hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - Nuttige menu-instellingen

Toegang tot het menu

  1. Selecteer de knop Fax (Faxen), Copy (Kopiëren) of Scan (Scannen) in het bedieningspaneel afhankelijk van de functie die u wilt gebruiken.
  2. Selecteer (Menu) totdat het juiste menu wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm en druk vervolgens OK.
  3. Druk op de pijlen totdat het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk vervolgens op OK.
  4. Als de instelling submenu's heeft, herhaalt u stap 3.
  5. Druk op OK om de selectie op te slaan.
  6. Druk op (Stop/Clear) (Stoppen/Wissen) om terug te keren naar de modus Gereed.
Items
Opties
Faxfunctie (M207xF-serie, M207xFW-serie)
Donkerte
Normaal, donker + 1 - donker + 5, licht + 5 - licht + 1
Resolutie
Standaard, fijn, superfijn, fotofax, kleurenfax
Formaat origineel
Multi Send (Meerdere verzenden)
Delay Send (Verzenden uitstellen)
Priority Send (Prioriteit verzenden)
Send Forward (Doorsturen)
Forward to fax (Naar fax doorsturen)
Receive Forward (Ontvangen)
Forward to fax (Naar fax doorsturen), Forward to PC (Naar pc doorsturen), Forward & Print (Doorsturen en afdrukken)
Secure Recieve (Veilig ontvangen)
Off, On, Print (Uit, Aan, Afdrukken)
Add Page (Pagina toevoegen)
Taak annuleren
Faxinstallatie (M207xF-serie, M207xFW-serie)
Bezig met verzenden
Aantal keren opnieuw kiezen, duur opnieuw kiezen, voorvoegsel kiestoon, ECM-modus, faxbevestiging, afbeelding TCR, modusa
Bezig met ontvangen
Modus ontvangen, aantal belsignalen, stempel RCV-naam, RCV-startcode, automatisch verkleinen, omvang verwijderen, instellingen ongewenste faxen, DRPD Modea
Standaard wijzigen
Resolutie, donkerte, oorspronkelijke formaat, handmatige TX/RX
Handmatige TX/RX.
Aan, uit
Kopieerfunctie
Formaat origineel
vergroten/verkleinen
Donkerte
Normaal, donker + 1 - donker + 5, licht + 5 - licht + 1
Type origineel
Tekst tekst/foto, foto
Sortering
Aan, uit
Layout (Indeling)
Normaal, 2-omhoog, 4-omhoog, ID kopiëren
Achtergrond aanpassen
Uit, automatisch, niveau 1 verbeteren, niveau 2 verbeteren, niveau 1 wissen, niveau 4 wissen
Kopieerinstellingen
Standaard wijzigen
Oorspronkelijke formaat, kopieën, verkleinen/vergroten, donkerte, type origineel, sortering
Systeeminstellingen
Printerinstellingen
Printer-id, faxnummer, datum en tijd, klokmodus, taal, standaardmodus, energiebesparende modus, automatisch uitschakelen, wekgebeurtenis, systeemtime-out, time-out voor afdruktaak, hoogte aanpassen, automatisch doorgaanb, papiervervangingb, besparing toner, Eco-instellingen
Papierinstellingen
Papierformaat, papiersoort, marge
Geluid/Volume
Toets geluid, alarm geluid, luidspreker, beltoon
Rapport
Configuratie, demopagina, informatie over benodigdheden, verbruiksteller, fax verstuurd, taken plannen, fax bevestigen, ongewenste fax, adresboek
Onderhoud
Bericht CLR leegc, levensduur van benodigdheden, afbeeldingsbeheer, waarschuwing laag tonerniveau, serienummer
Netwerkc (M207xF-serie, M207xFW-serie)
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, Static
TCP/IP (IPv6)
IPv6 Protocol, DHCPv6 Config
Ethernet
Ethernet-poort, Ethernet-snelheid
Wi-Fi
Wi-Fi aan/uit, WPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi-signaal, WLAN standaard
Protocolbeheer
HTTP, WINS, SNMPv1/v2t, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
Netwerkconfiguratie
Instellingen wissen
a. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het land/de regio.
b. Deze optie verschijnt alleen als Paper Mismatch (Onjuist papier) is ingeschakeld.
c. Deze optie verschijnt alleen wanneer een kleine hoeveelheid toner in de cartridge over is.

Voordat u de volgende gedeelten leest

In dit gedeelte worden alle functies uitgelegd die beschikbaar zijn voor deze serie modellen om gebruikers te helpen de functies te begrijpen. Gebruikers kunnen de functies die beschikbaar zijn voor elk model in de basishandleiding controleren; zie Menuoverzicht. Hieronder volgen enkele tips voor het gebruik van de volgende gedeelten:
  • Het bedieningspaneel biedt toegang tot verschillende menu's voor het instellen van de printer of het gebruiken van de functies van de printer. Deze menu's kunnen worden geopend door te drukken op (Menu).
  • Sommige menu's worden niet op het beeldscherm weergegeven, afhankelijk van de opties of modellen. Deze zijn in dat geval niet van toepassing op de printer.
  • Voor modellen zonder (Menu) op het bedieningspaneel is deze functies niet beschikbaar. Zie Overzicht bedieningspaneel.
  • Sommige menunamen kunnen afwijken van uw printer, afhankelijk van de opties of het model.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...