hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung-laserprinters - Speciale afdrukfuncties gebruiken

Speciale afdrukfuncties zijn onder andere:
 • Meerdere pagina's op één vel afdrukken
 • Posters afdrukken
 • Afdrukken van brochures
 • Afdrukken op beide zijden van het papier
 • Wijzig het formaat als percentage van het document
 • Het document passend maken voor een geselecteerd papierformaat
 • Watermerken gebruiken
 • Overlay gebruiken

Meerdere pagina's op één vel afdrukken

Het aantal pagina's dat op één vel papier moet worden afgedrukt, kan worden geselecteerd. Om meer dan één pagina per vel af te drukken, wordt het formaat van de pagina's verkleind en ze worden gerangschikt in de aangegeven volgorde. Er kunnen maximaal 16 pagina's op één vel worden afgedrukt.
Afbeelding : Pagina's per vel
 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. Klik op het tabblad Basic en selecteer Multiple Pages Per Side (Meerdere pagina's per zijde) in de vervolgkeuzelijst Type.
 3. Selecteer Page Border (Paginarand) om een rand rond elke pagina op het vel af te drukken.
 4. Selecteer het aantal pagina's die per vel moeten worden afgedrukt (2, 4, 6, 9 of 16) in de vervolgkeuzelijst Pages Per Side (Pagina's per zijde).
 5. Selecteer indien nodig de paginavolgorde in de vervolgkeuzelijst Page Order (Paginavolgorde).
 6. Klik op het tabblad Paper (Papier) en selecteer Original Size (Oorspronkelijk formaat), Source (Bron) en Type.
 7. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Posters afdrukken

Met deze functie kunt u een document met één pagina op 4, 9 of 16 vellen papier afdrukken, de vellen kunt u later aan elkaar plakken voor één document van posterformaat.
Afbeelding : Poster
 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. Klik op het tabblad Basic en selecteer Poster Printing (Poster afdrukken) in de vervolgkeuzelijst Type.
 3. Selecteer de juiste pagina-indeling.
 4. Selecteer de waarde Poster Overlay (Overlapping van de poster). Specificeer Poster Overlap (Overlapping van de poster) in millimeters of inches door op het keuzerondje in de rechterbovenhoek van het tabblad Basic te klikken, zodat de vellen gemakkelijker aan elkaar kunnen worden geplakt.
  Afbeelding : Postervellen
 5. Klik op het tabblad Paper (Papier) en selecteer Original Size (Oorspronkelijk formaat), Source (Bron) en Type.
 6. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.
 7. Voltooi de poster door de vellen aan elkaar te plakken.

Afdrukken van brochures

Deze functie drukt het document op beide zijden van het papier af en rangschikt de pagina's zo dat het papier doormidden kan worden gevouwen na het afdrukken om een boekje te maken.
Afbeelding : Brochure
opmerking:
(Alleen voor de modellen K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300): Om een brochure te maken, moet u afdrukken op printerpapier van formaat Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger of JIS B4.
 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. Klik op het tabblad Basic en selecteer Booklet Printing (Afdrukken van brochures) in de vervolgkeuzelijst Type.
 3. Klik op de knop Advanced (Geavanceerd). Selecteer vervolgens de gewenste optie.
 4. Klik op het tabblad Paper (Papier) en selecteer Original Size (Oorspronkelijk formaat), Source (Bron) en Type.
  opmerking:
  De optie Booklet Printing (Afdrukken van brochures) is niet beschikbaar voor alle papierformaten. Om het beschikbare papierformaat voor deze functie te bepalen, selecteert u het beschikbare papierformaat in de optie Original Size (Oorspronkelijke formaat) op het tabblad Paper (Papier). Als een niet-beschikbaar papierformaat wordt geselecteerd, kan de optie automatisch worden geannuleerd. Selecteer alleen beschikbaar papier; zonder het - of -symbool.
 5. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Afdrukken op beide zijden van het papier

Dubbelzijdig; Afdrukken op beide zijden van het papier is beschikbaar Beslis voordat u afdrukt hoe het document wordt geplaatst.
opmerking:
(Alleen voor de modellen K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300): Gebruik deze functie met de papierformaten Letter, Legal, Oficio, in de US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra of JIS B4.
opmerking:
Druk niet af op beide zijden van speciaal papier, zoals etiketten, enveloppen of dik papier. Dat kan een papierstoring of beschadiging van de printer tot gevolg hebben.
 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. Klik op het tabblad Basic.
 3. Selecteer de juiste bindoptie in het gedeelte Double-Sided Printing (Dubbelzijdig afdrukken).
  1. Printer Default (Printerstandaardinstellingen): Wanneer u deze optie selecteert, wordt de functie bepaald door de instelling die op het bedieningspaneel van de printer is geconfigureerd. Deze optie is alleen beschikbaar via de PCL-printerdriver.
  2. None (Geen): Schakelt de functie uit.
  3. Long Edge (Lange zijde): Deze optie is de conventionele indeling die wordt gebruikt bij boekbinden.
   Afbeelding : Lange zijde
  4. Short Edge (Korte zijde): Deze optie is de conventionele indeling die wordt gebruikt bij kalenders.
   Afbeelding : Korte zijde
  5. Dubbelzijdig afdrukken omkeren: Vink deze optie aan om de afdrukvolgorde om te draaien bij dubbelzijdig afdrukken. (Alleen voor de modellen K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300.)
 4. Klik op het tabblad Paper (Papier) en selecteer Original Size (Oorspronkelijk formaat), Source (Bron) en Type.
 5. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Wijzig het formaat als percentage van het document

