hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Desktop-pc's - Informatie over BIOS-setupprogramma en menu-opties

Lees voor informatie over het openen en bekijken van algemene menu's en instellingen in het BIOS. Specifieke menu's en functies variëren per computermodel.

Het BIOS (Basic Input Output System) beheert de communicatie tussen systeemapparaten zoals de harde schijf, het beeldscherm en het toetsenbord. Het BIOS slaat ook configuratie-informatie op voor typen randapparatuur, de opstartvolgorde, het systeemgeheugen, het uitgebreide geheugen en meer. Elke BIOS-versie is aangepast op basis van de hardwareconfiguratie van de computermodellijn en bevat een ingebouwd hulpprogramma voor installatie waarmee u bepaalde computerinstellingen kunt bekijken en wijzigen.

Opmerking:

Als u het BIOS wilt bijwerken om een specifiek probleem te verhelpen, prestaties te verbeteren of voor ondersteuning van een nieuwe hardwarecomponent of een Windows-upgrade, ga dan naar HP Desktop-pc's - BIOS-update (Basic Input Output System) uitvoeren. U kunt het BIOS bijwerken als Windows start of niet start.

Het menu File (Bestand) in BIOS Setup Utility

BIOS Setup Utility openen

Open het BIOS-setupprogramma met behulp van een reeks toetsen tijdens het opstartproces.

 1. Schakel de computer uit en wacht vijf seconden.

 2. Schakel de computer in en druk meteen herhaaldelijk op de toets esc tot het opstartmenu wordt geopend.

 3. Druk op f10 om BIOS Setup Utility te starten.

  Op F10 drukken om BIOS Setup te openen

Menu's en instellingen van BIOS Setup Utility

Gebruik de menubalk bovenaan voor toegang tot computergegevens, beveiligingsinstellingen en systeemconfiguratie-opties. De beschikbare instellingen variëren per computermodel.

 • Bestand: Bekijk systeeminformatie, stel de datum en tijd in en sla wijzigingen op of negeer deze.

 • Opslag: Ontvang informatie over opslagapparaten, configureer en test opslagapparaten en selecteer opstartopties.

 • Veiligheid: Stel wachtwoorden en beveiligingsinstellingen in voor systeemapparaten en bekijk de systeem-ID's voor de computer.

 • Aan/uit: Configureer energiebeheerfuncties.

 • Geavanceerd: Selecteer opties voor inschakelen, bus en apparaten, zoals instellingen voor de NumLock-toets.

Let op!:

De informatie die wordt opgeslagen door BIOS Setup Utility, is essentiële informatie. Wees voorzichtig bij het aanbrengen van wijzigingen in het BIOS. Als u een fout maakt, kan de computer anders reageren dan verwacht.

BIOS-setupprogramma, menu Bestand

Bekijk systeeminformatie, een systeemlogboek en opties voor het opslaan van wijzigingen in de BIOS-instellingen.

Het menu File (Bestand) in BIOS Setup Utility
 • System Information (Systeeminformatie): Bevat een overzicht van BIOS-gerelateerde systeeminformatie, het computermodel, serienummers en het processortype.

 • About (Over): Lees informatie over het BIOS-setupprogramma.

 • System Log (Systeemlogboek): Bekijk een logboek van BIOS-updates.

 • Set Time and Date (Datum en tijd instellen): Stel de tijd en de datum van de computer in.

 • Default Setup (Standaardconfiguratie): Sla wijzigingen in de BIOS-instellingen op als de nieuwe standaardwaarden of herstel de fabrieksinstellingen.

 • Apply Defaults and Exit (Standaardwaarden toepassen en afsluiten): Herstel de standaardinstellingen van de computer en sluit Setup af.

 • Ignore Changes and Exit (Wijzigingen negeren en afsluiten): Negeer wijzigingen van de instellingen en sluit Setup af.

 • Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten): Sla nieuwe instellingen op en sluit Setup af.

BIOS-setupprogramma, menu Opslag

Bekijk specificaties en opties van de computeropslag en wijzig de configuratie-instellingen.

Het menu Storage (Opslag) in BIOS Setup Utility
 • Device Configuration (Apparaatconfiguratie): Gebruik de pijltoetsen om een opslagapparaat te selecteren en druk vervolgens op enter om informatie over het modelnummer, de firmwareversie en het serienummer te bekijken.

