hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Herstel intermitterende print spooler-servicefouten die ervoor kunnen zorgen dat printtaken mislukken na een Windows-update.Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Speciale kopieerfuncties gebruiken

Op het tabblad Basic (Basis), Advanced (Geavanceerd) of Image (Afbeelding) van het scherm Copy (Kopiëren) kunnen gebruikers specifieke kopieerfuncties selecteren.
opmerking:
Sommige menu's worden niet weergegeven op het beeldscherm, afhankelijk van de opties of het model.
De menuopties wijzigen:
 1. Raak Copy (Kopiëren) aan op het display.
  Afbeelding : Display
 2. Plaats de originelen met de bedrukte zijde omhoog in de RADF of plaats één origineel met de bedrukte zijde omlaag op de scannerglasplaat en sluit de RADF, zie Originelen plaatsen.
 3. Als gebruikers kopieerinstellingen zoals verkleinen/vergroten, licht/donker, type origineel en meer op het display willen aanpassen.
 4. Tik op het tabblad Basic (Basis), Advanced (Geavanceerd) of Image (Afbeelding) op het display.
 5. Selecteer de gewenste optie.
Item
Omschrijving
Papierbron
Met Paper Source (Papierbron) stelt u de lade in waarin het papier zit dat voor het afdrukken wordt gebruikt. De printer drukt de gescande afbeelding af op het papier in de geselecteerde lade. Gebruikers kunnen pictogrammen zien die het papierformaat en de resterende hoeveelheid papier in elke papierlade weergeven.
vergroten/verkleinen
Verkleint of vergroot het formaat van een gekopieerde afbeelding.
opmerking:
Als de printer is ingesteld op de Eco-modus, zijn de functies verkleinen en vergroten niet beschikbaar.
Uitvoer
Gebruikers kunnen opties selecteren voor hoe de uitvoer wordt gerangschikt.
Sorteren: Hiermee selecteert u hoe de uitvoer moet worden gesorteerd.
 • Gesorteerd: De uitvoer wordt afgedrukt in sets die overeenkomen met de volgorde van de originelen.
  Afbeelding : Gesorteerd
 • Niet gesorteerd: De uitvoer wordt gesorteerd afgedrukt in stapels van afzonderlijke pagina's.
  Afbeelding : Niet gesorteerd
Draaien: De uitvoer wordt haaks op elkaar in sets gestapeld.
 • Deze functie is alleen beschikbaar als de finisher niet is geïnstalleerd.
 • Deze functie is alleen beschikbaar voor papier van het formaat Letter en A4.
 • Voordat deze functie gebruikt wordt, moeten gebruikers het papier in de lade met SEF (korte rand ingevoerd) en LEF (lange rand ingevoerd) plaatsen. De richting van de papierinvoer in lade 1 is bijvoorbeeld SEF en de richting van de papierinvoer in lade 2 is LEF.
 • Deze functie is alleen beschikbaar als de optionele finisher is geïnstalleerd.
 • Sommige functies zijn alleen beschikbaar als de optionele finisher is geïnstalleerd.
Uitvoerlade: Met deze optie kunnen gebruikers de lade opgeven waarin de afgedrukte documenten worden uitgevoerd.
Nieten: Specificeer het aantal nietjes om te gebruiken wanneer het document wordt gebonden (één of twee nietjes).
Ponsen: Specificeer het aantal gaten om in het document te ponsen (twee of drie gaten). Sommige ponskits bieden een 4-gaten-optie in plaats van de 3-gaten-optie.
Donkerte
Gebruikers kunnen de mate van donkerheid aanpassen. Met deze functie kunnen donkere afbeeldingen als lichtere afbeeldingen worden afgedrukt of andersom.
Dubbelzijdig
Gebruikers kunnen de printer instellen om kopieën af te drukken op beide zijden van het papier.
1 -> Enkelzijdig: Scant één zijde van een origineel en drukt deze af op één zijde van het papier.
