hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los het HP-printerprobleem op macOS op

  Een [softwarecomponent] zal uw computerbericht beschadigen tijdens het afdrukken of installeren - Klik hier

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebooks - Uw notebook beschermen en verzorgen

HP notebooks zijn ontworpen voor draagbaar gebruik op locaties zoals kantoren, scholen, thuis, vergaderruimten en vliegvelden. Zorgvuldig gebruik en transport van uw notebook zorgen voor optimale prestaties en lange levensduur.

Attentie:

Om de kans op een oververhitte computer of letsel als gevolg van warmte te verkleinen, mag u de computer niet direct op uw schoot plaatsen en mag u de ventilatieopeningen van de computer niet blokkeren. Gebruik de computer alleen op een harde, vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat andere voorwerpen, zoals een nabije printer, of een zachte ondergrond, zoals kussens, tapijten of kleding, de luchtstroom niet belemmeren. Zorg er ook voor dat de netspanningsadapter geen contact maakt met de huid of met een zachte ondergrond als deze in gebruik is. De computer en de netspanningsadapter voldoen aan de voor de gebruiker toegankelijke oppervlaktetemperatuurlimieten die zijn vastgelegd in de internationale norm voor de veiligheid van informatietechnologieapparatuur (IEC 60950).

Tips bij gebruik

Neem voorzorgsmaatregelen bij gebruik om de risico's te beperken en zorg ervoor dat uw notebook functioneert zoals het is ontworpen. U dient uw notebook te gebruiken en op te bergen in omgevingen die voldoen aan de temperatuur- en vochtigheidsspecificaties.

Vermijd overmatige hitte

Overmatige hitte kan ertoe leiden dat het notebook wordt uitgeschakeld, dat componenten worden beschadigd of dat het notebook wordt vervormd. Notebookcomputers hebben ventilatieopeningen aan de onderkant en zijkanten, zodat de lucht door de binnenkant stroomt om de interne componenten te koelen. Als de ventilatieopeningen verstopt raken of de warmteproducerende onderdelen met stof bedekt raken, koelt het notebook de interne onderdelen niet efficiënt af.

Opmerking:

Om de interne componenten te beschermen, is het notebook ontworpen om te vertragen of uit te schakelen als de interne temperatuur de vooraf gedefinieerde limieten overschrijdt.

 • Gebruik en bewaar het notebook in een schone omgeving. Het gebruik of de opslag van de computer in vochtige, stoffige of rokerige omstandigheden kan ertoe leiden dat de interne componenten met stof bedekt raken, waardoor het notebook oververhit kan raken wanneer deze in gebruik is.

 • Gebruik uw notebook altijd op een harde, vlakke ondergrond. Gebruik een bureau, tafel of laptopstandaard en vermijd het plaatsen van het notebook op een zachte ondergrond, zoals een bed, kussen, kleding of tapijt. Dergelijke oppervlakken kunnen de luchtstroom door de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor de temperatuur binnen in het notebook te hoog wordt.

  Opmerking:

  Plaats het notebook niet direct op uw schoot of in direct contact met uw huid. Als u het notebook op uw schoot wilt plaatsen, plaats deze dan op een harde, vlakke ondergrond, zoals een laptopstandaard die speciaal is ontworpen voor notebooks.

 • Laat het notebook niet op een warme plaats achter. Laat het notebook niet achter in een geparkeerde auto of in direct zonlicht. Houd het lcd-scherm weg van direct zonlicht.

Raadpleeg voor meer informatie:

Vermijd te lage temperaturen

Bij temperaturen onder de 10 °C (50 °F) laadt de normale lithium-ion-accu die wordt gebruikt in HP notebooks langzamer op en kan het mogelijk niet volledig worden opgeladen. Verplaats het notebook naar een warmere omgeving waar de interne accutemperatuur boven de 10 °C (50 °F) kan komen.

Opmerking:

Als de accu zich langer dan 12 uur in een lage omgevingstemperatuur bevindt, moet u het notebook en de accu laten opwarmen en vervolgens een harde reset uitvoeren. Ga naar Een harde reset van een laptop uitvoeren voor meer informatie.

Extra tips bij het gebruik

Om uw notebook te laten functioneren zoals het ontworpen is, vermijdt u vuil en vloeistoffen, slaat u het notebook zorgvuldig op en gebruikt u alleen de daarvoor bestemde invoerapparaten.

