hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Belangrijke beveiligingsupdate voor het afdrukken

  HP is onlangs op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in bepaalde inkjetprinters. HP heeft updates beschikbaar om te downloaden om het beveiligingslek te verhelpen. Details en meer informatie zijn beschikbaar in het beveiligingsbericht.(in het Engels)

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Sprout Pro by HP G2 - Objecten scannen met WorkTools Capture

Deze informatie is van toepassing op WorkTools Capture-software die is geïntegreerd in de Sprout Pro by HP G2.
Met WorkTools Capture kunt u objecten en documenten scannen in 2D met behulp van de ingebouwde hogeresolutiecamera en webcam van Sprout. U kunt uw opnames bewerken en exporteren naar WorkTools Stage of deze opslaan in verschillende indelingen. Capture heeft vele functies en mogelijkheden, waaronder:
 • Vastleggen vanaf de cam omlaag en de cam voor (webcam)
 • Vastleggen met flits aan of uit en lamp aan of uit
 • Navigeren met balken links en rechts die geopend of gesloten kunnen worden voor makkelijke toegang tot opdrachten
 • Een afbeelding met het inktgereedschap markeren of tekenen met een vinger, stylus of de HP Active Pen
 • Afbeeldingen naar Stage verzenden
Recente updates voor WorkTools Capture
WorkTools Capture is onlangs bijgewerkt. In de updates zaten de volgende verbeteringen:
Een afbeelding vastleggen op de touchmat
Volg deze aanwijzingen om een foto te maken van objecten op de touchmat.
 1. Om WorkTools Capture weer te geven en te gebruiken, tikt u op het middelste pictogram op de basis die met de mat verbonden is om het startmenu te openen.
  Afbeelding : Knop voor startmenu
  Pictogrammen waar de mat wordt aangesloten
 2. Tik op Camera in het startmenu dat wordt weergegeven in de onderkant van het scherm.
  Afbeelding : Knop Camera
  Knop Camera in het startmenu
 3. Tik op Meer om de navigatiebalk aan de rechterkant te openen met definities voor de functies van de knoppen.
 4. Om een foto van een object op de horizontale touchmat te nemen met WorkTools Capture, zorgt u dat Cam omlaag is geselecteerd en plaatst u het vast te leggen object op de horizontale touchmat.
  Afbeelding : Cam omlaag geselecteerd
  Cam omlaag geselecteerd met object op de horizontale touchmat
 5. Druk op de knop Camera om de foto te maken. U hebt ongeveer drie seconden de tijd om uw handen en alles wat u niet wilt vastleggen, weg te halen van de touchmat.
  Afbeelding : Knop Camera
  Knop Camera, rechtsonder
 6. Nadat u de afbeelding met de cam omlaag hebt vastgelegd, wordt de afbeelding opnieuw geprojecteerd op de aanraakmat.
  Let op de knop Opnieuw projecteren rechtsonder.
  Afbeelding : Opname opnieuw geprojecteerd op de touchmat
  Opname opnieuw geprojecteerd op de touchmat
  U kunt het licht ook in- of uitschakelen of het bureaublad van het verticale scherm projecteren op de touchmat.
 7. Om de opname op te slaan, tikt u op de knop Opslaan aan de rechterkant.
  Afbeelding : Opslaan
  Knop Opslaan
 8. Het venster Opslaan als wordt geopend. De opname wordt standaard naar de map Afbeeldingen opgeslagen. U kunt naar een andere map navigeren om deze eventueel op te slaan op een andere locatie.
  Afbeelding : Opslaan als
  Venster Opslaan als
 9. Tik op Bestandsnaam: als naam van het bestand. Om het bestandstype te selecteren, tik op Opslaan als type: en selecteer het bestandstype: PNG, JPG of PDF.
  Afbeelding : Bestandsnaam en type selecteren
  Bestandsnaam en type selecteren
 10. Om de nieuwe opname met de nieuwe bestandsnaam en het type op te slaan, tikt u op Opslaan.
Een document vastleggen in Doc-modus
Wanneer u een document op de touchmat plaatst om te worden vastgelegd, kan deze automatisch worden herkend als een document. U kunt het document als een vastgelegd document opslaan zonder de achtergrond van de touchmat in de opgeslagen afbeelding. Om een document vast te leggen en Doc-modus te gebruiken, plaats u een document op de touchmat en volgt u de instructies.
 1. Open WorkTools Capture en plaats een document op de touchmat.
  Afbeelding : Document op de touchmat
  Document op de touchmat
 2. Om een primaire en secundaire taal te selecteren van het document dat u opslaat als doorzoekbaar PDF-bestand, tikt u in de rechterbovenhoek op de menuknop .
