solution Contentsolution Content

HP printer is offline of niet beschikbaar

Controleer op foutstatussen en verbindingsproblemen als de printerstatus Offline is of Printer niet beschikbaar.

Voer de volgende taken uit in de aangegeven volgorde. Gebruik na elke taak de printer om te zien of het probleem is opgelost.

Apparaten opnieuw opstarten

Start uw computer of mobiele apparaat en de printer opnieuw op om foutstatussen te wissen. Als u een netwerkprinter gebruikt, start u de router opnieuw op.

Als uw printer met een wifinetwerk is verbonden, koppelt u uw computer of mobiele apparaat los van de netwerknaam (SSID) en verbindt u deze vervolgens opnieuw met hetzelfde netwerk als waarmee uw printer is verbonden.

Als de printer beschikbaar is en de printer gereed is, is het probleem opgelost. U hoeft niet verder te gaan met de probleemoplossing.

 1. Druk op de aan/uit-knop om de printer uit te schakelen. Als de printer niet wordt uitgeschakeld, koppelt u het netsnoer los van de printer en van de voedingsbron.

 2. Schakel de computer of het mobiele apparaat uit waarmee u probeert af te drukken.

 3. Als de printer draadloos of met een Ethernet-kabel op een netwerk was geïnstalleerd, start u de router opnieuw op.

 4. Sluit indien nodig het netsnoer opnieuw aan op de printer en op een stopcontact en schakel vervolgens de printer in.

  Opmerking:

  HP raadt aan om de printer rechtstreeks op een stopcontact aan te sluiten.

 5. Schakel de computer of het mobiele apparaat in.

 6. Als de printer verbinding maakt met een netwerk, controleert u de verbinding om ervoor te zorgen dat hetzelfde netwerk wordt gebruikt door de printer en het apparaat.

  • Computer of mobiel apparaat: Open de lijst met beschikbare netwerken en controleer of de computer verbonden is met het juiste netwerk.

  • Printer: Controleer of het lampje draadloos brandt op het bedieningspaneel. De printer is verbonden als het lampje continu blauw brandt.

Diagnose en repareren uitvoeren vanuit de HP Smart-app (Windows, macOS)

Voer het hulpprogramma Diagnose en repareren uit in de HP Smart-app voor Windows en macOS.

 1. Open de HP Smart-app en klik vervolgens op het pictogram Diagnose en repareren (Windows) of Diagnose en repareren in het menu Printers (macOS).

  Als u de HP Smart-app niet hebt, downloadt u deze van HP Smart - Microsoft Store (in het Engels) of HP Smart - Mac App Store (in het Engels).

  Locatie van het pictogram Diagnose en repareren linksonder (Windows) en in de vervolgkeuzelijst Printers in de bovenste menubalk (macOS)

  Diagnose en repareren openen in HP Smart voor Windows en macOS
 2. Klik op Start en wacht tot de analyse voltooid is. Sluit HP Smart niet terwijl de probleemoplosser actief is.

  Op Starten klikken voor Diagnose en repareren in de HP Smart-app
 3. Volg in het venster met diagnostische resultaten de instructies om gevonden problemen op te lossen.

  Extra informatiebronnen in Diagnose en repareren

De printer en de netwerkverbindingen controleren

Identificeer problemen met wifi, USB- en Ethernet-verbindingen die ertoe kunnen leiden dat de printer offline gaat of niet beschikbaar is.

Voer de volgende taken uit in de aangegeven volgorde. Gebruik na elke taak de printer om te zien of het probleem is opgelost.

 • De wifiverbinding controleren.

  1. Verplaats de printer binnen 8 meter van de router of de extender en controleer het lampje draadloos. Als het lampje voor draadloze verbindingen ononderbroken blauw brandt, is de verbinding met het netwerk tot stand gebracht. Als het lampje uit is of knippert, is de printer niet met het netwerk verbonden. Ga naar HP printerinstallatie (wifinetwerk) voor meer informatie.

  2. Open de lijst met beschikbare netwerken op de computer of het mobiele apparaat en controleer of het met het juiste netwerk verbonden is. Een vinkje of de status Verbonden verschijnt naast de netwerknaam wanneer er verbinding is. Maak geen verbinding met het wifisignaal DIRECT-xx-HP [modelnaam van uw printer].

   Opmerking:

   Een printerverbinding kan niet tot stand gebracht worden via openbare netwerken of gastnetwerken die gastlogins toestaan zoals die gebruikt worden in scholen, hotels, of coffeeshops.

  3. Controleer de sterkte van het wifisignaal op de computer of het mobiele apparaat. Als het pictogram draadloos een zwak signaal weergeeft , verplaatst u het apparaat dichter bij de router of gebruikt u een range-extender tot er een sterk signaal wordt weergegeven . Muren, metalen boekenrekken en elektronica die radiosignalen uitzenden kunnen het draadloze signaal verzwakken.

