hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Problemen met slaapstand en sluimerstand oplossen in Windows 10

De computer gaat niet in de slaapstand, wordt niet uit de slaapstand gehaald of wordt onverwacht uit de slaapstand gehaald. Dit probleem kan optreden na een upgrade naar Windows 10.

De computer komt niet uit de slaapstand of sluimerstand

Als de computer niet uit de slaapstand of sluimerstand wordt gehaald, moet u de computer opnieuw opstarten, de instellingen wijzigen of de software en stuurprogramma's bijwerken om het probleem op te lossen.

Als u een notebookcomputer hebt die niet meer uit de slaapstand komt, controleert u als eerste of de computer op een voedingsbron is aangesloten en of het voedingslampje brandt.

Computer opnieuw opstarten

Als u uw computer opnieuw opstart worden alle gegevens in het geheugen van de computer gewist, waardoor de werking kan worden hersteld. Als het probleem aanhoudt na het opnieuw opstarten van de computer, schakel dan het toetsenbord in om de computer te wekken.

Instellen dat het toetsenbord de computer uit de slaapstand haalt

U kunt het probleem mogelijk oplossen door uw toetsenbord te activeren om uw computer uit de slaapstand te halen.

 1. Zoek in Windows naar en open Apparaatbeheer.

 2. Klik op de pijl naast Toetsenborden en dubbelklik daarna op de naam van uw toetsenbord.

  Optie Toetsenborden in venster Apparaatbeheer
 3. Selecteer het tabblad Energiebeheer. Als het tabblad Energiebeheer niet beschikbaar is, klikt u op de knop Instellingen wijzigen. Hetzelfde venster met eigenschappen voor het toetsenbord verschijnt nu met het beschikbare tabblad Energiebeheer. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.

 4. Selecteer Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen.

  Tabblad Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen in het tabblad Energiebeheer
 5. Selecteer OK.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u het toetsenbord hebt ingesteld om de computer uit de slaapstand te halen, controleer dan of er updates voor Windows 10 beschikbaar zijn.

Updates installeren met Windows Update

Updates voor uw computer downloaden en installeren met Windows 10.

 1. Zoek en open Windows Update-instellingen in Windows.

 2. Klik op Controleren op updates.

  Als er updates beschikbaar zijn, worden deze automatisch geïnstalleerd.

 3. Als de updates zijn geïnstalleerd, start u zo nodig uw computer opnieuw op.

Geavanceerde opties voor Windows Update wijzigen

Open het menu Geavanceerde opties voor extra instellingen voor Windows Update.

 1. Klik in het venster Windows Update op Geavanceerde opties.

  Kies Geavanceerde opties
 2. In de sectie Updateopties, kunt u de levering en installatie van updates beheren:

  • Schakel Updates voor andere Microsoft-producten ontvangen tijdens het bijwerken van Windows als u wilt dat tijdens het bijwerken van Windows automatisch andere stuurprogramma's en apps van Microsoft worden bijgewerkt.

  • Schakel Updates downloaden via een verbinding met een datalimiet (er kunnen kosten berekend worden) om toe te staan dat updates via een verbinding met een datalimiet worden gedownload.

  • Schakel Start dit apparaat opnieuw op zodra er een herstart is vereist voor de installatie van een update in. Windows geeft voorafgaand aan het opstarten een melding weer. Voor deze optie moet de computer zijn aangesloten en ingeschakeld.

Raadpleeg HP computers - Stuurprogramma's en software bijwerken met Windows Update (Windows 10) voor meer informatie over het gebruik van Windows Update.

De pc bijwerken met HP Support Assistant

Gebruik HP Support Assistant om updates te zoeken en installeren, zoals BIOS-updates, voor uw computer met Windows.

 1. Zoek in Windows naar HP Support Assistant en open dit, of klik op het pictogram van de app in de taakbalk.

  Als de app niet is geïnstalleerd op uw computer, kunt u de nieuwste versie downloaden van de website van HP Support Assistant.
 2. Zoek op het tabblad Mijn apparaten naar uw computer en klik op Updates.

 3. Klik op Updates en berichten controleren om naar nieuwe updates te zoeken.

 4. Wacht terwijl HP Support Assistant het systeem analyseert.

 5. Als de analyse is voltooid, selecteert u de vermelde updates, downloadt en installeert u de updates en volgt u de instructies op het scherm.