 3. Tik op de knop Instellingen.
 4. Selecteer de standaardtaal en secundaire taal voor de doorzoekbare PDF-tekst.
  Afbeelding : De standaardtaal selecteren
  De selectie taalmenu openen
 5. Druk op de knop Camera om de foto te maken. U hebt ongeveer drie seconden de tijd om uw handen en alles wat u niet wilt vastleggen, weg te halen van de touchmat.
  Afbeelding : Knop Camera
  Knop Camera, rechtsonder
 6. Tik op de knop Bewerken in het menu.
  Afbeelding : Bewerken
  Knop Bewerken
 7. Tik op Doc-modus.
  Afbeelding : Doc-modus
  Bewerking terwijl Doc-modus is geselecteerd
 8. Het document wordt automatisch herkend en in het blauw omkaderd met hoekgrepen (blauwe punten) waarmee u de omtrek eventueel kunt aanpassen.
  Het is mogelijk dat de Doc-modus het document niet precies omkadert. Gebruik de hoekgrepen om het documentkader naar de juiste positie te slepen.
  Afbeelding : Het document omkaderd
  Document
 9. Terwijl het document correct is geselecteerd, tikt u op Doc-modus om de wijzigingen op te slaan.
  Afbeelding : Doc-modus
  Bewerkingen terwijl Doc-modus is geselecteerd
  Tip: Met het blauwe vinkje rechts van Doc-modus schakelt u de wijzigingen in en uit. U kunt schakelen tussen de bewerkte afbeelding of het document en de originele opname door op de blauwe knop te tikken.
  Afbeelding : Doc-modus
  Uitknippen
  Wees voorzichtig met de knoppen Terugzetten of Verwijderen. Met Verwijderen gaat u terug naar de afbeelding zoals deze vóór de meest recente wijzigingen was. Met Terugzetten annuleert u alle wijzigingen en gaat u terug naar de onbewerkte afbeelding.
    let op:
  Met de knoppen Terugzetten en Verwijderen keert u terug naar de originele opname en annuleert u wijzigingen die u hebt aangebracht. Dit is permanent. U kunt niet terugschakelen van de niet-bewerkte afbeelding naar de bewerkte afbeelding.
  Afbeelding : Verwijderen en Terugzetten
  Knoppen Verwijderen en Terugzetten
Een documentopname opslaan voor doorzoekbaarheid
Als u een document in de Doc-modus hebt vastgelegd, kunt u het opslaan als doorzoekbaar PDF-bestand om in een tekstverwerkingsprogramma te bewerken. Wanneer de opname is vastgelegd, kunt u deze bijvoorbeeld openen in Word en de tekst doorzoeken om te bewerken.
Als het document gereed is zoals hierboven is beschreven, voert u de volgende instructies uit om de opname op te slaan als een doorzoekbaar PDF-bestand om later te kunnen bewerken:
 1. Start met een document.
  Afbeelding : Document
  Document
 2. Tik op de knop Opslaan.
  Afbeelding : Knop Opslaan
  Knop Opslaan om de opname op te slaan
 3. Open het menu Opslaan als.
    opmerking:
  Sla het document op de standaardlocatie of in een map naar keuze op. Onthoud waar u het document opslaat zodat u het later kunt openen.
  Afbeelding : Opslaan als:
  Opslaan als
 4. Selecteer Doorzoekbare PDF-bestanden (*.pdf).
  Afbeelding : Doorzoekbare PDF-bestanden (*.pdf)
  Doorzoekbare PDF-bestanden (*.pdf)
 5. Tik op Opslaan.
 6. Wacht tot de bestanden worden geëxporteerd en voorbereid op doorzoekbaarheid in een tekstverwerkingsapp, zoals MS Word, WordPad of andere.
  Afbeelding : Bestanden exporteren...
  Bestanden exporteren voor doorzoekbaarheid
  Het doorzoekbare PDF-bestand is nu opgeslagen.
Voer de volgende instructies uit om het PDF-bestand in Microsoft Word te openen voor bewerking:
 1. Open Microsoft Word.
 2. Tik op Bestand en vervolgens op Openen.
 3. Selecteer en open het bestand dat u zojuist hebt opgeslagen. Tik indien nodig op Bladeren en navigeer naar het nieuwe doorzoekbare PDF-bestand.
