hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP consumer-notebooks - Een BIOS-update (Basic Input/Output System) uitvoeren (Windows)

Download en installeer updates voor het Basic Input Output System (BIOS) van de computer. Dit proces wordt ook wel 'bijwerken van het BIOS’ genoemd. Bijwerken van het BIOS wordt aanbevolen als standaard onderhoud van de computer. Het kan ook helpen om de prestaties van uw computer te verbeteren, ondersteuning te bieden voor hardwarecomponenten of Windows-upgrades of specifieke BIOS-updates te installeren.

Let op!:

Installeer alleen BIOS-updates van HP. Een verkeerde installatie van het BIOS kan verhinderen dat de computer start of kan worden hersteld. Als uw computer wordt beheerd door een IT-service, neem dan met hen contact op voor het juiste update-proces.

Voor zakelijke computers zoals EliteBook, ProBook en ZBook modellen is het mogelijk dat de IT-afdeling van uw bedrijf of de lokale IT-service de BIOS-instellingen beheert. Controleer of de geüpdatete BIOS-versie compatibel is met de implementatieomgeving van uw bedrijf.

Het BIOS automatisch bijwerken met behulp van apparaatbeheer in Windows

Ga als volgt te werk om de systeemfirmware (BIOS) automatisch bij te werken naar versie F.03 (of later) met behulp van Apparaatbeheer.

 1. Zoek naar en open Apparaatbeheer.

  Menu-item Apparaatbeheer
 2. Vouw Firmware uit.

 3. Dubbelklik op Systeemfirmware.

  Lijst met apparaten met Systeemfirmware gemarkeerd
 4. Klik op het tabblad Stuurprogramma.

 5. Klik op Stuurprogramma bijwerken.

  Tabblad Stuurprogramma van het venster Systeemfirmware-eigenschappen
 6. Klik op Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken.

  Klik op Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken.
 7. Wacht tot de update is voltooid en volg de instructies op het scherm.

De pc bijwerken met HP Support Assistant

Gebruik HP Support Assistant om updates te zoeken en installeren, zoals BIOS-updates, voor uw computer met Windows.

 1. Zoek in Windows naar HP Support Assistant en open dit, of klik op het pictogram van de app in de taakbalk.

  Als de app niet is geïnstalleerd op uw computer, kunt u de nieuwste versie downloaden van de website van HP Support Assistant.
 2. Zoek op het tabblad Mijn apparaten naar uw computer en klik op Updates.

 3. Klik op Updates en berichten controleren om naar nieuwe updates te zoeken.

 4. Wacht terwijl HP Support Assistant het systeem analyseert.

 5. Als de analyse is voltooid, selecteert u de vermelde updates, downloadt en installeert u de updates en volgt u de instructies op het scherm.

 6. Als u hierom wordt gevraagd, start u de computer opnieuw op en sluit u het hulpprogramma.

Werk het BIOS handmatig bij in Windows

Installeer een BIOS-update wanneer Windows kan worden geopend en u internettoegang hebt.

Gathering the required information about your computer BIOS

To find the correct BIOS update, get the computer product name and number, motherboard ID, BIOS version, and processor name.

 1. Using the notebook keyboard, press the fn and esc keys to open the HP System Information utility.

 2. Write down the Product name, Product number, Motherboard ID, BIOS version, and Processor name.

  HP System Information window

Uw computer voorbereiden op de BIOS-update

Om mogelijke problemen voorkomen, sluit alle geopende toepassingen en schakel tijdelijk de antivirussoftware en BitLocker uit voordat u het BIOS bijwerkt.

 1. Zorg dat het netsnoer is aangesloten op de notebook. Houd deze aangesloten tijdens het BIOS-updateproces.

 2. Sluit alle open toepassingen.

 3. Deactiveer tijdelijk aanwezige antivirussoftware. Zoek in Windows op Beveiliging en onderhoud en klik op Beveiliging voor toegang tot instellingen voor virusbeveiliging.

 4. BitLocker-stationsversleuteling tijdelijk uitschakelen. Zoek in Windows naar Beheer BitLocker en open deze functie. Klik op Onderbreek beveiliging en klik op Ja. Zorg dat u de BitLocker-herstelsleutel beschikbaar hebt.

  Let op!:

  Als BitLocker niet is uitgeschakeld, wordt mogelijk de volgende keer dat u de computer opstart de BitLocker-sleutel niet herkend. Als u de BitLocker-herstelsleutel niet kent, kan het zijn dat u gegevens verliest of dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren.

  BitLocker-beveiliging uitstellen

De BIOS-update installeren

Download en installeer de BIOS-update via de website van HP.