  4. Open een website om te controleren of de internetservice werkt. Als de laadtijd van de pagina traag is, start u de router opnieuw op. Neem indien nodig contact op met uw internetprovider om te controleren of de service problemen ondervindt.

  5. Als er een USB-kabel op de printer is aangesloten, koppel deze dan los om ervoor te zorgen dat wifi is ingeschakeld.

  6. Uw netwerktype wijzigen in 'Privé'. Als uw pc een openbaar netwerkprofiel in Windows gebruikt, zijn de beveiligingsconventies strenger en kan Windows netwerkverkeer van apparaten verhinderen.

   Let op!:

   Om beveiligingsproblemen te voorkomen, verandert u uw netwerkprofiel alleen in Privé als u verbinding maakt via een vertrouwd netwerk thuis of op kantoor. Vermijd het gebruik van een privéprofiel wanneer u verbinding maakt met openbare netwerken, zoals hotels of coffeeshops.

   1. Klik op het netwerkpictogram aan de rechterkant van uw Windows taakbalk.

   2. Klik op Eigenschappen onder de naam van het verbonden netwerk.

   3. Klik op Privé als het netwerkprofiel Openbaar is.

    Netwerkprofiel Privé selecteren
 • Bekabeld netwerk (ethernet) controleren.

  1. Koppel de ethernetkabel los van de router en de printer. Controleer de kabel op beschadigingen en controleer vervolgens of het een ethernetkabel is en geen telefoonkabel. De connector moet acht zichtbare draden hebben.

  2. Sluit de kabel opnieuw aan op een andere ethernet- of LAN-poort op de router en sluit het andere uiteinde aan op de ethernetpoort van de printer. Het groene lampje op de ethernetpoort blijft branden en het oranje activiteitslampje knippert wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

   Opmerking:

   Sommige printers maken misschien niet meteen verbinding. Wacht tot het ethernetpictogram of het wifi-pictogram en het lampje continu branden op het bedieningspaneel van de printer.

  3. Uw netwerktype wijzigen in 'Privé'. Als uw pc een openbaar netwerkprofiel in Windows gebruikt, zijn de beveiligingsconventies strenger en kan Windows netwerkverkeer van apparaten verhinderen.

   Let op!:

   Om beveiligingsproblemen te voorkomen, verandert u uw netwerkprofiel alleen in Privé als u verbinding maakt via een vertrouwd netwerk thuis of op kantoor. Vermijd het gebruik van een privéprofiel wanneer u verbinding maakt met openbare netwerken, zoals hotels of coffeeshops.

   1. Klik op het netwerkpictogram aan de rechterkant van uw Windows taakbalk.

   2. Klik op de naam van het verbonden netwerk en klik er vervolgens nogmaals op.

   3. Klik op Privé als het netwerkprofiel Openbaar is.

    Netwerkprofiel Privé selecteren
 • Controleer de USB-verbinding.

  1. Koppel de USB-kabel los van de computer en de printer en kijk of de kabel beschadigd is. Vervang indien nodig de kabel.

  2. Gebruik geen kabel die langer is dan 3 m.

  3. Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks aan op een USB-poort op de computer. Gebruik geen USB-hub.

De printerfirmware bijwerken

HP brengt regelmatig nieuwe firmwareversies uit met printerverbeteringen of probleemoplossingen. Werk de firmware regelmatig bij zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw printer.

Let op!:

Schakel de printer niet uit tijdens de firmware-update. Dit kan blijvende schade aan de printer veroorzaken.

 • Vanaf het bedieningspaneel van de printer (alleen netwerkprinters): Veel HP printers met een bedieningspaneelmenu kunnen updates rechtstreeks van HP installeren. De firmware bijwerken vanaf het bedieningspaneel verschilt per printermodel.

  Raak bijvoorbeeld het pictogram Instellingen aan, raak Printeronderhoud aan, raak Printer bijwerken aan en vervolgens Nu controleren. Alle nieuwe updates worden automatisch geïnstalleerd.

 • Met de app HP Smart: Klik in het beginscherm van de app op de afbeelding van uw printer en klik vervolgens op Geavanceerde instellingen. Klik in de EWS op de tegel Printerupdate of klik op Printerupdates onder Beheren, en klik vervolgens op Nu controleren. Alle nieuwe updates worden automatisch geïnstalleerd.

 • Vanaf de website van HP: Ga naar HP Downloads van software en drivers en volg de aanwijzingen om de downloadpagina voor uw printer te openen. Klik op Download naast alle updates die worden vermeld onder Firmware, en open en volg de prompts van HP Printer Update om de firmware bij te werken.

  Op Downloaden klikken in het gedeelte Firmware

Ga naar De firmware op een HP-printer bijwerken voor meer informatie.

Geavanceerde probleemoplossing

Gebruik hulpprogramma's en taken in het besturingssysteem of de app van uw apparaat om 'printer offline' of 'niet-beschikbaar' op te lossen.