hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - Instellingen voor energiebesparing

Inleiding

Configureer de sluimermodus om het stroomverbruik te beperken wanneer de printer niet actief is.

De sluimertimer instellen en de printer zo configureren dat deze 2 watt of minder verbruikt

De sluimerinstellingen bepalen het energieverbruik van de printer, de wek-/sluimertijd, hoe snel de printer naar de slaapstand gaat en hoe snel de printer uit de slaapstand ontwaakt.
Als u de printer zodanig wilt configureren dat deze 2 watt of minder energie verbruikt in de sluimermodus, voert u tijden in voor zowel de instelling Sluimermodus na inactiviteit als Automatisch uitschakelen na sluimermodus.
 1. Selecteer op het beginscherm van het bedieningspaneel Instellingen.
 2. Open de volgende menu's:
  • Algemeen
  • Energie-instellingen
  • Sluimerinstellingen
 3. Selecteer Sluimermodus na inactiviteit om het aantal minuten van inactiviteit in te stellen voordat de slaapstand wordt ingeschakeld. Voer de juiste tijdsperiode in.
 4. Selecteer Automatisch uitschakelen na sluimermodus om de printer na een periode in de slaapstand in de energiebesparende modus te zetten. Voer de juiste tijdsperiode in.
  opmerking:
  Standaard wordt de printer na elke andere activiteit dan USB- of Wi-Fi met de aan-uitknop uit de sluimermodus gehaald. Voor meer energie-instellingen kunt u Afsluiten (Alleen activeren met aan-uitknop) selecteren om in te stellen dat de printer alleen met de aan-uitknop uit de sluimermodus kan worden gehaald.
 5. Selecteer Gereed om de instellingen op te slaan.

Het sluimerschema instellen

Gebruik de functie Sluimerschema om de printer zo te configureren dat deze automatisch wordt geactiveerd of overgaat naar de modus Sluimermodus op specifieke tijden en op specifieke dagen van de week.
 1. Selecteer op het beginscherm van het bedieningspaneel Instellingen.
 2. Open de volgende menu's:
  • Algemeen
  • Energie-instellingen
  • Sluimerschema
 3. Selecteer de knop Nieuwe gebeurtenis en selecteer vervolgens het type gebeurtenis dat u wilt gebruiken: Activeringsgebeurtenis of Sluimergebeurtenis.
 4. Voor een activerings- of sluimergebeurtenis stelt u de tijd en de dagen van de week voor de gebeurtenis in. Selecteer Opslaan om de instelling op te slaan.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...