevens kunnen gefragmenteerd raken en op een inefficiënte manier worden opgeslagen, of er kunnen schijffouten ontstaan op de schijf zelf. Al deze problemen kunnen invloed hebben op de prestaties van het systeem en ze zijn allemaal makkelijk te voorkomen met onderhoud. Gebruik deze informatie voor het onderhouden van de harde schijf door ongewenste en tijdelijke bestanden te verwijderen, de harde schijf te controleren op fouten en de harde schijf te defragmenteren.

De Prullenbak leegmaken

Maak de Prullenbak leeg om de hoeveelheid ongebruikte ruimte op de vaste schijf te vergroten.

 1. Dubbelklik op het pictogram Prullenbak op het bureaublad van Windows.

 2. Herstel eventuele bestanden die per ongeluk zijn verwijderd door er met de rechtermuisknop op te klikken en vervolgens Terugzetten te selecteren.

 3. Klik op het tabblad Beheren en vervolgens op Prullenbak leegmaken.

 4. Klik op Ja om de bewerking te bevestigen.

  Windows verwijdert de inhoud van de prullenbak van de vaste schijf.

Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen

Verwijder tijdelijke bestanden en mappen om de ruimte op de harde schijf te vergroten en de tijd die Windows nodig heeft om toegang te krijgen tot de harde schijf te verminderen.

 1. Zoek in Windows naar Schijfopruiming en open deze functie.

 2. Selecteer de schijf waarvan u bestanden wilt opruimen en klik op OK.

 3. Wacht terwijl Schijfopruiming berekent hoeveel ruimte u kunt vrijmaken op de geselecteerde schijf.

 4. Nadat de analyse is voltooid, schakelt u het selectievakje in naast de bestandstypen die u wilt verwijderen.

  Let op!:

  Het selecteren van sommige opties kan een negatief effect hebben. Bijvoorbeeld als u Installatielogboekbestanden selecteert, worden de bestanden verwijderd die de online/telefonische medewerkers gebruiken om installatieproblemen te helpen oplossen. Klik op een bestandstype zoals tijdelijke internetbestanden om een beschrijving weer te geven. Verwijder geen bestanden totdat u weet dat de bestanden niet nodig zijn voor het gebruik van uw computer.

 5. Klik op OK en klik vervolgens opnieuw op Bestanden verwijderen wanneer u hierom wordt gevraagd.

  Schijfopruiming verwijdert de geselecteerde bestanden.

De harde schijf op fouten controleren

Controleer de vaste schijf op fouten die van invloed kunnen zijn op de systeemprestaties.

 1. Sluit alle geopende toepassingen op uw computer.

 2. Zoek in Windows en open Verkenner, of klik op het pictogram van de app in de taakbalk.

 3. Nadat Verkenner is geopend, klikt u met de rechtermuisknop op de vaste schijf die u wilt controleren en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik in het venster Eigenschappen op het tabblad Hulpprogramma's.

 5. Klik onder Foutcontrole op Controleren.

  Als er een venster wordt geopend waarin u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u de vereiste gegevens in.

 6. Klik in het venster Foutcontrole op Station scannen.

 7. Wacht terwijl Windows het station controleert op fouten en volg dan de instructies om de problemen op te lossen.

  Als er een venster wordt weergegeven met Windows kan de schijf niet controleren tijdens gebruik, klikt u op Schijfcontrole plannen. Volg de instructies op het scherm om de computer opnieuw op te starten en de schijf te scannen op fouten.

De harde schijf defragmenteren

Door uw harde schijf te defragmenteren met het hulpprogramma Schijfeenheden optimaliseren wordt de harde schijf opnieuw ingedeeld en verbeteren de prestaties van het systeem.

Let op!:

Deze stappen zijn niet van toepassing op computers met solid state drives (SSD). Defragmenteer nooit een SSD aangezien dit de prestaties niet verbetert en de schijf kan beschadigen.

 1. Zoek en open Stations defragmenteren en optimaliseren in Windows.

  Als Schijven optimaliseren telkens opnieuw wordt gestart, is er nog een achtergrondprogramma op de harde schijf actief. Start de computer opnieuw op in de veilige modus en probeer het nogmaals.

 2. Selecteer de schijf die u wilt opruimen en klik op Optimaliseren.

 3. Wacht terwijl het hulpprogramma de schijf defragmenteert. Dit kan enkele minuten tot enkele uren duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens op uw vaste schijf. Als u het hulpprogramma wilt stoppen, klikt u op Stoppen.

