hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - de melding 'Er is geen audioapparaat geïnstalleerd' wordt weergegeven

De melding Er is geen audioapparaat geïnstalleerd of Er is geen audio-uitvoerapparaat geïnstalleerd wordt weergegeven en u hoort geen geluid.

Het audioapparaat inschakelen in Windows 10

Voer automatische hulpprogramma's uit en controleer de stuurprogrammastatus om het apparaat in Windows 10 in te schakelen.

De instellingen en aansluiting van het afspeelapparaat controleren

Controleer de status van het afspeelapparaat in de geluidsinstellingen en controleer de verbinding van het apparaat met de computer.

 1. Controleer de verbindingen met de computer.

  • Controleer bij kabelaansluitingen of het apparaat op de juiste poort is aangesloten en of de aansluiting goed is aangesloten. Sluit het apparaat ook opnieuw aan indien de computer het niet heeft gedetecteerd toen u het eerder had aangesloten.

  • Zorg er bij draadloze verbindingen voor dat het apparaat is geconfigureerd en gekoppeld aan de pc.

  Opmerking:

  Sommige desktopcomputers worden niet geleverd met ingebouwde luidsprekers. Hoofdtelefoons of externe luidsprekers zijn vereist om geluid te kunnen horen. Als de fout is opgelost maar er nog steeds geen geluid is, test dan met een ander afspeelapparaat en controleer uw specificaties voor eventuele extra geluidsvereisten.

  Ga voor extra hulp naar HP pc's - Een Bluetooth-apparaat aansluiten (Windows) of HP pc's - Problemen met hoofdtelefoons en headsets oplossen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de luidspreker in het systeemvak en selecteer Afspeelapparaten.

 3. Controleer of het apparaat wordt vermeld en of het een groen vinkje heeft. Dit geeft aan dat het standaardapparaat is. Klik zo nodig met de rechtermuisknop op de naam van het apparaat, selecteer Als standaardapparaat instellen en test het apparaat.

  Afspeelapparaten in de Geluidsinstellingen
  • Als u het apparaat kunt gebruiken, is het probleem opgelost.

  • Als het apparaat niet wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.

Voer de probleemoplosser voor geluidsproblemen uit

Met de Windows-probleemoplosser kunt u geluidsproblemen automatisch herkennen en oplossen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de luidspreker in het systeemvak en selecteer Geluidsproblemen oplossen.

 2. Selecteer het apparaat waarvoor u problemen wilt oplossen en klik op Volgende om de probleemoplosser te starten.

 3. Als een aanbevolen actie wordt weergegeven, selecteert u Deze oplossing toepassen en test u het apparaat.

Controleer het apparaat en de stuurprogrammastatus in Apparaatbeheer

Een verouderd audiostuurprogramma kan geluidsproblemen veroorzaken. Gebruik Apparaatbeheer om te controleren of het audioapparaat is uitgeschakeld en installeer vervolgens een beschikbare stuurprogramma-update.

 1. Zoek in Windows naar en open Apparaatbeheer.

 2. Dubbelklik op Besturing voor geluid, video en spelletjes.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het audioapparaat en selecteer Stuurprogramma's bijwerken.

 4. Klik op Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken om een stuurprogramma te zoeken en te installeren.

  Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken in Apparaatbeheer
  • Als een bijgewerkt stuurprogramma wordt geïnstalleerd, start u de computer opnieuw op als u hierom wordt gevraagd en test u of u geluid hoort. Ga verder met stap 8.

  • Als er geen bijgewerkt stuurprogramma beschikbaar is, installeert u het bestaande stuurprogramma opnieuw.

 5. Klik opnieuw met de rechtermuisknop op het audioapparaat en selecteer Verwijderen om het venster verwijderen te openen.

  Het audiostuurprogramma verwijderen
 6. Selecteer Stuurprogramma voor dit apparaat verwijderen en klik op Verwijderen.

  Stuurprogramma voor dit apparaat verwijderen selecteren
 7. Klik in de bovenste menubalk op Actie en selecteer Scannen op hardwarewijzigingen om het apparaat opnieuw te installeren.

 8. Test of er geluid is.

  • Als er geen geluid is, klikt u met de rechtermuisknop op het geluidspictogram in het systeemvak, selecteert u Afspeelapparaten en sluit u het audioapparaat weer aan als het niet wordt vermeld. Nadat het in de lijst staat, klikt u op de naam van het apparaat, klikt u op het tabblad Geluiden, selecteert u een geluid en klikt u vervolgens op Testen.

  • Als het apparaat niet wordt vermeld bij Afspeelapparaten,start u de computer opnieuw op en controleert u of het apparaat in de lijst wordt weergegeven.

  • Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u de instellingen en aansluiting van het afspeelapparaat.

Hardwarediagnosetest voor audio uitvoeren

Gebruik het Windows-hulpprogramma HP PC Hardware Diagnostics om een test voor het afspelen van audio uit te voeren. Hiermee wordt de functionaliteit van het audio-subsysteem gecontroleerd, inclusief audiocontrollers en codecs.

 1. Ga naar HP Hardware Diagnostics om de nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics Windows te installeren.

 2. Nadat de installatie is voltooid, zoekt u in Windows naar HP PC Hardware Diagnostics Windows, klikt u met de rechtermuisknop op de app in de resultaten en selecteer Als administrator uitvoeren om het hulpprogramma te openen.

  Hoofdmenu HP PC Hardware Diagnostics voor Windows
 3. Klik op Onderdelentests > Audio > Audio-afspeeltest.

  Menu Onderdelentests met Audio geselecteerd
 4. Klik op Een keer uitvoeren en selecteer vervolgens een audio-afspeelapparaat om de test te starten.

  Audioapparaat selecteren om te testen
  • Als een van de tests mislukt, noteert u de 24-cijferige foutcode (ook beschikbaar in de testlogboeken) en neemt contact op met HP Klantenondersteuning of laat u het apparaat nakijken.

  • Als de audiotest geslaagd is maar het probleem blijft nog bestaan, gebruik dan Microsoft systeemherstel of HP Systeemherstel om het probleem te verhelpen.

Microsoft Systeemherstel of HP Systeemherstel gebruiken om het audioprobleem op te lossen

Gebruik Microsoft Systeemherstel of HP Systeemherstel om het probleem op te lossen als de audiofout zich blijft voordoen.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...