hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP OfficeJet 6500A e-All-in-One printerserie - Het versturen van faxen mislukt af en toe, of mislukt naar een bepaalde ontvanger

Probleem

Het verzenden van faxen vanaf het HP product mislukt af en toe of de verzonden fax mislukt voor één ontvanger, maar lukt wel voor andere ontvangers.
Volg deze stappen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt opgelost met een oplossing, hoeft u de andere oplossingen niet uit te voeren. Probeer een fax te verzenden nadat u elke oplossing hebt voltooid.

Oplossing één: De HP Fax Test Service gebruiken

Het doel van de HP Fax Test Service is om te ontdekken of er een probleem is met het verzenden en ontvangen van faxen met uw product. Deze service is alleen beschikbaar in de VS. Met de HP Fax Test Service wordt de fax ontvangen en opnieuw verzonden naar het nummer in de kopregel van de fax.
Volg deze stappen om gebruik te maken van de HP Fax Test Service.
 1. Controleer ook of de faxkopregel het volledige 10-cijferige telefoonnummer van het HP faxproduct, met inbegrip van het netnummer.
  1. Tik op de pijl-rechts () op het bedieningspaneel van het product.
  2. Tik op Instellingen ().
  3. Tik op Faxinstellingen en vervolgens op Standaardfaxinstellingen.
  4. Tik op Faxkopregel.
  5. Gebruik het toetsenblok en tik op de naam of bedrijfsnaam in het veld Naam of Bedrijf.
  6. Gebruik het toetsenblok en tik op uw faxnummer in het veld Faxnummer.
  7. Tik op Gereed.
 2. Stuur een fax van één pagina met zwart-witte tekst naar 1-888-HPFaxMe (1-888-473-2963). De retourfax moet binnen 5 tot 7 minuten binnenkomen.
  • Als het HP product de retourfax zonder problemen ontvangt en de mislukte faxontvanger faxen van uw product kan ontvangen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
  • Als het HP product de retourfax succesvol ontvangt, maar verzenden nog steeds vaak mislukt bij één ontvanger, gaat u verder naar de volgende oplossing.
opmerking:
Ga voor meer informatie over de HP Fax Test Service naar HP faxproducten - Testen van uw HP faxapparaat met de HP Fax Test Service (c04247584) (in het Engels).
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.

Oplossing twee: De rapportagefunctie van foutcodes van de fax op het faxapparaat inschakelen en de zendfunctie testen

De HP fax kan een driecijferige foutcode rapporteren als er een fout wordt gevonden bij het verzenden of ontvangen van faxen. Schakel de rapportage van faxfoutcodes in om de foutcode te bepalen.
Volg al deze stappen in de aangegeven volgorde.

Stap één: Rapportage van faxfoutcodes inschakelen

 1. Tik op het bedieningspaneel van het product op de pijl-rechts () om het tweede navigatiescherm weer te geven.
 2. Tik op het pictogram Instellingen (). Het menu Instellingen wordt weergegeven.
 3. Tik op Faxinstellingen.
 4. Tik op de pijl-omlaag ().
 5. Tik op Faxrapporten, Faxfoutrapport en vervolgens op Aan (verzenden en ontvangen).

Stap twee: De zendfunctie testen

 1. Stuur de fax naar het juiste faxnummer via het toetsenblok van het product in plaats van een snelkiestoets.
  1. Plaats de originele foto met de afdrukzijde naar beneden tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat of in de ADF.
  2. Tik op Faxen.
  3. Voer het faxnummer in met behulp van het toetsenblok.
   Tik herhaaldelijk op * tot er een streepje (-) op het display verschijnt om een pauze in te voegen in het faxnummer dat u invoert.
  4. Tik op Start zwart of Start kleur.
 2. Kijk naar het display op het bedieningspaneel van het product en luister naar het geluid dat het product maakt. Als het product goed werkt, gebeurt het volgende.
  1. Zodra het product begint te bellen, hoort u een kiestoon gevolgd door het geluid dat het nummer wordt gekozen. De melding Bezig met nummer kiezen wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
  2. Wanneer de ontvangende fax de oproep beantwoordt, wisselen het product en de andere fax tonen uit. De melding Verbinding maken wordt weergegeven op het bedieningspaneel. Tijdens deze fase vergelijken het product en de andere fax elkaars mogelijkheden, wisselen ze informatie uit over de manier waarop het faxbericht moet worden verzonden en proberen ze een betrouwbare overdrachtssnelheid tot stand te brengen.
  3. Nadat de verbinding tot stand is gekomen, verzendt het product de pagina's van het document. Berichten met betrekking tot de status verschijnen op het bedieningspaneel, zoals Bezig met verzenden van pagina 1.