 6. Als u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op en sluit u het hulpprogramma.

Probleemoplossing voor Windows Energiebeheer gebruiken om problemen te verhelpen

U kunt Windows Probleemoplossing voor Energiebeheer gebruiken om problemen met energie-instellingen voor de computer te detecteren en op te lossen.

U kunt Probleemoplossing voor Energiebeheer als volgt uitvoeren:

 1. Zoek in Windows naar en open Problemen oplossen.

 2. Selecteer in het venster Problemen met de computer oplossen onder Systeem en beveiliging de optie Energieverbruik verbeteren.

  Problemen met de computer oplossen waarin Energieverbruik verbeteren is gemarkeerd
 3. Klik in het venster Energiebeheer op Volgende. Probleemoplossing voor Energiebeheer detecteert vervolgens problemen.

  Venster Problemen vaststellen
 4. Wanneer het detectieproces is voltooid, worden de aanbevolen acties weergegeven. Volg de instructies op het scherm om gedetecteerde problemen op te lossen.

Het Windows 10-pakket voor probleemoplossing Updates weergeven of verbergen uitvoeren

Als uw computer niet correct in de slaapstand gaat, het aan-uitlampje blijft branden en de ventilator blijft draaien, kunt u het probleemoplossingspakket Updates tonen of verbergen van Windows 10 uitvoeren om het probleem te proberen oplossen.

Pakket voor probleemoplossing uitvoeren

Voer de volgende stappen uit om de probleemoplosser te gebruiken.

 1. Wijzig de instelling Update Services van Automatisch (vertraagd starten) in Handmatig.

  1. Zoek In Windows naar Configuratiescherm en open dit.

  2. Typ services in het zoekveld van het bedieningspaneel, en selecteer Systeembeheer in de lijst.

   Systeembeheer selecteren
  3. Selecteer Services > Windows Update om de eigenschappen te bekijken.

  4. Klik op Stoppen om de service te stoppen.

  5. Selecteer van het menu OpstarttypeHandmatig > OK.

   Handmatig selecteren in het menu Opstarttype in de eigenschappen van Windows Update
 2. Zorg ervoor dat u het juiste MEI-stuurprogramma hebt geïnstalleerd.

  1. Ga naar http://www.hp.com/cposupport/software.html.

  2. Typ het modelnummer van uw computer in het vak Voer de naam, productnummer of serienummer van uw HP product in, bijvoorbeeld HP ProBook 645 en klik daarna op Zoeken. Als er een lijst met modelnummers wordt weergegeven, selecteert u uw modelnummer uit de lijst.

  3. Download de MEI-stuurprogrammaversie 9 of 10 in het gedeelte Driver-Chipset. Als het MEI-stuurprogramma versie 9 of 10 niet in de lijst staat, moet u het geschikte stuurprogramma downloaden en installeren van http://www.intel.com (in het Engels).

   Opmerking:

   SP66228 werkt voor de meeste modellen.

  4. Op de pagina Gevonden software en stuurprogramma's selecteert u Microsoft Windows 10 in het menu Versie. Daarna klikt u op Wijzigen.

  5. Installeer het MEI-stuurprogramma. Als er een dialoogvenster wordt geopend met de waarschuwing dat u een nieuwere versie van de software gaat vervangen, accepteer die dan.

   Opmerking:

   U hoeft versie 11 niet te verwijderen voordat u versie 9 of 10 installeert. Er moet een bestaande versie van de driver worden geïnstalleerd om versie 9 of 10 te kunnen installeren.

 3. Voer het Windows 10-pakket voor probleemoplossing Updates weergeven of verbergen uit.

  1. Download het pakket voor de probleemoplossing van Windows 10: http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab (in het Engels).

  2. Voer het pakket voor probleemoplossing uit en verberg updates voor het MEI-stuurprogramma. Door dit te doen, blokkeert uw systeem de automatische herinstallatie of de weergave van updates voor versie 11 van het MEI-stuurprogramma.

 4. Gebruik de voorgaande stappen om de instelling Windows Update Services te wijzigen van Handmatig in Automatisch (vertraagd starten).

 5. Start de computer opnieuw op om het proces te voltooien.

De computer komt onverwacht uit de slaapstand

Als uw computer onverwacht uit de slaapstand wordt gehaald, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de instellingen voor hardwareapparaten te wijzigen en de computer te scannen op virussen.