Essentiële Windows-updates uitvoeren

Systeemprestaties worden minder wanneer de software, toepassingen en stuurprogramma's zijn verouderd. Gebruik Windows Update om essentiële software- en stuurprogramma-updates te installeren.

Raadpleeg HP pc's - Drivers en software bijwerken met Windows Update (Windows 10) voor meer informatie.

Virussen en spyware verwijderen

Wanneer de computer traag werkt nadat er verbinding met internet is gemaakt, is er mogelijk adware of spyware op de computer geïnstalleerd. Spyware en adware gebruiken internet om gegevens op de achtergrond te downloaden en te uploaden. Dit kan gevoelige informatie of ongewilde reclame zijn. Door deze malware te verwijderen, zullen de prestaties van uw systeem verbeteren.

Scan op virussen en spyware met behulp van antivirus- of antispywaresoftware. Verwijder alle gevonden virussen en spyware. Ga voor meer informatie naar HP pc's - Computer is mogelijk geïnfecteerd door een virus of malware (Windows 10).

Verwijder eventuele virussen met behulp van Windows Defender. Ga voor meer informatie naar HP pc's - Windows-beveiliging gebruiken om problemen met virussen en spyware te voorkomen (Windows 10).

Beschadigde systeembestanden zoeken en vervangen

Gebruik Microsoft System File Checker (SFC) om beschadigde of corrupte systeembestanden te herstellen.

 1. Zoek in Windows naar Opdrachtprompt.

 2. Klik in de zoekresultaten met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt, selecteer Als administrator uitvoeren en klik op Ja om het venster te openen.

 3. Typ sfc /scannow. Vergeet de spatie tussen sfc en de / niet.

  Systeembestandscontrole uitvoeren in het opdrachtpromptvenster
 4. Druk op Enter om de scan te starten.

  • Als er beschadigde bestanden zijn gevonden, wacht u tot het hulpprogramma de bestanden heeft vervangen en start u de computer vervolgens opnieuw op.

  • Als er geen beschadigde bestanden zijn gevonden, beschadigde bestanden niet konden worden vervangen, of als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stappen.

 5. Ga na of uw computer is verbonden met uw netwerk en of de internetverbinding actief is.

 6. Typ in de opdrachtprompt, dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth. Vergeet de spatie voor elke / niet.

  Voorbeeld van 'dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth' getypt in de opdrachtprompt
 7. Druk op Enter om de DISM-scan (Deployment Image Servicing and Management) te starten.

 8. Wacht tot het hulpprogramma beschadigde bestanden vervangt en start de computer vervolgens opnieuw op.

Toepassingen en systeemfuncties beheren om prestaties te verbeteren

Computerprestaties worden beïnvloed door sommige systeemfunctie-instellingen, en ook wanneer te veel apps tegelijk worden uitgevoerd. Dit gedeelte beschrijft de verschillende manieren voor het beheer van hoe en wanneer toepassingen en functies worden uitgevoerd op uw computer.

Bovendien wordt een grote hoeveelheid systeembronnen gebruikt voor een eventuele internetverbinding, het bekijken van tv of video, het spelen van games, het luisteren naar muziek en de uitvoering van virusscanners. Het uitvoeren van meerdere van dergelijke taken kan snel oplopen en het systeem trager maken. Voer virusscans en andere systeemhulpprogramma's uit wanneer de computer niet in gebruik is.

Alleen benodigde apps openen

Start uw computer opnieuw op en open vervolgens alleen de apps die u nodig hebt.

 1. In Windows, selecteert u Start, selecteert u Aan/uiten selecteert u Opnieuw opstarten.

 2. Nadat de computer opnieuw is opgestart, opent u alleen de apps of programma's die u nodig hebt.

 3. Nadat u klaar bent met het gebruik van een app, klikt u op de X om de app te sluiten.

De Probleemoplosser voor programmacompatibiliteit gebruiken

Sommige apps die zijn ontworpen voor een eerdere versie van Windows werken misschien niet zoals verwacht met de huidige versies van Windows 10.

 1. Zoek in Windows naar en open Probleemoplosser.

 2. Scroll naar beneden op het scherm, selecteer Probleemoplosser voor programmacompatibiliteit en klik vervolgens op Probleemoplosser uitvoeren.

  Selecteren om de probleemoplosser voor programmacompatibiliteit uit te voeren
 3. Selecteer de app waarvoor u problemen wilt oplossen en klik op Volgende.

