hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - De nieuwste versie van Windows 10 installeren

De nieuwe versies van Windows 10 worden via Windows Update op uw computer geïnstalleerd. Dit document legt uit wat er gebeurt als Windows automatisch updates installeert, en omvat instructies voor het handmatig installeren van updates.

Voor meer informatie over nieuwe functies in Windows 10, zie The Best Windows Ever Keeps Getting Better from Microsoft (in het Engels).

Windows Update vereist een minimale hoeveelheid vrije ruimte op de vaste schijf om de nieuwste update te installeren. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd om externe opslag aan te sluiten om de update te voltooien. Raadpleeg HP pc's - Problemen oplossen met weinig vrije schijfruimte (Windows 10, 8) voor stappen om extra opslagruimte vrij te maken op uw vaste schijf.

Voor business computers worden de beveiligingsinstellingen mogelijk op IT-niveau beheerd en zijn deze mogelijk niet te configureren in Windows. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf of uw plaatselijke IT-service om dit na te vragen.

Windows 10 automatisch installeren

Windows Update kan automatisch een nieuwe versie van Windows 10 op uw computer installeren.

Opmerking:

In Windows kunt u het updateschema tot vijf dagen later opnieuw instellen. U kunt deze optie voor opnieuw plannen echter meer eenmaal gebruiken.

 1. Wanneer u uw computer die dag de eerste keer gebruikt wordt het aanmeldingsscherm geopend.

 2. Zodra u zich hebt aangemeld, wordt een scherm met de tekst Hallo weergegeven, gevolgd door een reeks schermen die de voortgang van de installatie weergeven.

 3. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het scherm Aan de slag weergegeven, waarna uw bureaublad wordt geopend.

  De Windows 10-versie is met succes geïnstalleerd.

Een handmatige installatie uitvoeren van Windows 10

Als u niet wilt wachten tot Windows automatisch een nieuwe versie van Windows 10 downloadt, kunt u Windows Update gebruiken om het handmatig te installeren.

 1. Gebruik het zoekvak op de taakbalk om Windows Update te zoeken en te openen.

 2. Klik op Controleren op updates. Het downloaden begint en de voortgang wordt weergegeven als percentage.

 3. Klik op Opnieuw opstarten zodra de download is voltooid.

  Opmerking:

  Als u niet wilt dat de computer onmiddellijk opnieuw wordt opgestart, kan Windows 10 automatisch opnieuw opstarten tijdens inactieve uren om de installatie te voltooien.

  Wanneer uw computer opnieuw is opgestart, wordt de update geconfigureerd.

Windows 10 installeren vanaf een USB-station met de Media Creation Tool

U kunt Windows 10 installeren vanaf een USB-stick met behulp van de Media Creation Tool.

Installatiemedia maken om Windows 10 te downloaden

Download de Media Creation Tool om installatiemedia aan te maken.

Opmerking:

U kunt het hulpprogramma Media Creation Tool uitvoeren en de installatiemedia voor Windows maken op elke willekeurige computer.

 1. Ga naar de webpagina Windows 10 downloaden van Microsoft (in het Engels).

 2. Klik op Hulpprogramma nu downloaden om het bestand MediaCreationTool.exe te downloaden.

 3. Accepteer de licentievoorwaarden.

  Venster Licentievoorwaarden met Accepteren geselecteerd
 4. Selecteer Installatiemedia maken (USB flash-station, DVD- of ISO-bestand) voor een andere computer en klik vervolgens op Volgende.

  Wat wilt u doen? Venster met Installatiemedia maken voor een andere computer geselecteerd
 5. Selecteer de taal, editie en architectuur (64-bits of 32-bits) voor de installatie van Windows 10 en klik op Volgende.

  Taal, architectuur en editie selecteren
 6. Plaats een leeg USB-station (16 GB of groter wordt aanbevolen), selecteer USB-flashstation en klik vervolgens op Volgende.

  Het scherm Kies welke media u wilt gebruiken met USB-flashstation geselecteerd
 7. Selecteer het USB-flashstation en klik vervolgens op Volgende.

  Het USB-flashstation selecteren en op Volgende klikken
 8. Nadat het hulpprogramma Media Creation Tool klaar is met het schrijven van de installatiemedia voor Windows op de USB-drive, klikt u op Voltooien.