Apparaatinstellingen wijzigen in Windows

Activiteiten van hardwareapparaten zoals een draadloze muis, toetsenborden, netwerkadapters of high-definition audio kunnen ervoor zorgen dat de computer onverwacht uit een energiebesparende modus wordt gehaald. Dit kan ervoor zorgen dat de computer zonder aanwijsbare reden uit de Slaapstand ontwaakt.

Netwerkactiviteit kan ertoe leiden dat netwerkhardware de computer activeert, met name wanneer het netwerk altijd aan staat (zoals kabel- en DSL-verbindingen). U kunt dit probleem mogelijk oplossen door de hardware-instellingen te wijzigen.

 1. Zoek in Windows naar en open Apparaatbeheer.

 2. Klik op de pijl naast het apparaat dat u wilt aanpassen.

  • Selecteer Toetsenborden om de instellingen voor toetsenborden te controleren.

  • Als u een optische muis gebruikt, selecteer dan Muizen en andere aanwijsapparaten.

   Opmerking:

   Als u voorkomt dat de muis de computer kan activeren, kunt u de computer nog steeds activeren door op de spatiebalk op het toetsenbord of op de aan-uitknop aan de voorkant van de computer te drukken.

  • Als de computer een permanente internetverbinding gebruikt, klikt u op Netwerkadapters.

  • Klik op Besturing voor geluid, video en spelletjes om de instellingen van de high-definition audio te controleren.

 3. Dubbelklik op de naam van het gewenste apparaat om het venster met Eigenschappen te openen.

 4. Selecteer het tabblad Energiebeheer.

  • Als het tabblad Energiebeheer niet beschikbaar is, klikt u op de knop Instellingen wijzigen. Hetzelfde venster met eigenschappen verschijnt nu met het beschikbare tabblad Energiebeheer.

  • Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.

 5. Verwijder het vinkje naast Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen.

  Tabblad Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen in het tabblad Energiebeheer
 6. Klik op OK, sluit alle geopende vensters en start de computer opnieuw op.

 7. Herhaal deze stappen indien nodig voor andere apparaten. U moet dit mogelijk doen voor alle vermelde apparaten, muis, toetsenborden, netwerkadapters en geluid.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de hardware-instellingen hebt gewijzigd, gaat u verder met de volgende stap.

Controleer of er een probleem is met een aangesloten apparaat

Sommige apparaten kunnen problemen met de slaap- of sluimerstand veroorzaken. Koppel alle apparaten los om te testen of ze het probleem veroorzaken.

 1. Koppel alle aangesloten apparaten die niet essentieel zijn los (printers, scanners, USB-drives).

 2. Start de pc opnieuw op terwijl alleen de originele muis, monitor en het toetsenbord zijn aangesloten.

  • Als het probleem met de slaap- of sluimerstand hiermee is opgelost, wordt het probleem door een van de aangesloten apparaten veroorzaakt. Sluit één apparaat weer aan en start de computer opnieuw op om te zien of het probleem opnieuw optreedt. Blijf apparaten toevoegen en testen tot u het apparaat vindt dat het probleem veroorzaakt.

  • Als het probleem zich blijft voordoen nadat niet-essentiële apparaten werden ontkoppeld, gaat u verder met de volgende stap.

Scannen op virussen en spyware op de computer en deze verwijderen (Windows 10)

Gebruik Windows-beveiliging om virussen, spyware en andere malware op de computer te scannen en te verwijderen.

 • Snelle scan: Met een snelle scan worden de plaatsen op de vaste schijf gecontroleerd die het meest vatbaar zijn voor malware.

 • Volledige scan: Met een volledige scan worden alle bestanden op uw harde schijf en alle actieve applicaties gecontroleerd. Als u vermoedt dat de computer is geïnfecteerd met malware, is het raadzaam de volledige scan uit te voeren. Deze scan kan meer dan een uur in beslag nemen en de computer werkt tijdens de scan mogelijk langzamer.

 • Aangepaste scan: Met een aangepaste scan worden specifieke computerschijven en bestanden die u selecteert gescand.

 • Windows Defender-offlinescan: Met een Windows Defender-offlinescan wordt er gecontroleerd op rootkits of hardnekkige malware op uw computer. Selecteer deze optie om te controleren op malware buiten het normale Windows-systeem. Deze scan kan 15 minuten duren en als onderdeel van de scan wordt de computer opnieuw opgestart.