 1. Ga naar de HP Drivers en software downloaden pagina.

 2. Ga naar de productpagina voor uw computer.

 3. Selecteer BIOS in de lijst die wordt weergegeven en bekijk alle beschikbare BIOS-updates.

  Let op!:

  Lees het gedeelte Details om te controleren of de BIOS-update nieuwer is dan de geïnstalleerde BIOS en dat de update op uw computer van toepassing is. Als u de verkeerde BIOS installeert kan dit ertoe leiden dat uw computer niet meer werkt.

  • Als u geen BIOS-update voor uw computer ziet, is er geen update beschikbaar.

  • Als er meerdere BIOS-updates beschikbaar zijn, moet u het moederbord identificeren met behulp van de informatie van het hulpprogramma Systeeminformatie.

  • Als u een BIOS-update vindt, klikt u op Downloaden. Als het venster van HP download- en installatieassistent wordt weergegeven, selecteer dan Alleen downloaden en klik op Volgende. Klik op Opslaan om het BIOS-updatebestand in een map op uw computer op te slaan.

 4. Blader naar de map of het bureaublad waar u het gedownloade BIOS-updatebestand hebt opgeslagen en dubbelklik vervolgens op de bestandsnaam (voorbeeld: sp12345) om de installatie te starten.

  De computer maakt mogelijk piepgeluiden, schakelt het beeldscherm en de ventilator in en uit en het aan/uit-lampje kan knipperen. Dit is normaal.

  Let op!:

  Schakel de computer niet uit voordat het updateproces is voltooid.

  Locatie van opgeslagen BIOS-update op de computer
 5. Klik op Ja in het scherm Gebruikersaccountbeheer.

  Klik op Ja om de update te installeren
 6. Klik in het venster van de InstallShield-wizard op Volgende.

  Volgende klikken in de InstallShield-wizard
 7. Selecteer Ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst, en klik vervolgens op Volgende.

  Akkoord gaan met de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
 8. In het HP BIOS Update en herstel-venster, klik op Volgende.

  Opmerking:

  Vensters die worden weergegeven tijdens het updateproces kunnen verschillen afhankelijk van uw computer.

  Op Volgende klikken in het venster HP BIOS Update en herstel
 9. Selecteer Bijwerken en klik vervolgens op het Volgende om de update voor te bereiden.

  Update selecteren in HP BIOS Update en herstel
 10. Klik op Nu herstarten om de update te installeren.

  Klik op herstarten om de update te installeren
 11. Op het scherm HP BIOS Update klikt u op Update nu toepassen of wacht tot de update automatisch start.

  Klik Nu een update uitvoeren
 12. Wacht terwijl de BIOS wordt geïnstalleerd. De computer toont de voortgang van de installatie.

  Scherm voortgang van de installatie van de BIOS-update
 13. Wanneer u wordt gevraagd, klik op Doorgaan met opstarten, of wacht tot de computer automatisch opnieuw opstart. Het kan enkele ogenblikken duren voordat de computer opnieuw start.

  Op Doorgaan met opstarten klikken
 14. Wanneer het vergrendelingsscherm wordt weergegeven, meld u aan bij uw computer.

  Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven na een succesvolle BIOS-update.
 15. Als BitLocker werd onderbroken, zoek dan in Windows naar bitlocker en klik op Doorgaan met beveiliging.

 16. Schakel uw antivirussoftware opnieuw in.

Het BIOS handmatig bijwerken vanaf een USB-flash station (buiten Windows)

Als Windows niet wordt gestart, gebruikt u een tweede werkende computer met internettoegang om de BIOS-update te downloaden. Kopieer het updatebestand naar een USB-flashstation en installeer het op de oorspronkelijke computer.

Let op!:

Als BitLocker-beveiliging is ingeschakeld op uw computer, is de BitLocker-herstelsleutel nodig om uw computer na de BIOS-update op te starten. Windows moet mogelijk opnieuw worden geïnstalleerd als u de sleutel niet hebt of als de sleutel na de update niet wordt herkend.

Informatie over het BIOS van de computer verkrijgen wanneer Windows niet kan worden opstart

Om de juiste BIOS-update te vinden, verkrijgt u de productnaam en het productnummer van de oorspronkelijke computer, het moederbord-ID, het processortype en het BIOS-versie-nummer.

Opmerking:

Het BIOS-hulpprogramma kan er anders uitzien, maar de stappen zijn hetzelfde.

 1. Schakel de originele computer met het probleem in en druk vervolgens onmiddellijk herhaaldelijk op de Esc-toets totdat het opstartmenu wordt geopend.

