solution Contentsolution Content

HP pc's - Foutberichten worden weergegeven op een blauw scherm (Windows 10)

Er zijn veel verschillende redenen waarom een computer een blauw scherm weergeeft wanneer deze niet kan opstarten of booten in Windows. Als uw computer een blauw scherm weergeeft, ziet of hoort u mogelijk symptomen die een indicatie geven van het algemene probleemgebied.

Als u niet zeker weet wat het probleem is, gaat u naar HP pc's - De computer start niet op (Windows 10).

Gebruik dit document als de computer niet meer reageert en er een blauw scherm verschijnt of als de computer steeds opnieuw opstart. In de meeste gevallen verschijnt er een foutmelding op een blauw scherm, reageert de computer niet meer op invoer via het toetsenbord en moet u de aan-uitknopknop 15 seconden of langer ingedrukt houden om de computer uit te schakelen.

Voorbeeld van een foutmelding op een blauw scherm in Windows
Opmerking:

Afhankelijk van uw versie van Windows kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document enigszins afwijken van uw situatie.

Als uw computer plotseling niet meer goed opstart, moet u mogelijk de volgende oplossingen proberen totdat het probleem is opgelost: automatisch opnieuw opstarten uitschakelen, een stroomreset uitvoeren, Microsoft Systeemherstel gebruiken, testen op hardwarefouten of uw computer bijwerken naast andere stappen voor probleemoplossing.

De optie Automatisch opnieuw opstarten uitschakelen om foutmeldingen te bekijken

Er kunnen fouten optreden, maar niet worden weergegeven als Automatisch opnieuw starten is ingeschakeld. Schakel deze optie uit om de computer foutberichten te laten weergeven in plaats van opnieuw op te starten. Mogelijk kunt u de informatie in de foutmelding gebruiken om het probleem op te lossen.

 1. Zoek in Windows naar Geavanceerde systeeminstellingen weergeven en open deze optie.

 2. In het gedeelte Opstart- en herstelinstellingen klikt u op Instellingen.

 3. Verwijder het vinkje bij De computer automatisch opnieuw opstarten en klik vervolgens op OK.

  Locatie van het selectievakje Automatisch opnieuw opstarten
 4. Start de computer opnieuw op.

De computer zal voortaan niet meer automatisch opnieuw opstarten als er een probleem optreedt. In plaats hiervan verschijnt er een blauw scherm met bruikbare informatie. Met behulp van de informatie in de foutmelding kunt u gericht zoeken naar een oplossing.

De stroom van uw computer resetten

Als uw computer niet goed opstart, moet u mogelijk een stroomreset uitvoeren. Dat kan te maken hebben met het verwijderen van de batterij, het indrukken van een toets of een combinatie van toetsen, of andere stappen.

Een harde reset uitvoeren op een laptop met een verwijderbare accu

Een harde reset uitvoeren op een notebook met een verwijderbare accu.

 1. Schakel de computer uit en koppel het netsnoer los.

 2. Koppel alle randapparaten los en verwijder vervolgens de computer uit de poorten of het dockingstation.

 3. Verwijder de accu uit de computer.

 4. Terwijl het netsnoer is losgekoppeld en de accu is verwijderd, drukt u vijftien seconden lang op de aan-uitknop.

 5. Nadat u de condensatoren heeft ontladen, plaatst u de batterij weer terug en sluit u het netsnoer aan. Laat de aangesloten randapparaten losgekoppeld.

 6. Schakel de computer in.

Een notebook met een niet-verwijderbare batterij opnieuw instellen

Een harde reset wist alle informatie van het computergeheugen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

 1. Schakel de computer uit.

 2. Sluit de netspanningsadapter aan.

 3. Verwijder alle schijven uit het schijfstation.

 4. Verwijder geheugenkaarten als deze nog in de kaartlezer zitten.

 5. Ontkoppel alle niet-essentiële apparaten, zoals printers, scanners, externe vaste schijven en USB-sticks.

 6. Terwijl het netspanningsadapter is losgekoppeld, drukt u ongeveer vijftien seconden op de Aan/Uit-knop.

 7. Sluit de netspanningsadapter weer aan en schakel de computer in.

Configuratie van de aan/uit-knop voor het resetten van een laptop met een niet-verwijderbare batterij

Bij het resetten van een laptop met een niet-verwijderbare batterij moet u mogelijk een van de volgende combinaties van de aan/uit-knop gebruiken.

