hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Formaat van het schijfstation komt niet overeen met de specificaties in Windows 10

HP computers die met Windows worden geleverd, lijken een kleinere vaste schijf te hebben dan wordt opgegeven in de productspecificaties, de documentatie of de informatie op de doos.

Windows blijkt een kleinere capaciteit van de vaste schijf te melden omdat er informatie wordt weergegeven over één partitie van de vaste schijf per keer en er bestaan twee veelgebruikte systemen voor het weergeven van binaire gegevens.

Partities op de vaste schijf en het gebruik van ruimte begrijpen in Windows 10

Het aantal partities op de vaste schijf en de bijbehorende etiketten is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.

HP computers met Windows 10 beschikken over een vaste schijf die uit twee partities bestaat. De ruimte op de eerste partitie kan gebruikt worden. Dit is meestal de C:-schijf en kan zijn aangeduid als Lokale schijf, OS of Windows.

De tweede partitie bevat informatie voor systeemherstel en kan worden aangeduid als Herstel, Terugzetimage, of HP_Recovery.

Opmerking:

HP computers met Windows 10 hebben een derde partitie op de vaste schijf met het label SYSTEM. Deze partitie is het beveiligde gebied dat door Windows wordt gebruikt. De informatie die op de systeempartitie staat, wordt gebruikt om belangrijke systeembestanden op te slaan, zoals het herstellen bij het opstarten of systeemherstelpunten.

Totale schijfruimte weergeven in Windows 10

Gebruik Systeeminfo om de totale grootte van de vaste schijf te bekijken. Systeeminfo vermeldt de totale ruimte in zowel de binaire notatie als in het totaal aantal bytes (decimaal); u kunt deze meten gebruiken om inzicht te krijgen in de werkelijke schijfruimte.

 1. Om het venster Systeeminformatie te openen, zoekt u naar msinfo en opent u Systeeminformatie.

  Het venster Systeeminfo
 2. Klik onder Systeemoverzicht op Onderdelen > Opslag > Schijven.

 3. De informatie weergeven. In de volgende afbeelding ziet u de totale schijfruimte en de twee partities op de vaste schijf. De totale schijfgrootte is 596,17 GB (gigabyte) zoals wordt gemeld door Windows, wat gelijk is aan iets meer dan 640 miljard bytes exacte grootte als de decimale meting wordt gebruikt. Dit is een gewone vaste schijf van 640 GB.

  Voorbeeld totale ruimte op de vaste schijf

  1. Totale ruimte op de vaste schijf

  2. Het beveiligde gebied dat door Windows wordt gebruikt

  3. Ruimte voor normaal gebruik binnen een besturingssysteem

  4. Ruimte die is gereserveerd voor een systeemherstel

Niet-toegewezen ruimte inschakelen in Windows 10

Soms wordt de totale hoeveelheid schijfruimte niet beschikbaar gesteld en wordt een gedeelte van de vaste-schijfruimte niet toegewezen. Dit kan gebeuren wanneer een extra schijf wordt toegevoegd en niet goed wordt gepartitioneerd of wanneer een installatiekopie van de software, zoals die in de fabriek op de computer was geïnstalleerd, niet goed overeenkwam met de grootte van de vaste schijf.

Als uw vaste schijf een grote hoeveelheid niet-toegewezen ruimte heeft, gebruik dan de volgende stapsgewijze procedure om de ongebruikte ruimte aan de vaste schijf toe te voegen.

Belangrijk:

Gebruik niet de partities RECOVERY of FACTORY_IMAGE! Als u dit wel doet, dan wordt de ongebruikte ruimte toegewezen aan de systeemherstelpartitie die alleen mag worden gebruikt voor het herstellen van de computer.

Belangrijk:

Gebruik niet de SYSTEEM-partitie! Windows gebruikt deze partitie om belangrijke systeembestanden op te slaan, waaronder startherstelbestanden en systeemherstelpunten.

 1. Om het venster Computerbeheer te openen, klikt u met de rechtermuisknop op Start en selecteert u Computerbeheer. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.