  Opmerking:

  HP raadt u aan de Windows Defender-offlinescan te gebruiken als u vermoedt dat uw computer is geïnfecteerd met malware of een virus.

 1. Zoek in Windows naar Windows-beveiliging en open deze functie. Selecteer vervolgens op Virus- en bedreigingsbeveiliging.

 2. Klik Snelle scan, Scanopties of Geavanceerde scan uitvoeren en selecteer het type scan dat u wilt uitvoeren.

  • Als u Snelle scan kiest, wordt de scan gestart.

  • Als u Scanopties kiest, gaat u verder met deze stappen voor om een volledige systeemscan, een aangepaste scan of een Windows Defender-offlinescan uit te voeren.

  Scherm Virus- en risicobeveiliging met scanopties
 3. Selecteer één van de scanopties en klik vervolgens op Nu scannen > Scan.

  • Als u Volledige scan kiest, wordt de scan gestart.

  • Als u Aangepaste scan kiest, moet u de specifieke stations of mappen selecteren die u wilt scannen en vervolgens op Map selecteren klikken.

   Opties voor het selecteren van schijven en mappen in Windows-beveiliging
  • Als u Windows Defender-offlinescan kiest, slaat u alle geopende bestanden op en klikt u vervolgens op Scannen. Klik op Ja als er een venster van gebruikersaccountbeheer verschijnt.

   Opmerking:

   De computer start opnieuw op wanneer een offline scan is voltooid.

   Het scherm Sla uw werk op bij de aangepaste scanoptie van Windows Defender
 4. Wacht totdat de scan is voltooid en bekijk vervolgens de resultaten.

  Als uw computer tijdens de scan opnieuw opstart, zoek en open Virus- en bedreigingsbeveiliging klikt u vervolgens op Scanopties > Beveiligingsgeschiedenis.

  De Beveiligingsgeschiedenis geeft een lijst van alle bedreigingen die Windows Security ooit heeft geïdentificeerd voor de computer.

  Opmerking:

  Klik voor eerdere versies van Windows 10 op Bedreigingsgeschiedenis.

 5. Klik op Volledige geschiedenis bekijken voor meer informatie.

  • Als er geen bedreigingen werden gedetecteerd verschijnt, hoeft u niets te doen.

  • Als er bedreigingen werden gedetecteerd, kiest u een van de opties die worden weergegeven, zoals Bedreigingen onschadelijk maken of Acties starten om de bedreiging te verwijderen.

De computer gaat niet in de slaapstand of sluimerstand

Als de computer niet in de slaapstand of sluimerstand gaat, kunt u dit probleem proberen oplossen door de energie-instellingen te controleren, updates voor software en stuurprogramma's te installeren en op virussen te scannen.

Een Windows-energiebeheerschema wijzigen

In alle energiebeheerschema's kunt u specifieke instellingen wijzigen met de volgende stappen.

Neem de volgende stappen om de instellingen van het energiebeheerschema te wijzigen:

 1. Zoek in Windows naar Energiebeheer en open deze functie.

 2. Klik in het venster Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen op De schema-instellingen wijzigen naast het plan dat u wilt wijzigen.

  De schema-instellingen wijzigen is gemarkeerd
 3. Op de pagina De schema-instellingen wijzigen kiest u de gewenste beeldscherm- en slaapstandinstellingen.

 4. Als u meer energie-instellingen wilt wijzigen, klik dan op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

  Beeldscherm- en slaapstandinstellingen waarin Geavanceerde energie-instellingen wijzigen is gemarkeerd
 5. Op het tabblad Geavanceerde instellingen vouwt u de categorie uit die u wilt aanpassen; vouw de instelling uit die u wilt wijzigen en kies de waarden die u wilt gebruiken.

  Het venster Geavanceerde energie-instellingen
 6. Als u klaar bent, klikt u op OK > Wijzigingen opslaan.

Updates installeren met Windows Update

Updates voor uw computer downloaden en installeren met Windows 10.

 1. Zoek en open Windows Update-instellingen in Windows.

 2. Klik op Controleren op updates.

  Als er updates beschikbaar zijn, worden deze automatisch geïnstalleerd.

 3. Als de updates zijn geïnstalleerd, start u zo nodig uw computer opnieuw op.

Geavanceerde opties voor Windows Update wijzigen

Open het menu Geavanceerde opties voor extra instellingen voor Windows Update.