  Device Configuration (Apparaatconfiguratie) in het menu Storage (Opslag)
 • Storage Options (Opslagopties): Schakel over van SATA-emulatie naar AHCI.

  Het menu Storage Options (Opslagopties)
 • Opstartvolgorde: Wijzig de volgorde van de opstartapparaten van de computer. Ga met de pijltoetsen naar het item dat u wilt wijzigen en druk vervolgens op enter om het apparaat naar een nieuwe locatie te verplaatsen.

  Het scherm Boot Order (Opstartvolgorde)

BIOS-setupprogramma, menu Beveiliging

Beheer systeemgerelateerde beveiligingsinstellingen en wachtwoorden.

Het menu Security (Beveiliging) in BIOS Setup Utility
 • Setup Password (Setup-wachtwoord): Stel een wachtwoord in voor toegang tot het BIOS-setupprogramma.

 • Power-On Password (Opstartwachtwoord): Stel een wachtwoord in voor het inschakelen van de computer.

 • Device Security (Apparaatbeveiliging): Stel in of bepaalde apparaten, zoals System Audio, Network Controller en SATA, verborgen of beschikbaar zijn.

  Opmerking:

  Als de computer gebruikmaakt van geïntegreerde audio op het moederbord, wordt System Audio niet weergegeven. System Audio wordt alleen weergegeven als een afzonderlijke geluidskaart is geïnstalleerd.

  Het menu Device Security (Apparaatbeveiliging) in BIOS Setup Utility
 • USB Security (USB-beveiliging): Schakel USB-poorten van de computer in of uit.

 • Slot Security (Sleufbeveiliging): Schakel PCI Express-sleuven in of uit.

 • Network Boot (Opstarten via netwerk): Schakel de functie voor opstarten via netwerk in of uit.

 • System IDs (Systeem-ID's): Bekijk systeem-ID's, zoals de Universally Unique Identifier (UUID), het SKU-nummer, Feature Byte en de build-ID van de hardware- en softwareconfiguratie.

  Het menu System IDs (Systeem-ID's) in BIOS Setup Utility
 • System Security (Systeembeveiliging): Wijzig de beveiligingsinstellingen van het systeem, zoals Virtualization Technology, Software Guard Extensions en Data Execution Prevention. Bevat een optie voor het herstellen van de fabrieksinstellingen.

  Het menu System Security (Systeembeveiliging) in BIOS Setup Utility
 • Secure Boot Configuration (Configuratie voor beveiligd opstarten): Schakel Secure Boot (Beveiligd opstarten) of Legacy Support (Legacy-modus) in of uit en selecteer het sleuteltype voor beveiligd opstarten.

  Het menu Secure Boot Configuration (Configuratie voor beveiligd opstarten) in BIOS Setup Utility

BIOS-setupprogramma, menu Voeding

Beheer instellingen voor het energiebeheer van hardware en het besturingssysteem en bekijk de snelheid van de CPU-ventilator.

Het menu BIOS Power (BIOS-energie)
 • OS Power Management (OS-energiebeheer): Schakel runtime energiebeheer in of uit en wijzig de energiebesparingsinstellingen als het systeem niet actief is.

  Het menu OS Power Management (OS-energiebeheer) in BIOS Setup Utility
 • Hardware Power Management (Hardware-energiebeheer): Schakel energiebeheerinstellingen voor apparaten in of uit, bijvoorbeeld voor SATA-, S4- en S5-apparaten.

  Het menu Hardware Power Management (Hardware-energiebeheer) in BIOS Setup Utility
 • Thermal (Temperatuurbeheer): Bekijk de snelheid van de CPU-ventilator.

  Het menu Thermal (Temperatuurbeheer) in BIOS Setup Utility

BIOS-setupprogramma, menu Geavanceerd

Beheer geavanceerde energie-instellingen en bus- en apparaatopties, inclusief de vergrendelingsstatus van het nummerblok bij het opstarten.

Het menu Advanced (Geavanceerd) in BIOS Setup Utility
 • Power-On Options (Opstartopties): Wijzig wat er gebeurt als de computer een stroomstoring heeft gehad en bepaal de uitvoering van de Power On Self-Test (POST).