 4. Selecteer een optie en volg de instructies om de compatibiliteitsinstellingen te testen of te wijzigen.

  Een optie selecteren voor het uitvoeren van de probleemoplosser voor programmacompatibiliteit

Zorg ervoor dat u slechts één antivirusprogramma hebt geïnstalleerd

De prestaties kunnen negatief worden beïnvloed wanneer er meerdere antivirusprogramma's op uw computer geïnstalleerd zijn.

Zoek in Windows naar Apps en onderdelen en open dit. Bekijk de lijst van alle momenteel geïnstalleerde antivirusprogramma's en verwijder eventuele extra antivirusprogramma's totdat er nog één is.

Zoeken naar apps die overmatige systeembronnen gebruiken

Gebruik Taakbeheer om processen of toepassingen te vinden en te stoppen die te veel systeembronnen gebruiken.

 1. Zoek in Windows naar Taakbeheer en open deze functie.

  Taakbeheer toont de toepassingen die op dit moment actief zijn.

 2. Klik op meer details, en selecteer vervolgens een tabblad voor meer informatie.

  • Processen: Toont alle bewerkingen die momenteel worden uitgevoerd en hoeveel systeembronnen elk proces gebruikt. Sommige processen zijn noodzakelijk en moeten niet worden gestopt. Als u niet zeker weet of een proces noodzakelijk is, zoekt u meer informatie over het proces op internet.

  • Prestaties: Toont een visuele weergave van de algemene systeemprestaties. Klik op Broncontrole openen voor een nog meer gedetailleerde weergave van individuele processen.

  Voorbeeld van een app die gebruik maakt van veel systeembronnen op het tabblad Prestaties
 3. Als u een applicatie wilt sluiten, of als de applicatie als Niet-actief wordt vermeld, klikt u op Taak beëindigen.

Apps selecteren die moeten worden geopend wanneer Windows wordt gestart

Een opstarttoepassing is software die wordt geopend wanneer Windows wordt opgestart. Als u na verloop van tijd meer apps installeert, neemt het aantal opstarttoepassingen toe. Veelvoorkomende toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd zijn instant messaging-apps, multimedia-apps, game launchers en werkbalken. U kunt de systeemprestaties verbeteren door sommige van deze apps niet te openen of door de instellingen te wijzigen.

 1. Zoek in Windows naar Taakbeheer en open dit.

 2. Klik op de knop Meer informatie en klik vervolgens op het tabblad Opstarten.

 3. Selecteer alle opstartonderdelen die niet bijdragen aan het systeem en ongewenst zijn en klik op Uitschakelen.

  Let op!:

  Schakel alleen de opstartitems uit waarvan u zeker weet dat u ze niet nodig hebt.

  Een programma selecteren dat bij het opstarten moet worden uitgeschakeld
 4. Start de computer opnieuw op.

 5. Als Windows of andere software niet meer werkt nadat u een opstart-item hebt uitgeschakeld, moet u deze stappen volgen om het item in te schakelen.

Niet-essentiële grafische functies uitschakelen

Schakel grafische functies en applicaties uit die veel systeembronnen gebruiken of die u niet nodig hebt.

 1. Zoek in Windows naar De weergave en prestaties van Windows aanpassen en open deze functie.

 2. Selecteer in het venster prestatie-opties de optie Aanpassen voor de beste prestaties en klik vervolgens op OK.

  Selecteer Aanpassen voor de beste prestaties om niet-essentiële grafische elementen uit te schakelen
  Windows schakelt alle visuele effecten uit, zoals animatie van de taakbalk en vensterelementen, het tonen van schaduwen onder vensters, het weergeven van de inhoud van het venster tijdens het slepen, enz.

Wijzigen hoe uw computer geheugen gebruikt

Help problemen met trage prestaties op te lossen door het geheugen van de virtuele schijf en de harde schijf aan te passen.

Ruimte op de harde schijf vrijmaken

Verhoog de ongebruikte ruimte op de vaste schijf om te voorkomen dat er onvoldoende schijfruimte is en verbeter de systeemprestaties.

 1. Zoek in Windows naar en open Opslaginstellingen.

 2. Bekijk hoeveel ruimte er beschikbaar is op de harde schijf (schijf C: is het meest gebruikelijk).

  Voor de beste prestaties moet het station ten minste 15% vrije ruimte bevatten. Ga verder met deze stappen als de vaste schijf minder dan 15% vrije ruimte heeft
 3. Selecteer onder station C: elke categorie om te bepalen waar u de meeste ruimte vrij kunt maken. De meest voorkomende categorieën waar u ruimte vrij kunt maken zijn Apps & spellen, tijdelijke bestanden, documentenen foto's.