 1. Klik in het venster Windows Update op Geavanceerde opties.

  Kies Geavanceerde opties
 2. In de sectie Updateopties, kunt u de levering en installatie van updates beheren:

  • Schakel Updates voor andere Microsoft-producten ontvangen tijdens het bijwerken van Windows als u wilt dat tijdens het bijwerken van Windows automatisch andere stuurprogramma's en apps van Microsoft worden bijgewerkt.

  • Schakel Updates downloaden via een verbinding met een datalimiet (er kunnen kosten berekend worden) om toe te staan dat updates via een verbinding met een datalimiet worden gedownload.

  • Schakel Start dit apparaat opnieuw op zodra er een herstart is vereist voor de installatie van een update in. Windows geeft voorafgaand aan het opstarten een melding weer. Voor deze optie moet de computer zijn aangesloten en ingeschakeld.

Raadpleeg HP computers - Stuurprogramma's en software bijwerken met Windows Update (Windows 10) voor meer informatie over het gebruik van Windows Update.

De pc bijwerken met HP Support Assistant

Gebruik HP Support Assistant om updates te zoeken en installeren, zoals BIOS-updates, voor uw computer met Windows.

 1. Zoek in Windows naar HP Support Assistant en open dit, of klik op het pictogram van de app in de taakbalk.

  Als de app niet is geïnstalleerd op uw computer, kunt u de nieuwste versie downloaden van de website van HP Support Assistant.
 2. Zoek op het tabblad Mijn apparaten naar uw computer en klik op Updates.

 3. Klik op Updates en berichten controleren om naar nieuwe updates te zoeken.

 4. Wacht terwijl HP Support Assistant het systeem analyseert.

 5. Als de analyse is voltooid, selecteert u de vermelde updates, downloadt en installeert u de updates en volgt u de instructies op het scherm.

 6. Als u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op en sluit u het hulpprogramma.

Scannen op virussen en spyware op de computer en deze verwijderen (Windows 10)

Gebruik Windows-beveiliging om virussen, spyware en andere malware op de computer te scannen en te verwijderen.

 • Snelle scan: Met een snelle scan worden de plaatsen op de vaste schijf gecontroleerd die het meest vatbaar zijn voor malware.

 • Volledige scan: Met een volledige scan worden alle bestanden op uw harde schijf en alle actieve applicaties gecontroleerd. Als u vermoedt dat de computer is geïnfecteerd met malware, is het raadzaam de volledige scan uit te voeren. Deze scan kan meer dan een uur in beslag nemen en de computer werkt tijdens de scan mogelijk langzamer.

 • Aangepaste scan: Met een aangepaste scan worden specifieke computerschijven en bestanden die u selecteert gescand.

 • Windows Defender-offlinescan: Met een Windows Defender-offlinescan wordt er gecontroleerd op rootkits of hardnekkige malware op uw computer. Selecteer deze optie om te controleren op malware buiten het normale Windows-systeem. Deze scan kan 15 minuten duren en als onderdeel van de scan wordt de computer opnieuw opgestart.

  Opmerking:

  HP raadt u aan de Windows Defender-offlinescan te gebruiken als u vermoedt dat uw computer is geïnfecteerd met malware of een virus.

 1. Zoek in Windows naar Windows-beveiliging en open deze functie. Selecteer vervolgens op Virus- en bedreigingsbeveiliging.

 2. Klik Snelle scan, Scanopties of Geavanceerde scan uitvoeren en selecteer het type scan dat u wilt uitvoeren.

  • Als u Snelle scan kiest, wordt de scan gestart.

  • Als u Scanopties kiest, gaat u verder met deze stappen voor om een volledige systeemscan, een aangepaste scan of een Windows Defender-offlinescan uit te voeren.

  Scherm Virus- en risicobeveiliging met scanopties
 3. Selecteer één van de scanopties en klik vervolgens op Nu scannen > Scan.

  • Als u Volledige scan kiest, wordt de scan gestart.

  • Als u Aangepaste scan kiest, moet u de specifieke stations of mappen selecteren die u wilt scannen en vervolgens op Map selecteren klikken.

   Opties voor het selecteren van schijven en mappen in Windows-beveiliging
  • Als u Windows Defender-offlinescan kiest, slaat u alle geopende bestanden op en klikt u vervolgens op Scannen. Klik op Ja als er een venster van gebruikersaccountbeheer verschijnt.

