hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Smart Tank 450 printers - Eerste printerconfiguratie

Dit document is bedoeld voor HP Smart Tank Wireless 455 en 457 printers.
Om een printer gereed te maken voor gebruik, doet u het volgende: haal de printer en al het verpakkingsmateriaal uit de doos, steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact, vul de inktreservoirs, installeer de printkoppen, plaats papier in de invoerlade, lijn de printkoppen uit, vul het inktsysteem en installeer de printersoftware.
opmerking:
De printersoftware is te vinden op 123.hp.com/ST450.

Stap 1: De printer uit de doos halen

Haal de printer uit de doos en verwijder alle tape, stickers en verpakkingsmateriaal.
 1. Haal de printer uit de doos.
 2. Verwijder alle tape aan de buitenzijde van de printer.
  Afbeelding : De tape verwijderen
  De tape en het verpakkingsmateriaal aan de buitenzijde van de printer verwijderen
 3. Open de klep aan de buitenkant.
  Afbeelding : De klep aan de buitenkant openen
  Klep aan de buitenkant openen
 4. Verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal onder de toegangsklep voor de printkoppen.
  Afbeelding : De tape en het verpakkingsmateriaal onder de toegangsklep voor de printkoppen verwijderen
  Het verpakkingsmateriaal verwijderen
 5. Open de toegangsklep voor de printkoppen en verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal uit de printer.
  Afbeelding : De tape en het verpakkingsmateriaal uit de printer verwijderen
  De printer uit de doos halen
 6. Sluit de toegangsklep voor de printkoppen en sluit vervolgens de klep aan de buitenkant.
 7. Plaats de printer op een vlakke ondergrond op de plek waar u de printer wilt gaan gebruiken.
   Afbeelding : De printer op een vlakke ondergrond plaatsen
   Afbeelding: De printer op een vlakke ondergrond plaatsen
  1. Vlakke ondergrond
  2. Ongelijke ondergrond
 8. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de printer en steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
    let op:
  Sluit nu nog geen USB-kabel aan.
  Afbeelding : Het netsnoer aansluiten
  Het netsnoer aansluiten
 9. Schakel de printer in.
  opmerking:
  Het kan 15 seconden duren tot de printer is ingeschakeld.
  Afbeelding : De printer inschakelen
  De printer inschakelen

Stap 2: De inktreservoirs vullen

Vul de inktreservoirs met inkt uit de inktflessen die in de doos bij uw printer zijn meegeleverd.
opmerking:
Houd rekening met het volgende als u inktflessen hanteert:
 • Houd de inktflessen uit de buurt van kinderen.
 • Open de inktflessen alleen wanneer u een inktreservoir wilt bijvullen.
 • Bewaar de inktflessen rechtopstaand op een koele, droge plek.
 1. Open het deksel voor de inktreservoirs en verwijder de plug uit het zwarte reservoir.
  Afbeelding : Het deksel voor de inktreservoirs openen en de plug uit het zwarte reservoir verwijderen
  De plug verwijderen
 2. Verwijder de dop van de fles met zwarte inkt en trek aan het lipje om de verzegeling te verbreken.
  Gooi het lipje voorzichtig weg.
  Afbeelding : De dop van de fles verwijderen en het lipje weggooien
  De dop en het lipje verwijderen
 3. Draai de dop weer op de fles en open het deksel.
  Afbeelding : De dop op de fles draaien en het deksel openen
  De dop weer vastdraaien en de fles openen
 4. Houd de fles ondersteboven en plaats de fles met zwarte inkt op de tuit van het reservoir.
 5. Druk de fles voorzichtig omlaag en laat de inkt in het inktreservoir lopen. Vul het inktreservoir tot aan vullijn.
  Als er niets uit de fles komt, verwijdert u de fles en plaatst u deze opnieuw op de tuit. Knijp niet in de fles.
  Afbeelding : Het reservoir voor de zwarte inkt vullen
  Het inktreservoir vullen
 6. Wanneer het reservoir voor de zwarte inkt vol is, trekt u de fles recht omhoog.
  Draai de dop op de inktfles, zet de fles rechtop en duw de plug in het inktreservoir.
  Afbeelding : De plug in het inktreservoir duwen
  De plug terugplaatsen
 7. Herhaal de voorgaande stappen om de andere inktreservoirs te vullen.
    let op:
  Vul de inktreservoirs maximaal tot de vullijn. Bewaar eventueel overgebleven inkt op een koele, droge plaats.
 8. Sluit het deksel voor de inktreservoirs.
  Afbeelding : Het deksel voor de inktreservoirs sluiten
  Het deksel voor de inktreservoirs sluiten

