hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Managed MFP E52645 - De printer instellen (hardware)

De printer instellen (hardware)

In dit document wordt uitgelegd hoe u de fysieke onderdelen van de printer instelt. Voer deze stappen uit voordat u de printersoftware installeert op de computer.
Als de printerhardware al is ingesteld, raadpleegt u de sectie Koppelingen naar instructies voor software-installatie aan het einde van dit document voor hulp met de software-installatie.
Gebruik de volgende stappen om de printer in te stellen:
 1. De printer uitpakken:
  1. Kies een plaats voor de printer die voldoet aan de volgende specificaties:
   • Een stevig werkoppervlak in een goed geventileerde, stofvrije ruimte en buiten het bereik van direct zonlicht
   • Temperatuurbereik: 10 - 32,5 °C
   • Vochtigheidsbereik: 10% - 80%
   • Voldoende ruimte om de printer heen om alle kleppen en laden te kunnen openen
      let op:
    De printer weegt 29,1 kg 64,1 lb. HP beveelt aan dat twee mensen de printer verplaatsen.
    Afbeelding : Ruimtevereisten
  2. Haal de HP printer uit de doos en controleer vervolgens of de inhoud overeenkomt met deze afbeelding:
   Afbeelding : Inhoud van de doos
  3. Verwijder alle tape en verpakkingsmateriaal van de printer.
   opmerking:
   HP beveelt aan de verpakkingsmaterialen te recyclen.
   Afbeelding : Tape en verpakkingsmateriaal verwijderen
 2. De cartridges plaatsen:
  1. Druk op de ontgrendelknop van de bovenklep aan de linkerkant van de printer.
   Afbeelding : Op de ontgrendelknop drukken
  2. Open de voorklep.
   Afbeelding : De voorklep openen
  3. Verwijder de tonercartridge uit de beschermende verpakking door de plastic strook af te trekken en de verpakking te openen.
   opmerking:
   HP beveelt aan de verpakkingsmaterialen te recyclen.
   Afbeelding : Tonercartridge uitpakken
  4. Lijn de tonercartridge uit met zijn sleuf en plaats de tonercartridge vervolgens in de printer.
   Afbeelding : De tonercartridge installeren
  5. Sluit de voorklep.
   Afbeelding : De voorklep sluiten
 3. Papier plaatsen in lade 2:
  In de volgende informatie wordt beschreven hoe u papier plaatst in lade 2.
  opmerking:
  De procedure voor het plaatsen van papier is voor alle laden voor 550 vel hetzelfde als voor lade 2. Hier wordt alleen lade 2 weergegeven.
    let op:
  Trek niet meer dan één papierlade tegelijk uit.
  Gebruik een papierlade niet als een opstapje.
  Houd uw handen uit de papierladen bij het sluiten.
  Alle laden moeten zijn gesloten bij het verplaatsen van de printer.
  1. Open lade 2 door deze uit te trekken en iets omhoog te tillen om deze te verwijderen uit de printer.
   Afbeelding : Lade 2 openen
  2. Stel de papierlengte- en papierbreedtegeleiders af door de afstelvergrendelingen in te knijpen en de geleiders op te schuiven tot het formaat van het papier dat u gebruikt.
   Afbeelding : De papiergeleiders afstellen
  3. Plaats papier in de lade en controleer of de papiergeleiders de stapel licht raken maar het papier niet buigen.
   opmerking:
   Controleer of de bovenkant van de stapel niet boven de indicator voor het maximale papierniveau uitkomt.
   Afbeelding : Papier plaatsen
  4. Sluit de lade.
   Afbeelding : De lade sluiten
 4. De netwerkkabel aansluiten (optioneel):
  Sluit de netwerkkabel nu aan als de printer verbinding moet maken met een netwerk. Als dit niet het geval is, gaat u door naar de volgende stap.
  opmerking:
  Er is geen netwerkkabel meegeleverd bij de printer.
  Afbeelding : De netwerkkabel aansluiten
    let op:
  Sluit nu nog geen USB-kabel aan. Als u een USB-kabel wilt gebruiken om de printer aan te sluiten op de computer, sluit u deze aan wanneer daarom wordt gevraagd tijdens de software-installatie.
  Sluit nog geen USB-kabel aan
 5. Het netsnoer aansluiten en de printer inschakelen:
  1. Sluit het netsnoer aan op de printer en steek de stekker in een geaard stopcontact.
   opmerking:
   Gebruik alleen het bij de printer meegeleverde netsnoer om schade aan de printer te voorkomen.
     let op:
   Controleer of uw voedingsbron geschikt is voor het nominale voltage van de printer. U vindt het nominale voltage op het printerlabel. De printer maakt gebruik van 100-127 V AC of 220-240 V AC en 50/60 Hz.
   Afbeelding : Het netsnoer aansluiten
  2. Druk op de aan-uitknop om de printer in te schakelen.
   Afbeelding : Op de aan-uitknop drukken
  3. Wacht 60 seconden voordat u doorgaat. Als de printer gedurende deze tijd verbinding maakt met een netwerk, herkent het netwerk de printer en wijst het een IP-adres of hostnaam toe aan de printer.
  4. Stel op het scherm Begininstellingen op het bedieningspaneel de taal, de datum-/tijdnotatie en de tijdzone in.
