hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung kleurenlaser-MFP CLX-330x - Papier in de lade plaatsen

In dit document wordt uitgelegd hoe u papier in de lade plaatst.

Overzicht van de lade

Als u als gebruiker het formaat wilt wijzigen, moet u de papiergeleiders aanpassen.
  Afbeelding : Papierlade
 1. Papierklep
 2. Geleidervergrendeling
 3. Papierlengtegeleider
 4. Breedtegeleider voor het papier
  let op:
Als u als gebruiker de geleider niet aanpast, kan dat registratie van het papier, scheeftrekking van de afbeelding of vastlopen van het papier veroorzaken.

Papier in de lade plaatsen

opmerking:
Afbeeldingen in deze gebruikershandleiding wijken mogelijk af van de printer, afhankelijk van de opties ervan of modellen. Controleer het printertype.
 1. Trek de papierlade uit.
  Afbeelding : Papierlade, verwijderen
 2. Open de papierklep.
  Afbeelding : Papierklep, openen
 3. Druk op de geleidervergrendeling en ontgrendel deze. Trek de lade handmatig uit. Pas vervolgens de papierlengtegeleider en breedtegeleider voor het papier aan.
   Afbeelding : Lade aanpassen
  1. Geleidervergrendeling
  2. Lade uittrekken
  3. Breedtegeleider
 4. Voordat u papier plaatst, buigt u de rand van de stapel papier of waaiert u deze uit om de pagina's van elkaar te scheiden.
  Afbeelding : Papier buigen of uitwaaieren
 5. Plaats het papier met de zijde waarop u wilt afdrukken, naar boven gericht.
  Afbeelding : Papier, plaatsen
  Voor papier kleiner dan Letter-formaat drukt u op de geleidervergrendeling in de lade en ontgrendelt u deze. Duw de lade handmatig in. Pas vervolgens de papierlengtegeleider en breedtegeleider voor het papier aan.
   Afbeelding : Lade aanpassen (kleiner)
  1. Geleidervergrendeling
  2. Lade induwen
  Afbeelding : Geleiders aanpassen
  Voor papier langer dan Legal-formaat drukt u op de geleidervergrendeling in de lade en ontgrendelt u deze. Trek de lade handmatig uit. Pas vervolgens de papierlengtegeleider en breedtegeleider voor het papier aan.
   Afbeelding : Lade aanpassen (groter)
  1. Geleidervergrendeling
  2. Lade uittrekken
  Afbeelding : Geleiders aanpassen
  opmerking:
  • Duw de breedtegeleider voor het papier niet zo ver door dat het papier kromtrekt.
  • Gebruik geen papier met een omkrulling aan de voorrand. Deze kan een papierstoring veroorzaken of het papier kan gekreukt raken.
  • Als u de breedtegeleider voor het papier niet aanpast, veroorzaakt dat mogelijk papierstoringen.
   Afbeelding : Geleider juist aanpassen
 6. Knijp de breedtegeleider voor het papier in en schuif deze naar de rand van de stapel papier zonder dat het daardoor ombuigt.
  Afbeelding : Breedtegeleiders voor het papier, inknijpen
 7. Sluit de papierklep.
  Afbeelding : Papierklep, sluiten
 8. Plaats de papierlade.
  Afbeelding : Papierlade, plaatsen
 9. Als u als gebruiker een document afdrukt, stelt u de papiersoort en het papierformaat voor de lade in.
De lade is vooraf ingesteld op Letter- of A4-formaat, afhankelijk van het land/de regio. Als u het formaat wilt wijzigen in A4 of Letter, moet u als gebruiker de hendel en breedtegeleider voor het papier goed aanpassen.
 1. Trek de lade uit de printer. Open de papierklep en verwijder indien nodig papier uit de lade.
 2. Als u als gebruiker het formaat wilt wijzigen in Letter, houdt u de hendel aan de achterkant van de lade vast en draait u de hendel met de klok mee.
  Afbeelding : Hendel draaien
 3. Knijp de breedtegeleider voor het papier in en schuif deze naar de rand van de hendel.
  Afbeelding : Breedtegeleider, inknijpen
  opmerking:
  Als u als gebruiker het formaat wilt wijzigen in A4, beweegt u eerst de breedtegeleider voor het papier naar links en draait u de hendel tegen de klok in. Als u als gebruiker de hendel forceert, beschadigt u mogelijk de lade.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...