 • Zorg dat uw handen schoon zijn als u het notebook gebruikt: Het gebruik van het toetsenbord met kleverige, vuile of vette vingers kan vuil achterlaten dat de interne componenten van de computer kan vervuilen. Vuil op het toetsenbord kan ook krassen of vlekken op het lcd-display veroorzaken wanneer het notebook gesloten is.

 • Houd vloeistoffen uit de buurt van het toetsenbord: Eet of drink niet wanneer u een notebookcomputer gebruikt. Houd vloeistoffen, zoals koffie, frisdrank, water of schoonmaakmiddelen, uit de buurt van het toetsenbord. Gebruik de computer niet in een natte omgeving, zoals in de buurt van een zwembad of douche en bescherm de componenten tegen regen en spatwater.

 • Plaats het notebook op een stabiele vlakke ondergrond: Bewaar het notebook niet op een manier waarbij spanning kan ontstaan op het chassis of het scherm. Bijvoorbeeld onder in een kast of in een tas vol met boeken. Plaats geen voorwerpen bovenop de notebookcomputer.

 • Gebruik alleen het juiste invoerapparaat: Gebruik geen pen, potlood of ander object om gegevens in te voeren op het scherm. Gebruik voor HP TouchSmart-notebooks alleen uw vinger. Gebruik voor HP tablet-pc's alleen een stylus of invoerapparaat dat compatibel is met de tablet.

Tips over elektriciteit

Bescherm de elektrische componenten van uw notebook door gebruik te maken van de correcte netspanningsadapter voor uw notebookmodel. Wees voorzichtig met het gebruik en de opslag van de netspanningsadapter en het netsnoer om zowel u als uw notebook te beschermen tegen mogelijke schade. Doe niets met het notebook of de componenten wat u met andere elektrische apparaten ook niet zou doen.

Gebruik alleen de netspanningsadapter die bij uw HP notebook is meegeleverd

Gebruik voor de beste prestaties alleen de netspanningsadapter die bij uw HP notebook is meegeleverd.

De meeste HP notebooks maken gebruik van de smart-adaptertechnologie en kunnen adapters van andere HP notebooks gebruiken die mogelijk een ander wattage hebben. Het gebruik van een netspanningsadapter met een lager wattage dan uw notebook vereist kan echter gevolgen hebben voor de prestaties van de adapter en het notebook.

Wanneer u een netspanningsadapter met een lager wattage gebruikt, kan het zijn dat programma's trager worden, dat de accu langzamer of helemaal niet opgeladen wordt en dat de netspanningsadapter zelf warm aanvoelt.

De wattage-informatie voor uw netspanningsadapter bevindt zich onder op de adapter zelf. Ga naar De netspanningsadapter gebruiken en testen voor meer informatie.

Label van netspanningsadapter met het wattage gemarkeerd

Tips voor het gebruik van de netspanningsadapter

Het juiste gebruik van de netspanningsadapter geeft de beste prestaties.

Aansluiten op een voedingsbron: Steek het netsnoer in een stopcontact dat altijd makkelijk te bereiken is.

Let op!:

Alle certificeringstesten voor netspanningsadapter voor HP notebooks worden uitgevoerd met een geaarde netspanningsadapter. Er kan schade optreden als een niet-geaarde netspanningsadapter wordt blootgesteld aan stroompieken of elektrostatische ontlading.

 • Sluit de netspanningsadapter vervolgens aan op een stopcontact.

  Let op!:

  Als u geen geaard stopcontact gebruikt, voelt u mogelijk een elektrisch schokje op de plek waar uw handpalmen het notebook tijdens gebruik aanraken.

 • Als het netsnoer voorzien is van een stekker met 3 pinnen, moet u het aansluiten op een geaard 3-pins stopcontact. Hef de aarding van het netsnoer niet op door het op een 2-pins adapter aan te sluiten. De randaarde is een belangrijke beveiligingsvoorziening.

 • Sluit de netspanningsadapter aan op een goede overspanningsbeveiliging als uw plaatselijke stroomvoorziening instabiel is.

De netspanningsadapter gebruiken: Als de computer is aangesloten op netstroom, wordt de accu opgeladen en verandert het accumeterpictogram in het systeemvak.

 • Gebruik alleen de netspanningsadapter die bij de computer werd geleverd, een vervangende netspanningsadapter van HP of een compatibele netspanningsadapter van HP.

 • Gebruik de netspanningsadapter op een harde, vlakke ondergrond.