   U kunt geavanceerde instellingen voor met het netwerk verbonden printers vanaf de geïntegreerde webserver (EWS) voltooien op elk gewenst moment nadat het IP-adres van de printer tot stand is gebracht. Als u het IP-adres wilt zoeken op het bedieningspaneel van de printer, selecteert u het pictogram Informatie en selecteert u vervolgens het pictogram Netwerk . Als u de EWS wilt openen, voert u het IP-adres van de printer in in de adresbalk van een webbrowser.
   opmerking:
   Ga naar http://www.hp.com/support/ljE52645mfp voor informatie over geavanceerde configuratie van met het netwerk verbonden printers.
 6. De toetsenbord-overlay toepassen (optioneel):
  Voor sommige talen is het installeren van een toetsenbord-overlay vereist.
  opmerking:
  Het toetsenbord wordt alleen op het model Flow E52645c ondersteund.
  1. Trek het toetsenbord uit.
   Afbeelding : Het toetsenbord uittrekken
  2. Pel het grondpapier onder een scherpe hoek af om het van de overlay te verwijderen. Alle etiketten moeten blijven plakken op het doorzichtige vel.
   Afbeelding : Grondpapier van de overlay verwijderen
  3. Lijn de bovenste hoeken van het doorzichtige vel uit met de hoeken van de toetsen esc en delete.
   Afbeelding : Het vel op het toetsenbord uitlijnen
  4. Ondersteun het toetsenbord aan de onderkant en druk de etiketten stevig op hun plaats.
   Afbeelding : De etiketten stevig op hun plaats drukken
  5. Pel het doorzichtige vel onder een scherpe hoek af om het te verwijderen.
   Afbeelding : Het doorzichtige vel verwijderen
 7. De USB-poort inschakelen:
  De USB-poort is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld vanaf het bedieningspaneel van de printer.
  1. Veeg vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer naar rechts en raak vervolgens Instellingen aan.
  2. Raak Algemeen > USB op apparaat inschakelen > Ingeschakeld aan.
  3. Volg de instructies voor uw besturingssysteem:
   opmerking:
   Er is geen USB-kabel meegeleverd bij de printer.
   • Windows: Sluit de USB-kabel pas aan wanneer u daarom wordt gevraagd tijdens de software-installatie. Ga door naar de volgende stap.
   • Mac: Sluit de USB-kabel nu aan.
 8. Controleren of de functies van de printer werken:
  Voer de volgende stappen uit om te controleren of de printer werkt:
  1. Raak vanaf het beginscherm op het bedieningspaneel van de printer Rapporten aan.
  2. Selecteer Configuratie-/statuspagina's.
  3. Selecteer Configuratiepagina en selecteer vervolgens Afdrukken om de configuratie- en Jetdirect-pagina's af te drukken.
   Als de printer is verbonden met een netwerk, zoekt u het IP-adres op de Jetdirect-pagina.
   • IPv4: Als het IP-adres 0.0.0.0 of 192.0.0.192 of 169.254.x.x is, configureert u het IP-adres handmatig. Als het IP-adres iets anders is, is de netwerkconfiguratie geslaagd.
   • IPv6: Als het IP-adres begint met 'fe80:', moet de printer kunnen afdrukken. Als dit niet het geval is, configureert u het IP-adres handmatig.
   opmerking:
   De configuratiepagina bevat informatie over de firmwareversie die u kunt raadplegen bij het bijwerken van de firmware.
 9. De printerfirmware bijwerken (optioneel maar aanbevolen):
  HP werkt regelmatig functies bij die beschikbaar zijn in de printerfirmware. Werk de printerfirmware bij als u voordeel wilt halen uit de meest actuele functies.
  opmerking:
  Overleg met de netwerkbeheerder voordat u de printerfirmware bijwerkt.
  Ga naar Firmware bijwerken met een USB-flashstation of de geïntegreerde webserver (EWS) voor informatie over het bijwerken van de printerfirmware.
Koppelingen naar instructies voor software-installatie
Nadat u de vorige stappen voor het instellen heeft uitgevoerd, installeert u de printersoftware met een van de volgende methoden:
 • Methode één: HP Easy Start downloaden (Windows- en macOS-clients)
  1. Ga naar 123.hp.com/laserjet en klik op Downloaden.
  2. Volg de instructies op het scherm.
 • Methode twee: Downloaden vanaf de website voor productondersteuning (Windows-clients en -servers)
  1. Ga naar de website voor productondersteuning http://www.hp.com/support/ljE52645mfp en klik vervolgens op Software > Drivers.
  2. Download de software voor uw printermodel en besturingssysteem.
   opmerking:
   Windows - Driver - Productinstallatiesoftware voor clients, Basisdrivers V3 en V4 voor clients en servers.
  3. Start het softwarebestand vanuit de map waar het is opgeslagen, en volg de instructies op het scherm.
 • Methode drie: IT-beheerde installatie (alleen Windows - clients en servers)
  Ga naar hp.com/go/upd om de HP Universal Print Driver te downloaden en te installeren.
Meer informatie
Ga naar http://www.hp.com/support/ljE52645mfp voor meer informatie.
Selecteer de knop Help op het bedieningspaneel van de printer voor toegang tot Help-onderwerpen.
Afbeelding : Pictogram Help op het bedieningspaneel van de printer

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...