 4. In een dialoogvenster wordt het volgende bericht weergegeven: Uw PDF-bestand wordt nu geconverteerd naar een bewerkbaar Word-document. Dit kan even duren. Het resulterende Word-document wordt geoptimaliseerd zodat u de tekst kunt bewerken, dus het ziet er mogelijk niet precies als het oorspronkelijke PDF-bestand uit, vooral niet als het oorspronkelijke bestand veel afbeeldingen bevat.
  Klik op OK om door te gaan.
  Afbeelding : Microsoft Word-bericht
  Microsoft Word-bericht
  Het document wordt geopend en is gereed om te bewerken. U kunt delen in het bewerkbare document toevoegen, verwijderen of bewerken.
Een object uitknippen
Met het hulpmiddel Uitknippen in de bewerkingsopties kunt u delen van een afbeelding of de achtergrond uitknippen. Met een afbeelding in Capture kunt u delen van de afbeelding weghalen door de volgende instructies te volgen:
 1. Tik op de knop Bewerken in het menu.
  Afbeelding : Bewerken
  Knop Bewerken
 2. Tik op Uitknippen.
  Afbeelding : Uitknippen
  Uitknippen
 3. De afbeelding wordt weergegeven met een automatisch geselecteerd gedeelte om eruit te knippen. Het gedeelte dat is geselecteerd om eruit te knippen, heeft een roodachtige kleur.
  Afbeelding : Roodachtige gedeelte geselecteerd om eruit te knippen
  Deel van de afbeelding dat is geselecteerd om eruit te knippen.
  Tik op het pictogram Uitknippen om het geselecteerde gedeelte eruit te knippen of te verwijderen.
  Afbeelding : Uitknippen
  Op het pictogram Uitknippen tikken
  Afbeelding : Opname waaruit achtergrond is verwijderd
 4. Tik nogmaals op Uitknippen als u meer van de afbeelding wilt uitknippen. Gebruik uw vinger of de muis om een lijn te tekenen op het deel van de afbeelding dat u eruit wilt knippen.
  Wanneer u met de muis lijnen op de afbeelding tekent, staat er een wit plusteken (+) of rood minteken (-) als onderdeel van de cursor op het scherm.
  • Rood minteken (-): hiermee trekt u een rode lijn en knipt u het gedeelte van de afbeelding met de rode lijn uit.
  • Wit plusteken (+): hiermee trekt u een blauwe lijn op de afbeelding en voegt u dat deel van de afbeelding toe of behoudt u dat deel.
  Afbeelding : Rode lijnen op de opname
  Rode lijnen op de opname
  Tik op het pictogram Uitknippen als u het gemarkeerde gedeelte van de opname wilt verwijderen.
  Afbeelding : Uitknippen
  Op Uitknippen tikken om het knipsel door te voeren
  De opname wordt weergegeven met de delen eruit geknipt.
  Afbeelding : Opname met delen eruit geknipt
  Afbeelding met delen eruit geknipt
 5. Tip: Met het blauwe vinkje rechts van Uitknippen schakelt u de wijzigingen in en uit. U kunt schakelen tussen de bewerkte afbeelding en de originele opname door op de blauwe knop te tikken.
  Afbeelding : Uitknippen
  Uitknippen
  Wees voorzichtig met de knoppen Terugzetten of Verwijderen. Met Verwijderen gaat u terug naar de afbeelding zoals deze vóór de meest recente wijzigingen was. Met Terugzetten annuleert u alle wijzigingen en gaat u terug naar de onbewerkte afbeelding.
    let op:
  Met de knoppen Terugzetten en Verwijderen keert u terug naar de originele opname of de laatst opgeslagen versie en annuleert u wijzigingen die u hebt aangebracht. Dit is permanent. U kunt niet terugschakelen van de niet-bewerkte afbeelding naar de bewerkte afbeelding.
  Afbeelding : Verwijderen en Terugzetten
  Knoppen Verwijderen en Terugzetten
De afbeelding bijsnijden en draaien
De hulpmiddelen voor bijsnijden en draaien zijn verbeterd. Na het opnemen van een afbeelding en voordat u deze opslaat, kunt u de afbeelding bijsnijden om de grootte te wijzigen en de achtergrond gedeeltelijk te verwijderen. De afbeelding kan ook worden gedraaid. Deze wijzigingen kunnen ook worden gedaan voor eerder opgeslagen opnamen. Raadpleeg de volgende instructies:
 1. Tik op de knop Bewerken in het menu.
  Afbeelding : Bewerken
  Knop Bewerken
 2. Tik Bijsnijden en draaien.
  Afbeelding : Bijsnijden en draaien
  Menu waarin Bijsnijden en draaien is geselecteerd
 3. Sleep de bijsnijdrand naar de gewenste positie. Sleep de witte hoekgreep van de geselecteerde opname met een vinger of de muis naar de gewenste positie. Sleep telkens één hoekgreep tegelijk of sleep de rand van de opname om de afbeelding naar wens bij te snijden.