Configuratie van de aan/uit-knop voor bepaalde notebookcomputers

Veelvoorkomende modelnaam

Normale knopcombinatie

HP ENVY 17 2D en 3D

Houd de Aan/uit-knop en de knop Beats gedurende 8-10 seconden ingedrukt.

HP ENVY 15-3000 serie

Houd de Aan/uit-knop en de knop Beats gedurende 8-10 seconden ingedrukt.

HP ENVY 14 Spectre

Houd de Aan/uit-knop en de knoppen Dempen (aan de rechterkant van de palmsteun) 8-10 seconden ingedrukt.

HP EliteBook Folio 1040 G1

Houd de Aan-uitknop en knop Dempen tegelijkertijd ingedrukt gedurende 15 seconden of totdat de computer opnieuw opstart.

De desktop opnieuw opstarten

Voer een harde reset uit om alle informatie van het computergeheugen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

 1. Schakel de computer uit.

 2. Sluit de netspanningsadapter aan.

 3. Ontkoppel alle niet-essentiële apparaten, zoals printers, scanners, externe vaste schijven en USB-sticks.

  Opmerking:

  Koppel de muis, het toetsenbord en de monitor niet los.

 4. Terwijl het netspanningsadapter is losgekoppeld, drukt u ongeveer vijftien seconden op de Aan/uit-knop.

 5. Nadat condensatoren zijn leeggelopen, sluit u de netspanningsadapter weer aan. Laat de aangesloten randapparaten losgekoppeld.

 6. Schakel de computer in.

Foutmeldingen op een blauw scherm oplossen met behulp van Windows Systeemherstel

Sommige fouten met een blauw scherm kunnen worden gecorrigeerd door uw computer terug te zetten naar een eerdere status toen deze normaal functioneerde.

Als u een zakelijke computer hebt zonder de optie om de computer te herstellen, neemt u contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf of met een lokale IT-service.

Uw computer herstellen wanneer Windows normaal wordt opgestart

Als de computer niet meer naar behoren werkt, maar Window wel normaal opstart, kunt u de computer terugzetten naar een eerder opgeslagen configuratie, toen deze nog correct functioneerde.

Een herstelpunt maken

Windows maakt automatisch herstelpunten met bepaalde intervallen en voorafgaand aan veel software-installaties. Voer de volgende stappen uit als u handmatig een herstelpunt wilt maken.

 1. Zoek in Windows naar herstellen, en open dan Een herstelpunt maken in de lijst met resultaten.

 2. Klik in het tabblad Systeembeveiliging op Maken.

  Op Maken klikken om een herstelpunt te maken
 3. Typ een naam voor het herstelpunt en klik op Maken.

 4. Klik op Sluiten.

  De knop Sluiten in het scherm 'Herstelpunt gemaakt'

Uw computer herstellen wanneer Windows normaal wordt opgestart

Zet uw computer terug naar een eerder punt.

 1. Sla alle geopende bestanden op en sluit alle geopende programma's.

 2. Zoek in Windows naar Een herstelpunt maken en open deze optie.

 3. Klik op het tabblad Systeembeveiliging op Systeemherstel.

  Selectie van de optie Systeemherstel in het venster Systeemeigenschappen
 4. Klik in het venster Systeemherstel op Volgende.

 5. Selecteer het herstelpunt dat u wilt gebruiken en klik op Volgende.

  Een herstelpunt selecteren
 6. Controleer uw keuze en klik op Voltooien.

 7. Lees de waarschuwing over het niet onderbreken van Systeemherstel en klik vervolgens op Ja.

  Let op!:

  Wacht tot Systeemherstel zonder onderbreking is voltooid, om beschadigingvan de harde schijf of extra schade aan de computer te voorkomen.

  Bevestiging dat Systeemherstel niet mag worden onderbroken
  Systeemherstel herstelt de computerconfiguratie naar een eerder tijdstip en start de computer opnieuw op.

Uw computer herstellen wanneer Windows niet normaal kan worden opgestart

Gebruik Microsoft Systeemherstel vanaf het laadscherm van Windows wanneer Windows niet normaal opstart.