  Let op!:

  RECOVERY (D:) of FACTORY_IMAGE (D:)-vaste schijven worden gereserveerd voor Systeemherstel, het verwijderen van bestanden van deze stations kan de computer beschadigen.

  De opslag die wordt gebruikt door de vaste schijf van de computer controleren
 4. Verplaats alle bestanden die u wilt bewaren naar een USB-station of een externe harde schijf om ruimte vrij te maken. Dit wordt sterk aangeraden voor grotere bestanden die u niet dagelijks gebruikt, zoals foto's en video's.

 5. Verwijder ongewenste bestanden en programma's en start de computer vervolgens opnieuw op.

Problemen met het toewijzen van geheugen voorkomen

Applicaties of processen die niet meer in gebruik zijn en die mogelijk onnodige geheugenbronnen gebruiken, isoleren.

Geheugen wordt toegewezen aan processen in apparaatstuurprogramma's en toepassingen tijdens normaal gebruik. Het toegewezen geheugen is weer beschikbaar wanneer het proces niet meer wordt uitgevoerd. Soms blijft geheugen echter toegewezen. Dit staat bekend als een geheugenlek. In zeldzame gevallen kan een incompatibele app doorgaan met het toewijzen van geheugen terwijl deze wordt uitgevoerd, waardoor het systeem trager wordt en uiteindelijk vastloopt.

 1. Sluit alle open softwareapplicaties of -programma's en zorg ervoor dat apps de tijd krijgen om volledig te openen voordat ze worden gesloten.

  Wacht na het starten van een app in de regel vijf seconden voordat u deze weer sluit, zelfs als u de app per ongeluk hebt geopend.

 2. Start de computer opnieuw op.

 3. Zoek in Windows naar Taakbeheer en open deze functie.

 4. Klik op meer informatie, selecteer het tabblad prestaties en selecteer vervolgens geheugen.

 5. Klik op de knop Broncontrole openen om te bekijken hoe uw computer het geheugen gebruikt.

  Als er een venster wordt geopend waarin u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u de vereiste gegevens in.

  Broncontrole openen
 6. Klik in het gedeelte Overzicht op Geheugen en scroll omlaag om te bekijken welke programma's geheugen gebruiken.

 7. Open een app waarvan u vermoedt dat de computer traag wordt uitgevoerd, Bekijk het percentage gebruikt fysiek geheugen en noteer de informatie.

 8. Sluit en open een verdachte app herhaaldelijk en controleer het percentage gebruikt fysiek geheugen, vergeleken met het genoteerde percentage. Wacht telkens ongeveer tien seconden voordat u de app opnieuw opent.

  • Als het percentage gebruikt fysiek geheugen steeds (nagenoeg) dezelfde waarde heeft, wordt het geheugenlek waarschijnlijk veroorzaakt door een andere app.

  • Als het percentage gebruikt fysiek geheugen blijft toenemen, is er sprake van een geheugenlek. Neem contact op met de softwarefabrikant voor beschikbare patches of oplossingen.

Gebruik ReadyBoost

Gebruik ReadyBoost met een verwisselbare schijf om de systeemprestaties te verbeteren zonder meer RAM aan de computer toe te voegen.

 1. Zorg ervoor dat u een verwisselbare schijf hebt, zoals een USB-stick, met een hoge gegevensoverdrachtsnelheid en ten minste 500 MB vrije ruimte.

 2. Plaats de verwisselbare schijf in de juiste poort van de computer.

 3. Zoek in Windows naar Verkenner en open deze functie.

 4. Klik in Bestandsbeheer met de rechtermuisknop op de verwisselbare schijf en selecteer vervolgens Eigenschappen.

 5. Selecteer in het venster Eigenschappen het tabblad ReadyBoost en selecteer vervolgens ReadyBoost.

 6. Verplaats de schuifregelaar naar de ingestelde ruimte die moet worden gereserveerd voor de systeemsnelheid, waarbij ten minste 9048 MB moet worden gereserveerd voor optimale prestaties.

 7. Klik op OK om ruimte te reserveren op de verwisselbare schijf voor ReadyBoost en sla de instellingen op.

  De gereserveerde ruimte voor ReadyBoost wordt op de verwisselbare schijf opgeslagen in een bestand met de naam ReadyBoost.sfcache.