  Afbeelding : Bijgesneden afbeelding
  Afbeelding die naar een kleiner formaat is bijgesneden
 4. Als u de afbeelding wilt draaien, gebruikt u het rotatiegereedschap onderaan in het midden van Opnamevenster.
  Afbeelding : Rotatiegereedschap
  Het heeft een schaalverdeling in graden, waarbij de schuifpijl bij nul (0) graden begint. Sleep de pijlindicator naar rechts of links om de afbeelding te draaien.
  Afbeelding : Afbeelding die 26 graden is gedraaid
  Afbeelding die 26 graden is gedraaid
 5. Terwijl de afbeelding is bijgesneden, tikt u op Bijsnijden en draaien om de wijzigingen op te slaan.
  Afbeelding : Bijsnijden en draaien
  Bijsnijden en draaien
  Tip: Met de blauwe knop rechts van Knippen en draaien schakelt u de wijzigingen in en uit. U kunt schakelen tussen de bewerkte afbeelding en de originele opname door op de blauwe knop te tikken.
  Afbeelding : Blauwe schakelknop
  Blauwe schakelknop Bijsnijden en draaien
  Wees voorzichtig met de knoppen Terugzetten of Verwijderen. Met Verwijderen gaat u terug naar de afbeelding zoals deze vóór de meest recente wijzigingen was. Met Terugzetten annuleert u alle wijzigingen en gaat u terug naar de onbewerkte afbeelding.
    let op:
  Met de knoppen Terugzetten en Verwijderen keert u terug naar de originele opname en annuleert u wijzigingen die u hebt aangebracht. Dit is permanent. U kunt niet terugschakelen van de niet-bewerkte afbeelding naar de bewerkte afbeelding.
  Afbeelding : Verwijderen en Terugzetten
  Knoppen Verwijderen en Terugzetten
Wijzigingen aan de afbeelding aanbrengen
Na het vastleggen van een afbeelding kunt u uw opname op vele manieren aanpassen. Kleuropties zijn zwart-wit, sepia, autofix of terug naar de originele kleur. Er zijn schuifbalken beschikbaar om de helderheid, het contrast en de verzadiging van de opname aan te passen. De laatste drie schuifbalken zijn voor kleuroverlay, transparantie en scherpstelling.
 1. Tik op de knop Bewerken in het menu.
  Afbeelding : Bewerken
  Knop Bewerken
 2. Tik op Aanpassen om het aanpassingsmenu te openen.
  Afbeelding : Het aanpassingsmenu openen
  Het aanpassingsmenu openen
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan de opname aan met behulp van de aanpassingsopties.
  Zie hoe de afbeelding verandert wanneer u de kleurkeuzes bovenaan de lijst verandert: origineel, autofix, zwart-wit en sepia. Gebruik vervolgens de schuifbalk om de afbeelding naar wens te verbeteren.
  Afbeelding : Opties voor bewerken
  Opties voor bewerken
  Tik bijvoorbeeld op Sepia om de sepiatint te veranderen.
  Afbeelding : Afbeelding in sepiatint
  Afbeelding met sepia geselecteerd.
  Om terug te keren naar de standaardinstelling in de afstellingen, klikt u op Standaard onderaan de afstelopties.
 4. Terwijl de afbeelding is bewerkt met selecties in Aanpassen tikt u op Aanpassen om de wijzigingen op te slaan.
  Afbeelding : Aanpassen
  Aanpassen
  Tip: Met het blauwe vinkje rechts van Aanpassen schakelt u de wijzigingen in en uit. U kunt schakelen tussen de bewerkte afbeelding en de originele opname door op de blauwe knop te tikken
  Afbeelding : Aanpassen
  Aanpassen
  Wees voorzichtig met de knoppen Terugzetten of Verwijderen. Met Verwijderen gaat u terug naar de afbeelding zoals deze vóór de meest recente wijzigingen was. Met Terugzetten annuleert u alle wijzigingen en gaat u terug naar de onbewerkte afbeelding.
    let op:
  Met de knoppen Terugzetten en Verwijderen keert u terug naar de originele opname en annuleert u wijzigingen die u hebt aangebracht. Dit is permanent. U kunt niet terugschakelen van de niet-bewerkte afbeelding naar de bewerkte afbeelding.