Stap 3: De printkoppen installeren

Installeer de printkoppen die in de doos bij uw printer zijn meegeleverd.
 1. Haal de printkoppen uit de verpakking.
  Afbeelding : De printkoppen uit de verpakking halen
   Printkoppen uit de verpakking halen
 2. Trek de oranje pluggen recht omhoog om ze uit de bovenkant van de printkoppen te verwijderen.
  Afbeelding : De oranje pluggen verwijderen
  De oranje pluggen verwijderen
 3. Trek aan het lipje om de tape van de contactpunten van de printkop te verwijderen.
    let op:
  Raak de koperkleurige contactpunten en de spuitmondjes niet aan. Plaats de beschermende tape niet terug op de contactpunten. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dat leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.
  Afbeelding : De tape van de printkoppen verwijderen
  De tape verwijderen
 4. Zorg dat de printer aan staat en open de klep aan de buitenkant en vervolgens de toegangsklep voor de printkoppen.
  De printkopwagen verplaatst zich naar het midden van de printer.
  Afbeelding : Toegang tot de printkopwagen
  Toegang tot de printkopwagen
 5. Druk de blauwe vergrendeling van de printkopwagen voorzichtig omlaag.
  De blauwe vergrendeling van de printkopwagen wordt geopend.
  Afbeelding : De blauwe vergrendeling op de printkopwagen omlaag drukken
  De vergrendeling van de printkopwagen openen
 6. Schuif de printkop iets opwaarts gekanteld in de lege houder en druk voorzichtig totdat de printkop vastklikt.
  • Plaats de zwarte printkop in de rechterhouder.
  • Plaats de driekleurenprintkop in de linkerhouder.
  Afbeelding : De zwarte en gekleurde printkoppen plaatsen
  De printkoppen plaatsen
 7. Sluit de blauwe vergrendeling door deze stevig omlaag te duwen tot de vergrendeling vastklikt.
  Afbeelding : De blauwe vergrendeling sluiten
  De vergrendeling sluiten
    let op:
  Open de blauwe vergrendeling niet nadat u de printkoppen hebt geïnstalleerd, tenzij u nieuwe printkoppen installeert of de printer over een lange afstand moet verplaatsen.
  Open de vergrendeling van de printkopwagen niet
 8. Sluit de toegangsklep voor de printkoppen.
  U ziet een knipperende P op het bedieningspaneel.
  Afbeelding : Er wordt een knipperende 'P' weergegeven
  Er wordt een knipperende 'P' weergegeven
 9. Sluit de klep aan de buitenkant.
  Afbeelding : De klep aan de buitenkant sluiten
  De klep aan de buitenkant sluiten

Stap 4: Papier in de invoerlade plaatsen

Plaats gewoon papier in de invoerlade nadat u de printkoppen hebt geïnstalleerd.
 1. Til de invoerlade omhoog.
  De invoerlade omhoog trekken
 2. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links.
  De papierbreedtegeleider naar links schuiven
 3. Plaats gewoon wit papier in de invoerlade, schuif de stapel papier naar beneden totdat ze niet verder kan en schuif de papierbreedtegeleiders tegen de rand van het papier.
  Plaats papier en schuif de geleider naar rechts
 4. Trek de uitvoerlade naar buiten en til het verlengstuk van de uitvoerlade omhoog.
  De uitvoerlade en het verlengstuk van de uitvoerlade naar buiten trekken
opmerking:
Selecteer de juiste instellingen voor papierformaat en papiersoort op de computer voordat u afdrukt.

Stap 5: De printkoppen uitlijnen en het inktsysteem vullen

Voor een optimale afdrukkwaliteit moeten de printkoppen worden uitgelijnd. Na de uitlijning start de printer het proces om het inktsysteem te vullen.
 1. Houd de knop Hervatten op het bedieningspaneel van de printer drie seconden ingedrukt.
  De uitlijning start wanneer de knipperende P verandert in een knipperende A.
  De printer drukt een uitlijningspagina af.
  opmerking:
  De uitlijningspagina kan aan de onderkant een kleine vlek of veeg bevatten. Dit is tijdens de initiële configuratie van de printer.
  Afbeelding : De knop Hervatten ingedrukt houden
  De knop Hervatten ingedrukt houden
 2. Open de scannerklep.
 3. Plaats de uitlijningspagina met de afdrukzijde naar beneden in de rechterbenedenhoek op de scannerglasplaat en sluit de scannerklep. Gebruik de markeringen rond de scannerglasplaat.
  Afbeelding : De uitlijningspagina op de scannerglasplaat plaatsen
  Printeruitlijning
 4. Sluit de scannerklep.
 5. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Start kopie kleur .
 6. Het uitlijnen is voltooid wanneer de A verandert in een 0 op het bedieningspaneel.
  Afbeelding : Uitlijning voltooid
  Uitlijning voltooid

Stap 6: De printersoftware installeren

Download de nieuwste versie van de printersoftware van 123.hp.com/ST450.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...