Stap drie: Het resultaat bekijken van de poging een fax te verzenden

 1. Bekijk het resultaat van de poging een fax te verzenden.
  • Als de fax correct is verzonden en ontvangen, is het probleem opgelost en hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
  • Als de ontvangende fax de oproep niet beantwoordt, probeert u de fax naar een ander faxapparaat te zenden waarvan u weet dat het eerder werkte.
  • Als de fax is verzonden maar niet ontvangen, kan het probleem bij het ontvangende faxapparaat liggen.
  • Als er een faxfoutrapport wordt afgedrukt, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Kijk of er een driecijferige foutcode op het faxfoutrapport staat.
  Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling en klik vervolgens op Openen in nieuw venster om een document over Foutcodes interpreteren in een faxcommunicatiefout of Geschiedenis faxrapporten (bdu02549) (in het Engels) te bekijken met instructies voor de driecijferige code.
 3. Volg de instructies in het document.
  Als het document aangeeft dat de foutcorrectiemodus (ECM, Error Correction Mode) moet worden uitgeschakeld, neemt u de volgende stappen.
    let op:
  ECM dient alleen om specifieke redenen tijdelijk te worden uitgeschakeld. Bij het uitschakelen van ECM worden bepaalde functies van het HP faxapparaat uitgeschakeld, zoals de functies voor faxen in kleur.
  1. Tik op het bedieningspaneel van het product op de pijl-rechts () om het tweede navigatiescherm weer te geven.
  2. Tik op het pictogram Instellingen (). Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  3. Tik op Faxinstellingen, op de pijl-omlaag () en vervolgens op Geavanceerde faxinstellingen.
  4. Tik op de pijl-omlaag () en vervolgens op Foutcorrectiemodus.
  5. Tik op Uit als de foutcorrectiemodus is ingesteld op Aan.
   Tik op Aan als de foutcorrectiemodus is ingesteld op Uit.
  6. Tik op Home () om terug te keren naar het hoofdscherm.
 4. Probeer opnieuw een fax te verzenden. Als het HP product nog steeds geen fax kan verzenden, gaat u naar de volgende oplossing.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.

Oplossing drie: De telefoonlijn controleren

 1. Als er storingen zijn op de telefoonlijn, dient u deze te laten nakijken door uw serviceprovider (of u laat de faxontvanger zijn of haar lijn controleren). De kwaliteit van de telefoonlijn is de voornaamste reden voor het mislukken van faxen. In sommige oudere gebouwen is de bedrading van het telefoonsysteem niet toereikend.
 2. Als u niet de telefoonkabel gebruikt die met het product is meegeleverd, controleert u welk type telefoonsnoer u gebruikt.
  Koppel het telefoonsnoer los van het product en controleer de stekker aan het einde van het snoer. Controleer of het snoer slechts twee draden heeft. Als het snoer vier draden heeft, vervangt u deze door een snoer met twee draden.
  Afbeelding : Twee-aderig telefoonsnoer
  Afbeelding: Twee-aderig telefoonsnoer
  Afbeelding : Vieraderig telefoonsnoer
  Afbeelding: Vieraderig telefoonsnoer
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.

Oplossing vier: De telefoonkabel controleren

Controleer de telefoonkabel waarmee het faxtoestel op de telefoonaansluiting is aangesloten. Controleer of de kabel niet geknikt, gekruld of te lang is. Gekrulde snoeren kunnen echo's op de lijn veroorzaken. Te lange snoeren kunnen afbreuk doen aan de signaalsterkte en -kwaliteit.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.

