hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Photosmart 7510 e-All-in-One printerserie (C311) - De All-in-One installeren (hardware)

Dit document bevat de volgende stappen voor het installeren van het product:
 • De inhoud van de doos controleren
 • Het product uit de verpakking halen
 • Het netsnoer aansluiten en het product inschakelen
 • De taal en locatie selecteren
 • De tijdzone, tijd en datum instellen
 • De cartridges plaatsen
 • Papier plaatsen

De All-in-One installeren

Voer deze stappen uit in de aangegeven volgorde om de printerhardware in te stellen.
  let op:
Sluit de USB-kabel nu NIET aan. Als u een USB-kabel nodig hebt om het product op de computer aan te sluiten, wordt u gevraagd om deze op het correcte tijdstip tijdens de software-installatie aan te sluiten.

Stap één: De inhoud van de doos controleren

De inhoud kan per land/regio verschillen. Kijk op de verpakking voor een lijst met onderdelen die in de doos worden meegeleverd.

Stap twee: De All-in-One uit de verpakking halen

 1. Verwijder alle tape en verpakkingsmateriaal van het product.
  Afbeelding : Al het verpakkingsmateriaal verwijderen
  Afbeelding: Al het verpakkingsmateriaal verwijderen
 2. Open de cartridgeklep en verwijder de tape aan de binnenkant van het product.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen en de tape aan de binnenkant van het product verwijderen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen en de tape aan de binnenkant van het product verwijderen
 3. Sluit de cartridgeklep.

Stap drie: Het netsnoer aansluiten en de All-in-One inschakelen

 1. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van het product en op de voedingsadapter. Steek daarna de stekker in het stopcontact.
   Afbeelding : Het netsnoer op het product aansluiten
   Afbeelding: Het netsnoer op het product aansluiten
  1. Sluit het snoer van de voedingsadapter aan op het product.
  2. Sluit het netsnoer aan op de voedingsadapter.
  3. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
  Afbeelding : Op de aan-uitknop drukken
  Afbeelding: Op de aan-uitknop drukken

Stap vier: Uw taal en land/regio selecteren

Wanneer u het product inschakelt, wordt u gevraagd uw taal en regio te selecteren. Voer de volgende stappen uit om de standaardtaal en het land of de regio voor uw product in te stellen.
 1. Tik op de gewenste taal en vervolgens op Ja aan om de taalkeuze te bevestigen. Het menu Regio instellen wordt weergegeven.
 2. Tik op het gewenste land of de gewenste regio en vervolgens op Ja aan om uw keuze te bevestigen.

Stap vijf: De tijdzone, tijd en datum instellen

Het product vraagt u om uw tijdzone. Voer de volgende stappen uit om de standaardtijdzone voor uw product in te stellen.
opmerking:
Als u terug wilt naar een vorig scherm, tikt u op het pictogram Terug ().
 1. Tik op uw gewenste tijdzone. Het scherm Tijd instellen wordt weergegeven.
 2. Tik op de pijl-omhoog () of pijl-omlaag () om het uur en de minuten in te stellen.
 3. Tik op AM of PM.
 4. Tik op Zomertijd als u zich in een tijdzone bevindt die zomertijd hanteert.
 5. Tik op OK om de ingestelde tijd te bevestigen.
 6. Gebruik de cijfers op het bedieningspaneel om de maand, de dag en het jaar in te stellen. Tik vervolgens op OK.

Stap zes: De cartridges installeren

 1. Open de cartridgeklep. De wagen met cartridges verplaatst zich naar het cartridgegebied.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 2. Verwijder de beschermkap van de wagen met cartridges.
  Afbeelding : De beschermkap van de wagen verwijderen
  Afbeelding: De beschermkap van de wagen verwijderen
 3. Trek aan het oranje lipje om de plastic verpakking van de nieuwe cartridge te verwijderen.
  Afbeelding : De plastic verpakking van een cartridge verwijderen
  Afbeelding: De plastic verpakking van een cartridge verwijderen
 4. Verwijder het oranje kapje van de cartridge. Draai het oranje kapje tegen de klok in totdat het losbreekt.
  Afbeelding : Het oranje kapje van de cartridge verwijderen
  Afbeelding: Het oranje kapje van de cartridge verwijderen
 5. Duw de cartridge met het spuitmondje en de contactpunten omlaag in de bijbehorende houder. Druk op de cartridge totdat deze vastklikt. Zorg dat het gekleurde pictogram op het cartridgelabel overeenkomt met het gekleurde pictogram op de houder.
  Afbeelding : De cartridge plaatsen
  Afbeelding: De cartridge plaatsen
 6. Herhaal deze stappen om de andere cartridges te plaatsen.
 7. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten

Stap zeven: Gewoon papier plaatsen

 1. Trek de fotolade naar boven.
 2. Schuif de papierbreedtegeleiders naar de uiterste stand.
  Afbeelding : De papierbreedtegeleiders naar de uiterste stand schuiven
  Afbeelding: De papierbreedtegeleiders naar de uiterste stand schuiven
 3. Plaats een stapel gewoon papier in de lade, met de korte zijde naar het product toe en de afdrukzijde omlaag (indien het papier een specifieke afdrukzijde heeft). Duw het papier in de lade totdat het niet verder kan.
  Afbeelding : Papier in de lade plaatsen
  Afbeelding: Papier in de lade plaatsen
 4. Schuif de papierbreedtegeleiders naar binnen totdat ze tegen de rand van het papier komen.
  Afbeelding : De papierbreedtegeleiders naar binnen schuiven totdat ze tegen de rand van het papier komen
  Afbeelding: De papierbreedtegeleiders naar binnen schuiven totdat ze tegen de rand van het papier komen
 5. Sluit de fotolade en de papierlade, trek het verlengstuk van de lade naar u toe en schuif de papiervanger helemaal uit.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...