  Op Voltooien klikken in het venster Uw USB-flashstation is gereed

Windows 10 installeren op uw computer

Met Windows 10 Setup kunt u een schone installatie van Windows 10 uitvoeren (alle gegevens wissen) of uw persoonlijke bestanden en apps behouden. HP adviseert nog steeds om een back-up te maken van alle gegevens in het geval dat er gegevens verloren gaan.

Opmerking:

Als u wordt gevraagd om de Windows 10-productsleutel in te voeren, voert u de productcode in en klikt u op Volgende.

Opmerking:

Als uw computer minder dan 128 GB vrije schijfruimte heeft, wordt u gevraagd om een vaste USB-schijf aan te sluiten om verder te gaan met de installatie. Gebruik een lege vaste USB-schijf van 32 GB of meer. Wanneer de installatie is voltooid, kopieert Windows 10 Upgrade het windows.old-bestand naar de vaste USB-schijf. Bewaar dit bestand op de vaste USB-schijf. U hebt het bestand nodig als u wilt downgraden naar het vorige besturingssysteem.

 1. Plaats het USB-station voor de installatie van Windows in de computer.

 2. Open het USB-station in de Bestandsverkenner en dubbelklik op het bestand setup.

  Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op Ja.

 3. Wanneer het venster Belangrijke updates downloaden wordt geopend, selecteert u Updates downloaden en installeren (aanbevolen) en klikt u vervolgens op Volgende.

  Venster Licentievoorwaarden met Accepteren geselecteerd
 4. Accepteer de licentievoorwaarden.

  Wat wilt u doen? Venster met Installatiemedia maken voor een andere computer geselecteerd
 5. In het venster Kies wat u wilt behouden, selecteert u wat u wilt behouden en klikt u vervolgens op Volgende.

  • Persoonlijke bestanden en apps behouden: Bewaart al uw persoonlijke bestanden, instellingen en apps.

  • Alleen persoonlijke bestanden behouden: Bewaart uw persoonlijke bestanden, maar geen instellingen of apps.

  • Niets behouden: Bewaart niets en wist alle gegevens.

  Kiezen om persoonlijke bestanden en apps te behouden of persoonlijke bestanden in het venster Kies wat u wilt behouden
 6. Klik in het venster Gereed voor installatie op Installeren.

  De installatie begint.

  Tijdens het installatieproces wordt uw computer verschillende keren opnieuw opgestart. U mag de computer niet uitschakelen of onderbreken tijdens het installatieproces. Als het venster Aanmelden wordt weergegeven, meldt u zich aan bij uw account.

  Scherm Gereed voor installatie met installeren geselecteerd

Voltooi de installatie en meld u aan bij Windows 10 (alleen schone installatie)

Als u hebt gekozen voor een schone installatie van Windows en niets hebt behouden, ga dan door de installatie met behulp van Cortana. Als u ervoor hebt gekozen om uw persoonlijke bestanden en apps te bewaren, hoeft u Windows 10 niet opnieuw in te stellen.

 1. Wanneer het beginscherm van Cortana wordt weergegeven, kunt u kiezen om de Cortana-spraakherkenning (als uw computer een werkende microfoon heeft) of uw toetsenbord en muis te gebruiken om de installatie te voltooien.

  Als u Cortana niet wilt gebruiken, klikt u op het luidsprekerpictogram in de rechterbenedenhoek om het volume te dempen.

  Cortana-beginscherm
 2. Wanneer het scherm Laten we beginnen met uw regio. Is dit juist? verschijnt, selecteert u uw regio en klikt u op Ja.

 3. Wanneer het scherm Is dit de juiste toetsenbordindeling? wordt weergegeven, selecteert u uw toetsenbordindeling en klikt u daarna op Ja.

 4. Wanneer het scherm Wilt u een tweede toetsenbordindeling toevoegen? wordt weergegeven, selecteert u Indeling toevoegen en volgt u de instructies op het scherm om een tweede indeling toe te voegen of selecteert u Overslaan om door te gaan zonder tweede toetsenbordindeling.

 5. Wanneer het scherm Laten we verbinding maken met een netwerk wordt weergegeven, selecteert u het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, klikt u op Verbinden en voert u de netwerknaam en -wachtwoord in of klikt u op Voorlopig overslaan om door te gaan zonder met een netwerk verbinding te maken.