Afbeelding : 1 -> Dubbelzijdig
Afbeelding : 2 -> Enkelzijdig
Afbeelding : 2 -> Dubbelzijdig
opmerking:
Als een origineel op de glasplaat wordt geplaatst en gebruikers op 1 -> Dubbelzijdig, 2 -> Enkelzijdig of 2 -> Dubbelzijdig drukken, verschijnt het bericht wilt u nog een pagina scannen? nadat de eerste pagina is gekopieerd. Plaats nog een origineel en druk op Ja. Wanneer u klaar bent, drukt u op Nee in dit venster.
Kleurenmodus
Gebruikers kunnen de standaard kleurenmodus selecteren om te gebruiken voor kopieertaken.
Autoa: Hiermee detecteert u automatisch of het gescande document in kleur of zwart-wit is, en stelt de juiste kleurinstelling in.
Full colora: Hiermee drukt u de kopie in de dezelfde kleur als het origineel af. Afhankelijk van de kwaliteit van het origineel, kan de kwaliteit van de kopie afwijken van die van het origineel.
Z/W: Hiermee drukt u de kopie in zwart-wit, ongeacht of het gescande document in kleur of zwart-wit is.
Formaat origineel
Kopieën kunnen na het opgeven van het formaat van het gescande document worden gemaakt als het formaat van het document niet automatisch kan worden gedetecteerd of als een bepaalde documentgrootte is opgegeven.
Oorspronkelijke afdrukstand
Bij het kopiëren van dubbelzijdige documenten of het maken van dubbelzijdige of gecombineerde kopieën, geeft u de afdrukstand op; anders worden de kopieën mogelijk niet in de juiste paginavolgorde of met de juiste voor- en achterkantpagina-indeling afgedrukt.
Staande afbeeldingen: Selecteer deze instelling voor een origineel document met de bovenkant naar de achterkant van de printer geplaatst.
Liggende afbeeldingen: Selecteer deze instelling voor een origineel document geplaatst in de RADF met de bovenkant van het originele document naar de linkerkant van de printer of een origineel document geplaatst op de glasplaat met de bovenkant van het originele document naar de rechterkant van de printer.
Type origineel
De instelling van het type origineel wordt gebruikt om de kopieerkwaliteit te verbeteren door documenttypen te selecteren voor huidige kopieertaken.
Text (Tekst): Gebruik deze optie voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan.
Tekst/Foto: Gebruik deze optie voor originelen met tekst en foto's.
Foto: Gebruik deze optie als de originelen foto's zijn.
Gekopieerd origineel: Gebruik deze optie voor gekopieerde documenten.
Kaart: Gebruik voor kaarten.
Licht origineel: Gebruik deze optie voor lichte documenten.
N-plus
Hiermee wordt de grootte van de oorspronkelijke afbeeldingen verkleind en worden 2 of 32 pagina's op één vel papier afgedrukt.
Afbeelding : N-plus
Uit: Hiermee kopieert u een origineel op één vel papier.
2-per-vel - 32-per-vel: Hiermee kopieert u overeenkomstige aantallen van afzonderlijke originelen op één pagina.
opmerking:
Afhankelijk van het formaat van het originele document, het formaat van de uitvoer en de verkleining van de afbeelding, zijn sommige opties mogelijk uitgeschakeld.
Brochure
De printer drukt automatisch op één of beide zijden van het papier af. Dit wordt vervolgens gevouwen om een boekje te vormen waarin alle pagina's in de juiste volgorde zitten.
De printer zal ook de afbeeldingen verkleinen en op juiste wijze de positie ervan aanpassen zodat ze op het geselecteerde papier passen.
Uit: Hiermee schakelt u deze functie uit.
Enkelzijdig origineel: Hiermee kopieert u één zijde van een origineel op één pagina van een boekje.
Afbeelding : Enkelzijdig origineel
Dubbelzijdig origineel boekje: Hiermee kopieert u elke zijde van een origineel op één pagina van een boekje.