  Opmerking:

  Controleer of de netspanningsadapter NIET is geplaatst op een plek zoals onder een kast of in de buurt van een ventilator of verwarming, of wordt afgedekt door objecten zoals een boek, deken of kleding, of een andere plek waar de omgevingstemperatuur kan oplopen tot boven de 35 °C (95 °F) en de natuurlijke koeling wordt gehinderd. De netspanningsadapter kan heet worden en overschakelen op de thermische beschermingsmodus. Laat de netspanningsadapter ongeveer 5 minuten koelen alvorens u hem opnieuw gebruikt.

 • Sluit de computer aan op netstroom bij het laden of kalibreren van een accu, het installeren van systeemsoftware (zoals stuurprogramma's en updates) en bij het schrijven van informatie naar een cd of dvd.

 • Als u altijd externe netspanningsadapter gebruikt, doet u er goed aan de accu regelmatig te kalibreren of de accu, wanneer deze helemaal is opgeladen, volledig te verwijderen voordat u verder werkt met externe netvoeding. Door de accu voortdurend te laden zonder deze te gebruiken kunnen de accuprestaties achteruitgaan en kan levensduur van de accu worden verkort.

 • Wanneer veel toepassingen worden uitgevoerd of wanneer de accu wordt opgeladen, kan de netspanningsadapter warm aanvoelen door maximaal gebruik.

 • Dockingstations kunnen beperkingen hebben wanneer verschillende netspanningsadapter worden gebruikt. Gebruik het juiste compatibele dockingstation voor uw notebook. Gebruik de netspanningsadapter die wordt meegeleverd bij het dockingstation.

 • Als de computer is losgekoppeld van netstroom, maakt de computer gebruik van de accuspanning en wordt het beeldscherm automatisch minder helder om de levensduur van de accu te sparen. Om de helderheid van het beeldscherm te vergroten, zoekt u in Windows naar Helderheidsniveau wijzigen en gebruikt u de schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

De adapter loskoppelen en verplaatsen: Haal het snoer van de netspanningsadapter, de muis en andere randapparaten uit de aansluitingen wanneer u een notebook verplaatst.

 • Haal altijd de stroom van de computer door eerst de stekker uit het stopcontact te trekken, koppel daarna het netsnoer los van de computer.

 • Laat geen accessoires of netspanningsadapter aangesloten terwijl u de notebook verplaatst. Door trekken aan, draaien of vasthaken van deze kabels kunnen de connectors afbreken.

De netspanningsadapter opbergen

Bewaar de netspanningsadapter altijd zo dat de kabel losjes is gebundeld om de levensduur van de netspanningsadapter te verlengen en risico's te reduceren.

Bundel het snoer van de netspanningsadapter losjes voor opslag of transport. Wanneer u de kabel in een 'figuur 8'-patroon wikkelt, blijven de koperen binnengeleiders beschermd en voorkomt u dat het snoer verstrikt raakt.

De juiste manier waarop de netspanningsadapter en het snoer opgeborgen dienen te worden
Attentie:

Wikkel het netsnoer niet rond de netspanningsadapter of een ander object. Hierdoor kunnen er breuken ontstaan in de interne koperdraden van het snoer. Gebroken draden kunnen kortsluiting veroorzaken in zowel de netspanningsadapter als de interne voedingseenheid van uw notebook. Gebroken draden kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.

Netsnoer gewikkeld rond de adapter en een beschadigd adaptersnoer

Tips voor het vervoeren van een notebookcomputer

Wees voorzichtig bij het dragen en vervoeren van uw notebook om het risico op ongelukken te verminderen.

 • Haal alle kabels en randapparaten uit de aansluitingen voordat u een notebook verplaatst. Het verplaatsen van een notebook met de netspanningsadapter of de aangesloten accessoires kan deze apparaten beschadigen en de notebookaansluitingen beschadigen. Het trekken, draaien of verstrikt raken van kabels kan ze beschadigen.

  Als u een externe accu gebruikt, zorg dan dat deze goed vastzit om te voorkomen dat deze tijdens het transport loskomt.

 • Sluit de klep voordat u het notebook gaat vervoeren. Als u het notebook draagt terwijl deze open staat, wordt deze kwetsbaarder voor beschadiging als u deze laat vallen. Het dragen van een open laptop aan de scharnieren, of het lcd-scherm kan de laptop beschadigen omdat de scharnieren niet ontworpen zijn om het volledige gewicht van de laptop te ondersteunen.