Wijzig de bestandsgrootte van een document om het groter of kleiner op de afgedrukte pagina af te drukken door het betreffende percentage in te voeren.
Afbeelding : Afbeelding aanpassen
 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. Klik op het tabblad Paper (Papier).
 3. Selecteer het werkelijke papierformaat van de originelen in Original Size (Oorspronkelijk formaat).
 4. Voer de schaalfactor in het invoervak Percentage in. Het is ook mogelijk om de pijlen omhoog/omlaag te gebruiken om de schaalfactor te selecteren.
  opmerking:
  Deze functie is niet beschikbaar bij het selecteren van een papierformaat bij Output Size (Uitvoerformaat).
 5. Selecteer de Source (Bron) en het Type.
 6. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Het document passend maken voor een geselecteerd papierformaat

Met deze printerfunctie kunt u de afdruktaak schalen naar een geselecteerd papierformaat, ongeacht de grootte van het document. Deze optie is nuttig wanneer u de fijne details van een klein document wilt controleren.
Afbeelding : Passend gemaakt document
 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. Klik op het tabblad Paper (Papier).
 3. Selecteer het werkelijke papierformaat van de originelen in Original Size (Oorspronkelijk formaat).
 4. Selecteer het formaat papier dat in de lade moet worden afgedrukt bij Output Size (Uitvoerformaat).
 5. Selecteer de Source (Bron) en het Type.
 6. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Watermerken gebruiken

Met de optie watermerk kunt u tekst afdrukken over een bestaand document heen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer dit nodig is om de grote grijze letters DRAFT (CONCEPT) of CONFIDENTIAL (VERTROUWELIJK) diagonaal over de eerste pagina of alle pagina's van een document af te drukken.
Afbeelding : Watermerk
Er zijn verschillende vooraf gedefinieerde watermerken die worden meegeleverd met de printer. Ze kunnen worden aangepast of er kunnen nieuwe worden toegevoegd aan de lijst.
opmerking:
 • Koptekst: De geselecteerde tekst kan linksboven, middenboven of rechtsboven worden toegevoegd.
 • Voettekst: De geselecteerde tekst kan linksonder, middenonder of rechtsonder worden toegevoegd.

Met behulp van een bestaand watermerk

 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd) en selecteer het gewenste watermerk in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk).
  1. Het geselecteerde watermerk is te zien in de afbeelding “Triple Cassette-documentinvoer”. (Alleen voor de modellen K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300.)
 3. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.
  1. Alleen voor de modellen K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300:
   1. Watermark Message (Watermarktekst): Hiermee kunnen gebruikers het watermerk dat ze willen afdrukken invoeren.
   2. Image File (Afbeeldingsbestand): Hiermee kunnen gebruikers de watermerkafbeelding die ze willen afdrukken laden.
   3. Watermark Name (Naam watermerk): Hiermee kunnen gebruikers de naam van het watermerk invoeren om deze toe te voegen aan de watermerk-vervolgkeuzelijst.
   4. Alleen eerste pagina: Drukt een watermerk alleen op de eerste pagina af. Is standaard niet aangevinkt.

Een watermerk maken

 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. In het tabblad Geavanceerd selecteert u Edit... (Bewerken...) in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk).
 3. Voer een tekstbericht in het invoervak Watermark Message (Watermarktekst) in. U kunt maximaal 256 karakters invoeren. Wanneer het selectievakje Draw On First Page Only (Alleen op eerste pagina afdrukken) is aangevinkt, wordt het watermerk alleen op de eerste pagina afgedrukt.
 4. Selecteer de watermerkopties. De gebruiker kan de naam, de stijl, het formaat en de tint voor het lettertype selecteren in het gedeelte Font Attributes (Lettertypekenmerken), alsmede de hoek van het watermerk in de sectie Watermark Alignment and Angle (Uitlijning en hoek watermerk).
 5. Klik op Add (Toevoegen) om een nieuw watermerk toe te voegen aan de lijst Current Watermarks (Huidige watermerken).
 6. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.
Om te zorgen dat het watermerk niet meer wordt afgedrukt, selecteert u None (Geen) in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk).

Een watermerk bewerken

 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. In het tabblad Geavanceerd selecteert u Edit... (Bewerken...) in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk).
 3. Selecteer het watermerk dat u wilt bewerken in de lijst Current Watermarks (Huidige watermerken) en wijzig het bericht en de opties van het watermerk.
 4. Klik op Update (Bijwerken) om de wijzigingen op te slaan.
 5. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Een watermerk verwijderen

 1. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 2. In het tabblad Geavanceerd selecteert u Edit... (Bewerken...) in de vervolgkeuzelijst Watermark (Watermerk).
 3. Selecteer het watermerk dat u wilt verwijderen in de lijst Current Watermarks (Huidige watermerken) en klik op Delete (Verwijderen).
 4. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

Overlay gebruiken

Deze optie is alleen beschikbaar via de PCL-printerdriver.

