hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Herstel intermitterende print spooler-servicefouten die ervoor kunnen zorgen dat printtaken mislukken na een Windows-update.Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Nuttige menu-instellingen

Toegang tot het menu

 1. Selecteer de knop Fax (Faxen), Copy (Kopiëren) of Scan (Scannen) in het bedieningspaneel afhankelijk van de functie die u wilt gebruiken.
 2. Selecteer (Menu) totdat het juiste menu wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm en druk vervolgens OK.
 3. Druk op de pijlen totdat het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk vervolgens op OK.
 4. Als de instelling submenu's heeft, herhaalt u stap 3.
 5. Druk op OK om de selectie op te slaan.
 6. Druk op (Stop/Clear) (Stoppen/Wissen) om terug te keren naar de modus Gereed.
Items
Opties
Fax Feature (Faxfunctie)a
Donkerte
Normaal, donker + 1 - donker + 5, licht + 5 - licht + 1
Resolutie
Standaard, fijn, superfijn, fotofax, kleurenfax
Formaat origineel
Multi Send (Meerdere verzenden)
Delay Send (Verzenden uitstellen)
Priority Send (Prioriteit verzenden)
Send Forward (Doorsturen)
Receive Forward (Doorgestuurd ontvangen)
Forward to fax (Naar fax doorsturen), Forward to PC (Naar pc doorsturen), Forward & Print (Doorsturen en afdrukken)
Secure Receive (Beveiligd ontvangen)
Off, On, Print (Uit, Aan, Afdrukken)
Add Page (Pagina toevoegen)
Taak annuleren
Fax Setup (Faxinstellingen)a
Bezig met verzenden
Aantal keren opnieuw kiezen, duur opnieuw kiezen, voorvoegsel kiestoon, ECM-modus, faxbevestiging, afbeelding TCR, modusb
Bezig met ontvangen
Modus ontvangen, fax, antwoordapparaat/fax, aantal belsignalen, stempel RCV-naam, RCV-startcode, automatisch verkleinen, omvang verwijderen, instellingen ongewenste faxen, DRPD-modus, dubbelzijdig afdrukkenc
Standaard wijzigen
Resolutie, donkerte, oorspronkelijk formaat
Handmatige TX/RX.
Kopieerfunctie
Formaat origineel
vergroten/verkleinen
Duplex (Dubbelzijdig)d
Enkelzijdig, enkel- -> dubbelzijdig, enkel- -> dubbelzijdig gedraaid
Donkerte
Normaal, donker + 1 - donker + 5, licht + 5 - licht + 1
Type origineel
Tekst, tekst/foto, foto
Sortering
Layout (Indeling)
Normaal, 2-omhoog, 4-omhoog, ID kopiëren
Achtergrond aanpassen
Uit, automatisch, niveau 1 verbeteren, niveau 2 verbeteren, niveau 1 wissen, niveau 4 wissen
a. Alleen voor M267xF-, M267xFN-, M287xFD-, M287xFW-, M267xFH-, M267xHN-, M287xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
b. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het land/de regio.
c. Alleen voor M287xFD-, M287xFW-, M287xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
d. Alleen voor M287xND-, M287xFD-, M287xDW-, M287xFW-, M287xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
Items
Opties
Kopieerinstellingen
Standaard wijzigen
Oorspronkelijk formaat, kopieën, verkleinen/vergroten, dubbelzijdiga, donkerte, type origineel, sortering
Systeeminstellingen
Printerinstellingen
Printer-idb, faxnummerb, datum en tijdb, klokmodusb, taal, standaardmodusb, energiebesparing, automatisch uitschakelenc, wekgebeurtenis, systeemtime-out, time-out voor afdruktaak, hoogte aanpassen, automatisch doorgaan, papiervervanging, besparing toner, Eco-instellingen
Papierinstellingen
Papierformaat, papiersoort, papierbron, marge
Geluid/volumeb
Toets geluid, alarm geluid, luidspreker, beltoon
Rapport
Configuratie, demopagina, netwerkconfiguratied, informatie over benodigdheden, verbruiksteller, ontvangen faxenb, verzonden faxenb, taken plannenbfax bevestigenbongewenste faxenb, lijst met PCL-lettertypene, adresboekb
Onderhoud
Bericht CLR leegf, levensduur van benodigdheden, afbeeldingsbeheer, waarschuwing laag tonerniveau, waarschuwing laag ImgU.g, serienummer
Afdrukinstellingene
Afdrukstand
Staand, Liggend
Dubbelzijdig
Uit, Lange rand, Korte rand
Exemplaren
Duidelijke tekst
Automatische CR
Lege pagina's overslaan
Emulatie
a. Alleen voor M287xND-, M287xFD-, M287xDW-, M287xFW-, M287xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
b. Alleen voor M267xF-, M267xFN-, M287xFD-, M287xFW-, M267xFH-, M267xHN-, M287xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
c. Alleen voor M267xN-, M287xND-modellen.
d. Alleen voor M267xN-, M267xFN-, M287xND-, M287xFD-, M287xDW-, M287xFW-, M267xHN-, M287xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
e. Alleen voor M287xND-, M287xFD-, M287xDW-, M287xFW-, M287xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
f. Deze optie verschijnt alleen wanneer een kleine hoeveelheid toner in de cartridge over is.
g. Alleen voor M2675-, M2676-, M2875-, M2876-, M2885-, M2886-modellen.
Items
Opties
Netwerk
TCP/IP (IPv4)a
DHCP, BOOTP, Static
TCP/IP (IPv6)a
IPv6 activeren, DHCPv6 Config
Ethernet-snelheida
Automatisch, 10 Mbps half, 10 Mbps volledig, 100 Mbps half, 100 Mbps volledig
Draadloosb
Wi-Fi aan/uitb, Wi-Fi Directb, WPS-instellingb, WLAN-instellingc, standaard WLANbWLAN-signaalb
Protocolbeheera
Net. Activeren, http activeren, WINS, SNMP V1/V2, UPnP (SSDP), MDNS, SetIP, SLP
Netwerkconfiguratiea
Instellingen wissena
a. Alleen voor M267xN-, M267xFN-, M287xND-, M287xFD-, M287xDW-, M287xFW-, M267xHN-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
b. Alleen voor M287xDW-, M287xFW-, M288xFW-, M288xHW-modellen.
c. Alleen voor M287xFW-, M288xFW-modellen.

Voordat u de volgende gedeelten leest

In dit gedeelte worden alle functies uitgelegd die beschikbaar zijn voor deze serie modellen om gebruikers te helpen de functies te begrijpen. Gebruikers kunnen de functies die beschikbaar zijn voor elk model in de basishandleiding controleren; zie Menuoverzicht. Hieronder volgen enkele tips voor het gebruik van de volgende gedeelten:
 • Het bedieningspaneel biedt toegang tot verschillende menu's voor het instellen van de printer of het gebruiken van de functies van de printer. Deze menu's kunnen worden geopend door te drukken op (Menu).
 • Sommige menu's worden niet op het beeldscherm weergegeven, afhankelijk van de opties of modellen. Deze zijn in dat geval niet van toepassing op de printer.
 • Voor modellen zonder (Menu) op het bedieningspaneel is deze functies niet beschikbaar. Zie Overzicht bedieningspaneel.
 • Sommige menunamen kunnen afwijken van uw printer, afhankelijk van de opties of het model.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...