 • Vervoer het notebook zorgvuldig. Gebruik waar mogelijk een notebooktas of een rugzak om het notebook te vervoeren. Als er geen notebooktas wordt gebruikt, houdt u het notebook met beide handen vast of houdt u het onder één arm als u het transporteert. Zorg dat de notebooktas niet kan stoten of botsen. Plaats geen voorwerpen, zoals pennen en papier, tussen het toetsenbord en het scherm om vervolgens de gedeeltelijke gesloten notebook te verplaatsen. Als de objecten zich bewegen of als er druk op de behuizing komt, is het mogelijk dat het lcd-scherm bekrast of beschadigd raakt.

 • Schakel het notebook uit voordat u deze vervoert. Controleer of het notebook is uitgeschakeld en alle lampjes uit zijn voordat u deze in een draagtas plaatst, zoals een notebooktas of rugzak. Het achterlaten van een notebook in een draagtas wanneer deze is ingeschakeld of in de stand-by- of slaapstand staat, kan leiden tot warmteontwikkeling en beschadiging van de interne componenten.

  Opmerking:

  Als u het notebook sluit, wordt deze mogelijk niet volledig uitgeschakeld. Schakel het notebook uit met behulp van de Aan/uit-knop of zet het notebook in de sluimerstand.

 • Overbelast de draagtas of de rugzak niet. Bescherm het lcd-scherm tegen mogelijke beschadiging van de druk op de notebook. Gebruik een geschikte opbergtas of rugzak en stop de tas niet te vol. Plaats geen zware voorwerpen in de notebooktas.

  Als de kans bestaat dat het notebook blootgesteld wordt aan drukbewegingen (vallen of botsen tegen andere objecten), zorg dan dat u een tas gebruikt met voldoende bescherming.

 • Gebruik een beveiliging wanneer u een notebook gebruikt op een openbare locatie. Gebruik een beveiliging, zoals een veiligheidsslot, wanneer u een notebook gebruikt op een openbare locatie zoals een café of een bibliotheek om diefstal te voorkomen. Ga naar Een Kensington-slot gebruiken

  Opmerking:

  Voor HP notebooks met Windows 7 is het mogelijk dat HP ProtectSmart is geïnstalleerd. Ga naar ProtectSmart gebruiken om schade aan de vaste schijf te voorkomen voor meer informatie.

Tips voor de accu

De prestaties van een notebookaccu zijn afhankelijk van het notebookmodel, uw gebruiksprofiel en het onderhoud van de accu. De energiecapaciteit van notebookaccu's neemt na verloop van tijd af. De manier waarop een accu wordt gebruikt kan ook invloed hebben op de capaciteit en de levensduur.

 • Sluit het netsnoer aan zodat het notebook 's nachts kan worden opgeladen. Hierdoor krijgt u een volledig opgeladen accu wanneer u klaar bent om uw notebook te gebruiken.

  Opmerking:

  Houd een notebook niet gedurende langere tijd aangesloten. Hierdoor kan de kalibratie van de accu verloren gaan waardoor de accu niet meer goed oplaadt.

 • Gebruik de energiebeheeropties die door HP worden aanbevolen wanneer het notebook op de accu werkt. De door HP aanbevolen energiebeheeropties kunnen het leeglopen van de accu verminderen en kunnen de belasting voor de CPU minimaliseren. Hierdoor wordt de totale levensduur van de accu verlengd en is er minder warmteontwikkeling in het notebook.

 • Zorg ervoor dat de accu van het notebook af en toe volledig leeg raakt. Laad de accu volledig op zodat deze gekalibreerd blijft.

Ga naar Het verbeteren van de accuprestaties voor meer informatie.

Schoonmaaktips

Stof, vuil, haren van huisdieren en andere vervuilingen kunnen zich op of in uw notebookcomputer ophopen en oververhitting veroorzaken. Verleng de levensduur van uw notebook door regelmatig vuil te verwijderen.

HP adviseert u de volgende reinigingsmaterialen. Deze zijn verkrijgbaar bij de meeste computerwinkels:

 • Persluchtspray

 • Reinigingsoplossing of monitordoekjes voor lcd-schermen

 • Een niet-schurende doek of tissue

 • Een doekje voor het reinigen van een HP webcamlens.

Ga naar Het schoonmaken van uw notebook of Hoe u de HP webcamlens reinigt voor meer informatie.


hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...