Wat is een overlay?

Een overlay is tekst en/of afbeeldingen die zijn opgeslagen op de harde schijf (HDD) van de computer als een speciale bestandsindeling die kan worden afgedrukt op een willekeurig document. Overlays worden vaak gebruikt ter vervanging van voorbedrukt briefpapier. In plaats van voorbedrukt papier met briefhoofd te gebruiken, kunnen gebruikers een overlay maken met dezelfde informatie als op het papier met briefhoofd. Om een brief af te drukken met het briefhoofd van het bedrijf, hoeven gebruikers geen voorbedrukt briefpapier in de lade te plaatsen, ze hoeven alleen de briefhoofdoverlay op het document af te drukken.
Afbeelding : Overlay

Een nieuwe pagina-overlay maken

Om een pagina-overlay te gebruiken, moeten gebruikers een nieuwe pagina-overlay maken met een logo of afbeelding.
 1. Een document maken of openen met tekst of een afbeelding voor gebruik in een nieuwe pagina-overlay. Plaats de items precies zoals ze moeten worden weergegeven bij het afdrukken als overlay.
 2. Om het document als een overlay op te slaan, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 3. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd) en selecteer Create (Maken) in de vervolgkeuzelijst Overlay.
 4. Voer in het venster Save As (Opslaan als) een naam in van maximaal acht tekens in het invoervak File Name (Bestandsnaam). Selecteer indien nodig het bestemmingspad. De standaardinstelling is C:\Formover.
 5. Klik op Save (Opslaan).
 6. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten. Wanneer een bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op Yes (Ja).
 7. Het bestand wordt niet afgedrukt. In plaats daarvan wordt deze op de harde schijf van de computer opgeslagen.
  opmerking:
  De grootte van het overlaydocument moet hetzelfde zijn als het document dat wordt afgedrukt met de overlay. Geen overlay maken met een watermerk.

Een pagina-overlay gebruiken

Nadat een overlay is gemaakt, is het klaar om te worden afgedrukt met het document. Een overlay met een document afdrukken:
 1. Het document maken of openen om af te drukken.
 2. Om de afdrukinstellingen te wijzigen vanuit de softwaretoepassing, opent u de Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken). Zie Voorkeursinstellingen voor afdrukken openen.
 3. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd).
 4. Selecteer de Print Overlay (Overlapping van de afdruk) in de vervolgkeuzelijst Overlay.
 5. Als het overlaybestand niet wordt vermeld in de vervolgkeuzelijst Overlay File 1 (Overlaybestand 1) of Overlay File 2 (Overlaybestand 2), selecteert u Load (Laden) in de Overlay List (Overlay-lijst).
  1. Selecteer het juiste overlaybestand dat moet worden gebruikt. Als het overlaybestand dat de gebruiker wil gebruiken in een externe bron aanwezig is, kan het bestand worden geladen in het venster Load (Laden)
  2. Klik na het selecteren van het bestand op Openen. Het bestand verschijnt in het vak Overlay List (Overlay-lijst) en kan worden afgedrukt. Selecteer de overlay in het vak Overlay List (Overlay-lijst).
 6. Indien nodig, vinkt u het selectievakje Confirm Page Overlay When Printing (Paginaoverlay bevestigen tijdens het afdrukken). Als dit selectievakje is aangevinkt, verschijnt er een berichtvenster iedere keer dat een document wordt verzonden om te worden afgedrukt, dat u vraagt om te bevestigen dat een overlay moet worden afgedrukt op het document.
  1. Als dit vakje niet is aangevinkt en er een overlay is geselecteerd, dan wordt de overlay automatisch op het document afgedrukt.
 7. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten. De geselecteerde overlay wordt afgedrukt op het document.
  opmerking:
  De resolutie van het overlaydocument moet hetzelfde zijn als die van het document dat wordt afgedrukt met de overlay.

Een pagina-overlay verwijderen

Gebruikers kunnen pagina-overlays verwijderen die niet meer worden gebruikt.
 1. Klik in het venster Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken) op het tabblad Advanced (Geavanceerd).
 2. Selecteer de Print Overlay (Overlapping van de afdruk) in de vervolgkeuzelijst Overlay.
 3. Selecteer de overlay die u wilt verwijderen in het vak Overlay List (Overlay-lijst). Als het overlaybestand niet wordt vermeld in Overlay List (Overlay-lijst), selecteert u Load (Laden) in de Overlay List (Overlay-lijst). Selecteer het overlaybestand dat moet worden verwijderd.
 4. Klik op Delete (Verwijderen).
 5. Wanneer een bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op Yes (Ja).
 6. Klik op OK of Print (Afdrukken) totdat het venster Print (Afdrukken) wordt gesloten.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...