  Het menu Power-On Options (Opstartopties)
 • BIOS Power-On (Opstarten via BIOS): Selecteer de dagen en de tijd waarop de computer automatisch wordt ingeschakeld.

  Het menu BIOS Power-On (Opstarten via BIOS)
 • Bus Options (Busopties): Schakel geavanceerde busopties in of uit.

  Het menu Bus Options (Busopties)
 • Device Options (Apparaatopties): Wijzig apparaatopties, zoals het gebruik van de toets NumLock.

  Het menu Device Options (Apparaatopties)

Bladeren door de menu's van BIOS Setup Utility

Bepaal welke toetsen op het toetsenbord worden gebruikt om door menu's en instellingen te bladeren en selecteer deze in het setupprogramma.

Toetsen en functies van het toetsenbord

Toetsenbordtoets

Functieomschrijving

Pijl-links of pijl-rechts

Hiermee selecteert u een ander menuvenster (de cursor verschuift naar links of rechts).

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Hiermee selecteert u een onderdeel (de cursor verschuift omhoog of omlaag).

enter

Hiermee voert u een opdracht uit of selecteert u een submenu.

f10

Hiermee slaat u de huidige instellingen op en keert u terug naar het vorige menu.

Esc

Hiermee verlaat u het menu of het BIOS-setupprogramma zonder eventuele wijzigingen op te slaan.

De huidige BIOS-versie zoeken

Open de systeeminformatie in BIOS Setup Utility voor het identificeren van de geïnstalleerde BIOS-versie.

 1. Schakel de computer uit en wacht vijf seconden.

 2. Schakel de computer in en druk meteen herhaaldelijk op de toets esc tot het opstartmenu wordt geopend.

 3. Druk op f10 om BIOS Setup Utility te starten.

 4. Selecteer het tabblad File, gebruik de pijl omlaag om System Information te selecteren en druk vervolgens op enter om de BIOS-revisie (versie) en datum te vinden.

  BIOS-versie zoeken

De standaardinstellingen van het BIOS-setupprogramma herstellen

Gebruik de BIOS Setup Utility om de fabrieksinstellingen van het BIOS te herstellen.

 1. Selecteer het tabblad Bestand in het BIOS-setupprogramma.

 2. Selecteren Standaardinstellingen toepassen en afsluiten.

Het BIOS-setupprogramma wordt gesloten en de computer start in Windows op.

Het BIOS bijwerken

U kunt het BIOS bijwerken als Windows start of niet start.

Als u het BIOS wilt bijwerken om een specifiek probleem te verhelpen, prestaties te verbeteren of voor ondersteuning van een nieuwe hardwarecomponent of een Windows-upgrade, ga dan naar HP Desktop-pc's - BIOS-update (Basic Input Output System) uitvoeren.

Problemen tijdens een BIOS-update oplossen

Als er een probleem optreedt tijdens het bijwerken van het BIOS, bijvoorbeeld wanneer het systeem vastloopt of als een foutmelding wordt weergegeven, wordt een automatische BIOS-herstelpoging uitgevoerd.

Het systeem is niet beschadigd als het kan opstarten naar Windows. Als dit gebeurt, moet u de nieuwste BIOS-update downloaden en installeren via HP Software- en stuurprogrammadownloads.

Tijdens het opnieuw opstarten na een BIOS-update, wordt een zwart scherm weergegeven en mislukt automatisch herstel

Als er een zwart scherm verschijnt en automatisch herstel mislukt tijdens het opnieuw opstarten van een BIOS-update, zijn er twee methoden om het BIOS handmatig te herstellen.

 • Gebruik het back-upbestand dat is opgeslagen op de vaste schijf: Schakel de computer in en houd direct de Windows-toets en de B-toets tegelijkertijd ingedrukt totdat u 8 geluidssignalen hoort. BIOS Update Utility wordt geopend om een BIOS-herstel uit te voeren.

 • Download hetzelfde of een nieuwer BIOS-bestand: Ga naar HP Desktop-pc's - Het BIOS herstellen en volg de stappen om een USB-station voor BIOS-herstel te maken op een andere computer. Plaats het USB-station in de computer met het BIOS-probleem om het herstel te starten. Als er niets gebeurt na het plaatsen van het station, start u de computer opnieuw op en houd u direct de Windows-toets en de B-toets tegelijkertijd ingedrukt om het herstel te starten.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...