  Open het venster Computerbeheer
 2. Klik op Schijfbeheer in het venster aan de linkerkant. U kunt de hoeveelheid niet-toegewezen ruimte op de schijf bekijken in het venster Computerbeheer. Niet-toegewezen ruimte staat in een sectie zonder een partitielabel en met een zwarte balk erboven. Niet-toegewezen ruimte is ongebruikte ruimte op de vaste schijf, die niet kan worden gebruikt.

  Een schijf van 250 GB met 11,72 GB niet-toegewezen ruimte
  Opmerking:

  Als er voor een schijf geen niet-toegewezen ruimte wordt vermeld, dan is de ruimte op de schijf op de juiste manier toegewezen.

 3. Klik in het scherm Computerbeheer met de rechtermuisknop op het vaste-schijfvolume dat u wilt uitbreiden (in dit voorbeeld Disk 0 (C:)) en selecteer Volume uitbreiden. Selecteer niet de partities SYSTEM, RECOVERY of FACTORY_IMAGE.

  Volume uitbreiden geselecteerd in het venster Computerbeheer
 4. Wanneer de wizard Nieuwe partitie verschijnt, klikt u op Volgende.

 5. Selecteer de vaste schijf die u wilt uitbreiden, stel de omvang in waarmee u wilt uitbreiden en klik op Volgende. Als u de maximale hoeveelheid beschikbare niet-toegewezen ruimte wilt gebruiken, verander dan niets aan de aangegeven waarden voor de grootte.

  De wizard Volume uitbreiden
 6. Klik op Voltooien. U kunt nu de eerder niet-toegewezen ruimte gebruiken en in het venster Computerbeheer worden de juiste waarden voor de capaciteiten van de schijf weergegeven.

  Een schijf van 250 GB met alle ruimte toegewezen

Wat is het verschil tussen decimaal en binair bij het meten van een formaat van een harde schijf?

Verschillende software/hardware en leveranciers gebruiken verschillende manieren om een gigabyte te meten. Wat Windows weergeeft als het formaat van een vaste schijf, kan minder zijn dan het werkelijke formaat.

Definitie van decimaal formaat vaste schijf

Vaste schijven worden door fabrikanten beschreven en geadverteerd met betrekking tot decimale (of base 10) capaciteit. In de decimale notering is één megabyte (MB) gelijk aan 1.000.000 bytes en is één gigabyte (GB) gelijk aan 1.000.000.000 bytes. Het decimale systeem is wat we in het dagelijkse leven gebruiken.

Definitie van binair formaat vaste schijf

Windows en andere programma's gebruiken het binaire (of base 2) nummeringssysteem. In het binaire nummeringssysteem is één megabyte gelijk aan 1.048.576 bytes en is één gigabyte gelijk aan 1.073.741.824 bytes.

Binair formaat van de vaste schijf converteren naar decimaal formaat van de vaste schijf

Wanneer u de capaciteit van de vaste schijf bepaalt met software die gebruikmaakt van de base-2-notatie, vermenigvuldig de base-2-notatie dan met 1.048.576 om het decimale equivalent te bepalen.

Waarom is er een herstelpartitie of Factory Image-partitie?

De informatie die op de herstel- of fabrieksinstallatiepartitie is opgeslagen, bestaat uit belangrijke systeemgegevens waaronder een back-upkopie van Windows en de software zoals die in de fabriek op de computer was geïnstalleerd.

HP levert geen herstel-cd's meer bij de computers om de volgende redenen:

 • Schijven kunnen beschadigd raken door krassen.

 • Schijven kunnen kwijt raken.

 • Schijven kunnen onleesbaar worden na langdurige blootstelling aan zonlicht.

 • Schijven verhogen de prijs van de computer.

 • Herstel vanaf de vaste schijf verloopt aanzienlijk sneller dan vanaf cd en u hoeft geen cd's te wisselen.

Desondanks is het nog wel verstandig om een set herstelschijven te maken met behulp van het herstelprogramma dat door HP wordt geleverd. Voor meer informatie, zie HP PC's - PC-herstel met USB-drives of schijven.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...