hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung MFP SCX-4621 - Kopieerfuncties op het bedieningspaneel

In dit document vindt u de beschikbare kopieerfuncties op het bedieningspaneel van de printer.
opmerking:
Sommige menu's worden niet weergegeven op het beeldscherm, afhankelijk van de opties of het model. Deze zijn in dat geval niet van toepassing op uw printer.

Kopieerfuncties

Volg deze stappen om de menuopties te wijzigen.
  1. Als uw printer een kopieerknop op het bedieningspaneel heeft, drukt u op de knop Copy (Kopiëren) .
  2. Druk op Menu > Copy Feature (Kopieerfunctie) op het bedieningspaneel.
Item
Omschrijving
Formaat origineel
Hiermee stelt u het afbeeldingsformaat in.
vergroten/verkleinen
Verkleint of vergroot het formaat van een gekopieerde afbeelding.
opmerking:
Als het apparaat is ingesteld op de Eco-modus, zijn de functies verkleinen en vergroten niet beschikbaar.
Donkerte
Het helderheidsniveau aanpassen om een kopie te maken die gemakkelijker te lezen is, wanneer het origineel vage markeringen en donkere afbeeldingen bevat.
Type origineel
Verbetert de kopieerkwaliteit door het selecteren van het documenttype voor de huidige taak.
Layout (Indeling)
Hiermee past u de lay-out aan, zoals ID kopiëren, 2/4-per-vel, enz.
2-per-vel of 4-per-vel
Hiermee wordt de grootte van de oorspronkelijke afbeeldingen verkleind en worden 2 of 4 pagina's op één vel papier afgedrukt.
Afbeelding : Voorbeeld van 2-per-vel of 4-per-vel
opmerking:
Deze kopieerfunctie is alleen beschikbaar als u originelen in de documentinvoer plaatst.
ID-kopie
Uw printer kan tweezijdige originelen afdrukken op één vel.
De printer drukt een zijde van het origineel af op de bovenste helft van het papier en de andere zijde op de onderste helft, zonder het formaat van het origineel te verkleinen. Deze functie is nuttig voor het kopiëren van een klein item, zoals een visitekaartje.
opmerking:
  • Het origineel moet op de scannerglasplaat worden geplaatst om deze functie te gebruiken.
  • Als de printer is ingesteld op de Eco-modus, is deze functie niet beschikbaar.
Achtergrond aanpassen
Hiermee drukt u een afbeelding af zonder de achtergrond. Deze kopieerfunctie verwijdert de achtergrondkleur en kan handig zijn bij het kopiëren van een origineel met kleur op de achtergrond, zoals een krant of een catalogus.
  • Uit: Deze functie wordt niet gebruikt.
  • Automatisch: De achtergrond wordt geoptimaliseerd.
  • Verbeteren niv.1~2: Hoe hoger het nummer, des te levendiger de achtergrond.
  • Wissen niv.1~4: Hoe hoger het nummer, des te lichter de achtergrond.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...