Afbeelding : Dubbelzijdig origineel - boekje
Dubbelzijdig origineel - kalender: Kopieert elke zijde van een origineel op één pagina van een boekje. De tweede zijde van elk origineel wordt 180° gedraaid zodat de tekst in het boekje rechtop staat.
Afbeelding : Dubbelzijdig origineel - kalender
Boek kopie
Met deze functie kunnen gebruikers een volledig boek kopiëren. Als het boek te dik is, tilt u het paneel omhoog tot de scharnieren door de stopper worden gegrepen en daarna sluit u het paneel weer. Als het boek dikker is dan 30 mm, begint u te kopiëren met het paneel open.
Uit: Hiermee schakelt u deze functie uit.
Linkerpagina: Hiermee drukt u alleen de linkerpagina van het boek af.
Rechterpagina: Hiermee drukt u alleen de rechterpagina van het boek af.
Beide pagina's (van links): Hiermee drukt u beide pagina's vanaf de linkerpagina af.
Beide pagina's (van rechts): Hiermee drukt u beide pagina's vanaf de rechterpagina af.
opmerking:
Deze kopieerfunctie is alleen beschikbaar als u originelen op de glasplaat plaatst.
Achtergrond aanpassen
Hiermee drukt u een afbeelding af zonder de achtergrond. Deze kopieerfunctie verwijdert de achtergrondkleur en kan handig zijn bij het kopiëren van een origineel met kleur op de achtergrond, zoals een krant of een catalogus.
Uit: Hiermee schakelt u deze functie uit.
Automatisch: De achtergrond wordt geoptimaliseerd.
Verbeteren: Hoe hoger het nummer, des te levendiger de achtergrond.
Wissen: Hoe hoger het nummer, des te lichter de achtergrond.
Rand wissen
Hiermee kunnen gebruikers vlekken, gaten, vouwkreukels en nietmarkeringen langs een van de vier randen van een document wissen.
Afbeelding : Rand wissen
Uit: Hiermee schakelt u deze functie uit.
Marge wissen: Hiermee wist u de hoeveelheid de rand van de afdruk.
Pons wissen: Hiermee wist u de vlekken van bindgaten.
Stempel
Gebruikers kunnen de volgende stempelfuncties toepassen.
IP Address (IP-adres): Met deze optie kunnen gebruikers een IP-adres op het afgedrukte vel afdrukken.
ID: Met deze optie kunnen gebruikers een ID op het afgedrukte vel afdrukken.
Apparaatgegevens: Met deze optie kunnen gebruikers apparaatgegevens op het afgedrukte vel afdrukken.
Opmerking: Met deze optie kunnen gebruikers een opmerking op het afgedrukte vel afdrukken.
Datum en tijd: Met deze optie kunnen gebruikers tijd- en datumstempels op het afgedrukte vel afdrukken.
Paginanummer: Met deze optie kunnen gebruikers een paginanummer op het afgedrukte vel afdrukken.
Watermerk
Met de optie watermerk kunnen gebruikers tekst over een bestaand document afdrukken. Gebruik deze optie bijvoorbeeld om grote grijze letters met de tekst CONCEPT of VERTROUWELIJK schuin over de eerste pagina of alle pagina's van een document af te drukken.
Afbeelding : Watermerk
ID-kopie
Deze functie is nuttig voor het kopiëren van een klein item, zoals een visitekaartje; zie ID-kaart kopiëren.
Achterzijde afbeelding wissen
Wanneer het origineel dun is en de afbeeldingen op de achterzijde zichtbaar zijn, kunnen gebruikers deze functie gebruiken om de afbeeldingen op de achterzijde te verwijderen.
Taak creëren
Nadat het scannen is voltooid, verschijnt het venster Meer pagina's scannen om gebruikers te vragen of ze nog een pagina willen scannen. Als gebruikers Ja selecteren, wordt er nog een pagina in de huidige taak gescand. Als gebruikers Nee selecteren, dan is het scanproces voltooid en wordt de rest van de taak uitgevoerd.
a. alleen voor de X322x/ X328x-serie.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...