   Opmerking:

   De computer start opnieuw op wanneer een offline scan is voltooid.

   Het scherm Sla uw werk op bij de aangepaste scanoptie van Windows Defender
 4. Wacht totdat de scan is voltooid en bekijk vervolgens de resultaten.

  Als uw computer tijdens de scan opnieuw opstart, zoek en open Virus- en bedreigingsbeveiliging klikt u vervolgens op Scanopties > Beveiligingsgeschiedenis.

  De Beveiligingsgeschiedenis geeft een lijst van alle bedreigingen die Windows Security ooit heeft geïdentificeerd voor de computer.

  Opmerking:

  Klik voor eerdere versies van Windows 10 op Bedreigingsgeschiedenis.

 5. Klik op Volledige geschiedenis bekijken voor meer informatie.

  • Als er geen bedreigingen werden gedetecteerd verschijnt, hoeft u niets te doen.

  • Als er bedreigingen werden gedetecteerd, kiest u een van de opties die worden weergegeven, zoals Bedreigingen onschadelijk maken of Acties starten om de bedreiging te verwijderen.

Wachtwoordaanvraag na het ontwaken uit de slaapstand uitschakelen

Als u niet wilt dat de computer om een wachtwoord vraagt na het ontwaken uit de slaapstand, moet u de wachtwoordvereiste uitschakelen.

 1. Zoek in Windows naar Beheer uw account en open deze functie.

 2. Selecteer Opties voor aanmelden in het venster Accounts.

  Opties voor aanmelden selecteren in het venster Instellingen.
 3. Selecteer bij Aanmelding vereisenNooit in het vervolgkeuzemenu Wanneer moet Windows u vragen om u opnieuw aan te melden als u afwezig bent geweest?

Hybride slaapstand uitschakelen in Windows

De instelling Hybride slaapstand kan problemen veroorzaken met de slaapstand. Wijzig de geavanceerde energie-instellingen om de hybride slaapstand uit te schakelen.

 1. Zoek in Windows naar Configuratiescherm en open dit item.

 2. Typ energie-opties in het zoekveld van het bedieningspaneel, en selecteer Energie-opties in de lijst.

  Energie-opties selecteren
 3. Klik op De schema-instellingen wijzigen voor het geselecteerde energiebeheerschema.

  De instellingen voor beheerschema wijzigen
 4. Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

  Klikken op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen
 5. Vouw Slaapstand en daarna Hybride slaapstand toestaan uit.

 6. Selecteer Uit in het vervolgkeuzemenu Accustroom en selecteer daarna Uit in het vervolgkeuzemenu Netstroom.

  Uit selecteren in het vervolgkeuzemenu Accustroom
 7. Selecteer OK.

Slaapstand en sluimerstand in Windows

Gebruik deze informatie voor definities van slaapstand en sluimerstand.

Slaapstand: Druk op de knop Slaap op het toetsenbord of selecteer Slaap in het menu Energie om de computer in de slaapstand te zetten.

Het sluiten van de beeldschermklep van een notebook kan de slaapstand ook activeren. In de slaapstand wordt de status van alle geopende toepassingen in het geheugen opgeslagen en de stroomtoevoer naar het beeldscherm en de vaste schijf verminderd.

Er wordt net voldoende stroom gebruikt om de gegevens in het geheugen te behouden. Uit de slaapstand komen gebeurt snel, in de meeste gevallen binnen een paar seconden. De slaapstand is nuttig wanneer u de computer korte tijd niet gebruikt. Door echter in een notebook de stroomtoevoer naar de geheugenmodules in stand te houden, kan een accu leeglopen als de notebook niet is aangesloten.

Sluimerstand: Selecteer Sluimerstand (indien beschikbaar) in het menu Energie om de computer in de sluimerstand te zetten.

In de sluimerstand wordt de status van alle geopende toepassingen op de vaste schijf opgeslagen, waarna de computer wordt uitgeschakeld. De computer verbruikt in de sluimerstand geen stroom.

Wanneer u de computer opnieuw opstart, wordt de vorige status van alle geopende toepassingen hersteld. Om die reden kan herstarten vanuit de sluimerstand langer duren dan herstarten vanuit de slaapstand. Gebruik de sluimerstand als u de computer langere tijd niet gebruikt.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...