hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - Een fax verzenden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een fax verzendt en de speciale manier om te verzenden.
opmerking:
Gebruikers kunnen de originelen op de klep van de documenttoevoer van de dual scan (DSDF) of op de glasplaat leggen. Als originelen op zowel de klep van de documenttoevoer van de dual scan (DSDF) als op het scannerglas worden geplaatst, leest de printer eerst de originelen op de klep van de documenttoevoer van de dual scan (DSDF) omdat deze een hogere scanprioriteit heeft.

De faxkopregel instellen

In sommige landen/regio's zijn gebruikers wettelijk verplicht het faxnummer te vermelden op iedere verzonden fax.
 1. Raak Settings > Fax Settings > Printer ID & Fax No (Instellingen > Faxinstellingen > Printer-ID & faxnr.) aan op het startscherm of in Apps.
 2. Raak het invoervak ID Name (ID-naam) aan. Het pop-uptoetsenbord wordt weergegeven.
 3. Voer uw naam of de bedrijfsnaam in, zie Informatie over het pop-uptoetsenbord.
 4. Raak Done (Gereed) aan.
 5. Raak het invoervak Fax Number (Faxnummer) aan.
 6. Voer het juiste faxnummer in met behulp van het numerieke toetsenbord op het bedieningspaneel.
 7. Raak Done (Gereed) aan.
 8. Raak of selecteer andere instellingen.

Een fax verzenden

 1. Plaats de originelen met de bedrukte zijde omhoog in de Dual Scan Document Feeder (DSDF) of plaats één origineel met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat en sluit de Dual Scan Document Feeder (DSDF), zie Originelen plaatsen.
 2. Raak Scan & Send (Scannen/verzenden) aan op het startscherm of in Apps.
 3. Pas de documentinstellingen aan in het tabblad Send (Verzenden) of het tabblad More (Meer).
 4. Raak aan en voer rechtstreeks een faxnummer in met op het scherm, raak vervolgens aan of gebruik Favorites (Favorieten), Recent, Groups (Groepen) en Contacts (Contactpersonen) op het display.
  1. Gebruikers kunnen een fax naar maximaal 10 bestemmingen in één keer verzenden.
  2. Gebruikers kunnen een bestemming bekijken en verwijderen uit de Destination List (Bestemmingslijst) .
  3. Om een pauze in te voegen, raakt u terwijl u het faxnummer invoert. Als er een pauze is ingevoegd, wordt een streepje (-) weergegeven op het scherm.
  4. Als u Op de haak-kiezen wilt gebruiken, raakt u aan en voert u een faxnummer in met behulp van het numerieke toetsenblok op het scherm wanneer u de kiestoon hoort.
 5. Raak aan om het proces te starten.
  1. Gebruikers kunnen een fax rechtstreeks vanaf de computer verzenden, zie Een fax in de computer gebruiken.
  2. Om een faxtaak te annuleren, raakt u (Stop) aan op de virtuele apparaattoets voordat de printer start met de overdracht. U kunt ook Job Status (Status van de afdruktaak) aanraken op het startscherm of in Apps en vervolgens de juiste taak selecteren om deze te verwijderen, zie Status van de afdruktaak.
  3. Gebruikers kunnen geen e-mails verzenden met de printer terwijl deze bezig is met het verzenden van een fax.

Een fax verzenden met snelkiesnummers

Wanneer gebruikers wordt gevraagd een bestemmingsnummer voor de fax in te voeren, kunnen zij een snelkiesnummer dat eerder is ingesteld gebruiken.
opmerking:
 • De nummers 1-500 kunnen worden toegekend als snelkiesnummers.
 • Voor de ééncijferige snelkiesnummers houdt u het betreffende nummer op het numerieke toetsenblok op het bedieningspaneel ingedrukt.
 • Voor twee- of meercijferige snelkiesnummers drukt u op de eerste cijfertoets en houdt u het laatste cijfer op het numerieke toetsenblok op het bedieningspaneel ingedrukt.

Een fax handmatig verzenden met een telefoon

Met deze methode wordt een fax verzonden met een telefoon. Zorg ervoor dat de telefoon is aangesloten op de EXT.-uitgang van de faxset op de printer.
 1. Plaats de originelen met de bedrukte zijde omhoog in de Dual Scan Document Feeder (DSDF) of plaats één origineel met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat en sluit de Dual Scan Document Feeder (DSDF), zie Originelen plaatsen.
 2. Raak Scan & Send (Scannen/verzenden) aan op het startscherm of in Apps.
 3. Pas de documentinstellingen aan in het tabblad Send (Verzenden) of het tabblad More (Meer).
 4. Neem de hoorn op van de telefoon.
 5. Wanneer u de kiestoon hoort, kiest u een faxnummer met de telefoon.
 6. Raak aan op het bedieningspaneel. De pop-up voor handmatig faxen wordt weergegeven.
 7. Raak de knop Send (Verzenden) aan in het pop-upmenu voor handmatig faxen wanneer u het hoge faxsignaal hoort in de telefoon.

Automatisch opnieuw verzenden

Als de lijn bezet is of er geen antwoord is wanneer u een fax verzendt, kiest de printer het nummer automatisch opnieuw.
Volg de volgende stappen als u de interval tussen belpogingen en het aantal belpogingen wilt wijzigen:
Raak Settings > Fax Settings > Redial (Instellingen > Faxinstellingen > Opnieuw kiezen) aan op het startscherm of in Apps.

Faxberichten uitgesteld verzenden

Gebruikers kunnen de printer zo instellen, dat een fax later wordt verzonden, zie Algemene faxinstellingen.
opmerking:
Om een vertraagde fax te annuleren, raakt u Off (Uit) aan voordat de fax wordt verzonden.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...