 6. Op het scherm Aanmelden met Microsoft typt u uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype-naam in het tekstveld of maakt u een account aan en vervolgens klikt u op Volgende.

  Het scherm Aanmelden met Microsoft met het tekstveld gemarkeerd en Volgende geselecteerd
 7. Typ uw wachtwoord in het tekstveld en klik vervolgens op Volgende.

  Het scherm Voer uw wachtwoord in met het tekstveld gemarkeerd en Volgende geselecteerd
 8. Als u het scherm Misschien zijn we overbezorgd ziet waarin u wordt gevraagd om uw account op een andere methode te verifiëren, selecteert u de manier waarop u uw account wilt verifiëren en klikt u op Volgende.

 9. Lees de opties die op elk scherm worden weergegeven, selecteer de opties die u wilt en volg daarna de instructies op het scherm om verder te gaan.

 10. Wanneer het scherm Privacyinstellingen voor uw apparaat kiezen wordt weergegeven, selecteert u de opties die u wilt en klikt u vervolgens op Accepteren.

  Het scherm Privacyinstellingen voor uw apparaat kiezen met Accepteren geselecteerd

De installatie wordt voltooid en het bureaublad wordt geopend.

De installatiebestanden van Windows 10 verwijderen om aan opslagruimte te winnen

De functie downgrade, waarmee u een vorige versie van Windows opnieuw kunt installeren, is 10 dagen beschikbaar na een upgrade naar Windows 10 (of na het bijwerken van Windows 10). De installatiebestanden van Windows nemen een grote hoeveelheid ruimte in beslag op de vaste schijf gedurende deze tijd. De bestanden worden na 10 dagen automatisch verwijderd. U kunt de bestanden ook manueel verwijderen als u ervoor al opslagruimte wilt vrijmaken.

Opmerking:

Na het verwijderen van de bestanden, is de downgrade-functie niet langer beschikbaar voor het herstellen van een eerdere versie van Windows.

 1. Zoek met behulp van het zoekvak op de taakbalk naar Schijfopruiming en open dit programma.

  Windows zoeken voor Schijfopruiming
 2. Selecteer de vaste schijf waar de installatiebestanden van Windows zijn opgeslagen (meestal is dit C:) en klik op OK.

  Venster Schijfopruiming met het station C: geselecteerd
 3. Wanneer het venster Schijfopruiming wordt geopend, klikt u op Systeembestanden opschonen.

  Systeembestanden opschonen
 4. Selecteer de vaste schijf waar de installatiebestanden van Windows zijn opgeslagen (meestal is dit C:) en klik op OK.

  Wacht terwijl Schijfopruiming het station scant voor systeembestanden die kunnen worden verwijderd.

 5. Selecteer Vorige Windows-installatie(s) en Tijdelijke Windows- installatiebestanden en klik vervolgens op OK om de schijfopruiming te starten.

 6. Klik op Bestanden verwijderen.

  Wanneer het hulpprogramma schijfopruiming is voltooid, is meer vrije ruimte beschikbaar op de vaste schijf van de computer.

Problemen met Windows 10 oplossen met HP Recovery Manager

Als uw computer is geleverd met een fabrieksinstallatie van Windows 10, werkt HP Recovery Manager niet met de nieuwste update.

Opmerking:

Het HP Recovery Manager-programma maakt deel uit van de oorspronkelijke image van de vaste schijf op HP computers die vóór 2018 op de pc zijn uitgebracht. Het kan worden gebruikt om het besturingssysteem te herstellen vanaf bestanden die zijn opgeslagen op een partitie op de vaste schijf zonder herstelmedia te hoeven gebruiken. Het kan ook worden gebruikt om een gepersonaliseerde herstelschijf of USB-stick voor een specifieke computer te maken.

A Kan bestand niet openen: Het bericht X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\ wordt mogelijk weergegeven als u probeert om de HP Recovery Manager te openen met een van de volgende methoden:

 • Door op F11 te drukken, op Problemen oplossen te klikken en vervolgens HP Recovery Manager te selecteren.

  - of -

 • HP Recovery Manager te zoeken en te selecteren vervolgens op Windows Herstelomgeving te klikken.

Om dit probleem op te lossen, download en installeer HP Recovery Manager Update.

Opmerking:

Wanneer u op deze koppeling klikt, wordt het bestand gedownload met behulp van de downloadfunctie van uw internetbrowser.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...