Oplossing vijf: De plaats van de telefoonkabel controleren

 1. Zorg dat de telefoonkabel zich niet in de buurt van elektrische apparaten zoals ventilatoren, keukenapparaten, televisies of andere toestellen met een elektrische motor bevindt. Veel van deze toestellen hebben onvoldoende elektrische bescherming en kunnen invloed hebben op de prestaties van de telefoonkabel. Computers zijn gewoonlijk voldoende beschermd en zijn niet de oorzaak van dit probleem.
 2. Als er andere telefoonaansluitingen in andere kamers op dezelfde telefoonlijn zijn aangesloten, dient u ervoor te zorgen dat de telefoonkabels in deze kamers zich niet in de buurt van elektrische apparaten bevinden.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.

Oplossing zes: De oproepwachtdienst controleren

Gebruik geen oproepwachtdienst op de telefoonlijn die op het product is aangesloten. Het geluid dat door een inkomende oproep wordt veroorzaakt kan ervoor zorgen dat het verzenden van een fax mislukt. Als u gebruik maakt van een oproepwachtdienst, neemt u contact op met uw provider met de vraag hoe u dit kunt uitschakelen.
opmerking:
Sommige telefoonbedrijven bieden een code aan die klanten kunnen bellen om oproepwachten uit te schakelen, voor ze naar buiten bellen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.

Oplossing zeven: Controleren op geblokkeerde nummers

Op sommige faxapparaten kunt u faxnummers blokkeren. Zorg ervoor dat het ontvangende faxapparaat het aan dit product toegewezen nummer niet blokkeert. De ontvanger kan gewoonlijk de faxgeschiedenis controleren in de faxsoftware om te bepalen of het verzendende faxnummer is geblokkeerd.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.

Oplossing acht: Stappen voor faxen via DSL en VoIP

Volg de onderstaande stappen voor een DSL- (Digital Subscriber Line) of VoIP-service (Voice over Internet Protocol).

Oplossing negen: Het faxbericht in zwart-wit verzenden

Probeer de fax in zwart-wit te verzenden als een in kleur verzonden fax mislukt. Verzend geen kleurenfaxen tenzij u zeker weet dat het ontvangende faxapparaat kleuren kan verwerken. Volg deze stappen om de fax in zwart-wit te verzenden.
Deze video bevat stappen voor het plaatsen van een origineel op de glasplaat.
opmerking:
Het product dat in de video wordt getoond kan enigszins verschillen van uw product, maar de stappen blijven dezelfde.
 1. Verwijder alle originelen uit de documentinvoer en til de scannerklep op.
 2. Plaats het origineel met de bedrukte zijde omlaag in de rechterbenedenhoek op de glasplaat. Lijn het origineel uit met de gedrukte richtlijnen in de rand van de glasplaat.
  Afbeelding : Het origineel op de scannerglasplaat plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van het origineel op de scannerglasplaat.
 3. Sluit de klep.
 4. Tik op het pictogram Faxen () op het bedieningspaneel. Het menu Fax en een numeriek toetsenblok worden weergegeven.
 5. Voer het faxnummer in met het numerieke toetsenblok.
  opmerking:
  U kunt een pauze (-) toevoegen door tweemaal op het sterretje (*) te tikken.
 6. Raak Start zwart aan.
 7. Selecteer Faxen vanaf scannerglas als u daarom wordt gevraagd.

Faxtips

Als u last blijft houden van regelmatig mislukte faxen of mislukte faxen voor één ontvanger, probeert u het volgende:
 • Gebruik het telefoonsnoer of de adapter die bij het HP product is meegeleverd om uw product aan te sluiten op de wandaansluiting.
 • Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere einde van het snoer op de poort 1-LINE aan de achterkant van het HP product.
 • Het gebruik van een splitter veroorzaakt mogelijk faxproblemen. Koppel het telefoonsnoer los van de splitter. Sluit het ene uiteinde van de kabel rechtstreeks aan op de wandaansluiting en het andere uiteinde op de poort 1-LINE aan de achterkant van het product.
 • Sluit een werkende telefoon rechtstreeks aan op de wandaansluiting en controleer of er een kiestoon is. Als u geen kiestoon hoort, neemt u contact op met de telefoonmaatschappij en vraagt u hen de lijn te controleren.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...