 2. Druk op f10 om de BIOS-configuratie te openen. De tab Main (Hoofd) laat de systeeminformatie zien.

  Opstartmenu
 3. Noteer de productnaam en het productnummer, moederbord-ID, type processor en BIOS-versienummer.

 4. Druk op f10 om het BIOS te verlaten en schakel de computer uit.

  BIOS-configuratie tabblad toont systeeminformatie.

Setting up the BIOS update on a USB flash drive

Use a second computer with internet access to create a BIOS recovery USB flash drive.

 1. Insert a blank USB flash drive into an available port on the second computer.

 2. Go to the HP Drivers en software downloaden page.

 3. Navigate to the product page for your computer.

 4. Select BIOS from the list that displays, and then review any available BIOS updates.

  CAUTION:

  Lees het gedeelte Details om te bevestigen dat deze van toepassing is op de computer. Als u de verkeerde BIOS installeert kan dit ertoe leiden dat uw computer niet meer werkt.

  • If you do not see a BIOS update listed for your computer, no update is currently available.

  • If there are multiple BIOS updates available, identify the motherboard or system board installed on your computer using the information from the System Information utility.

  • If you find a BIOS update, click Download. If HP Download and Install Assistant displays, select Download only, and then click Next. Click Save to save the BIOS update file on your computer.

 5. Browse to the folder or desktop where you saved the downloaded BIOS update file, and then double-click the file name (example: sp12345) to start the installation.

  The computer might beep, turn off and on the display or cooling fans, or display a blinking power light. This is normal.

  CAUTION:

  Do not turn off or restart the computer until the update process completes.

  Opening the BIOS update file
 6. Click Yes on the User Account Control screen.

 7. On the InstallShield Wizard window, click Next.

 8. Select I accept the terms in the license agreement, and then click Next.

  Location of saved BIOS update on computer
 9. If a Location to Save Files window displays, click Next.

 10. In the HP BIOS Update and Recovery window, click Next.

  Note:

  Windows that display during the update process might vary depending on your computer.

  Clicking Next in HP BIOS Update and Recovery
 11. Select Create Recovery USB flash drive, and then click Next.

  Create Recovery USB flash drive in HP System BIOS Update Utility
 12. Select your USB flash drive, and then click Next.

  Selecting the USB flash drive
 13. Wait while the BIOS files copy to the USB flash drive.

  Copying BIOS files to the USB flash drive
 14. When the message The recovery flash drive was created successfully displays, click Finish.

  Clicking Finish
 15. If necessary, click Cancel to close the update utility.

  Clicking Cancel to close the update utility
 16. Remove the flash drive from the computer.

Updating the BIOS with a USB flash drive

Use the Hardware Diagnostics UEFI on the original computer to update the BIOS.

 1. Turn on the original computer, and then immediately press the esc key repeatedly, about once every second, until the Startup Menu opens.

 2. Press the f2 key to open the Hardware Diagnostics UEFI menu.

 3. Make sure that the power cord is connected to the notebook. Keep it connected during the BIOS update process.

 4. Insert the USB flash drive that contains the BIOS update into an available USB port on the notebook.

 5. Click Firmware Management or BIOS Management.

  Clicking Firmware Management
 6. Click BIOS Update.

  Clicking BIOS Update in the BIOS Management window
 7. Click Select BIOS Image to Apply.

  Select the BIOS Image to apply
 8. Click HP_TOOLS-USB Drive.

  Clicking HP_TOOLS - USB Drive
 9. Click Hewlett-Packard.

  Standard example of the File Navigator screen

  Clicking Hewlett-Packard
 10. Click BIOS.

  Clicking BIOS
 11. Click Current.

  Clicking Current
 12. Select the BIOS update file that matches the System Board or Motherboard ID. The ID has a "0" before the board ID (Example: 02291.bin).

  BIOS update file selection
 13. Click Apply Update Now. Type the administrator password if prompted.

  Clicking Apply Update Now
 14. Wait while the BIOS update installs.

  CAUTION:

  Do not turn off or restart the computer until the update process completes.

  Screen displaying progress of the BIOS update installation
 15. When prompted, click Restart System, or wait for the computer to restart automatically. It might take a few minutes for the computer to restart.

  Note:

  If the update fails, a failure screen displays with additional information. The system might run an automatic BIOS recovery after restarting. Do not attempt to turn off the computer if this happens.

  Clicking Restart System
 16. When the lock screen displays, sign in to your computer.

  The lock screen displays after a successful BIOS update.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...