 1. Schakel de computer uit en wacht ten minste 5 seconden.

 2. Schakel de computer in en druk herhaaldelijk op de toets F11 (ongeveer elke seconde) totdat het laadscherm van Windows wordt weergegeven.

 3. Als een taalkeuzescherm wordt geopend, selecteert u de taal die u wilt gebruiken om verder te gaan.

 4. Selecteer in het scherm Toetsenbordindeling kiezen de toetsenbordindeling die bij uw toetsenbordtype past.

 5. Selecteer Problemen oplossen in het scherm Een optie selecteren.

 6. Klik op Geavanceerde opties en vervolgens op Systeemherstel.

  Opmerking:

  Afhankelijk van uw instellingen moet u mogelijk een account selecteren en uw aanmeldingsgegevens invoeren.

 7. Klik op Volgende.

  Op Volgende klikken in het venster Systeemherstel
 8. Selecteer een herstelpunt en klik vervolgens op Volgende.

 9. Klik op Voltooien om uw computer naar een vorig punt te herstellen.

  Op Voltooien klikken in het venster Herstelpunt bevestigen
 10. Klik op Ja in de waarschuwing die verschijnt.

  Let op!:

  Onderbreek Systeemherstel niet nadat deze is gestart.

  Op Ja klikken in het waarschuwingsvenster
 11. Wanneer het systeemherstel is voltooid, wordt de computer opnieuw opgestart.

Foutmeldingen op een blauw scherm corrigeren door te testen op hardwarefouten

Foutmeldingen op een blauw scherm kunnen worden veroorzaakt door hardwarefouten. Gebruik deze stappen om te bepalen of uw computerhardware binnen de correcte parameters functioneert.

Zie HP pc's - Testen op hardwareproblemen in Windows 10 voor instructies over hoe u moet testen op hardwareproblemen om zeker te stellen dat uw hardware correct functioneert.

Uw computer bijwerken met HP Support Assistant of Windows Update

Veel foutmeldingen of berichten met een blauw scherm kunt u oplossen door uw computer bij te werken met HP Support Assistant of Microsoft Windows Update.

De pc bijwerken met HP Support Assistant

Gebruik HP Support Assistant om updates te zoeken en installeren, zoals BIOS-updates, voor uw computer met Windows.

 1. Zoek in Windows naar HP Support Assistant en open dit, of klik op het pictogram van de app in de taakbalk.

  Als de app niet is geïnstalleerd op uw computer, kunt u de nieuwste versie downloaden van de website van HP Support Assistant.

 2. Zoek op het tabblad Mijn dashboard naar uw computer en klik op Updates.

 3. Wacht terwijl HP Support Assistant het systeem analyseert.

 4. Als de analyse is voltooid, selecteert u de vermelde updates, downloadt en installeert u de updates en volgt u de instructies op het scherm.

 5. Als u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op en sluit u het hulpprogramma.

Windows Update uitvoeren

Werk uw Windows 11- of Windows 10-computer bij met Windows Update.

 1. Zoek in Windows naar en open Controleren op updates.

  Als er updates beschikbaar zijn, worden deze automatisch geïnstalleerd.

  Opmerking:

  Volg de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem om optionele updates te downloaden en te installeren:

  • In Windows 11 selecteert u Geavanceerde opties > Optionele updates, selecteert u de updates die u wilt installeren en klikt u vervolgens op Downloaden en installeren.

  • In Windows 10 selecteert u Alle optionele updates weergeven, selecteert u de updates die u wilt installeren en klikt u vervolgens op Downloaden en installeren.

 2. Als de updates zijn geïnstalleerd, start u uw computer opnieuw op als u daarom wordt gevraagd.

Een Windows-systeem resetten

Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de computer terug in de oorspronkelijke configuratie.

Microsoft heeft een resetfunctie waarmee uw computer wordt hersteld door het besturingssysteem opnieuw te installeren. Voordat u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van al uw belangrijke bestanden.

Ga naar HP pc's - Uw computer resetten voor meer informatie.

Contact opnemen met HP Klantenondersteuning

Neem contact op met HP Customer Support voor verdere hulp als het probleem aanhoudt.

 1. Voer zo het serienummer van uw apparaat in om de garantiestatus te bekijken en om zo nodig uw locatie te wijzigen.

 2. Selecteer een ondersteuningsoptie. Ondersteuningsopties kunnen per land/regio verschillen.