  Afbeelding : Verwijderen en Terugzetten
  Knoppen Verwijderen en Terugzetten
Instellingen wijzigen
Met de twee instellingen in Capture kunt u de afbeelding onmiddellijk vastleggen zonder de drie seconden aftellen en een beeld-in-beeld-modus weergeven in de geselecteerde schermen.
 • Teller: Schakel de teller in om drie seconden af te tellen nadat u op de opnameknop van de camera tikt voor wanneer de opname wordt genomen.
 • Beeld-in-beeld: Schakel Beeld-in-beeld in om te selecteren welke schermen worden weergegeven in een beeld-in-beeld-modus.
  Afbeelding : Instellingen
Selecteer de schermen die u op het verticale scherm wilt weergeven. U kunt een of meer schermen selecteren in de kolom rechts.
  Afbeelding : Beeld-in-beeld-schermen
  Beeld-in-beeld-schermen op het verticale scherm
 1. Cam omlaag
 2. Cam voor
 3. Verticaal scherm
 4. Matscherm
Vastgelegde afbeeldingen opslaan en bewerken
In de tabel worden de pictogrammen of knoppen op het scherm WorkTools Camera weergegeven en wordt hun functie voor het bewerken, openen in Stage uitgelegd voor het bewerken, opslaan, verwijderen van de tweedimensionale afbeeldingen die met de cam omlaag of de webcam zijn genomen, en andere functies.
Knop
Functie
Help: geeft geïnstalleerde versie en copyrightinformatie weer
Alles exporteren: haalt in de linkerzijbalk een venster Opslaan als te voorschijn voor het opslaan van de afbeeldingen
Tonen aan of uit: schakelt het tonen op een extern beeldscherm aan
Ongedaan maken: maakt een stap ongedaan of gaat een stap terug in de bewerkingen
Opnieuw uitvoeren: maakt het ongedaan maken ongedaan en gaat terug naar de eerdere bewerking
Kopiëren: kopieert de opname
Naar Stage: opent Stage met de nieuwe opname, waar bewerken en andere functies voor werken met de afbeeldingen beschikbaar zijn
Opslaan: slaat uw opname op in een bestand
Verwijderen: opent een venster waarin u wordt gevraagd of u de afbeelding permanent wilt verwijderen
Nieuwe opname: start een nieuwe opname; hiermee verwijdert u de opname waar u momenteel aan werkt en slaat u deze niet op
Opslaan: biedt opties om op te slaan als png, jpg, te exporteren als pdf, of te verzenden naar Stage
Op een extern beeldscherm tonen
Als er een extern beeldscherm op Sprout is aangesloten, kunt u het opnamescherm tonen met de knop Tonen aan/uit.
Afbeelding : Knop Tonen aan/uit
Knop Tonen aan en uit
De knop Tonen wordt pas actief als er een externe monitor wordt aangesloten. Sluit de externe monitor aan met een HDMI-kabel. De HDMI-poort bevindt zich aan de achterkant van de Sprout naast de vier USB 2.0-poorten.
Afbeelding : HDMI-poort
HDMI-poort
Als het externe beeldscherm met een HDMI-kabel op Spruit is aangesloten en de knop Tonen aan is actief, geeft het externe beeldscherm weer wat er op het verticale Spruit-scherm is te zien.
  Afbeelding : Het externe beeldscherm (1) geeft weer wat er op het verticale scherm (2) is te zien
  Het externe beeldscherm, het verticale beeldscherm en de touchmat
 1. Extern beeldscherm
 2. Verticaal Sprout-scherm
 3. Touchmat
De HP Active Pen gebruiken
De HP Active Pen werkt automatisch op de touchmat. U hoeft geen instellingen toe te passne of in te schakelen.
De Sprout touchmat is drukgevoelig. De dikte van de lijn wordt bepaald door de druk van de pen op de mat. De lijnen worden ook donkerder of lichter, afhankelijk van de druk van de pen op de touchmat. Dit geldt alleen voor toepassingen die drukgevoeligheid ondersteunen.
WorkTools Stage en WorkTools Capture ondersteunen HP Active Pen en drukgevoeligheid.
De Active Pen koppelen met Sprout
U moet de Active Pen via Bluetooth met de computer koppelen om de Active Pen met andere apps te gebruiken. Wanneer deze gekoppeld is, start de knop automatisch Windows Ink-werkruimte.
Zie voor meer informatie en gedetailleerde instructies voor het koppelen van Bluetooth-producten HP pc's - Bluetooth-apparaten gebruiken.
Afbeelding : Knop App starten op de pen
Knop App starten op de Active Pen
Afbeelding : Windows Ink-werkruimte
Windows Ink-werkruimte

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...