De wisselbestandsgrootte wijzigen

Het wisselbestand is een gebied op uw harde schijf die Windows als geheugen gebruikt. De wisselbestandsgrootte verhogen kan de computer sneller maken en de prestaties verbeteren.

 1. Zoek in Windows naar Configuratiescherm en open dit item.

 2. Typ systeem in het zoekveld en selecteer vervolgens systeem in de resultaten.

 3. Selecteer Geavanceerde systeeminstellingen.

 4. Selecteer in Systeemeigenschappen het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op instellingen.

 5. Selecteer het tabblad Geavanceerd in de prestatie-opties en klik vervolgens op wijzigen.

  Wijzigen selecteren in het gedeelte virtueel geheugen van de prestatie-opties
 6. Schakel het selectievakje voor Wisselbestandsgrootte voor alle stations automatisch beheren uit.

  Het selectievakje voor aanpassen voor de beste prestaties uitschakelen
 7. Selecteer aangepast formaat en typ vervolgens een minimale grootte. Gebruik de minimaal toegestane, aanbevolen toegestane en momenteel toegewezen wisselbestandsgrootte onderaan het venster om een formaat te kiezen.

 8. Sluit het systeemvenster en start de computer opnieuw op.

Hitte in de computer verminderen om oververhitting te voorkomen

Wanneer de temperatuur in de computer boven de 35 °C stijgt, neemt het risico van beschadiging van belangrijke interne componenten toe.

De volgende problemen kunnen optreden wanneer de computer oververhit raakt:

 • Nadat u de aan/uit-knop hebt ingedrukt, loopt de computer vast op een zwart scherm en start Windows niet of Windows start, maar reageert daarna niet.

 • Elementaire taken of applicaties vergen meer tijd dan normaal.

 • Windows reageert niet, start plots opnieuw op of geeft een foutmelding weer bij gebruik.

 • Games blijven hangen tijdens het spelen.

 • Ventilators in de computer produceren meer geluid omdat zij harder draaien om de computer te koelen.

 • De muis en het toetsenbord reageren niet meer.

Er zijn veel redenen waarom uw computer oververhit raakt, maar de meest voorkomende reden is een ophoping van stof op de ventilators waardoor de hitte niet meer voldoende wordt afgevoerd. Reduceer de warmte in de computer om schade aan de interne componenten te voorkomen.

 1. Controleer of de computer in een koele ruimte is geplaatst op een harde, vlakke ondergrond, zoals een bureau of een tafel met een adequate ventilatie.

  Let op!:

  Het plaatsen van de computer of laptop op een textiele ondergrond, zoals tapijt, uw schoot of een bankkussen, kan de luchtstroom beperken. Langdurige beperking van de ventilatie veroorzaakt oververhitting en mogelijke schade.

 2. Schakel de computer uit en gebruik een stofzuiger om de ventilatieopeningen te reinigen.

  Locatie van de ventilatieopeningen op een HP notebook
 3. Controleer of het BIOS en de grafische stuurprogramma's up-to-date zijn.

Het geheugen bijwerken om prestaties te verbeteren

Het upgraden van het geheugen kan de prestaties van het systeem verbeteren. U kunt het Random Access Memory (RAM) van de meeste HP en Compaq computers upgraden. Raadpleeg de handleiding van uw computermodel om te weten te komen of uw RAM kan worden geüpgraded.

Zie HP notebookcomputers - Geheugen upgraden (RAM) of HP desktopcomputers - Geheugen upgraden (RAM) voor stap-voor-stap instructies bij het upgraden van RAM-geheugen.

OneDrive-bestandssynchronisatie uitschakelen

Schakel de automatische synchronisatie van bestanden tussen uw computer en OneDrive uit.

 1. Klik op OneDrive in het systeemvak van de taakbalk .

 2. Klik op het menu Meer in de opties voor OneDrive en klik vervolgens op Synchroniseren onderbreken.

 3. Selecteer in het menu Synchroniseren onderbreken hoe lang u het synchroniseren wilt onderbreken.

 4. Start de computer opnieuw op.

Een Windows-systeem resetten

Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de computer terug in de oorspronkelijke configuratie.

Microsoft heeft een resetfunctie waarmee uw computer wordt hersteld door het besturingssysteem opnieuw te installeren. Voordat u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van al uw belangrijke bestanden.

Ga naar HP pc's - Uw computer resetten voor meer informatie.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...